15 – 17 let

Transkript

15 – 17 let
SEXUALITA UŽIVATELŮ
MARIHUANY
OČIMA PARTNEREK
Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ
Katedra psychologie FFUK, Praha
Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD.
Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha
ÚVODEM
Konopné drogy jsou po alkoholu a
tabáku třetí nejužívanější skupinou drog
nejen u nás, ale i ve světě – UNODC
odhaduje, že uživatelů je až 203 milionů
tj. až 4,5 % světové populace
ČR: 60 tisíc uživatelů užívá každodenně
PŘEDCHOZÍ VÝZKUM V ČR (2010)
Sexualita uživatelů marihuany ve věku 30 – 50 let:
Ve srovnání s ČR zjištěny rozdíly:
vyšší aktivita, potřeba, frekvence, delší doba trvání
soulože, vyšší počet sexuálních partnerek
+ lepší prožitek orgasmu
!!! NEzjištěna rizikovost (komerční sex, používání
kondomu, pohlavní nemoci – syfilis, C, HIV)
VÝZKUM MEZI PARTNERKAMI (2013)
Kvantitativní výzkum
Dotazník pro partnerky uživatelů marihuany
- 54 položek, odpovědělo 204 žen
- sběr dat říjen 2012 – březen 2013
Analytická statistika:
- testy: ANOVA, Chí-kvadrát, korelační koeficient
- hladina významnosti alfa = 0,5
CÍLE VÝZKUMU (2013)
1) Změna kvality styku po užití marihuany, výskyt
chybějící ejakulace, výskyt erektilní dysfunkce,
frekvence styku, délka předehry, délka soulože
2) Souvislost s frekvencí užívání marihuany a s
užíváním dalších látek – alkohol, „párty“ drogy,
„tvrdé“ drogy, tabák
3) Porovnání s věkově srovnatelným souborem
českých mužů (Weiss, Zvěřina, 2009)
CHARAKTERISTIKA SOUBORU ŽEN
Vzdělání: maturita 48 %, VŠ 34 %, střední odborné 9 %
Užívání marihuany: ANO 56 %, NE 44 %
Délka vztahu: 1 měsíc - 3 roky 72 %, déle než 5 let 13 %
Věk partnerek:
průměr 24,7 let
140
120
100
80
60
40
20
0
do 20
21-30
31-40
41-50
nad 51
CHARAKTERISTIKA SOUBORU
PARTNERŮ – UŽIVATELŮ
Vzdělání: maturita 44 %, střední odborné 25 %, VŠ 21 %
Frekvence užívání: denně 55 %, 4-5x týdně 17 %, 2-3x týdně 17 %
Délka užívání: 5-9 let 39 %, 10-14 let 25 %, 15-19 let 14 %
Další látky: M+A 48 %, M 31 %, M+J 18 %, M+T 3,4 %
Tabák: ANO 71 %, NE 29 %
Věk uživatelů:
průměr 27,8 let
140
120
100
80
60
40
20
0
do 20
21-30
31-40
41-50
nad 51
VĚK PARTNEREK A JEJICH PARTNERŮ –
UŽIVATELŮ MARIHUANY
H0: U uživatelů není souvislost mezi jejich stářím a
stářím partnerek.
=> p-value = 0,0000 = ZAMÍTÁME
Statisticky významně souvisí věk muže a ženy, kteří
jsou ve vztahu, a to pozitivně, tzn. čím je starší
uživatel, tím starší žena.
= 3,1 let věk. rozdíl mezi muži a ženami v průměru
ZMĚNA POHLAVNÍHO STYKU PO UŽITÍ
MARIHUANY PARTNEREM PŘED STYKEM
5,9 %
Pokud partner
před stykem
užívá
20,6 %
marihuanu,
31,4 %
mění se tento
styk ve
srovnání s tím,
když neužívá:
neužívá
42,2 %
ne
ano, k lepšímu
ano, k horšímu
SROVNÁNÍ ZMĚN + V ČEM
Změny v pohlavím styku - v čem
pohlavní styk trvá kratší dobu
pohlavní styk trvá delší dobu
partner obtížněji dosahuje orgazmu
partner snadněji dosahuje orgazmu
partner se mi při pohlavním styku méně věnuje
partner se mi při pohlavním styku více věnuje
partner je méně vzrušený
partner je více vzrušený
ano, k horšímu ano, k lepšímu
Ab. čet.
Ab. čet.
10
6
11
47
22
12
3
12
18
2
2
52
22
2
2
44
ZMĚNA KVALITY STYKU
A UŽÍVÁNÍ MARIHUANY PARTNERKAMI
H0: Není souvislost mezi tím, jestli partnerka kouří marihuanu a změnou
kvality sexuálního styku. => p-value = 0,0000 = ZAMÍTÁME
Mosaic Chart for Ot25 Pred sexem Mar Z by Ot27 Sex po Mar lepsi horsi
ano
Ot27 Sex po Mar lep
ano, k horším
ano, k lepším
ne
neužívá
ne
=> ženy, které také užívají marihuanu vypovídají statisticky
významně častěji, že se sex mění k lepšímu, ženy, které
neužívají marihuanu, vypovídají, že k horšímu !!!
FREKVENCE POHLAVNÍHO STYKU
+ POROVNÁNÍ S ČR
Průměrná frekvence:
15,3 x / měsíc
Věkové rozložení souboru uživatelů:
140
120
100
80
60
40
20
0
Populační výzkum MUŽI:
15 – 17 let:
2,8 x /měsíc
18 – 29 let:
11,4 x /měsíc
30 – 44 let:
9,8 x /měsíc
do 20
21-30
31-40
41-50
nad 51
FREKVENCE POHLAVNÍHO STYKU
V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍCH LÁTKÁCH
H0: Počet pohlavních styků nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá.
= > p-value = 0,1570 = NEZAMÍTÁME
Ot22 Sex kolik za mesic
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
32
28
24
20
16
12
M
MA
MJ
Ot11b Jake drogy
MT
FREKVENCE POHLAVNÍHO STYKU
V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
H0: Počet pohlavních styků nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety.
=> p-value = 0,2199 = NEZAMÍTÁME
Ot22 Sex kolik za mesic
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
19
18
17
16
15
14
13
ano
Ot12 Cigarety
ne
FREKVENCE STYKU V ZÁVISLOSTI NA
FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY
H0: Počet pohlavních styků nezávisí na frekvenci užívání marihuany.
=> p-value = 0,0961 = NEZAMÍTÁME
Ot22 Sex kolik za mesic
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
21
18
15
12
9
6
1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì
Ot08 Mar jak casto
ménì
FREKVENCE STYKU
V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE VZTAHU
H0: Frekvence styku nesouvisí s délkou vztahu.
=> p-value = 0,0002 = ZAMÍTÁME !!!
!!! Délka vztahu statisticky významně souvisí
s frekvencí pohlavních styků, a to NEGATIVNĚ, tzn.
čím delší vztah, tím méně pohlavních styků.
DÉLKA PŘEDEHRY + POROVNÁNÍ S ČR
Průměrná
Věk. rozložení souboru uživatelů:
délka předehry:
140
120
100
80
12,6 minut
60
40
20
Populační výzkum MUŽI:
15 – 17 let:
16,7 min.
18 – 29 let:
17,7 min.
30 – 44 let:
15 min.
0
do 20
21-30
31-40
41-50
nad 51
DÉLKA PŘEDEHRY V ZÁVISLOSTI
NA DALŠÍCH LÁTKÁCH
H0: Délka předehry nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá.
=> p-value = 0,1190 = NEZAMÍTÁME
Ot37 Predehra v min
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
18
15
12
9
6
3
0
M
MA
MJ
Ot11b Jake drogy
MT
DÉLKA PŘEDEHRY
V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
H0: Délka předehry nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety.
= > p-value = 0,2658 = NEZAMÍTÁME
Ot37 Predehra v min
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
16
15
14
13
12
11
10
ano
Ot12 Cigarety
ne
DÉLKA PŘEDEHRY V ZÁVISLOSTI NA
FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY
H0: Délka předehry nezávisí na frekvenci užívání marihuany.
=> p-value = 0,6058 = NEZAMÍTÁME
Ot37 Predehra v min
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
18
15
12
9
6
3
0
1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì
Ot08 Mar jak casto
ménì
TRVÁNÍ SOULOŽE + POROVNÁNÍ S ČR
Průměrná doba
trvání soulože:
Věk. rozložení souboru uživatelů:
140
120
100
20,6 minut
80
60
40
20
Populační výzkum MUŽI:
15 – 17 let:
22,5 min.
18 – 29 let:
17,5 min.
30 – 44 let:
14,7 min.
0
do 20
21-30
31-40
41-50
nad 51
TRVÁNÍ SOULOŽE V ZÁVISLOSTI
NA DALŠÍCH LÁTKÁCH
H0: Délka styku nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá.
=> p-value = 0,2324 = NEZAMÍTÁME
Ot38 Souloz v min
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
31
27
23
19
15
11
M
MA
MJ
Ot11b Jake drogy
MT
TRVÁNÍ SOULOŽE
V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
H0: Délka soulože nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety.
=> p-value = 0,8898 = NEZAMÍTÁME
Ot38 Souloz v min
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
25
23
21
19
17
ano
Ot12 Cigarety
ne
TRVÁNÍ SOULOŽE V ZÁVISLOSTI NA
FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY
H0: Délka soulože nezávisí na frekvenci užívání marihuany.
=> p-value = 0,8326 = NEZAMÍTÁME
Ot38 Souloz v min
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
30
27
24
21
18
15
12
1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì
Ot08 Mar jak casto
ménì
EREKTILNÍ DYSFUNKCE – DLE IIEF-5
1 – 21 (možná dysfunkce):
27 % uživatelů
22 – 25 (bez dysfunkce):
73 % uživatelů
EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI
NA DALŠÍCH LÁTKÁCH
H0: Výsledek v testu IIEF-5 nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá.
= > p-value = 0,2064 = NEZAMÍTÁME
Ot41az45 Suma IIEF
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
24
23
22
21
20
M
MA
MJ
Ot11b Jake drogy
MT
EREKTILNÍ DYSFUNKCE
V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
H0: Výsledek v testu IIEF-5 nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety.
=> p-value = 0,5334 = NEZAMÍTÁME
Ot41az45 Suma IIEF
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
23,4
23
22,6
22,2
21,8
21,4
21
ano
Ot12 Cigarety
ne
EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI NA
FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY
H0: Výsledek v testu IIEF-5 nezávisí na frekvenci užívání marihuany.
=> p-value = 0,8090 = NEZAMÍTÁME
Ot41az45 Suma IIEF
Means and 95,0 Percent LSD Intervals
25
24
23
22
21
20
1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì
Ot08 Mar jak casto
ménì
EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI
NA DÉLCE UŽÍVÁNÍ MARIHUNY
H0: Délka užívání marihuany nesouvisí s výsledkem
v testu IIEF-5.
=> p-value = 0,0172 = ZAMÍTÁME
!!! Statisticky významně souvisí délka užívání
marihuany a výsledek v testu IIEF-5, a to
NEGATIVNĚ, tzn. čím delší užívání, tím nižší skóre v
testu IIEF-5.
CHYBĚJÍCÍ EREKCE
+ POROVNÁNÍ S ČR
Zažila jste někdy
při sex. styku, že by se
10,8 %
3,9 %
ne
Vašemu partnerovi
ano, jednou
nebo dvakrát
nedostavila erekce?
33,8 %
51,5 %
občas
Populační výzkum MUŽI:
15 – 17 let:
-
18 – 29 let:
21 %
30 – 44 let:
35 %
často
CHYBĚJÍCÍ EJAKULACE
+ POROVNÁNÍ S ČR
Zažila jste někdy
2,0 %
při sex. styku, že by se
Vašemu partnerovi
nedostavila ejakulace?
ne
37,7 %
60,3 %
Populační výzkum MUŽI:
15 – 17 let:
-
18 – 29 let:
7%
30 – 44 let:
17 %
ano, někdy
ano, často
ZÁVĚR 1)
1) V porovnání s populací ČR:
- mají uživatelé marihuany pohlavní styky častěji
- soulož trvá déle
=> potvrzuje předchozí výzkum
ZÁVĚR 2)
2) Kvalita pohlavního styku po užití marihuany
- dle partnerek, které samy užívají marihuanu, se
pohlavní styk, před kterým muž užije marihuanu, mění
k lepšímu
- partnerky zejména oceňují, že pohlavní styk trvá delší
dobu, a že se jim partner více věnuje
ZÁVĚR 3)
3) Poruchy
- nebyl zjištěn vyšší výskyt erektilní dysfunkce
=> potvrzuje předchozí výzkum
- opožděná ejakulace – potřeba dalšího zkoumání
(vzhledem k delší době trvání soulože)
- chybějící ejakulace – potřeba dalšího zkoumání
=> potvrzuje předchozí výzkum
ZÁVĚR 4)
4) Vliv dalších látek
- nebyl zjištěn vliv dalších užívaných látek (alkohol,
„párty drogy“, tabák) na vybrané oblasti sexuality
Děkuji za Vaši pozornost.
[email protected]

Podobné dokumenty

kazeta na sváry km 2 splice tray km 2 kazeta na sváry km

kazeta na sváry km 2 splice tray km 2 kazeta na sváry km vhodné pro optické rozváděče jak z produkce MICOS tak i jiných výrobců. Konektorové panely jsou dodávány v černé barvě a bez optických konektorů. EN Connector panels enable an optional arrangement ...

Více

Normandie 2004

Normandie 2004 Večer v kempu se moc sedět nedá, postáváme, klábosíme a nakonec je z toho pařba s Frantíkama – prší, tak stojíme pod stříškou u hajzlíků a docela pěkně se domlouváme třeba o tom, že oni jsou brácho...

Více

Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS! Jiří Heráček Urologická klinika

Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS! Jiří Heráček Urologická klinika Symptom Score) po 12 týdnech terapie tadalafilem 5mg/d oproti placebu - Sekundární: Změna IPSS vzhledem k dávce tadalafilu 2,5-5-10-20 mg/d oproti placebu - 1058 mužů, 92 center, 10 zemí

Více

ORMP MPO 1U_3U

ORMP MPO 1U_3U are the ideal solution for saving space in data centres. The design of the patch panel enables to install it into a 19“ rack.

Více

PŘEVODNÍK PRO MĚŘENÍ ORP A pH TYP MRP 66

PŘEVODNÍK PRO MĚŘENÍ ORP A pH TYP MRP 66 nakonfigurovat maximálně čtyři horní nebo dolní meze, nebo jejich libovolnou kombinaci. Překročení mezí může být signalizováno kontaktem relé. Tuto signalizaci je možno zpozdit až o 240 minut. Přev...

Více