Brno 16 2011 - Soutěžní řád

Transkript

Brno 16 2011 - Soutěžní řád
52. BRNO16
13. - 16. října 2011
SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Brněnské kulturní centrum vyhlašuje 52. ročník BRNO16 - mezinárodní výběrové soutěže nekomerčních krátkých hraných filmů, která se
uskuteční ve dnech 13. - 16. října 2011 v Brně.
ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Do soutěže se přijímají krátkometrážní (1-25min) hrané filmy, které nevznikly na komerční bázi a pro komerční využití. Soutěže se mohou
zúčastnit amatéři, nezávislí filmoví tvůrci i posluchači filmových škol. Nebudou přijaty reklamní šoty, publicistické, dokumentární a
animované filmy. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností výběrová porota.
2. Přihlašované snímky nesmějí být starší 3 let. Do soutěže nemohou být zařazeny filmy, které se této soutěže již zúčastnily. V případě
sporu rozhodne s konečnou platností výběrová porota.
3. Každý film přijatý do soutěže opravňuje jednoho autora nebo spolupracovníka (případně zástupce kolektivu tvůrců) k účasti na BRNO16
na náklady pořadatele, který však hradí pouze ubytování v místě konání soutěže. Pořadatel nehradí autorům cestu! Ubytování hradí
pořadatel ve dnech 13.,14. a 15. října 2011 (maximálně 3 noclehy), další pobyt je možný jen na vlastní náklady účastníka.
Součástí festivalového programu jsou i doprovodné a doplňkové akce: semináře, výstavy, studijní projekce zajímavých snímků, překračujících
žánr hraného filmu, filmové kolekce představující tvorbu filmových škol.
Součástí soutěže jsou diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Pro všechny řádné účastníky soutěže je účast na těchto
doprovodných akcích bezplatná.
VÝBĚR, HODNOCENÍ A OCENĚNÍ
1. Všechny filmy dodané do soutěže musí projít výběrovým řízením.
2. Ocenění:
− Hlava plná filmů (hlavní cena) – uděluje mezinárodní porota
− Malá hlava plná filmů (studentská cena) – uděluje mezinárodní studentská porota
− Cena ředitelky BKC – uděluje ředitelka Brněnského kulturního centra ve výši 10.000,- Kč. Hlavními kritérii ceny je osobní účast
autora, příběh a zdařilost jeho interpretace.
− Cena Petra Hviždě (cena pro nadějného tvůrce) – udělují organizátoři BRNO16
3. Rozhodnutí výběrové komise a mezinárodní poroty je neodvolatelné.
PŘIHLÁŠENÍ
1. Přihlásit se do soutěže je možné registrací a vyplněním formuláře v systému Eventival (viz. http://vp.eventival.eu/b16ff/b162011) a
následným zasláním filmu pro předvýběr (zahraniční autoři do 15. 8. 2011, domácí autoři do 22. 8. 2011) na adresu:
Brněnské kulturní centrum, p. o.
Sál B. Bakaly
Žerotínovo nám. 6
602 00 Brno
Česká republika
Pro soutěžní předvýběr zasílejte pouze DVD (pro všechny regiony), videokopie VHS/Pal nebo VHS/NTSC.
Dále je také možné poslat na film link, který vyplníte v eventivalu do pole „visitor page note“ (poslední pole v bodě 5. Synopse).
Rozhoduje datum poštovního razítka na zásilce.
Filmy, které budou dodány po termínu, nebudou zařazeny do soutěže.
Při vyplňování formuláře bude vyžadován stručný obsah filmu pro katalog v češtině a v angličtině a další propagační materiály (fotografie
z filmu, příp. z natáčení, informace o autorovi, příp. fotografii autora.)
2. V systému Eventival je také možné vyplnit závaznou přihlášku k ubytování (do 30. 9. 2011).– viz. 3. bod v kapitole Účast v soutěži
Výsledky o výběrovém řízení sdělujeme v průběhu měsíce září – na webové stránce, e-mailem a v systému Eventival.
Po oznámení o přijetí filmu do soutěže prosíme o rychlou reakci a zaslání promítacího nosiče.
TECHNICKÉ PODMÍNKY FILMOVÝCH NOSIČŮ
Filmy vybrané do soutěže musí autoři zaslat v následujících formátech:
1. FILMY
a) formát
− 35 mm
− 16 mm, frekvence 24 obr/sec
b) ozvučení
− magnetický nebo optický záznam přímo na filmu
c) Filmy musí být opatřeny úvodními a závěrečnými titulky (název a autor), filmové pásy navíc zaváděcím pásem a musí být navinuty na
projekčních cívkách.
2. VIDEA
− kazety natočené systémem VHS, Super VHS, Betacam SP Pal, DV a mini DV Pal,HDcam, Digital betacam
3. DISKOVÉ NOSIČE
− DVD nosiče, finalizované, pro všechny regiony
− Blue RayDisc
Tyto nosiče musí mít splňovat následující podmínky:
1. Anglické titulky.
K filmům s mluveným slovem je nutné přiložit (popř. emailem zaslat) titulky v elektronické podobě nejlépe vč. načasování. Omezíte tím
případné chyby při projekci Vašeho filmu.
2. Promítací doba filmů 1- 25 minut.
3. Veškeré zasílané materiály musí být řádně označeny (název filmu, autor, formát, frekvence, stopáž, rok výroby filmu).
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Filmy zasílají autoři do soutěže na vlastní náklady na adresu pořadatele, která je uvedena na konci tohoto soutěžního řádu.
2. Festival nevrací filmy na DVD a videonosičích, vrací pouze filmy na nosičích 35mm, 16mm, Betacam, HDcam a Digital betacam.
Přítomným autorům budou předány osobně, nepřítomným autorům poštou, nejpozději do 21dnů po ukončení soutěže.
Pořadatel neručí za termíny poštovní přepravy, proto je potřeba plánovat transfer filmů mezi festivaly s dostatečným časovým předstihem.
Vylučujeme situace, kdy je nutno film dodat na jiný festival ve velmi krátkém časovém úseku. Pokud na tom bude autor trvat, bude mu
expresní přeprava filmu naúčtována v plném rozsahu.
3. Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození zasílaných filmových nosičů během dopravy.
4. Se všemi filmovými nosiči bude zacházeno s největší péčí. Pořadatelé však nemohou dát záruku za případnou ztrátu či poškození
nešťastnou náhodou.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo pořídit kopie vybraných filmů pro archivní a propagační účely.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení krátké sekvence z vybraných filmů v hromadných sdělovacích prostředcích v rámci
propagačního programu o festivalu B 16 a pro dokumentační účely festivalu.
BRNO16
Sál B. Bakaly
Žerotínovo nám. 6
602 00 Brno
Česká republika

Podobné dokumenty

monitory

monitory jediný spotřební materiál je papír

Více

Ocenění B16 v ročnících 1 (1960) až 49

Ocenění B16 v ročnících 1 (1960) až 49 1. cena Psychosa – J. Čapek, I. Dašek, J. Scheuba, A. Skoták (Trik Praha) 3. cena Automor – A. Wokoun, V. Poncar Společenská hra – Josef Kůs a kol. (Fiakr Plzeň) Malé filmové formy: 1. cena Moment,...

Více

Stáhnout Michalovo CV

Stáhnout Michalovo CV • PHP, MySQL, jQuery, XHTML, CSS • přehled nejvýznamnějších referencí viz. www.michalkandr.cz Eventival s.r.o. (www) (2010 - 2011) • vývoj SW pro filmové festivaly • PHP, Symfony, jQuery, metodika ...

Více

Genius G-shot HD501 značky Genius - 15D432

Genius G-shot HD501 značky Genius - 15D432 Pokročilým s Kvalitní 1200 až notebooková poskytující myš dpi rozlišení optickým přenos hladký pro senzorem pohybu naprosto. K. Dokumentech jako sloužící tlačítko vybavena je třetí stránkách pro ne...

Více

ABOUT BROADCAST VAN O PŘENOSOVÉM VOZE

ABOUT BROADCAST VAN O PŘENOSOVÉM VOZE Z režie auta je oboustranná komunikace se všemi kameramany. Kamery jsou vybaveny zakamerovým ovládáním zoomu, ostření a signalizací střihu. Clony a barevné korekce

Více

Pohyb v zimě – na co si dát pozor

Pohyb v zimě – na co si dát pozor extrémně náročné výlety mohou vést ve dvou dnech následujících po aktivitě ke zvýšené náchylnosti k různým infekcím. Po návratu z dlouhých výletů je proto třeba být dostatečně teple oblečen a co ne...

Více

ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0

ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0 2. Zvolte si požadovanou složku. 3. Klikněte k přepnutí do zobrazení Kalendář. V zobrazení Kalendář jsou k dispozici tři režimy: Rok, Měsíc a Den. K přepnutí mezi různými režimy: • Klikněte na obrá...

Více