Dvoudenní

Transkript

Dvoudenní
ZIMA2015/2016
2014/2015
ZIMA
Delší, dvoudenní
programu
poskytuje
vícena
času
na lyžování
i netradiční
aktivity.
Dvoudenní
variantavarianta
programu
poskytuje
více času
lyžování
i netradiční
aktivity.
Hlavní
Hlavními
částmi
programu
lyžařskéči individuální
či týmové
závody
a cvičná
trať,na
částí
programu
jsou
lyžařské jsou
individuální
týmové závody.
Nejprve
proběhne
trénink
na které
závody proběhne
tréninkrozbory
s videozáznamy
následnými
rozbory
jízd.
cvičné
trati před
s videozáznamy
a následnými
jízd. Mimo azávodění
a trénink
v branách
Mimo
závodění
a
tréninku
v
branách
můžete
vyzkoušet
udělat
své
první
telemarkové
můžete vyzkoušet udělat své první telemarkové a snowboardové oblouky nebo můžete
a snowboardové
oblouky,
nebo můžete
zažít jiskřivou
večerního
BOBcross
zažít
jiskřivou atmosféru
večerního
BOBcross
závodu. atmosféru
Podle Vašich
přání můžeme
dát
závodu. Podle
přání
můžeme dát
netradiční
náboj isvé
večerním
posezením,
při
netradiční
náboj iVašich
večerním
posezením,
při kterých
prověříte
chuťové
buňky u ochutkterých
své si
chuťové
buňky ulyžařského
ochutnávek
vín či
rumů,
popovídat
si
návek
vín můžete
či rumů, prověřit
popovídáte
s osobnostmi
světa
nebo
vyzvete
štěstěnu
lyžařského
nebo
vyzvat bude
štěstěnu
při večerním
Během
cepřis osobnostmi
večerním casinu.
Běhemsvěta,
celého
programu
dostatek
času nacasinu.
povídání
s přáteli,
lého
programu
bude
dostatek
času
na
povídání
s
přáteli,
spolupracovníky
a
obchodními
spolupracovníky a obchodními partnery u baru, na lanovce či u večerní sklenky vína.
partnery u baru, na lanovce, či u večerní sklenky vína.
PROGRAM
PROGRAM
18:00–21:00 příjezd, ubytování a večeře
21:00
informace
18:00–21:00 zahájení
příjezd,akce,
ubytování
a večeře
21:00
1. Den
zahájení akce, informace
1. Den
8:00–09:30snídaně
8:00–09:30 nácvik
snídaně
9:30–12:00
jízdy v brankách
9:30–12:00
nácvik jízdy v branách
Na vyhrazené části sjezdovky bude připravena tréninková trať obřího slalomu s časomírou
části
sjezdovkyabude
připravena
trať obřího
slalomu vyzkouší
s časomírou
a Na
týmvyhrazené
zkušených
instruktorů
závodníků.
Podtréninková
jejich dohledem
si účastníci
jízdu
a
tým
zkušených
instruktorů
a
závodníků.
Pod
jejich
dohledem
si
účastníci
vyzkouší
jízdu
v branách a získají potřebné dovednosti pro závod. Během tréninku budou pořizovány
v branách a získají
dovednosti
závod. Během
tréninku budou pořizovány vivideozáznamy
jízd, potřebné
které budou
využity pro
k večernímu
videocoachingu.
deozáznamy jízd, které budou využity k večernímu videcoachingu.
12:00–13:00oběd
12:00–13:00 testování
oběd lyží / výuka s instruktory / volné lyžovaní
13:30–16:00
13:30–16:00 testování lyží/výuka s instruktory/volné lyžovaní
Pod sjezdovkou budou k dispozici testovací lyže renomovaných výrobců (Elan, Völkl,
Pod sjezdovkou
budou
k dispozici
testovací lyže
renomovaných
výrobců
(Elan, Völkl,
RosRossignol
atd.). Náš
servisní
tým účastníkům
lyže
nejen nastaví,
ale i pomůže
s výběrem
signol…). Náš
servisní tým účastníkům lyže nejen nastaví, ale i pomůže s výběrem optioptimálního
typu.
málního páru.
www.yfa.cz
www.yfa.cz
Během odpoledne bude možné využít instruktory ke zdokonalení lyžařské techniky. Při
naší výuce klienty nečeká nekonečné opakování a drilování cvičení, ale užijí si zábavné odpoledne s lektorem, během kterého se jejich lyžování posune zase o kousek dál. Nabízíme
lektory pro výuku sjezdového lyžování, snowboardingu a telemarku.
16:00–18:00 využití nabídky služeb hotelu (wellness, fitness)
18:00–20:00večeře
20:00–21:00 rozbor videí
V malých skupinkách budou našimi kouči zhodnocena videa tréninkových jízd včetně
doporučení pro zlepšení techniky jízdy v brankách.
21:00 – ? večerní program, informace k dalšímu dni
Krátký meeting k následujícímu dni, během kterého se účastníci dozvědí veškeré potřebné informace k závodům.
Po meetingu následuje večerní program z naší nabídky dle přání klienta.
2. Den
08:00–09:30snídaně
09:30–10:00 registrace k závodu a prohlídka trati
Předání startovních čísel a společná prohlídka trati.
10:00–13:00závod
Na vyhrazené části sjezdovky proběhne dvoukolový závod obřího slalomu. Trať bude postavena dle schopností závodníků, tak aby si závod všichni užili. K dispozici bude profesionální časomíra, ozvučení a moderátor, který podpoří atmosféru závodu.
13:00–14:00oběd
14:00–16:00 testování lyží / výuka s instruktory / volné lyžovaní
Pod sjezdovkou budou k dispozici testovací lyže renomovaných výrobců (Elan, Völkl,
Rossignol…). Náš servisní tým účastníkům lyže nejen nastaví, ale i pomůže s výběrem
optimálního typu.
Během odpoledne bude možné využít instruktory ke zdokonalení lyžařské techniky. Během
naší výuky klienty nečeká nekonečné opakování a drilování cvičení, ale užijí si zábavné odpoledne s lektorem, během kterého se jejich lyžování posune zase o kousek dál. Nabízíme
lektory pro výuku sjezdového lyžování, snowboardingu a telemarku.
16:00–17:00BOBcross
BOBcross je zábavný závod na bobech ve vyznačené trati, který je koncipován podobně
jako skicross (čtyři boby na trati zároveň). Je to příjemný přechod od závodění k après-ski.
17:00–18:00 volno / wellness
18:00–20:00večeře
20:00–21:00 vyhlášení výsledků, projekce fotek a videa
Po vyhlášení výsledků závodu a předání cen připravíme projekci fotek a videa z celé akce,
které účastníci obdrží po akci jako dárek.
21:00 – ?
večerní program
3. Den
08:00–09:30 snídaně / odjezd
www.yfa.cz