Cesty česko – německého porozumění

Transkript

Cesty česko – německého porozumění
Srdečně Vás zveme na 20. prodloužení
Cesty česko – německého porozumění
21. června 2014 * Ve 14.00 hodin na úpatí Červené Hory –
Guntramovice * Úvodní slova *Kladení dalších desek – přijetí
nových účastníků Cesty* Přátelská debata účastníků
Mše k uctění památky dr. Waltera Kotrby z Erlangenu,
inspirátora výstavby Kaple Cesty česko- německého
porozumění.
Před vlastní mší krátký proslov a čtení z knihy Waltera Kotrby
„Jeden Pražák mezi válkou a mírem“, dále hudební vystoupení
Šárky Drobňákové, členky Chrámového sboru z farnosti
moravskoberounské
(Snímky jsou z prodlužování v roce 2011, kdy byla vysvěcena Kaple Cesty česko-německého porozumění)
Wir laden Sie herzlich zur 20. Verlängerung der
Deutsch-tschechischen Verständigungsstraße ein
21. Juni 2014 * 14:00 am Fuße des Roten Berges Guntramovice – Gundersdorf
*Einleitende Worte *Verlegen weiterer Platten – Empfang von neuen
Teilnehmern * Freundschaftliches Beisammensein der Teilnehmer
Gottesdienst zum Gedenken an Dr. Walter Kotrba aus
Erlangen, dem Initiator des Aufbaues der Kapelle an
der Tschechisch-deutschen Verständnisstrasse.
Vor der Messe eine kurze Ansprache mit Lesung aus dem Buche von Walter Kotrba: "Ein
Prager zwischen Krieg und Frieden". Weiter folgt ein musikalischer Auftritt von Šárka
Drobňáková, Mitglied des Kirchenchores des Pfarrsprengels Moravský Beroun – Bärn.
Die Bilder stammen von der Verlängerung im Jahre 2011, in welchem die Kapelle der Deutsch-tschechischen Verständigung
eingeweiht wurde.)