Newsletter 04/2009

Transkript

Newsletter 04/2009
|
Nr.4
2009
» Kienbaum Newsletter
Kienbaum Newsletter
J A K Ý B Y L P R O VÁ S R O K 2 0 0 9 ? – C O O Č E K ÁVÁT E O D R O K U 2 0 1 0 ?
Rok 2009 byl rokem velmi úspěšným
Bylo pondělí. Náš „meetingový“ den. Jako v mnoha obchodních, výrobních, finančních a jiných společnostech nejen v naší republice, ale troufám si říci, po celém světě. Bylo pondělí, první pondělí po
začátku vánočního adventu a my jsme se v kanceláři sesedli u voňavé drážďanské štoly, někdo
s kávou, jiný s čajem, a přemýšleli jsme, jak nejlépe v našem newsletteru zhodnotit nelehký rok 2009.
Upřímně – chtěli jsme nějak optimisticky uzavřít tenhle rok a zároveň poděkovat našim klientům
a partnerům.
Nad voňavou kávou se náhle zrodila myšlenka, která nás pohltila – požádat o krátké příspěvky naše
klienty, naše kandidáty a přátele. Ať ti řeknou, jaký rok 2009 byl. Samozřejmě, že jsme měli obavy.
Co když dostaneme příspěvky, ze kterých optimistický závěr prostě neuděláme? A co když ani žádné
příspěvky nepřijdou? Všichni jsou po tak náročném roce určitě vyčerpaní a nemají čas se před koncem roku zastavit. Jenže – nestává se nám to často – ale zmýlili jsme se.
I stalo se, příspěvky přišly a dnes si společně s námi můžete přečíst některé z těch, které jsme dostali. Udivil Vás nadpis tohoto úvodníku? To nic není, počkejte, až si přečtete některé z příspěvků.
Ano, opravdu, tento rok byl pro řadu našich klientů a partnerů velmi úspěšný. Někteří ho dokonce nazývají klíčovým rokem své kariéry. Jak přínosné pro nás může být, když si sáhneme až na dno
a všechno začneme stavět úplně od začátku…
Velmi nás těší, že zde najdete pohledy zkušených a úspěšných manažerů ze širokého spektra podnikatelských oborů. Bankéři a finanční investoři se zde potkávají s obchodníky, personalisty a úspěšnými sportovci. A jak uvidíte níže, přispěl svým poznatkem i člověk pracující v podmínkách daleké
a tvrdé Sibiře.
Chceme poděkovat všem našim klientům i kandidátům za naše společné chvíle v roce 2009 a s přáním krásných a veselých vánočních svátků přejeme všem hodně úspěchů v novém roce 2010.
Děkujeme našim klientům za obrovský impuls do naší další práce, který nám svými příspěvky dali.
A ještě trochu organizačního – některé příspěvky se z časového důvodu do našeho newsletteru nedostaly, ale náš velký dík patří všem, kteří nám svůj názor zaslali. Příspěvky jsme seřadili abecedně
podle názvů firem.
Váš tým Kienbaum
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
Naši klienti, kandidáti a obchodní partneři nám odpověděli na následující 2 otázky:
1. JAKÝ BYL PRO VÁS ROK 2009?
2. CO OČEKÁVÁTE OD ROKU 2010?
»
1. Většina podniků údajně změnila v posledním roce svoje ekonomické a obchodní chování, začalo se šetřit takřka ve všech výdajových položkách. My jsme naše chování nezměnili, řídíme naše
společnosti stále stejně, stále se spoléháme na naše managementy, stále nepoužíváme poradenské
firmy. Pravdou je, že díky „krizi“ jsme schopni snáze a rychleji prosadit některé kroky, změny a projekty, které naráželi na neochotu zaměstnanců, přístup odborů, legislativní omezení nebo nedostatek pracovníků na trhu práce. To se dnes změnilo, spousta záležitostí jde snáze. Současná situace
nabízí řadu příležitostí a nemyslím jen příležitosti investovat. Hlásí se nám řada kvalitních lidí se zájmem o zaměstnání, snižuje se počet konkurenčních firem, řada odběratelů i dodavatelů preferuje jistotu před cenou. Díky tomu se nám daří dosahovat zajímavých obchodních dohod s našimi partnery.
Současná situace má ale i stinné stránky, zejména v oblasti platební morálky. To nás nutí pečlivěji prověřovat naše partnery a více se jistit proti obchodním rizikům.
»
2. Rok 2010 bude velmi náročný, více než ten předchozí. Jedním důvodem je podle mého názoru fakt, že ekonomika není zdaleka z nejhoršího venku, i když řada médií pozitivně informuje o obratu vývoje ekonomiky. Stále totiž dochází ke snižování počtu zaměstnanců napříč všemi sektory,
doprovázené nervozitou na pracovním trhu. Lidé tudíž jsou a zůstanou opatrní ve svých výdajích
i v příštích měsících. Osobně se domnívám, že ke spotřebě na úrovni roku 2007 se budeme vracet
velmi dlouho. Druhým z důvodů je skutečnost, že Agrofert čeká řada restrukturalizačních kroků, jejich množství bude v roce 2010 nejvyšší v historii společnosti. Věřím, že se všechny podaří podle
našich představ a pomůžou jak zlepšit řízení skupiny, tak její hospodářské výsledky.
Ing. Petr Cingr
Předseda představenstva, AGROFERT HOLDING, a. s.
» 1.
Rok 2009 byl pro naši společnost v její historii rokem nejlepším, ačkoliv ne vůbec jednoduchým.
Ekonomické výsledky byly velmi dobré zejména díky téměř bezporuchovému chodu elektrárny a poctivému „hlídání“ nákladů všech kategorií. Jednoduchým nebyl proto, že jsme v roce 2009 uskutečnili fúzi společností Energetické Centrum Kladno s.r.o., ECK Generating, s.r.o. a Atel Bohemia s.r.o. do
jedné společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Tato fúze přináší podstatné zjednodušení organizační
a řídící struktury a také úspory administrativní práce, protože vyloučila mnoho dříve nutných „intercompany“ vztahů. Dále jsme v letošním roce pokračovali na přípravě rozsáhlé investiční akce, jejíž
realizace by měla nastat v letech 2010-2013. Shrnuto, pro naši společnost to byl rok velmi dobrý,
i s ohledem na okolní ekonomické prostředí.
»
»2«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 2.
Rok 2010 bude rokem hledání úspor, protože pokles cen elektrické energie, ke kterému došlo
v roce 2009, se projeví poklesem tržeb, takže výsledky roku 2010 očekáváme horší v porovnání s letošním rokem (nicméně zůstaneme společností ziskovou). Chtěli bychom v příštím roce dokončit
veškeré přípravné práce pro naši novou investici a budeme pokračovat zejména v interním zlepšování se v komunikaci dovnitř firmy, v hledání efektivnějších metod práce a v neposlední řadě budeme i přes úspory nákladů pokračovat v nastoupené cestě ve vzdělávání zaměstnanců na všech
pracovních pozicích.
Ing. Milan Prajzler, MBA
Generální ředitel, Alpiq Generation (CZ), s.r.o.
» 1.
Těžký a zajímavý. Těžký – jelikož dopady finanční krize nás nutí neustále se vracet k již vyřešeným problémům, zákazníci reagují jinak, než byla dosavadní schémata chování a firma na tyto
změny musí pružně a pokud možno efektivně reagovat. Zajímavý – plyne ze závěru předešlé myšlenky – je možno – a nutno používat nové a neotřelé způsoby a mnohé do té doby nemožné se stává
reálným.
» 2.
Stabilizaci a postupný pomalý růst, snahu o udržení získané flexibility a štíhlosti.
Ing. Martin Belza, MBA
Generální ředitel, ALTA, a.s.
»
1. Rok 2009 nás postavil před různé výzvy. Restrukturovali jsme některá oddělení, přehodnotili
obchodní strategii a stanovili nové cíle pro naše základní produkty. Pro oblast lidských zdrojů je letošní rok zajímavý v tom, že prověří připravenost jednotlivých manažerů a pracovníků zvládat nové
situace a přehodnocovat staré zajeté přístupy a postupy, které, jak se zdá, již nikdy nebudou fungovat. Rok 2009 byl pro nás tedy změnou v nastavení našeho myšlení.
» 2.
Od roku 2010 očekáváme nové možnosti v nových mediích. V segmentu medií, ve kterém se
AS Praha pohybuje, existuje řada nových mediatypů, které se dají dobře monetizovat. Chceme se
věnovat především novým projektům v onlinu a zaměřit se na webové servery, nezaložené jen na redakčním obsahu a žijící z bannerové reklamy. Budoucnost vidíme v projektech se silným zaměřením
na PPC či eshopy.
Ing. Ivan Ševčík
Předseda představenstva a generální ředitel, AXEL SPRINGER PRAHA a. s.
»3«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 1.
Řečeno se Saturninem – prožíváme-li delší dobu idylu, osud by nám poskytl neocenitelnou
službu, pokud by nás na chvíli vyhnal na mráz. Bylo nás víc, kteří jsme se ocitli, tak či onak, jinde než
bychom si zrovna přáli. Těžko bilancovat proces, který ještě neskončil a mezník stanovený kalendářem je poněkud umělý. Nicméně pokud si dovolím určité zjednodušení, tak asi takto: Děkuji osudu
za vcelku přijatelný mráz, v teple člověk zleniví, a co víc – přestane vidět své příležitosti. A proto jakkoliv nepříjemné je restrukturalizovat, redukovat, zeštíhlovat a ...(rok 2009), nabízí se jedinečná šance
nechat vyrůst odolnější a flexibilnější struktury nejen tím, že v sobě organizace znovu objeví pozapomenutý pud sebezáchovy a najde prostor pro zdravý selský rozum. Objeví v sobě i pokoru, která
zcela překvapivě – i když jen načas – zvítězí nad nadutostí křižníků silnic, které ropná krize vyprovodila na smetiště dějin pohříchu také jen zčásti. Štíhlejší totiž daleko snáze bojujeme se zlem zvaným
setrvačnost, nebo jinak, lenost.
» 2.
A to co od roku 2010 očekávám úplně nejvíc – že i když pravda a láska asi ještě úplně nezvítězí, budeme pokračovat v diskusi, kterou jsme konečně otevřeli v roce 2009. Budeme s nově nabytou, bolestnou zkušeností snáz hledat cestu růstu organizačního i osobnostního. Bez diskuse jsme
šanci neměli, rok 2010 nám ji nabízí.
Ing. Jiří Heteš
Personální ředitel, CTY GROUP, a.s.
» 1.
Pro mě jako paralympijského sportovce byl letošní rok nabitý důležitými, až zásadními událostmi. V první polovině roku se mi podařilo zvítězit na nejdůležitějším etapovém závodě pro handicapované cyklisty na světě, Tour de Basque. Posléze jsem díky stabilní výkonnosti uspěl v celkovém
hodnocení seriálu závodů Evropského poháru, který jsem vyhrál.
V průběžném hodnocení světového žebříčku silniční cyklistiky jsem se koncem srpna dokonce dostal na první pozici.
Mé nezpochybnitelné výsledky a především diplomacie mého oddílu Dukla Praha vyvrcholily v opětovný návrat do státní reprezentace.
V září jsem již v národním dresu startoval na Mistrovství světa v silniční cyklistice v italském Bogognu. V silničním závodě jsem se potkal s nesmírnou smůlou. V ujeté skupince na čelní pozici jsem
si po sjezdu v ostré zatáčce, přivodil 200metrů před cílem defekt předního kola – 5. místo...
Satisfakcí bylo však listopadové MS v Manchesteru. V disciplíně 1km s pevným startem 4. místo
v osobním rekordu a bronzová medaile ve stíhacím závodě na 3km!
» 2.
Příští rok mě čeká ještě nabitější program než letos. Rád bych se umístil na předních pozicích
v Evropském poháru a ještě důležitější bude vzhledem k bodové bonifikaci zajet co nejlépe Světové
poháry ve Španělsku, Francii a Kanadě. Naprostým vrcholem sezóny pro mě bude Mistrovství světa
v silniční i dráhové cyklistice, které bude v srpnu hostit Kolumbie.
»
»4«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
Potřebuji již v příštím roce získat co největší kvantum bodů do světového rankingu, který bude zásadní pro nominaci na Letní paralympiádu v Londýně v roce 2012...
Věřím, že i v příštím roce se budu moci spolehnout na pevného partnera – Kienbaum!
Michal Stark
Paralympijský reprezentant v silniční a dráhové cyklistice Mistr světa, Evropy,
vítěz Evropského poháru, vícemistr Ameriky a paralympijský medailista, Dukla Praha
»
1. Popravdě, rok 2009 byl pro mne zásadním přelomem v celé kariéře. Vlivem celosvětové hospodářské krize došlo na trhu k zásadním změnám. Vzhledem ke snížení odbytu v celém našem portfoliu došlo ke zvýšené aktivitě konkurence a tím samozřejmě i k tlaku na ceny. Důsledkem je
poměrně paradoxní jev, kdy při stejném objemu a v některých segmentech dokonce vyšším objemu
prodaného zboží, jsme utržili výrazně méně jak na tržbách, tak i na maržích. Díky tomuto jevu jsme
byli nuceni zcela restrukturalizovat společnost a přijmout mnohá opatření. Z tohoto pohledu musím
říci, že tedy tento rok byl pro mne v mnohém velmi poučný a posunul mne vpřed.
»
2. Od roku 2010 bych rád očekával oživení ekonomiky a stabilizaci trhu. Věřím, že když se nám
podařilo vypořádat s tak překotnými změnami na trhu v tomto roce, bude se nám v tom příštím dařit
jen lépe.
Zatím jsem stále jen hovořil o práci, ale samozřejmě asi tím největším očekáváním a přáním pro rok
2010 je zdraví a osobní pohoda, a to samozřejmě i pro mé kolegy, kteří se na našem úspěchu podílí
každý den.
Ing. Michal Stockert, MBA
Jednatel, FERONA THYSSEN PLASTICS, s. r. o.
»
1. Rok 2009 převrátil naruby zažitá klišé a přispěl k přerozdělení trhu. Ti, co doposud ztráceli, dostali možnost se dotáhnout na špičku, a naopak ti, co do té doby neochvějně okupovali první příčky
žebříčků, se museli vzniklé situaci přizpůsobit, aby svá prvenství neztratili. Tento rok je rovněž testem naší mladé a křehké demokracie, našich žebříčků a hodnot. Kromě krize ekonomické jsme letos
byli svědky i krize politické.
» 2.
Pevně věřím, že se České republice podaří se všemi úskalími letošního roku vyrovnat a že nadcházející rok 2010 kromě našeho procitnutí s sebou přinese i novou snahu a úsilí vytrvat v dosavadní
cestě za zvýšením naší konkurenceschopnosti na evropském poli.
Tomáš Duba
Jednatel, FlexLink Systems, s.r.o.
»5«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 1.
Rok 2009 byl rokem konsolidace následující po mnoha letech velmi dynamického růstu. Z HR
pohledu se jednalo o kompletní změnu požadavků na zaměstnance i manažery: z úkolu „jak zvládat
stres a rychlý růst“ na „jak motivovat zaměstnance v době všeobecné nejistoty a změn“.
» 2.
Obavám se, ze nebude principielně odlišný od roku 2009. Snad jen koncem roku lze očekávat narůst aktivity v real estate sektoru. Může se stát, ze na úrovni velkých korporací se bude situace naopak ještě komplikovat snahou korporací reagovat na změnu tržních podmínek,
pravděpodobně cestou různých restrukturalizací a snižování nákladů.
Jiří Lhoták
Finanční ředitel pro Centrální Evropu, ING Real Estate
» 1.
Letošní rok pro mě nezačal vůbec dobře. Hned 14. ledna 2009 mě odvezli do nemocnice
s akutním zánětem slepého střeva. Takže místo přípravy na sezonu jsem ležel týden v nemocnici
a poté ještě skoro dva měsíce doma. Začátek sezony byl propadák, ale vše se v dobré obrátilo a byla
z toho nakonec má nejlepší sezona mezi profesionály.
» 2.
Do příští sezony jdu s cílem konečně vyhrát Národní Order of Merit.
Ondřej Lébl
Profesionální golfista, druhý na žebříčku Order of Merit v roce 2009
» 1.
Právě končící rok patřil nepochybně k těm nejnáročnějším v historii firmy. Razantní propad prodejů
představoval pro společnost velkou výzvu, na kterou bylo nutné okamžitě reagovat. Přes počáteční obtíže a nutnost provést řadu nepopulárních opatření, se nám v průběhu několika měsíců podařilo přizpůsobit firmu novému tržnímu prostředí. Nastalou situaci jsme také využili ke stmelení a zkvalitnění týmu
pracovníků i k přehodnocení a zlepšení řady interních procesů. Jsem hrdý na to, že se nám, i přes pokles
obratu, podařilo upevnit naše postavení na trhu, získat řadu nových zákazníků, významně pokročit ve vývoji a testování nových produktů a v neposlední řadě dosáhnout kladného hospodářského výsledku.
» 2.
Od roku 2010 neočekáváme skokové oživení poptávky na evropských trzích a tedy ani rychlý
návrat tržeb do doby před jedním či dvěma roky. Předpokládáme spíše stabilizaci trhu a pozvolné navyšování objemů v návaznosti na postupné uvolňování investic v Evropě. Naši zákazníci od nás mohou
očekávat další zlepšování služeb, zajímavější dodací lhůty i několik novinek a inovací. Příští rok bude
pro nás velmi zajímavý, budeme více vidět, podělíme se s odbornou veřejností o naše technické poznatky a zahájíme spolupráci s novými zákazníky, s nimiž jsme začali budovat obchodní vztah během
letošního roku. Bude to rok s mnoha úkoly, ale také rok se silným zaměřením na další rozvoj firmy.
Filip Eisenreich
CEO, Lloyd Coils Europe s.r.o.
»6«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 1.
Vrátili jsme se hned v 02/2009 „ke kořenům“, zbavili se zbytečných nákladů, utáhli si opasky,
vyhýbali se nejistým obchodům s malým ziskem a dosáhli o 29 % lepšího výsledku než v roce 2008
s o 44% menším personálem.
» 2.
Že „krize“ jen tak neskončí, že spoustu rádoby-manažerů v ní neobstojí a zmizí z trhu i se
svými firmami.
Ing. Dimitar Kolev
Jednatel, MÜPRO CZ s.r.o.
» 1.
Rok 2009, tedy z pohledu naší energetické skupiny, čtyřky v oboru teplárenství v České republice, finanční rok od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009, byl ve znamení implementace připravených projektů a integrace akvizice provedené na počátku roku. V lednu 2009 jsme dokončili proces navýšení
podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a začlenili společnost plně do skupiny
a v průběhu roku jsme velmi intenzivně pracovali na projektu COGEN I., který umožní rozšíření kogenerační výroby elektrické energie z dosavadních tří měst, ve kterých působíme, do celkem osmi
měst. Zaznamenali jsme tak přibližně 10% růst velikosti naší skupiny.
Bohužel ani skupinu MVV Energie CZ však neminula finanční krize a související pád cen elektrické
energie na energetických burzách, který způsobil nižší výnosy z prodeje elektrické energie, než jsme
očekávali. Čelili jsme jí však růstem v nových projektech a chceme v něm pokračovat.
» 2.
Strategií MVV Energie CZ je posunovat se stále kupředu, abychom dokázali čelit přicházejícím překážkám, tržním výkyvům a krizím všeho druhu. Tato strategie by však nemohla být realizována bez přispění našich zákazníků a partnerů, tedy především měst, ve kterých působíme, jejich
občanů a společností, kterým máme příležitost dodávat naši energii, stejně tak bez lidí, kteří pro nás
pracují a jsou motorem našich úspěchů.
Naše budoucnost spočívá v ekonomickém zvyšování účinnosti, což bude charakterizováno zejména
doplňováním kogenerační výroby elektrické energie v místech, kde to je ještě možné. Chceme tak
svým dílem přispět i ke snížení ekologické zátěže, která je jakoukoliv výrobou energie způsobena
a nepřestáváme se také zajímat o budoucí projekty energetického využití odpadu. Budeme pokračovat v rozvoji nabídky energetických služeb, které tradičně do našeho portfolia patří a dokládají tak
naší odpovědnost k prostředí, ve kterém působíme. Jsou zaměřeny především na realizace energetických úspor u našich zákazníků a naplňují tak misi naší skupiny MVV Energie CZ, kterou vyjadřujeme slovním spojením „Zodpovědná energie“. Již na počátku krize jsme indikovali, že naší hlavní
tendencí, jak překonat krizi, bude rozumný růst, tedy i v roce 2010 očekáváme růst prostřednictvím
projektů, na jejichž implementaci již pracujeme.
Ing. Václav Hrach, Ph.D.
jednatel společnosti a předseda představenstva MVV Energie CZ
»7«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 1.
Tak především zastávám stoprocentně názor guvernéra České národní banky, který letos kontinuálně komentuje stabilitu českého bankovního trhu, dobrou kondici českého bankovního sektoru
a jeho obdivuhodné vyrovnání se s dopady finanční a hospodářské krize, která vypukla již na podzim roku 2008. Náš bankovní dům je patřičně hrdý na to, že k této stabilitě svou obezřetnou a vždy
uváženou obchodní politikou přispíval a dále přispívá.
Z pohledu Oberbank v ČR hodnotím rok 2009 jako rok tržně nestandardní, avšak pro nás velmi
úspěšný.
Vezměme v potaz jen pár za vše vypovídajících čísel a faktů. Banka letos na počátku roku otevřela
svou 17. pobočku v Ústí nad Labem a dokončila tak v podstatě to, co klientům slibovala, tedy úplné
regionální pokrytí pobočkovou sítí. Přivítali jsme u nás již 13-ti tisícího privátního klienta a rozšířili
naše portfolio firemních zákazníků na bezmála 2500. Při tomto růstu zůstalo riziko našich obchodů
a tvorba opravných položek na velmi nízké úrovni. Naopak provozní zisk jsme oproti roku 2008 navýšili na téměř dvojnásobek. Ještě více jsme zaintegrovali do našich bankovních postupů a standardů
naše dvě leasingové dceřiné společnosti a ve 4. kvartálu jsme nastartovali v naší bance implementaci
MbO (řízení podle cílů), metodu, podle níž náš koncern již cca 5 let úspěšně řídí prodej.
Celý rok jsme našim klientům nabízeli atraktivní ceny v rámci akcí k jednotlivým produktům banky.
Celý rok byl protkán řadou regionálních marketingových aktivit a eventů.
» 2.
Rok 2010 bych interně nazval rokem konsolidace a stabilizace. Tím chci říci, že v roce 2010
nás další expanze pobočkové sítě zatím nečeká, možná, že jednu, dvě pobočky přidáme v letech
2011-2012, ještě jsme o tomto nerozhodli. Chceme se s Představenstvem banky v ČR soustředit zejména na stabilizaci a další vzdělávání našich týmů, zejména těch na nejmladších pobočkách.
Dále chceme zaostřit na dosažení tzv. Break-Even Point a přiblížit k pomyslné černé nule zbývající
nové pobočky, které ke dnešku ještě logicky profitabilní nejsou. Při tomto chceme samozřejmě nadále rozumně růst ve smyslu nárůstu klientské báze, objemů nových obchodů a také dosáhnout dalšího zvýšení profitability.
Ing. Robert Pokorný
Ředitel banky a vedoucí organizační složky v České republice,
Oberbank AG pobočka Česká republika
» 1.
Rok 2009 bol najkomplikovanejším rokom, ktorý som počas svojej 7 ročnej kariéry v oblasti
private equity zažil. Bol to rok, ktorý nás kvôli poklesu ekonomiky a problémom bankového sektora
prinútil ešte výraznejšie sa angažovať v riadení projektov a denno denne nás núti intenzívnejšie pracovať a komunikovať s top manažmentami. Pre všetky naše spoločnosti to bol ťažký rok, v ktorom
musíme vo väčšine prípadov brániť trhové pozície. Na druhej strane tento rok nám priniesol viacero
zaujímavých investičných príležitostí, ktoré sme mali možnosť akvírovať za ceny s výrazným diskontom oproti tržným cenám. Na poli HR došlo k jasnému zlepšeniu z pohľadu zamestnávateľa. Keď
»
»8«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
porovnám kvalitu záujemcov o manažérske pozície dnes s rokom 2008, je aktuálna ponuka manažérov kvantitatívne aj kvalitatívne lepšia a navyše dokážeme najímať ľudí za rozumnejších podmienok ako to bolo pred rokom. Štruktúra odmeňovania je dnes výraznejšie závislá od konkrétnych
dosiahnutých výsledkov manažéra.
» 2.
Nie som presvedčený, že rok 2010 bude z hľadiska ekonomiky lepším rokom ako 2009. Preto
sa dnes snažíme v našich spoločnostiach hľadať ďalšie úspory v nákladoch, dá sa povedať, že ideme
na doraz toho, čo sa dá dosiahnuť. Len takto dokážeme obstáť v lokálnej konkurencii a vytvoriť predpoklady na expanziu na zahraničné trhy. Situácia, ktorá trvá už viac ako rok je užitočná v tom, že v oblasti oceňovania firiem došlo k zreálneniu cenových očakávaní medzi kupujúcimi a predávajúcimi,
a preto sa tešíme na nové projekty v roku 2010, kedy predpokladáme investície do 4 až 5 nových projektov v rozsahu približne 400 až 500m EUR.
Jozef Janov
Investiční ředitel, Penta Investments
» 1.
Bol to zvláštny rok plný zmien. Skupina PSA Peugeot – Citroën zvolila v apríli nového predsedu predstavenstva, čo so sebou prinieslo veľa zmien aj v ostatných organizačných zložkách. Zvýšil sa tlak na lokálny manažment, na operatívne reagovanie a flexibilitu.
Pre závod PCAS v Trnave bol rok 2009 rokom úspešným: koncom marca sa začal sériovo vyrábať
C3 Picasso, už druhé vozidlo na platforme 1, po Peugeot 207. Profitovali sme zo šrotovného v Európe, keďže väčšinu áut vyvážame. Ciele, stanovené na rok 2009, máme na dosah, napriek problémom so zásobovaním zo strany dodávateľov.
Budeme zrejme jedinou automobilkou na Slovensku, ktorá tento rok oproti vlaňajšku zvýši produkciu.
»
2. Pre mňa ako aj pre ostatných zamestnancov bude dôležité, aby sme dokázali pretransformovať stanovené ciele a aktivity s tým spojené do každodennej praxe. Potom môžeme byť úspešní.
Hoci v prvom semestri roku 2010 očakávame znížený záujem o vozidlá, čo môže pocítiť aj náš závod,
našou výhodou je, že vyrábame kvalitné autá s nízkymi emisiami a vieme sa prispôsobiť trhu. Budúcoročná produkcia PSA Trnava sa preto nebude veľmi líšiť od tohtoročnej.
Alena Kleinová
Management Development & Compensation/Benefits CZ, HU, PL, SK DRH/DDRH/RHCE PSA
Peugeot Citroën Slovakia
»
1. Musím přiznat, že rok 2009 byl nejenom pro nás pohybující se v oblasti realitního obchodu
dobou velkých změn. Důsledkem finanční krize, která dosáhla svého vrcholu právě v tomto roce,jsme
byli neustále nuceni se přizpůsobovat novým podmínkám trhu s nemovitostmi, které na nás neustále
kladly a kladou vyšší nároky. Na druhé straně to ale bylo také období, kdy tzv. „zrno se odděluje od
»
»9«
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
plev“ a na pomyslném realitním poli zůstávají pouze silní jedinci, kvalita služeb pro zákazníky se zlepšuje a většina malých hráčů bojuje o svou existenci a je nucena se buď přizpůsobit nově nastaveným standardům a nebo zcela odejít ze scény. Věřím, že rok 2009 a jeho dopady na naši ekonomiku
byl prvním výrazným krokem v procesu zlepšování služeb pro koncové zákazníky v jakémkoli oboru
a zároveň nám podnikatelům, firmám poskytl příležitost odhalit naše slabiny.
» 2.
Od nadcházejícího roku 2010 si slibuji zejména postupnou ekonomickou stabilizaci a dokonce
očekávám i mírný progresivní růst na trhu s nemovitostmi. Dle mého názoru to bude i období, kdy
od spousty uchazečů hledajících novou kariéru v důsledku propouštění či personálních změn ve firmách, budou požadovány vyšší nároky na přijetí na požadované pozice a zaměstnavatel tak bude
mít větší možnost výběru kvalitních kandidátů. Já osobně si od tohoto procesu slibuji, že se k nám
do společnosti dostane více kvalitních adeptů na pozice realitních makléřů a že budeme i nadále
poskytovat našim klientům servis na profesionální úrovni, který je od značky RE/MAX již přes více než
35 let působení ve světě standardně očekáván.
Daniel Černík
Jednatel, broker/owner, RE/MAX Real Estate Group
» 1.
V roce 2009 jsme nastoupili ambiciózní projekt restrukturalizace skupiny, jehož výsledkem
bude posílení nezávislosti provozovatele přepravní soustavy plynu, což vyžaduje nedávno přijatá
nová evropská energetická legislativa. V provozní oblasti se nám podařilo úspěšně zvládnout energetickou krizi nejen v ČR, ale dokázali jsme i podat pomocnou ruku našim sousedům na Slovensku.
» 2.
Dokončení nastoupené cesty oddělování. V provozní oblasti věříme v bezpečné zajištění přepravy plynu našim zákazníkům.
Jan Doskočil, RNDr.
Personální ředitel, RWE Transgas Net, s.r.o.
» 1.
Letošní rok byl velice náročný na plánování a organizaci, neboť v Rusku panovala velká nejistota a nedůvěra mezi partnery – extremně se zhoršila platební morálka a plánování ze strany zákazníků, které silně ovlivnila spolehlivost v dodávkách materiálu a komponent. Podařilo se nám
prakticky ukončit restrukturalizaci společnosti, vytížit kapacity tak, že ve srovnání s rokem 2008 budeme mít obrat o 15-20% vyšší, při velice slušném zisku. Vše při velice striktní nákladové politice.
»
2. Bez ohledu na krizi plánujeme vývoj a výrobu 2-3 nových motorů, pokračování v modernizaci
výroby (byť ve velice střízlivém stylu) a dokončení implementace informačního systému, což je v podmínkách současného Ruska sám o sobě úkol extrémně náročný. Neustále běží program optimalizace
»
» 10 «
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
procesů ve výrobě i v administrativě s cílem urychlit řízení společnosti a zefektivnění činnosti. K tomu
neustálý boj s liknavostí a nekvalitou.
Pavel Cesnek
Generální ředitel, Sibelectroprivod, Novosibirsk
» 1.
Stejně tak jako pro většinu obchodních firem byl i pro nás rok 2009 rokem velmi složitým.
Naše společnost, která je stejně tak jako podstatná část ekonomiky ČR závislá na vývoji v oblasti automobilového průmyslu, musela sáhnout k určitým opatřením. Určité úspory zejména v oblasti marketingu nakonec zmírnily nepříznivý dopad hospodářské krize a zamezily případnému propouštění.
Uvědomujeme si velmi dobře, že lidský kapitál a zkušenosti stávajících kolegů budou opět motorem
společnosti v době, kdy se průmysl již opravdu odrazí ode dna. Z tohoto důvodu jsme velmi rádi za
to, že se nám podařilo letošní rok přečkat bez propouštění, i když určité úspory v oblasti nákladů na
lidské zdroje se nevyhnuly ani nám.
» 2.
Od roku 2010 očekáváme opětovné nastartování ekonomiky. Všichni si ale uvědomujeme, že
nárůst bude velmi pozvolný a navázání na naše úspěšné působení z let 2004 – 2008 nebude vůbec
jednoduché. Pomoci by nám měl určitý stupeň systémové integrace, kterou se snažíme našim stávajícím zákazníkům nabídnout, a hledání nových příležitostí nad rámec automobilového průmyslu.
Martin Kliment
Sales Manager, SICK spol. s r. o.
»
1. Rok 2009 byl rokem horské dráhy. Počáteční pád našich výsledků v Q1 a Q2 byl kompenzován růstem v Q3 a Q4. Celkově to bude rok ziskový, i když to tak v polovině roku nevypadalo. Byl to
rovněž rok optimalizací a změn, bez kterých bychom nemohli přežít v současném tržním prostředí.
Shrnuto a podtrženo jsme zažili rok filmového thrilleru, s nervy drásající tržní zápletkou, ale s dobrým koncem.
» 2.
Na příští rok jsme určitě lepe připraveni, než jsme byli počátkem roku 2009. Vzhledem k našemu záměru zvýšit tržní podíly budeme budovat a investovat. Tržně bude první půlrok podle našich
očekávání podobný situaci roku 2009, ale v druhé polovině roku očekáváme větší tržní oživení. Našim
cílem pro příští rok je zůstat ziskoví a cíleně budovat naši pozici na zahraničních trzích.
Petr Kubenka
Jednatel, Smurfit Kappa Olomouc s.r.o.
» 11 «
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 1.
Společnost Sysmex CZ s.r.o. patří jako dceřiná společnost Sysmex CORP. Japonsko mezi
přední světové výrobce analyzátorů pro zdravotnické laboratoře. V oblasti trhu hematologických analyzátorů jsme již třetím rokem světovým leaderem.
Rok 2009 byl a stále je pro naší společnost v České republice rokem bouřlivého rozvoje. Po nástupu
na trh v loňském roce (převzetí aktivit od distributora) jsme si vytýčili několik cílů, které se snažíme
průběžně naplňovat.
Představili jsme našim zákazníkům nové nejmodernější produkty, nastavili jsme unikátní propojení
analyzátorů systémem vzdálené správy přístrojů a zahájili jsme provoz našeho edukačního centra
s plně funkční ukázkovou laboratoří v sídle centrály v Brně.
V měsíci listopadu naše firma odstartovala projekt tzv. Tele-hematologie, kdy jsme umožnili našim zákazníkům konzultace on-line pro jednotlivé nálezy. Všechny tyto novinky jsou odbornou veřejností velmi
dobře přijímány a chápány jako zásadní průlom v práci a diagnostice hematologických laboratoří.
V současné době dochází k prolínání aktivit naší české a slovenské pobočky. Umožňuje nám to velmi
zefektivnit všechny firemní procesy a nezdvojovat některé úkony. Brno – sídlo naší české centrály,
a Bratislava – sídlo slovenské pobočky, jsou od sebe vzdáleny pouhou hodinu jízdy. Z tohoto pohledu
se nám jeví jako velmi dobré rozhodnutí ponechat původní centrálu firmy v Brně.
Hodnocení roku 2009 nicméně mohu učinit pouze jako roku kalendářního. Naše společnost má totiž
posunutý fiskální rok dle japonského modelu a to až do března 2010. Pro naši společnost se tedy závěrečný finiš dotýká spíše období Velikonoc než Vánoc.
» 2.
V roce 2010 očekáváme další kontinuální růst našich prodejů. Máme připraveny nové zajímavé
produkty. Chceme rozvíjet stávající systém edukace všech laboratorních pracovníků v návaznosti
na jednotlivé střední a vysoké školy a systém postgraduálního vzdělávání.
Sysmex chce představit své další působení z hlediska dlouhodobého vztahu. Pro naše zákazníky to
znamená vždy něco navíc. Chceme se stát dodavateli koncepcí a řešení s definovanou přidanou
hodnotou – ať už v podobě edukace, systému on-line konzultací nebo rychlého servisního zásahu
v případě potřeby.
Závěrem bych chtěl všem čtenářům popřát příjemné prožití vánočních svátků a zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2010.
Antonín Stehlík
Jednatel, Sysmex CZ s.r.o.
» 1.
Ekonomické krizi navzdory – úspěšný. Zabydleli jsme se v příjemných prostorách našeho nového sídla ve Slovanském domě (kam jsme se přestěhovali v listopadu roku předešlého), opět se přiměřeně rozrostli, zacílili jsme se na pro naše klienty aktuální témata a oblasti (to ale děláme stále) a,
čehož si u nás cením nejvíce, i přes každodenní pilnou práci, shon a někdy i stres se nezapomínáme
zastavit, mluvit spolu a vidět v každé advokátce či každém advokátním koncipientovi, vedoucí(m) odborného týmu či projektu člověka, který prožívá své radosti a starosti a žije svůj (nejen pracovní)
život. Myslím, že i toto či právě toto nám dodává tu „přidanou hodnotu“, díky které dokážeme porozumět potřebám našich klientů a poskytnout jim to nejlepší, co umíme.
»
» 12 «
2. Co očekáváte od roku 2010?
Kienbaum Newsletter |
1. Jaký byl pro Vás rok 2009?
» 2.
Pokračování v nastoupené cestě, úspěšnou práci pro klienty stávající, ale i klienty nové, s dalšími
potřebami, projekty a výzvami. Samozřejmě pak zachování a rozvíjení naší „přidané hodnoty“. A mámli být aktuální, doufám, že svět i Česká republika zvládnou bez větší újmy v příštím roce absorbovat další
krizovou vlnu, kterou nepochybně vyšle do všech směrů drolící se Dubaj.
Mgr. Miroslav Švenda
Společník advokátní kanceláře, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.
VYDÁNÍ A REDAKCE
Kienbaum und Partner GmbH, org. složka
Lazarská 5 | 110 00 Praha | [email protected]
www.kienbaum.cz | www.kienbaum.de
» 13 «