Numerické modelování hydromagnetického dynama

Transkript

Numerické modelování hydromagnetického dynama
Numerické modelování
hydromagnetického
dynama
Ján Šimkanin
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Geomagnetické pole
Zdroj geomagnetického pole
•
hydromagnetické dynamo pracující ve vnějším
tekutém jádru Země
Základní rovnice
∂B
= ∇ × (V × B) + η∇2 B
∂t
∂V
+ (V · ∇)V + 2Ω × V =
∂t
1
1
ρ
− ∇p +
(∇ × B) × B + g + ν∇2 V
ρ0
µρ0
ρ0
∂T
+ (V · ∇)T = κ∇2 T
∂t
ρ = ρ(T, S, p)
(např. ρ = ρ0 [1 − α(T − T0 )])
∇·B = 0
∇·V = 0
Téma bakalářské/diplomové práce
•
Boussinesqova a anelastická aproximace versus plně stlačitelná kapalina v numerickém
modelování hydromagnetického dynama Země
a planet
• cílem bakalářské/diplomové práce bude skoumat vliv nestlačitelné a stlačitelné kapaliny na činnost hydromagnetického dynama. Bakalář/diplomant bude pracovat s paralelním dynamo
programem PARODY pro Boussinesqovou aproxomaci, paralelním dynamo programem MAGIC pro anelastickou aproxomaci a paralelním dynamo programem NIRVANA pro stlačitelnou tekutinu. Bakalář/diplomant by měl umět programovat
v jazycích C, Fortran, znalost paralelního programování je výhodou (MPI/MPI2). Bakalářská práce bude vyžadovat zvládnutí uvedených dynamo programů, princíp spektrálních a lokálních numerických metod, paralelní počítaní, vizualizace výsledků skriptama pod MATLAB-em a IDL. Diplomová práce
bude vyžadovat kromě cílů uvedených pro bakalářskou práci
také přeprogramování balíku NIRVANA pro naše prostředí
a potřeby a take linearní stabilitnou analýzu, jenž vyžaduje
zvládnutí poruchové metody a variačního princípu.

Podobné dokumenty

sumasil

sumasil Při vyšších intenzitách se plazmová vlna tlumí nelineárním mechanismem lámání vln (wavebreaking) – energie je předána malé skupině tzv. „horkých (rychlých) elektronů“. Elektrony jsou urychlovány ja...

Více

Modelování odtoku z povodí pomocí Boussinesqovy rovnice

Modelování odtoku z povodí pomocí Boussinesqovy rovnice (nestacionární), jestliže se průtok v dané průtočné ploše mění s časem a v daném okamžiku je v různých průtočných plochách různý (závisí tedy na dráze). Rychlost proudu vody v nasyceném prostředí p...

Více

Slapové zahřívání ledových těles sluneční soustavy

Slapové zahřívání ledových těles sluneční soustavy většiny ledových měsíců alespoň přibližně známe. Na spodní hranici díky předpokladu tekutého oceánu předepíšeme teplotu tání ledu, tedy 273 K. Podrobně se zaměříme na Jupiterův měsíc Europu a Satur...

Více

diplomová práce

diplomová práce Česká zemědělská Univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Více

Šumavský angus spol. s r.o. Soběsuky

Šumavský angus spol. s r.o. Soběsuky x CH x CH,AA,LI,MS hodinu po skončení ZV CH,MS hodinu po skončení ZV CH,LI,BA hodinu po skončení ZV BA x BA x MS hodinu po skončení ZV

Více

Katalog k základnímu výběru býků

Katalog k základnímu výběru býků x x hodinu po skončení ZV x x hodinu po skončení ZV x x hodinu po skončení ZV x x hodinu po skončení ZV x x x x x x x x x x x x x x hodinu po skončení ZV x x x hodinu po skončení ZV x hodinu po sko...

Více

Šašek Vladimír,ing.,Rantířov - Asociace chovatelů plemene Angus

Šašek Vladimír,ing.,Rantířov - Asociace chovatelů plemene Angus předsedovi výběrové komise. Jménem majitele býka může jednat také zástupce OPB. Po vznesení reklamace následuje nové předvedení býka. Reklamace je podmíněna složením nevratné kauce 1000 Kč, přičemž...

Více