Společnost 3M Česko připravila nabídku určenou

Transkript

Společnost 3M Česko připravila nabídku určenou
Společnost 3M Česko připravila nabídku určenou studentům
lékařských fakult. Studenti při zakoupení jednoho z vybraných
stetoskopů 3M™ Littmann® získají slevu 10%
(po předložení ISIC karty či indexu) a navíc obdrží CD
„Introduction to Heart Sounds“ zdarma!
Nabídka je platná od 1.října 2008 do 31.března 2009.
Pokyny pro uplatnění akční studentské slevy:
1) Pro uplatnění slevy prosím vyplňte přiloženy dotazník
2) Vytvořte fotokopii nebo Scan Vaší ISIC karty nebo indexu, tak
aby bylo případně možno ověřit Vámi uvedené údaje.
3) Takto vyplněný dotazník s přiloženou kopií dokladu zašlete:
a) E-mailem na
[email protected]
b) Poštou na adresu
SHOParamedik
Petr Petřík
Čajkovského 33/390
Praha 3 – Žižkov
Dotazník
3M™ Littmann ®
Příjmení…………………………………………………………………………………………
Jméno……………………………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………
Ročník studia……………………………………………………………………………………
Zakoupený model:
Elektronický stetoskop Model 3000
Kardiologický stetoskop Cardiology III
Klasický stetoskop Classic II S.E.
Udělení souhlasu
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku uděluji souhlas společnosti 3M Česko, spol.
s r.o. se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1/1410, IČ: 41195698 se zasíláním marketingových
informací formou emailu na uvedenou emailovou adresu a související zpracování zde
poskytnutých osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu, nejpozději po dobu 10 let
od udělení souhlasu. Souhlas uděluji dobrovolně a mám právo jej kdykoliv odvolat.
…………………………..
podpis