Katalogové listy TX

Komentáře

Transkript

Katalogové listy TX
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Výběrová tabulka pro bezpečnostní spínače TX s jištěním ochranného krytu a monitorováním stavu jištění
Možnost odjištění z čelní strany
HE
Pomocný odjišťovací prvek na čelní straně
Možnost odjištění ze zadní strany
FE
Únikový odjišťovací prvek na zadní straně
Připojení
M
NPT½"
BH10
SR11
BH12
RC18
M12
Závit M20 × 1,5 pro kabelové vývodky
Závit ½" pro kabelové vývodky
Konektor 9pól. + PE
Konektor 11pól. + PE
Konektor 11pól. + PE
Konektor 18pól. + PE
Konektor 5pól.
Spínací jednotka
Čtyřnásobná
Ruční odjišťování
HE
FE
●
Připojení
M
NPT½"
●
●
●
SR11
Spínací jednotka
BH12
●
●
●
●
●
●
●
●
RC18
M12
●
●
●
●
●
BH10
●
2 NC
2 NC
/ 1 NO + 1 NC nebo
2 NC
+ 2 NC
/ 1 NO + 1 NO nebo
S provedením
Strana
Čtyřnásobná
●
96
●
97
●
98
●
●
●
●
C1991/C2161
100
●
C1991
101
●
C2129
102
●
●
99
95
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Bezpečnostní spínač TX s jištěním ochranného krytu a monitorováním stavu jištění
f Pomocný odjišťovací prvek na čelní straně
f Se signalizačním kontaktem polohy dveří
f Volitelný konektor
Kabelový vstup M20 × 1,5 / kabelový vstup NPT ½"
Rozměrový výkres
s
Hloubka
zasunutí
4,5
58,5
46
s
Hloubka zasunutí
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
Směr nájezdu
Horizontálně a vertikálně
Možnost nastavení v krocích po
90 stupních
134
240
Pomocný odjišťovací prvek
GN
RD
LED indikace
Pojistný šroub
25,5
Pomocný odjišťovací prvek
Slouží k odjištění ochranného krytu pomocí nástroje.
Za účelem zabezpečení proti neoprávněné manipulaci musí být pomocný odjišťovací prvek zapečetěn
(například zajišťovacím lakem).
18,8
Napájecí napětí elektromagnetu
f AC/DC
24 V
+10 %, –15 %
f
AC
110 V
+10 %, –15 %
f
AC
230 V
+10 %, –15 %
30
39
TX...M: M20 × 1,5 (3×)
TX...N: NPT ½" (3×)
42
21,5
59
LED indikace funkcí
Spínač disponuje indikací funkcí (2 LED diody,
červená a zelená). Napětí LED diod odpovídá
napájecímu napětí elektromagnetu.
4,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
8,5
Kabelová vývodka viz stranu 132
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
ETX B
11
13
12
41
42
34
33
21
33
34
21
22
41
13
41
22
21
11
14
42
34
33
1
33
34
21
22
32
3
RD
LED
GN
11
12
31
32
41
42
21
22
42
22
21
1
4
2
31
41
1
4
LED
12
42
ETX C
ETX B
42
41
ETX D
14
ETX D
11
22
Spínací jednotky (viz také stranu 14)
fETX B Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NC
(signalizační kontakt polohy dveří)
fETX C Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NO
(signalizační kontakt polohy dveří)
fETX D Pomalý spínací člen
2 NC + 2 NC
(signalizační kontakty polohy dveří)
ETX C
12
4
2
GN
3
RD
LED
Způsoby jištění ochranného krytu
TX1
Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením
napětí k jisticímu elektromagnetu.
TX2
Princip pracovního proudu, zajištění připojením napětí k jisticímu elektromagnetu.
Odjištění silou pružiny.
2
GN
3
RD
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
Spínací funkce viz technické údaje na straně 185
Objednací tabulka
Konstrukční řada
Připojení
Jištění ochranného
krytu
1
Mechanické
M
Kabelový vstup
3× M20 × 1,5
2
Elektrické
TX
N
Kabelový vstup
3× NPT ½"
96
1
Mechanické
2
Elektrické
Spínací jednotka
ETX B
2 NC
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
2 NC
/ 1 NO + 1 NO
ETX D
2 NC
+ 2 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
2 NC
ETX C
2 NC
/ 1 NO + 1 NO
ETX D
2 NC
+ 2 NC
ETX B
2 NC
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
2 NC
ETX B
2 NC
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
2 NC
/ 1 NO + 1 NO
24 V AC/DC
082921
Napájecí napětí elektromagnetu
AC 110 V
085383
AC 230 V
085385
TX1B-A024M
TX1B-A110M
TX1B-A230M
082922
085384
085386
TX1C-A024M
TX1C-A110M
TX1C-A230M
095025
-
-
082927
085387
085389
TX2B-A024M
TX2B-A110M
TX2B-A230M
082928
085388
085390
TX2C-A024M
TX2C-A110M
TX2C-A230M
-
-
TX1D-A024MC2081
095026
TX2D-A024MC2081
082944
085382
TX1B-A024N
TX1B-A110N
082945
TX1C-A024N
082946
TX2B-A024N
082947
TX2C-A024N
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Konektor BH10
9pól. + PE
Konektor RC18
18pól. + PE
Rozměrový výkres
s
Hloubka
zasunutí
s
Hloubka zasunutí
4,5
58,5
46
s
4,5
58,5
46
s
Hloubka
zasunutí
Hloubka zasunutí
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
Pomocný odjišťovací prvek
LED indikace
134
RD
240
134
240
Pomocný odjišťovací prvek
GN
GN
RD
Pojistný šroub
LED indikace
Pojistný šroub
30
30
29
22
25,5
42
25,5
42
18,8
18,8
59
21,5
39
21,5
39
59
4,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
8,5
Protikonektory viz stranu 131
4,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
8,5
Protikonektory viz stranu 129
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
ETX B
ETX C
10
11
12
3
42
5
11
11
12
8
41
7
42
41
7
42
14
5
5
13
13
1
33
34
21
22
2
1
9
9
7
7
8
8
33
34
21
22
10
9
22
10
9
6
19
19
12
41
42
33
34
21
22
12
15
GN
16
RD
GN
RD
RD
Monitorování elektromagnetu
Spínací funkce viz technické údaje na straně 185
14
GN
16
RD
34
21
6
15
GN
33
RC18
14
RC18
6
2
13
8
6
BH10
BH10
11
14
4
41
ETX C
5
13
4
3
ETX B
10
Monitorování polohy dveří
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
Spínací funkce viz technické údaje na straně 185
Konstrukční řada
Připojení
Konektor
BH10
Jištění ochranného
krytu
1
Mechanické
2
Elektrické
1
Mechanické
TX
Spínací jednotka
2 NC
2 NC
2 NC
2 NC
Konektor
RC18
2
Elektrické
2 NC
2 NC
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
24 V AC/DC
085380
TX1B-A024BH10
085381
TX2B-A024BH10
082933
TX1B-A024RC18
082934
TX1C-A024RC18
082939
TX2B-A024RC18
082940
TX2C-A024RC18
Napájecí napětí elektromagnetu
AC 110 V
AC 230 V
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
Na dotázání
-
-
-
-
-
-
-
-
Bezpečnostní upozornění viz stranu 197
Technické údaje viz stranu 163
Objednací tabulka
97
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Bezpečnostní spínač TX s jištěním ochranného krytu a monitorováním stavu jištění
f
f
f
f
Pomocný odjišťovací prvek na čelní straně
Možnost odjištění pod zatížením
Se signalizačním kontaktem polohy dveří
Volitelný konektor
Kabelový vstup M20 × 1,5 / kabelový vstup NPT ½"
Rozměrový výkres
s
Hloubka
zasunutí
4,5
46
58,5
s
Hloubka zasunutí
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
134
240
Pomocný odjišťovací prvek
GN
LED indikace
RD
Pojistný šroub
Směr nájezdu
25,5
Horizontálně a vertikálně
Možnost nastavení v krocích po
90 stupních
Pomocný odjišťovací prvek
Slouží k odjištění ochranného krytu pomocí nástroje.
Za účelem zabezpečení proti neoprávněné manipulaci musí být pomocný odjišťovací prvek zapečetěn
(například zajišťovacím lakem).
30
21,5
4,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
8,5
ETX C
24 V AC/DC
12
14
11
13
12
41
41
42
34
33
22
21
4
33
34
21
22
21
4
&
41
42
33
34
21
22
41
13
12
22
21
&
13
14
41
42
33
34
21
22
42
41
42
34
33
1
33
21
41
34
33
34
22
21
22
1
1
4
4
5
2
GN
RD
LED
LED
14
11
42
34
22
5
3
41
33
1
2
11
14
42
ETX C
ETX B
42
ETX C
AC 110 V / 230 V
12
13
ETX B
11
ETX B
AC 110 V / 230 V
ETX C
ETX B
24 V AC/DC
Způsoby jištění ochranného krytu
TX3
Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením
napětí k jisticímu elektromagnetu.
Možnost odjištění pod zatížením.
Spínací jednotky (viz také stranu 14)
fETX B Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NC
(signalizační kontakt polohy dveří)
fETX C Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NO
(signalizační kontakt polohy dveří)
Kabelová vývodka viz stranu 132
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
3
GN
LED
LED indikace funkcí
Spínač disponuje indikací funkcí (2 LED diody,
červená a zelená). Napětí LED diod odpovídá
napájecímu napětí elektromagnetu.
TX...M: M20 × 1,5 (3×)
TX...N: NPT ½" (3×)
42
2
GN
3
RD
RD
LED
Napájecí napětí elektromagnetu
AC/DC
24 V
+10 %, –15 %
f
AC
110 V
+10 %, –15 %
f
18,8
39
59
2
GN
3
RD
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
Spínací funkce viz technické údaje na straně 185
Objednací tabulka
Konstrukční řada
Připojení
Jištění ochranného
krytu
M
Kabelový vstup
3× M20 × 1,5
3
Mechanické
N
Kabelový vstup
3× NPT ½"
3
Mechanické
2 NC
2 NC
TX
98
Spínací jednotka
2 NC
2 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
Napájecí napětí elektromagnetu
24 V AC/DC
AC 110 V
082988
082952
TX3B-A024M
TX3B-A110M
082953
082989
TX3C-A024M
TX3C-A110M
082997
TX3B-A024N
082998
TX3C-A024N
Na dotázání
Na dotázání
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Konektor SR11
11pól. + PE
Konektor BH12
11pól. + PE
Konektor RC18
18pól. + PE
Rozměrový výkres
s
4,5
58,5
46
4,5
46
58,5
RD
Pojistný šroub
Pomocný odjišťovací prvek
LED indikace
134
GN
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
240
134
RD
Pomocný odjišťovací prvek
LED indikace
RD
30
28
29
22
25,5
25,5
42
30
25,5
42
30
39
59
4,5
4,5
8,5
8,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
21,5
21,5
21,5
18,8
39
59
Protikonektory viz stranu 128
Pomocný odjišťovací prvek
LED indikace
Pojistný šroub
42
18,8
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
GN
Pojistný šroub
18,8
39
59
Hloubka zasunutí
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
240
134
240
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
GN
s
Hloubka
zasunutí
Hloubka zasunutí
s
s
4,5
58,5
46
s
Hloubka
zasunutí
Hloubka zasunutí
s
Hloubka
zasunutí
4,5
8,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
Protikonektory viz stranu 131
Protikonektory viz stranu 129
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
ETX B
ETX C
2
11
1
12
8
8
7
7
41
42
ETX C
11
13
14
11
12
13
4
41
3
42
ETX B
41
42
ETX C
5
11
11
14
5
11
11
12
4
8
8
3
7
7
41
42
41
42
6
6
14
14
5
5
5
13
13
33
34
21
22
11
9
&
4
3
33
34
21
22
11
9
10
10
12
12
1
33
34
21
22
Monitorování polohy dveří
33
34
21
22
10
9
12
17
6
5
5
19
9
Monitorování elektromagnetu
1
10
&
&
Spínací funkce
viz technické údaje
na straně 185
33
34
21
22
10
&
GN
GN
RD
RD
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
9
13
14
41
42
33
34
21
22
17
6
&
19
12
9
RD
RD
2
12
10
GN
GN
Spínací funkce
viz technické údaje
na straně 185
&
2
RC18
3
RC18
4
BH12
6
5
BH12
6
SR11
SR11
1
ETX B
2
12
15
GN
15
GN
16
RD
16
RD
Spínací funkce
viz technické údaje
na straně 185
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
Objednací tabulka
Připojení
Jištění ochranného
krytu
Konektor
SR11
3
Mechanické
Spínací jednotka
2 NC
2 NC
TX
Konektor
BH12
3
Mechanické
2 NC
2 NC
Konektor
RC18
3
Mechanické
2 NC
2 NC
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
Napájecí napětí elektromagnetu
24 V AC/DC
AC 110 V
Na dotázání
085396
TX3C-A024SR11
082999
TX3B-A024BH12
083000
TX3C-A024BH12
082964
TX3B-A024RC18
082965
TX3C-A024RC18
Na dotázání
Bezpečnostní upozornění viz stranu 197
Technické údaje viz stranu 163
Konstrukční řada
Na dotázání
-
99
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Bezpečnostní spínač TX s jištěním ochranného krytu a monitorováním stavu jištění
Kabelový vstup M20 × 1,5
Rozměrový výkres
s
Hloubka
zasunutí
Hloubka zasunutí
4,5
58,5
Únikový odjišťovací prvek
v základní
poloze
Pomocný odjišťovací prvek
Horizontálně a vertikálně
Možnost nastavení v krocích po
90 stupních
134
240
4
Směr nájezdu
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
Dlouhá
osa
Krátká
osa
65,5
46
s
f Únikový odjišťovací prvek na zadní straně
f Možnost odjištění pod zatížením (jen u provedení TX3)
f Se signalizačním kontaktem polohy dveří
f Volitelný konektor
RD
GN
LED indikace
71
Pojistný šroub
81 +1
20
+1
0
30
25,5
Únikový odjišťovací prvek
V případě nebezpečí slouží k odjišťování ochranného krytu z nebezpečného prostoru bez použití
pomůcek. S označením polohy zapnuto/vypnuto.
+1
0
18,8
M20 × 1,5 (3×)
30
39
42
59
Napájecí napětí elektromagnetu
AC/DC
24 V
+10 %, –15 %
21,5
f
8,5
ETX B
24 V AC/DC
ETX C
24 V AC/DC
12
14
11
13
12
21
41
42
33
34
21
22
4
21
4
32
42
33
34
21
22
31
11
12
31
32
41
42
21
22
42
41
22
21
&
1
1
5
4
5
2
GN
RD
LED
3
41
34
22
&
2
41
33
1
LED
11
14
42
34
22
12
13
ETX D
42
41
ETX D
24 V AC/DC
3
GN
RD
LED
11
33
Spínací jednotky (viz také stranu 14)
fETX B Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NC
(signalizační kontakt polohy dveří)
fETX C Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NO
(signalizační kontakt polohy dveří)
fETX D Pomalý spínací člen
2 NC + 2 NC
(signalizační kontakty polohy dveří)
Kabelová vývodka viz stranu 132
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
ETX C
Způsoby jištění ochranného krytu
TX1
Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením
napětí k jisticímu elektromagnetu.
TX3
Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením
napětí k jisticímu elektromagnetu.
Možnost odjištění pod zatížením.
4,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
ETX B
LED indikace funkcí
Spínač disponuje indikací funkcí (2 LED diody,
červená a zelená). Napětí LED diod odpovídá
napájecímu napětí elektromagnetu.
2
GN
3
RD
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
Spínací funkce viz technické údaje na straně 185
Objednací tabulka
Konstrukční řada
Připojení
Jištění ochranného
krytu
1
Mechanické
TX
M
Kabelový vstup
3× M20 × 1,5
Spínací jednotka
Provedení
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
ETX D
2 NC
+ 2 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
2 NC
C2161
Dlouhá osa
C1991
Krátká osa
C1991
Krátká osa
C1991
Krátká osa
C2161
Dlouhá osa
2 NC
3
Mechanické
2 NC
100
ETX C
/ 1 NO + 1 NO
Napájecí napětí elektromagnetu
24 V AC/DC
099489
TX1C-A024MC2161
096173
TX1D-A024MC1991
085391
TX3B-A024MC1991
093118
TX3C-A024MC1991
098946
TX3C-A024MC2161
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Konektor RC18
18pól. + PE
Rozměrový výkres
s
Hloubka
zasunutí
58,5
4,5
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
Únikový odjišťovací prvek
v základní
poloze
Pomocný odjišťovací prvek
134
240
4
65,5
46
s
Hloubka zasunutí
20
LED indikace
Pojistný šroub
42
+1
0
30
+1
0
22
25,5
30
RD
GN
18,8
39
21,5
59
4,5
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
8,5
Protikonektory viz stranu 129
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
ETX B
5
11
11
12
41
42
33
34
21
22
8
7
14
13
RC18
10
9
17
6
&
19
12
15
GN
16
RD
Monitorování elektromagnetu
Monitorování polohy dveří
Spínací funkce viz technické údaje na straně 185
Objednací tabulka
Připojení
TX
Konektor
RC18
Jištění ochranného
krytu
3
Mechanické
Spínací jednotka
2 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
Provedení
C1991
Krátká osa
Napájecí napětí elektromagnetu
24 V AC/DC
093559
TX3B-A024RC18C1991
Bezpečnostní upozornění viz stranu 197
Technické údaje viz stranu 163
Konstrukční řada
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.
101
Bezpečnostní spínače
v konstrukčním provedení 2, kovové pouzdro
Bezpečnostní spínač TX s jištěním ochranného krytu a monitorováním stavu jištění
Konektor M12
Dva konektory, 5pól.
Rozměrový výkres
s
Hloubka
zasunutí
Hloubka zasunutí
4,5
58,5
46
s
f Pomocný odjišťovací prvek na čelní straně
f Se signalizačním kontaktem polohy dveří
f Samostatné konektory pro monitorování
elektromagnetu a polohy dveří pomocí
napájecího napětí elektromagnetu
f K přímému připojení ke vstupům/výstupům
PROFIsafe
Pro M5 > 35 mm
ISO 1207 (DIN 84)
ISO 4762 (DIN 912)
134
240
Pomocný odjišťovací prvek
GN
LED indikace
RD
Směr nájezdu
Pojistný šroub
Horizontálně a vertikálně
Možnost nastavení v krocích po
90 stupních
C1
C2
M12x1
31
25,5
Pomocný odjišťovací prvek
Slouží k odjištění ochranného krytu pomocí nástroje.
Za účelem zabezpečení proti neoprávněné manipulaci musí být pomocný odjišťovací prvek zapečetěn
(například zajišťovacím lakem).
Napájecí napětí elektromagnetu
AC/DC
24 V
+10 %, –15 %
f
AC
110 V
+10 %, –15 %
f
AC
230 V
+10 %, –15 %
M20 × 1,5
26,5
M12x1
18,8
30
39
13
42
21,5
59
f
Aktuátor objednávejte
zvlášť (viz stranu 122)
Připojovací schémata Zasunutý a jištěný aktuátor
ETX B C2129
Způsoby jištění ochranného krytu
TX1
Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením
napětí k jisticímu elektromagnetu.
TX2
Princip pracovního proudu, zajištění připojením napětí k jisticímu elektromagnetu.
Odjištění silou pružiny.
Spínací jednotky (viz také stranu 14)
fETX B Pomalý spínací člen
2 NC / 1 NO + 1 NC
(signalizační kontakt polohy dveří)
Kabelová vývodka viz stranu 132
8,5
C1
LED indikace funkcí
Spínač disponuje indikací funkcí (2 LED diody,
červená a zelená). Napětí LED diod odpovídá
napájecímu napětí elektromagnetu.
4,5
C.1.1
3
C.2.1
C.2.2
C.2.5
1
11
12
41
42
33
34
21
22
C.2.4
C2
4
5
C.1.2
2
C1
C.1.4
C.1.3
C.1.5
24 V
0V
RD
GN
Monitorování elektromagnetu
Spínací funkce viz technické
údaje na straně 185
Monitorování polohy dveří
Objednací tabulka
Konstrukční řada
Připojení
TX
Konektor
2× M12
102
Jištění ochranného
krytu
1
Mechanické
Spínací jednotka
2 NC
ETX B
/ 1 NO + 1 NC
Provedení
C2129
Napájecí napětí elektromagnetu
24 V AC/DC
097623
TX1B-A024MC2129
Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.

Podobné dokumenty