Musculus gluteus maximus

Transkript

Musculus gluteus maximus
112
Musculus gluteus
maximus
1. Začátek: os sacrum, lopata kosti kyčelní,
os coccygis, fascia thoracolumbalis.
1 | TejpyTapy.cz 2014
105
113
Musculus gluteus
maximus
2. Úpon: trochanter major, tractus iliotibialis.
1 0 6 | w w w. t e j p o v a n i . e u
2 | TejpyTapy.cz 2014
114
Musculus gluteus
maximus
3. Funkce: extenze kyčelního kloubu, vnější
rotace, abdukce, addukce.
4. Kineziologický aspekt: blok SI kloubu na
téže straně, radikulární symptomatologie
S1.
3 | TejpyTapy.cz 2014
107

Podobné dokumenty

N. femoralis

N. femoralis Svaly dolní končetiny - musculi membri inferioris 1. Svaly kyčelní - musculi coxae 2. Svaly stehna - musculi femoris 3. Svaly bérce - musculi cruris 4. Svaly nohy - musculi pedis 5. Šlachové pochv...

Více

VY_32_INOVACE_36

VY_32_INOVACE_36 M. GLUTEUS MAXIMUS velký hyžďový sval M. GLUTEUS MEDIUS střední hyžďový sval M. GLUTEUS MINIMUS malý hyžďový sval M. TENSOR FASCIAE LATAE napínač stehenní povázky PELVIFEMORÁLNÍ SVALY zevní rotátory

Více

Mícha

Mícha PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Více