Monitor kontaminace AB 100B / AB 100A

Transkript

Monitor kontaminace AB 100B / AB 100A
U Nových vil 18, 100 00 Praha 4, CZ
EMPOS® spol. s r.o.
Monitor kontaminace
AB 100B / AB 100A
Zobrazený přístroj slouží pro měření povrchové kontaminace pracovních ploch, skladovacích prostor,
vymíracích prostor, oděvů apod. Při manipulaci s přístrojem je nutné brát zřetel na vlastnosti
proporcionálního detektoru, tj. na jeho okénko a chránit jej před mechanickým poškozením –
propíchnutím.
Detektory:
Standardně AB 100 B
Utěsněný Xe detektor LB 6357 pro měření beta - gama, plocha okénka
120 mm x 190 mm, zabudovaný do základní desky krytu, fóliové okénko
o hustotě 5mg/cm2 .
Volitelné AB 100 A
Vyměnitelný plynem plněný detektor (butan) LB 6358G pro měření alfa - beta
záření, plocha okénka 120 mm x 190 mm,
fóliové okénko o hustotě 0.3 mg/cm2 z oboustranně metalizovaného plastu:
lepší ochrana okénka proti mechanickému poškození speciálně
konstruovanou krycí mřížkou, stupeň pokrytí 32%
nebo:
vyměnitelný plynem P-10 protékaný detektor s plnící jednotkou LB 6358 GP
pro alfa - beta měření,
plocha okénka 120 mm x 190 mm,
fóliové okénko o hustotě 0.3 mg/cm2 z oboustranně metalizovaného plastu:
lepší ochrana okénka proti mechanickému poškození speciálně konstruovanou
krycí mřížkou, stupeň pokrytí 32%
Tel.: +420 241 742 090, 084 Fax: +420 241 742 088
e-mail: [email protected] www.empos.cz
U Nových vil 18, 100 00 Praha 4, CZ
EMPOS® spol. s r.o.
Plášť:
Odolný proti postříkání a odpovídající požadavkům na použití přístroje
hasičskými sbory.
Obsluha:
Membránová klávesnice se 4 tlačítky.
Displej:
LCD, reflektivní, multiplexní – dvou poměrový
přídavné osvětlení pomocí LED s rozptylující diskem
elementy: 4 číslice s desetinnou tečkou, výška 10 mm, 9 alfa-numerických znaků,
analogový sloupcový diagram se stupnicí 0 - 100% nebo případným násobkem x10,
x100, x1000
Číselný rozsah:
0.000 až 9999 se změnou rozsahu až 1000-krát (kcps, kBq/cm2)
Číslice:
Budou zaznamenány jen statisticky spolehlivé (významné) číslice za desetinnou
čárkou. Změní-li se řád, zůstane desetinná čárka na stejném místě, pokud je to možné.
Hlásiče (alarmy): LED signalizují příliš nízké napětí baterie a překročení prahové hodnoty
jednoduché slovní zobrazení pro "Rate too high" = příliš velký příkon počínaje
20 000 cps, což přibližně odpovídá 100 Bq/cm2. "No count" = bez četnosti (chyba
detektoru), "Refill gas" = doplňte plyn (jen při připojeném alfa detektoru LB 6358
G nebo LB 6358 GP)
Prahové hodnoty: Od 0.001 do 9999 nastavitelné po jednotlivých číslicích zvlášť pro každý nuklid,
popřípadě v jednotkách cps. Vyrovnávací paměť (buffer) se samostatnou lithiovou
baterií.
Zvuková
indikace:
Piezoelektrický oscilátor 2.5 - 3 kHz
Alarm tj. nepřerušovaný souvislý tón, zvuková indikace impulsu (může být
vypnuta) jako tón trvající asi 4ms
Napájení:
3 "C - size" jednoduché články umístěné v držadle spotřeba proudu asi 0.06A, se
zapnutým osvětlením asi 0.17A
Životnost:
> 150h s alkalickými manganovými články bez použití osvětlení
Indikace o stavu digitální indikace napětí baterie v rozsahu od 2.7 do 4,8V, rozlišení 0.1V
baterií:
analogový displej kapacity baterií od 100% pro 4.3V do 0% pro 3.3V; pod
hodnotou 3.3V signál alarmu pomocí LED
Teplotní rozsah: s trubicí plněnou Xe od -15°C do +50°C
s butanovým detektorem přibližně od 0°C do +50°C
Vlhkost:
povolená vlhkost 0 - 98% bez kondenzace par
Rozměry:
monitor: 140 mm x 234 mm x 126 mm
kufřík: 350 mm x 400 mm x 200 mm
Hmotnost:
2 175 g (včetně baterií)
Monitor kontaminace AB 100B/ AB 100A má typovou zkoušku.
Tel.: +420 241 742 090, 084 Fax: +420 241 742 088
e-mail: [email protected] www.empos.cz

Podobné dokumenty

03 prvkova analyza B

03 prvkova analyza B • Technické vlastnosti – ICP-OES • Optické rozlišení, spektrální rozsah „Alkal. kovy->nekovy“, • Dostupnost „spektrálních oblastí“, pohled na plazmu • Uspořádání vnášecího systému a plazmové hlavic...

Více

PM 1203M_prospekt

PM 1203M_prospekt stisku daného tlačítka. V případě prodlevy stisku následujícího tlačítka delší 5s se přístroj přepne do režimu nepřetržitého měření. Popis funkcí tlačítek a ovládání je součástí přiloženého návodu ...

Více

Prospekt - Ostratický

Prospekt - Ostratický používá piezoelektrický zapalovací systém. Pozinkované mechanické díly jej činí velmi odolným proti nepřízni počasí. Síla zvuku muže být regulována prostřednictvím zasouvání připojeného kanónu. Sys...

Více

SOV - S-5 (neřízená raketa)

SOV - S-5 (neřízená raketa) Hmotnost: 3,86 kg Délka: 882 mm Rozpětí stabilizátorů: 232 mm Rychlost: 620 - 725 m/s Hmotnost bojové nálože: 0,80 kg Použití: živá síla, nepancéřovaná technika, postavení dělostřelectva S-5MO Ráže...

Více

OnLineInfo TBE 1_2013 - Tribase electric sro

OnLineInfo TBE 1_2013 - Tribase electric sro aplikace včetně kompenzace účiníku.

Více

14. 11. 2013 - Původní Bureš

14. 11. 2013 - Původní Bureš Slovo kachny Chybělo málo a minulé slovo kachny mohlo být poslední. Představte si, že se najdou ignoranti, kteří si spletou psychedelickou kachnu sse svatomartinskou husou. Ještě teď mám husí kůži....

Více