25757270 L4VOlL //F6:/L etanotu: ?Cl+, Z

Transkript

25757270 L4VOlL //F6:/L etanotu: ?Cl+, Z
1c. Prohlášeníprovozovatelepotravinářskéhopodniku o lihovině uvedenéna trh v Ceskérepublice' která
byla vyrobena mimo územíČeskérepubliky
ICo' bylo-li přiděleno:
Provozovatel potravinářského podniku
(iménoa příimeníu fuzických osob' název u právnickýchosob)
25757270
United Brands. s.r.o.
Místo nodnikání (u fuzickÝch osob):
Obec:
Ulice/č.p.:
PSC:
Tel.:
Sídlo(u právnickÝchosob):
Obec: Modletice
Tel.:323 666 042
U | i c e / č . pM. :o d l e t i c e9 8
| P S C :2 5 l 0 l
Kategorie lihoviny:.
vÝrobv: .^
obchodní název lihoviny:
Cís|ošarže/datum
Brandv
L4VOlL //F6:/L
oSBoRNE VEŤERANo 36% 0'7
Ve|ikost spotřebite|skéhobalení,včetně7o Množstvíks spotřebitelskóhoba|ení:
Množstvív |itrech l007o
obsahu alkoholu:
etanotu:
36ao
0.7 |
36.00%
Země původu|ihoviny:
Dodavatel:
Španělsko
Les Grands Chais de France
odpovědná osoba provozovatele potravinářskéhopodniku:
Jménoa příjmení:
E-mail:
Michal Štěonička
stepnicka(Eunitedbrands.
cz
Datum:
Otisk
'ťiit'Illtí}i*"t.s;
I
2.10.2012
.1* cq1 ni i.rl..Íff''
\!-
Signature Not Verified
Elektronicky podepsal(a) Michal Štěpnička
Datum: 2012.10.05 08:02:43 CEST
; r l i : : l ' r i i ' 1Ů 1 i J
?Cl+,
Tel.:
323 666042
,"--\
Podpis:
/
I
L
í
Z
V .-.\-/
-

Podobné dokumenty

UB 674713-06 Stolichnaya Elit 0,7-L1223609

UB 674713-06 Stolichnaya Elit 0,7-L1223609 lc. Prohlášeníprovozovatelepotravinářskéhopodniku o lihovině uvedenéna trh v českérepublice, která byla vyrobena mimo územíčeskérepubliky ICo, bylo-li přidě|eno:

Více

UB 674713-06 Stolichnaya elit 0,7 (L1226909

UB 674713-06 Stolichnaya elit 0,7 (L1226909 Ddpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: Jménoa příjmení: E-mail: Tel.: Michal Štěpnička [email protected]

Více

VICOM§.frooi - VICOM

VICOM§.frooi - VICOM 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihoviněo která je předávána jinému provozovateli

Více

12 událostí, které mohou změnit svět do roku 2050

12 událostí, které mohou změnit svět do roku 2050 9Y?L<=jBD<=mV@?T<=DCMJGJ=BG?>=HBSUJD<@X=> Více

Crr GaRLEX - VICOM

Crr GaRLEX - VICOM lc. Prohlášení provozovatela potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh která byla vyrobena mimo uzemíČeskérepubliky Provozovatel potravinář§keho podniku

Více

Reining AMATÉR Roznov 1.8.2008

Reining AMATÉR Roznov 1.8.2008 Rožnov p.R. Závod íslo: Datum: Po ádá:

Více

,/(,eY?e +

,/(,eY?e + Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely,destilátu a lihovin

Více