léto 2010

Transkript

léto 2010
zpravodaj
léto 2010
Obsah:
•2
Saint-Gobain Weber Terranova a.s. se stal od 1.1.2010
Generálním partnerem Cechu obkladačů ČR
5
• Ochranný nátěr plochých a šikmých střech
•6 Pomůcka pro výběr typu tenkovrstvé omítky
•9 Injektáže
•14 Krátké zprávičky
•15 Křížovka
2
S aint-Gobain Weber Terranova a.s. se stal
od 1.1.2010 Generálním partnerem
Cechu obkladačů ČR
Vážení obchodní přátelé a partneři, možná jste si již všimli při pročítání webových stránek a bulletinu
Cechu obkladačů ČR, že naše firma Saint-Gobain Weber Terranova a.s. se stala od 1.1.2010 generálním partnerem této odborně profesní organizace.
Popudem k tomuto činu nám byly velice dobré reference o činnosti Cechu obkladačů ČR, hlavně na poli profesního růstu jejich členů, přístupu k technickým novinkám na trhu a inovacím
stávajících materiálů a systémům provádění jednotlivých operací na stavbách.
Práce Cechu obkladačů ČR nás rovněž oslovila v oblasti přípravy nových i rekvalifikovaných řemeslníků, protože Cech napomáhá odborným učilištím ve výchově profesionálů. Je samozřejmostí, že v této činnosti spolupracujeme s Cechem i my, výrobci stavebních hmot, a to jak materiálně (poskytováním lepicích tmelů na obklady a dlažby, spárovaček apod.), tak i odbornou
pomocí (např. školením pedagogů i studentů o nových materiálech a systémech provádění
jednotlivých prací, každoročním bezplatným poskytnutím odborných publikací, jako je u naší
firmy Rádce Weber nebo specializovaná publikace Weber pro obkladače a podlaháře).
Saint-Gobain Weber Terranova přímo spolupracuje s profesními učilišti v Olomouci, Havířově,
Ostravě a Mostě. Materiálně pak pomáháme i ostatním učilištím.
Práce v Cechu obkladačů také napomáhá k upřesňování prováděcích předpisů a norem, které dle svých nejlepších zkušeností jakožto výrobce lepicích tmelů na obklady a dlažby, spárovaček, opravných cementových hmot a nivelaček, poskytujeme ve prospěch všech řemeslníků,
kterým jde o kvalitní provádění odborných prací.
Cech obkladačů rovněž umožňuje prostřednictvím svého pravidelně vycházejícího bulletinu
seznamovat odbornou veřejnost s novými výrobky a systémy, které naše firma uvádí na trh.
Dovolím si některé připomenout:
Certifikovaný systém renovace balkonů a lodžií Weber, kde jako nositel systému uplatňujeme
jako jediní v certifikované podobě systém se zabudovaným okapovým plechem (ostatní výrobci řeší problém okapu vody pomocí těžkých keramických tvarovek s tzv. okapovým nosem).
3
Saint-Gobain Weber Terranova a.s. se stal
od 1.1.2010 Generálním partnerem Cechu
obkladačů ČR
(pokračování ze str. 2)
Dlouhá škála samonivelačních hmot weber-maxit jak na bázi cementu, tak i anhydritu pod
obchodními názvy weber.floor :
weber.floor 4010
Základní cementová samonivelační hmota, která je určená hlavně
ke srovnávání podkladů s malými nerovnostmi od 1 do 6 mm. Slouží jako podklad pro následující podlahoviny: koberce, PVC, plovoucí
podlahy, kaučukové podlahoviny, dlažby.
Hmota weber.floor 4010 se velice dobře rozlévá. Spolehlivě a s velmi
dobrým průběhem dozrává do pochozího stavu, zpravidla do dvou
hodin po vlastní aplikaci na připravené podklady. Weber.floor 4010
je určen i pro vytápěné podlahy .
Pevnost v tlaku je 20 Mpa.
Použití: Interiér
weber.floor 4031
Cementová vyrovnávací hmota s vylepšenými vlastnostmi
je určena k přípravě podkladů pro kladení jak nenáročných,
tak i problematičtějších podlahovin (například linolea, korků,
klasických parket, vlysů, sportovních podlah apod.) v tloušťkách 1 – 10 mm. Díky vynikajícímu rozlivu a nadstandardnímu průběhu je hmota weber.floor 4031 určena i na problematické podklady (kromě podkladů na bázi dřeva).
Pochozí je po 2 – 4 hodinách.
Pevnost v tlaku je min. 25 Mpa.
Použití: Interiér
weber.floor 4160
Tato cementová vyrovnávací hmota je určena pro větší tloušťky,
tj. 2-30 mm, a má vylepšené vlastnosti. Vyznačuje se abnormálně
dobrým rozlivem a samonivelačními vlastnostmi na jakémkoliv připraveném povrchu (vyjma těch na bázi dřeva).
weber.floor 4160 je pochozí po 1 – 2 hodinách a je určen
převážně pro rychlé rekonstrukce podlah.
Použití: Interiér
weber.floor 4630
Vyrovnávací cementová podkladní hmota je speciálně
upravená i pro středně zatěžované podlahy s využitelností
v interiéru i exteriéru. Je vhodná pro podlahoviny v tloušťkách 8 – 15 mm s pevností min. 25 Mpa. Podlahy
mohou být namáhány pojezdem zatížených vozíků.
weber.floor 4630 nesmí být vystaven přímému působení
deště a sněhu. Nesmí v exteriéru tvořit finální úpravu povrchu.
Možno používat ve spádu až 1,5 %.
Použití: Interiér i exteriér
Anhydritová sanonivelační stěrka weber.floor 4095
4
Saint-Gobain Weber Terranova a.s. se stal
od 1.1.2010 Generálním partnerem Cechu
obkladačů ČR
(pokračování ze str. 3)
V neposlední řadě se naše firma věnuje ekologickým výrobkům, které pomáhají chránit životní
prostředí a splňují vysoké nároky na hygienu sanitárních zařízení a koupelen. Jedná se např.
o spárovačku weber.color comfort s antibakteriální úpravou a tzv. drop efektem úpravy povrchu spáry.
Nebo nízkoprašné lepící tmely s tzv. low dust efektem, za které můžu jmenovat např. lepicí odlehčený fluidní tmel na dlažby weber.col max 2.
Je samozřejmostí, že v představenstvu Cechu panuje tvůrčí a přátelská atmosféra, o kterou se
snažíme i my naším zastoupením na pravidelných zasedáních, kde jsme nápomocni v rozhodování představenstva svým poradním hlasem.
Autor: Miroslav Trnka
Produkt manager SGWT, a.s. pro LOD
Pro koupelnu bez plísní
•
•
•
•
•
voděodolná
antibakteriální
odolná plísním
krémový efekt
flexibilní
5
O chranný nátěr plochých a šikmých střech
Nátěrové technologie slouží jako povrchová ochrana materiálu vůči účinkům vnějších vlivů
(sluneční záření, dešťové a sněhové srážky, zatížení větrem, průmyslové spady). Kombinace těchto
účinků bez důkladné ochrany materiálů způsobuje oxidaci povrchů, jejich urychlené stárnutí a postupný rozpad.
WEBER.TEC 960
Vysoce elastická, ochranná, reflexní a dekorační střešní nátěrová hmota určená na povrchy plochých a šikmých střech.
Vhodné podklady:
asfaltové krytiny,
plechové krytiny,
betonové krytiny,
cemento-vláknité krytiny.
Technologie provádění
Před aplikací vrchního souvrství je důležité
jeho dostatečné zakotvení do podkladu penetračním prostředkem. Zejména při opravných nátěrech dříve natřených povrchů nebo
střech po několika letech provozu je pro první
natíranou vrstvu důležité použití materiálu
na rozpouštědlové bázi.
Má hloubkovější účinek a není choulostivý
na povrchové (neodstranitelné) znečištění.
Je schopný polymerovat v krátké době i za zhoršených klimatických podmínek. Pro tento účel
se používá základní penetrační nátěr Weber.tec 960 V, umělá pryskyřice v rozpouštědlovém roztoku.
Živičné krytiny - asfaltové pásy
Natíráme staré oxidované pásy, což zajistí prodloužení jejich životnosti bez nutnosti výměny.
Nátěr asfaltových pásů lze provádět pouze za předpokladu, že nejsou ve stavu dožilosti a jsou
celistvé. Nátěr zaručí ochranu před působením vnějších vlivů (klimatické jevy), prodlouží životnost střešního pláště a při výběru světlého odstínu (bílá barva) zajistí ochlazení objektu v letních měsících.
Plechové krytiny
U kovových střech je zcela zásadní příprava podkladu, zejména pak odstranění starých nesoudržných nátěrů a zkorodovaných částí. Penetrace se provádí pomocí weber.tec 960V. Po jejím
kompletním zaschnutí natíráme ochranným nátěrem Weber.tec 960.
Betonové a cemento-vláknité povrchy
U nových materiálů penetrujeme pomocí weber.tec 960V a po zaschnutí natíráme weber.tec
960 zředěným čistou vodou 15 – 20 %, finální nátěr pak již neředíme.
Střešní nátěrová hmota Weber.tec 960 se dodává v bílé a šedé barvě. V jednotném balení 33 kg.
Životnost střešního nátěru Weber.tec 960 je v průměru 10 - 15 let v závislosti na kvalitě jeho
aplikace a externím povětrnostním zatížení.
Autor: Petr Müller
Produkt manager SGWT, a.s. pro SOMS
6
P omůcka pro výběr typu tenkovrstvé omítky
Vybrat si určitý typ tenkovrstvé omítky pro konečnou
povrchovou úpravu fasády není vůbec jednoduché.
Zpravidla nelze vybírat jen podle jedné vlastnosti a posoudit vliv více vlastností najednou není snadné. Tato tabulka a také následující popis uvedených vlastností chtějí být užitečným pomocníkem především pro laickou veřejnost, proto neuvádějí žádné hodnoty. Jejich posouzení totiž vyžaduje mnohdy velmi hluboké technické znalosti. Ze stejného důvodu nejsou v textu používány odborné termíny,
ale naopak jsou použita odpovídající zjednodušení. Pro hodnocení je použita varianta počtu bodů
(hvězdiček), kdy jejich počet je v rozsahu 1-5. Jedna hvězdička znamená, že posuzovaná vlastnost
je základní, přesto vyhovující. Pět hvězdiček znamená, že vlastnost je na maximální dosažitelné úrovni.
Vlastnost
weber.pas
akrylát
weber.pas
silikát
weber.pas
sisi
weber.pas
silikon
weber.pas
silikon plus
weber.min
barevná
bez egalizace
Prodyšnost
***
*****
*****
****
*****
*****
Vodoodpudivost
****
***
*****
*****
*****
*
Přirozená odolnost
proti mikroorganismům
***
*****
*****
***
****
****
Citlivost
na podmínky
při provádění
*****
***
***
*****
*****
***
Pružnost
*****
***
****
*****
****
*
Barevná škála
weber color line
universal
i exclusiv
universal
universal
universal
i exclusiv
universal
pouze
vybrané
Zimní úprava
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
Údaje v tabulce jsou zjednodušeným hodnocením vlastností těchto materiálů, které vychází z nejnovějších poznatků
a zkušeností z praxe.
Hodnocené vlastnosti
Prodyšnost (vyšší prodyšnost = více hvězdiček)
Je to mimo jiné schopnost konstrukce propouštět vodní páry v případě, že jsou pro to vhodné
podmínky (rozdíly částečných tlaků vodních par ve vnitřním a vnějším prostředí). Tato vlastnost
povrchových úprav je důležitá především, pokud je třeba přes povrchovou úpravu (nebo i celý
zateplovací systém) odvádět vlhkost samotné konstrukce. Pro odvedení vodních par z vnitřního
prostředí je třeba zvolit jiný účinný způsob (zatím nejčastěji větrání). V případě použití povrchové úpravy na vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je užitečné použít omítku
s výbornou prodyšností, pokud je izolantem minerální vata či polystyren Clima.
Všechny typy tenkovrstvých omítek weber.pas a weber.min mají dostatečnou prodyšnost
pro použití jak na tradičně prováděné fasády běžných stavebních konstrukcí, tak také pro
použití na základní vrstvy zateplovacích systémů se všemi běžnými typy izolantů (ETICS).
7
Pomůcka pro výběr typu tenkovrstvé omítky
(pokračování ze str. 6)
Vodoodpudivost (vyšší vodoodpudivou = více hvězdiček)
Zjednodušeně opačná vlastnost nasákavosti. Tato vlastnost omítky částečně popisuje schopnost nepropouštět vodu přes omítku do podkladu, ale především jde o schopnost nechávat
vodu co nejméně ulpívat na povrchu omítky. Viditelně se například projeví na rychlosti osychání povrchu omítky po dešti, pro uživatele je ale přínosem spíše větší odolnost proti ušpinění
a případné snadnější čištění fasády.
U materiálů s malou vodoodpudivostí (např. weber.min) je mimo jiné z tohoto důvodu doporučováno provedení egalizace (jedna krycí vrstva speciálního fasádního nátěru v odstínu omítky).
Přirozená odolnost proti mikroorganismům (vyšší odolnost = více hvězdiček)
Přirozenou odolnost mají především materiály na bázi vodního skla a minerální materiály.
U materiálů na bázi akrylátových i silikonových disperzí je třeba tuto mírně sníženou vlastní
schopnost podpořit přísadou biocidních prostředků. Tenkovrstvé omítky a nátěry weber
na bázi těchto disperzí obsahují vždy tyto přísady. Jelikož ovšem postupem času dochází
např. k zaprášení povrchu omítky a snížení účinnosti biocidních prostředků, je možné, že v prostředí s vyšším výskytem mikroorganismů v okolním prostředí fasády bude vhodné provádět
občasnou údržbu povrchu fasády.
Citlivost na podmínky při provádění (menší citlivost = více hvězdiček)
Jedná se o vlastnost omítky reagovat nežádoucím způsobem na případné krajní teplotní, vlhkostní a jiné podmínky při realizaci tenkovrstvých omítek. Jelikož se fasády realizují po celou
stavební sezonu, je počasí při jejich provádění vždy trochu jiné. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé vlivy působící současně, se mohou navzájem ještě posilovat (např. vyšší teplota a současně vyhřátý podklad od slunečního záření, jindy naopak nízká teplota a současná vysoká vlhkost
v mlženém oparu). Proto je vhodné při těchto podmínkách zvolit méně citlivý materiál.
Pružnost (větší pružnost = více hvězdiček)
Jde o schopnost omítek nevytvářet mikrotrhlinky v případě zvýšeného namáhání, především
se jedná o teplotní namáhání základních vrstev vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
8
Pomůcka pro výběr typu tenkovrstvé omítky
(pokračování ze str. 7)
Barevná škála weber color line
Vzorkovnice weber color line je rozdělena na dvě
části: linie universal obsahuje světlejší i tmavší
odstíny barev, většinou se však jedná o tóny přírodní. Linie exclusiv obsahuje naopak tóny výrazné a jasné. Pro jejich vytvoření je třeba použít typy a množství pigmentů, které není vhodné
přidávat do některých omítek s ohledem na použitou pojivovou složku materiálu.
Autor: Ing. František Kašný
Produkt manager, reklamační technik
9
I njektáže
Horizontální hydroizolace vlhkého zdiva
Materiály Weber.tec 940 a Weber.tec 942 se používají k vytvoření dodatečné vodorovné izolace
vlhkého zdiva a jsou aplikovatelné nízkotlakou nebo beztlakou chemickou injektáží.
Princip působení
Silikonová mikroemulze Weber.tec 940 hydrofobizuje stěny kapilárního systému zdiva. Tímto
se zdivo stává vodonepropustným, ale stále zůstává prodyšné - „dýchající“. Cementová suspense Weber.tec 942, injektážní hmota na bázi hlinitanových a portlandských cementů s krátkou
dobou tvrdnutí a bez smrštění, se používá jako předinjektáž pro výplně dutin ve zdivu – před
aplikací silikonové mikroemulze Weber.tec 940.
Vlastnosti
Hydrofobizační chemická horizontální izolace bez obsahu rozpouštědel
Silikonový mikroemulzní koncentrát smísitelný s vodou (emulgovatelný) pro dodatečnou
horizon­tální izolaci zdiva proti stoupající vlhkosti.
Vhodný i pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí
Mikroemulze proniká do nejjemnějších kapilár
Nevytváří žádné stavbě škodlivé soli
Oblasti použití
Dodatečná vodorovná izolace zdiva proti stoupající vlhkosti nízkotlakou i beztlakou metodou
vrtaných otvorů při provlhnutí zdiva až do 95 % nad úrovní vzlínající nebo tlakové vody.
Vhodný i pro zdivo o velké tloušťce
Koncentrát je ředitelný s vodou
Obzvláště vhodný pro nízkotlakou injektáž
Použití i při vícestupňové injektáži
Příprava a technologický postup
U zdiva tloušťek 50 cm a více vždy kalkulujeme se možností výskytu dutin a počítáme s dvoustupňovou injektáží. Samotná skutečnost, zda se ve zdivu nachází dutiny, může být potvrzena
či vyvrácena až při zahájení injektáže silikonovou mikroemulzí – její enormní spotřebou
a zejména chybějícím protitlakem v injektovaném zdivu.
Poškozenou, nesoudržnou, zasolenou omítku odstraníme v oblasti injektáže a nahradíme vodotěsnou maltou Weber.tec 933 v tloušťce min. 0,5cm. Toto opatření slouží k utěsnění injektovaného zdiva proti úniku injektované emulze při použití tlakové metody.
Následuje jedna řada v linii vyvrtaných otvorů s osovou vzdáleností 12 cm.Vrtá se pod úhlem
20 - 45 stupňů, a to do cca 5 - 8cm před protější stranu zdi. Vyvrtané otvory se musí vyfoukat
tlakovým vzduchem. Průměr vrtáku při tlakové metodě je 10 - 12mm dle druhu a stavu zdiva,
do něhož vrtáme. Do vyvrtaných otvorů vkládáme u tlakové injektáže tzv. pakry. U metody beztlakého napouštění se vrtá s průměrem vrtáku 20 - 30mm, pakry se v tomto případě nepoužívají. U zdiva tlouštky 60 cm a více se musí vrtat z obou stran zdiva a vrty se musí ve zdiv křížit.
Injektovaná hmota Weber.tec 940 musí být zpracována do osmi hodin od naředění do zvolené koncentrace. Ředění se provádí od 1:9 (u silně zavlhčeného zdiva) až po 1:14 (u nízké
a střední vlhkosti ve zdivu).
1
0
Injektáže
(pokračování ze str. 9)
Následná úprava zdiva
Po provedené injektáži se odstraní (kleštěmi uštípnout) ze zdiva trčící hlavy plastových paker.
Dutina se vyplní maltou weber.tec 933.
Spotřeba
Spotřeba je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např. na savost a vlhkost zdiva. Je třeba počítat se směrnou hodnotou cca 1,33 l koncentrátu Weber.tec 940 na m2 zdiva, což je cca 20 lt/m2
naředěného roztoku v poměru 1:14.
U cementové suspense Weber.tec 942 do dutin ve zdivu spotřebujeme cca 2,7 kg suché směsi
na m2 zdiva. Z 20kg balení suché směsi vyrobíme naředěním s vodou 12 lt injektáží směsi.
Přesný poměr ředění je 0,3 – 0,45 lt vody/kg weber.tec 942.
Forma balení a skladování
Nádoby 1 l, 5 l, 20 l, skladování 12 měsíců
Injektáž v obrazech
Beztlaká injektážní metoda
Úprava injektážní zony těsnící maltou Weber.tec 933
1
1
Injektáže
(pokračování ze str. 10)
Vyvrtání otvorů před injektáží
Vložení injektážních paker
Nízkotlaká injektáž strojem Injekta D1
1
2
Injektáže
(pokračování ze str. 11)
Nízkotlaká injektáž pomocí zahradní pumpy
Vytvoření dodatečné hydroizolace pomocí injektáže
Kamenné nebo smíšené zdivo=výskyt dutin
1
3
Injektáže
(pokračování ze str. 12)
Vrtání otvorů
Kamenné nebo smíšené zdivo=výskyt dutin
Kamenné nebo smíšené zdivo=výskyt dutin
Autor: Petr Müller
Produkt manager SGWT, a.s. pro SOMS
1
4
K rátké zprávičky
e pro vás
Zjistili jsm
…
připravují
úsporám
á
n
nd
le
e
Z
a Státní fo ní
rogramu
prostředí
ře
ší
o
V rámci p
z
íh
ro
tn
é
o
izovan
tvo živ
ředem av
Ministers
p
í
d
ře
st
pro
.
životního veřejného sektoru
y
v
o
d
u
b
i na
to proěnu v tom
m
z
u
to
á
lik
nelové
již o něko l již rozšířen o pa ínek
y
Jedná se
b
i
h podm
minulost
některýc
y
v
gramu. V
ra
p
ú
roběhly
domy a p
í.
ání dotac
v
to
posky
to chvíli
otace v tu
d
o
í
st
o
ýše žád
Celková v
č.
ž 5 mld. K
ji
la
h
přesá
Zúčastnili jsme se …
tnerů jsme se 10. června
Jako jeden z hlavních par
téma Energetický manzúčastnili konference na
ávu. Konference
agement pro veřejnou spr
tu hlavního města Prahy
se konala v sídle Magistrá
zástupců státní správy,
a zúčastnilo se jí mnoho
t si své zkušenosti
ěni
kteří měli možnost vym
z oblasti úspor energií.
ence obsazena kvaliZároveň byla celá konfer
tli
mi, kteří ostatním posky
fikovanými přednášející
i
zel
chá
od
i
níc
ast
rad. Úč
celou řadu zkušeností a
tky, které je možné
zna
po
vé
no
o
ni
ace
oboh
sobnosti.
pů
ch
aplikovat v místě jeji
Weber se stal
generálním pa
rtnerem
konference CE
SB 10
Saint-Gobain W
eber Terranova,
a.s. se stal
generálním pa
rtnerem mezin
árodní konference CEBS - Ce
ntral Europe to
wards Sustaina
Building, která
ble
se koná dne 30
.6 - 2.7. 2010
na ČVUT v Praz
e. Cílem je shrn
ko
out stávající
stav a pokrok
eplo, ja
udržitelné výst
stejné t
je
r
avby budov
e
ve středoevrops
b
e
kém regionu a
lením W
u!
současně
prodiskutovat
Se zatep i v jeho kožich
podmínky další
c
in
n
ho směřování
udržitelné výst
ova,
Šarpla
avby.
er Terran
b
bain We
y
Saint-Go klubové výstav
t
s
o
n
č
m
e
Spole
re
s
e
výstava
ala partn
a.s. se st ů a Krašáků. Tato 5. 2010.
c
22.
Šarplanin oměřicích dne
it
L
v
la
kona
1
5
N aše křížovka
Prvních 30 luštitelů, kteří nám zašlou správné znění tajenky, odměníme dárkem!
Přesné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu [email protected]. Spolu s odpovědí uveďte poštovní adresu, na kterou Vám má být zaslána případná výhra.
Nebude-li adresa uvedena, nebude Vaše správná odpověď brána v potaz. Nárok na výhru
mají jen členové Profiklubu!