TM_Bostik Bitumen Kaltkleber lmf_CZ

Komentáře

Transkript

TM_Bostik Bitumen Kaltkleber lmf_CZ
Technický list
Asfaltové lepidlo
1. Vlastnosti / Použití
o
o
o
Bostik Asfaltové lepidlo je za studena zpracovatelná, asfaltová lepící hmota, bez
obsahu rozpouštědel. Pro vzájemné lepení asfaltových střešních lepenek nebo pro
jejich lepení na beton. Lepidlo se nanáší celoplošně nebo ve formě pruhů.
Bostik Asfaltové lepidlo se vyznačuje silnou počáteční lepivostí.
Vhodné do exteriéru na střechy se spádem do max. 5°.
2. Podklad a zpracování
o
o
o
o
o
o
o
o
Podklad musí být suchý, čistý, bez olejů, mastnoty, prachu a ostatních látek, které
brání přilnavosti.
Bostik Asfaltové lepidlo nalijte na podklad a asfaltérským koštětem, kartáčem
nebo štětcem rovnoměrně rozprostřete po ploše.
Poté předem zařezané a zpět srolované pásy pečlivě a bez uzavírání vzduchu rozviňte
do lepidla a přitlačte, případně přechodně zatižte.
Tip: Pásy před zpracováním rozviňte a nechejte vyležet.
Pásy pokládejte s přesahem 5 cm a spoje výrobkem Bostik Asfaltové lepidlo
přestěrkujte.
Nanášení dalších vrstev je možné až po úplném vyschnutí.
Povlaková kůže se vytvoří po cca 60 minutách (v závislosti na teplotě a vzdušné
vlhkosti).
Bostik Asfaltové lepidlo schne cca 24 až 48 hodin. Použije-li se výrobek pro lepení
asfaltových střešních lepenek k sobě navzájem, může být doba schnutí 3-4 týdny.
Upozornění:
o
o
o
o
o
Na dřevěných střechách přibijte 1 vrstvu lepenky a lepte ji pouze v místech přesahů.
Na střechy bez olemování nanášejte lepidlo v malém množství. Nadměrné množství
lepidla bude po střeše stékat nebo odkapávat.
Veškeré uvedené hodnoty se vztahují k 23°C a 60% vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty
dobu schnutí zkracují, nižší naopak prodlužují.
Bostik Asfaltové lepidlo nezpracovávejte při riziku dešťových srážek, za mrazu
nebo při přímém slunečním svitu.
Neaplikujte na trvale stojící vodu.
Strana 1 z 3
Výrobce: Bostik GmbH × pobočka Leer r × Am Emsdeich 52 × 26789 Leer/Ostfriesland × Tel +49 1925800 × Fax +49 19258058 × [email protected] × www.mem.de
Kontakt v ČR: ANVI TRADE s.r.o. × Bečovská 1273/1 × 104 00 Praha 10 × Tel +420 271 096 610 × Fax + 420 241 482 127 × [email protected]
Technický list
Asfaltové lepidlo
3. Spotřeba
o
Cca 600 – 800 g/m².
4. Teplota při zpracování
o
+10°C až +30°C (teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C)
5. Složení přípravku
o
Disperzní lepidlo na asfaltové bázi.
6. Technické údaje
o
o
o
o
Barva:
Forma:
Zápach:
Hustota:
černá
pasta
slabý, charakteristický
cca 1,7 g/cm³
7. Čištění
o
Pracovní pomůcky omyjte množstvím vody.
8. Bezpečnostní upozornění
o Respektujte varovná upozornění
a bezpečnostní
pokyny na obalech
a v bezpečnostních listech.
o Dodržujte všeobecné hygienické předpisy a pokyny pro práci s chemikáliemi.
Strana 2 z 3
Výrobce: Bostik GmbH × pobočka Leer r × Am Emsdeich 52 × 26789 Leer/Ostfriesland × Tel +49 1925800 × Fax +49 19258058 × [email protected] × www.mem.de
Kontakt v ČR: ANVI TRADE s.r.o. × Bečovská 1273/1 × 104 00 Praha 10 × Tel +420 271 096 610 × Fax + 420 241 482 127 × [email protected]
Technický list
Asfaltové lepidlo
9. Skladování
o
o
Výrobek Bostik Asfaltové lepidlo uchovávejte v suchu. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu.
Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování až 12 měsíců od data
výroby.
11. Dodávané balení
800 g
Bostik-číslo zboží:500826-66
EAN kód: 4010327506792
3,0 kg
Bostik-číslo zboží:500827-66
EAN kód: 4010327506815
6,5 kg
Bostik-číslo zboží:500828-66
EAN kód: 4010327506822
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a testů. Záruku
pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant
použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést
vlastní zkoušky.
Stav září 2009 – starší vydání pozbývají platnost.
Strana 3 z 3
Výrobce: Bostik GmbH × pobočka Leer r × Am Emsdeich 52 × 26789 Leer/Ostfriesland × Tel +49 1925800 × Fax +49 19258058 × [email protected] × www.mem.de
Kontakt v ČR: ANVI TRADE s.r.o. × Bečovská 1273/1 × 104 00 Praha 10 × Tel +420 271 096 610 × Fax + 420 241 482 127 × [email protected]

Podobné dokumenty