IVAO – průvodce připojením

Komentáře

Transkript

IVAO – průvodce připojením
IVAO – průvodce připojením
Registrace
Instalace
Konfigurace
07.06.2006
CZ-TAC
Tento manuál je sepsán jako nejzákladnější pomůcka pro registraci do sítě IVAO, instalaci a
konfiguraci základních programů pro běh sítě a konfiguraci MS Flight Simulatoru 2004. V žádném
případě neslouží jako náhražka pro oficiální manuály k níže popsaným programům a neposkytne
tak vyčerpávající informace.
Jsme si vědomi faktu, že některé kroky, např. navigace na webu IVAO může být pro začátečníka
obtížná a v záplavě angličtiny i matoucí. Pro létání na síti není ale angličtina podmínkou, pro to si
tento manuál klade za cíl pomoci nováčkům se přes angličtinu zatím nějak „prosekat“ a hlavní část
převést na skutečnou výuku praktické IVAO pilotáže a komunikace.
Co je vlastně IVAO ?
IVAO – International Virtual Aviatic Organization je vlastně prostředí, které se snaží co nejvěrněji
simulovat reálný letecký svět, se vším, co k takovému provozu patří – procedury, řídící letového
provozu, komunikace, frazeologie....
Kolik mne to bude stát ?
IVAO běží a leží na lidech, kteří obětovali svůj volný čas a zasvětili jej létání. Organizace IVAO je
zcela nezisková, dostupná pro všechny, zcela zdarma. Jediným limitem tedy může být cena
internetového připojení.
Jak to funguje ?
Jistě jste již okusili létání s Microsoft Flight Simulatorem 2002/2004. Kolem vás se pohybovalo
spousty letadel, řízené počítačem. Mno a tyto letadla se na IVAO stanou letadly řízenými
skutečnými „piloty“. Přes speciálního klienta uvidíte provoz kolem vás, zbarvení letadel bude
odpovídat skutečnostem, již žádné křiklavé barvy standardních „defaultních“ MSFS letadel, ale
letadla společností ČSA, TVS....
Tak..... a jak tedy na to ?
Díky za tuto otázku, tím se dostáváme k tomu, proč byl tento manuál vlastně napsán. V několika
jednoduchých krocích, doplněných obrázky se spolu provedeme celou registrační a instalační
„lapálií“. Takže směle do toho, celá registrace a instalace nám zabere přibližně 20 minut času, v
závislosti na rychlosti internetového připojení.
Krok první – registrace
Registrace je nutná, bez registrace nezískáte své osobní VID a heslo, a nelze bez ní pokračovat.
Nebojte se, nic záludného na vás nečeká.
Otevřeme si stránku http://www.ivao.aero
V levé části vidíme šedé menu, funguje jako několikaúrovňový rozbalovací seznam. Přibližně
uprostřed tohoto menu narazíme na položku Join IVAO a po kliknutí na ni ještě dalších několik
„podpoložek“. Vyberme tedy Join IVAO – Person.
Vyskočí zběsilá stránka plna anglického textu. Pro anglicky zběhlé doporučuji rozhodně pročíst,
odkazy poskytují velmi dobré informace, které se budou v budoucnu jistě hodit. Zcela nahoře
najdete také varování, že nelze vytvořit dva stejné účty, to nás ale nezajímá, my vytváříme účet
první :-)
Pokračovat v registraci budeme klepnutím na odkaz zcela dole uprostřed Continue with registration.
Tato stránka je již důležitější. Angličtináři si přečtou, pro češtináře krátké shrnutí:
– do formuláře na dalších stránkách je nutno vyplnit funknčí e-mail a celé jméno
– po registraci budete zařazeni do databáze, budete dostávat aktuální informace v tzv. NOTAMech
– po vyplnění registračního formuláře bude váš e-mail ověřen zasláním aktivačního e-mailu, který
je nutný potvrdit do 24 hodin po registraci.
Pokračovat k samostatné registraci budeme opět odkazem dole uprostřed Continue with registration
Dostáváme se konečně k samotné registraci. Před námi je šest jednoduchých polí :
– First Name : Jméno
– Last Name: Příjmení
– E-mail
– Language : Preferovaný jazyk, vyberme češtinu
– Country : Země – vyberme Czech Republic
A ještě po nás chtějí vybrat, zda budete registrováni jako pilot, či jako řídící letového provozu
(ATC), či třeba obojí. Tento krok lze později změnit ve vlastnostech účtu, vyberte proto dle
vlastního uvážení.
Pokračovat budeme kliknutím na tlačítko Join IVAO
Objevila se souhrnná tabulka, kde lze překontrolovat vyplněná data. A také oznámení, že byl
odeslán potvrzující e-mail na vyplněnou adresu. Tento e-mail je nutno do 24 hodin potvrdit.
POZOR ! Je vyzkoušeno, že někteří e-mailoví klienti zachytí tento e-mail spamovým filtrem.
Potvrzující mail by měl dorazit během několika vteřin, nejdéle minut. Pokud se tak nestane,
zkontrolute nastavení spamového filtru a zprávu z ní vyjměte.
Ve validujícím e-mailu najdete jakési ID, password (heslo) a odkaz, směřující kamsi. Toto ještě
nejsou přístupová data k síti. Skutečný VID a heslo získáte právě vygenerováním pomocí Id a
password z emailu a použitím odkazu.
Klikněte tedy na odkaz z e-mailu a do jednoduchého formuláře vyplňte Id a password z mailu a
klikněte na Confirm. Na následující stránce se dozvíte, že vám bylo na zadaný e-mail zasláno již
skutečné VID a heslo. Váš účet bude aktivován během následujících 15 minut.
Zkontrolujte příchozí poštu, e-mail dorazí během několika vteřin. Najdete v něm rozsáhlé
pojednání, které opět doporučuji přečíst, ovšem nejpodstatnější je sekce začínající Member ID. Toto
jsou přihlašovací údaje do sítě, které vám, pokud nenastane závažná okolnost nutná změny,
zůstanou během celého virtuálně leteckého života.
Všimněte si také že jste neobdrželi jedno, ale dvě hesla. Z důvodu bezpečnosti je nyní přístup na
vlastní síť zaheslován pomocí IVAN password a přístup na stránku IVAO, resp.do členských sekcí,
pomocí WebSite password. Doporučuji proto obě hesla + Member ID řádně poznamenat.
Tím máme za sebou registrační část, stali jste se plnohodnotnými členy IVAO, gratuluji !
Krok druhý – klientský software, Ivap, konfigurace v MSFS
Po zaregistrování do sítě jste získali přístup do veškerých „člesnkých“ částí webu IVAO, do které
patří i „software development“ , neboli vývoj a distribuce potřebných programů pro připojení do
sítě. Pojďme se tedy pustit do vlastní konfigurace.
Předpokladem je nainstalovaný Microsoft Flight Simulator 2004/2002. Jak je to s podporou starších
simů nejsem schopen odhadnout. Nedávno vyšla podpora i pro X-plane. S těmito programy ale
nemám zkušenosti, proto se budu zabývat podrobným návodem pro připojení pomocí MSFS 2004.
Stažení software
Pro připojení budeme potřebovat Ivap – Ivao pilot client. Tento program se nainstaluje jakožto
doplněk do MSFS, pomocí něhož poté přistupujeme k síti.
Začněme tedy opět na stránce http://www.ivao.aero
V levém menu rozbalte nabídku Departments a poté klikněte na Software Development a nebo
využijeme přímý odkaz : http://www.ivao.aero/softdev/
Na této stránce vidíme veškeré programy, potřebné IVAu, počínaje IvApem, který nás nejvíce
zajímá. Klikněte tedy na tlačítko Download.
Na této stránce je v horní části samotný program Ivap a v dolní MTL installer. Budeme potřebovat
obojí. MTL Catalog není nutností. Jedná se vlastně o katalog „nátěrů“ letadel, jak jsou zastoupeny
pod zkratkami na IVAO. Pro nás je nejpodstatnější tedy Ivap a MTL dynamic installer. Je nutné
stahovat postupně. Po kliknutí na download vyskočí seznam dostupných mirrors, tedy umístěních,
odkud lze program stáhnout. Prakticky je jedno, který vyberete, logika říká, čím blíže, tím lépe.
Doporučuji některý německý server, budete-li mít zrovna smůlu a soubor se nestáhne, není nic
jednoduššího, než vybrat jiný server.
Poznámka : Co je MTL ?
Pozastavím se nejprve nad tím, jak funguje samotná síť. Aby bylo možné zobrazit u každého
uživatele letadla „kolem něj“, je třeba přenést ke každému soubor dat o poloze jednotlivých letadel,
informace o rychlosti atd. Pokud by ovšem bylo nutné přenášet i vzhled daného letadla, velikost
samotných paketů by mnohonásobně narostla. Proto je tato funkce „správného přiřazení barviček“
zastoupena na straně uživatele. Každý uživatel si nainstaluje MTL knihovny, což jsou právě soubory
nátěrů jednotlivých letadel. Jakmile je k uživateli přenášena poloha nějakého cíle, nese tato
informace s sebou i kód letadla a jeho nátěru, který je na straně uživatele interpretována a správně
přiřazena k nátěru. Proto lze vidět na síti tolik různých letadel a hlavně jejich vhledů, bez jekékoliv
velké zátěže sítě. A proto je třeba nainstalovat MTL.
Instalace
Vraťme se zpět k instalaci. Máme stáhnuty oba instalační balíčky, jak Ivap, tak MTL Dynamic
installer. Správný postup je nainstalovat nejprve Ivap a až do něho MTL knihovny, budeme se tedy
tohoto postupu držet.
Rozbalíme stažený ZIP archiv a spustíme. Celá instalace je velice intuitivní, průvodce vše pořeší v
několika jednoduchých krocích, v instalaci se posouváme klikáním na next. Na druhé stránce je
třeba potvrdit souhlas s licenčním ujednáním, poté vybrat, zda budete používat tzv Multiple
connections (použití třeba na LAN síti) a dále, pro jaký program je instalace určena
(FS2004/FS2002). Cesty k instalacím doporučuji nechat tak, jak jsou, právě z důvodu pozdější
instalace MTL balíků. Po samotné instalaci proběhne ještě krátká inicializace. Po dalších dvou
krocích ukončíme instalaci kliknutím na Finish.
Máme za sebou jednodušší část, nyní přistoupíme k té malinko náročnější. Insalace MTL Dynamic
Installeru a samotných MTL knihoven, je ovšem pravdou, že samotný postup nám velmi
zjednodušují opět instalační průvodci.
Samotné spuštění MTL Dynamic Installeru je jednoduché, stačí otevřít stažený archiv, soubor z něj
vzít a rozbalit na prozatimní místo. Instalace je prakticky totožná s instalací Ivapu, nic složitějšího
nás tam nepotká. Na konci celé operace přibyla dokonce možnost „Run MTL...“. Tato funkce nám
rovnou spustí MTL Installer, doporučuji proto zachovat.
Po spuštění instalátoru se proklikáme kousek dál, až se začne stahovat určitý balíček. Po stažení se
nás instalátor zeptá, zda chceme volit instalaci dle typu letadla, či dle jmen aerolinek, volba je na
vás.
Nyní stojíme před krokem velkého rozhodnutí, který se ale odvíjí od možností našeho připojení,
respektive času, který chceme instalaci věnovat. IVAO již obsahuje velmi rozsáhlou databázi
„pomalování“ jednotlivých letadel, barvy reálných společností či barvy virtuálních aerolinek již
nejsou výjimkou. Pokud se nechcete ochudit o zážitek potkávat stále nové a nové stroje, zaškrtněte
možnost stažení a instalace veškerých repaintů ( tlačítko All ). Instalační balíček se sice zvětší, ale
létání na síti získá zcela nový rozměr.
V dalším kroku vybereme mirror, tedy místo, odkud chceme stáhnout vybraná data. Opět
doporuučji německé servery, jsou vcelku spolehlivé a rychlé. Pokud ovšem náhodou server není
funkční, vyskočí chybová hláška 404 a instalátor se ukončí. V tomto případě je nutné spustit
installer ještě jednou (měl by mít ikonu na ploše, pokud jste povolili její vytvoření).
Průběh stahování a instalace MTL balíčků lze sledovat na dvou nezávislých progress barech, horní
pro jednotlivé balíčky, spodní pro kompletní průběh instalačního procesu. Celá instalace poté
zkončí krátkou inicializací MTL v okně příkazového řádku.
Krok třetí – připojení k síti
Spustíme Flight simulator. Standardním způsobem, vybereme možnost Create Flight, vybereme si
letadlo, letiště, a stojánku.
POZOR ! - Nikdy se nepřipojujeme na IVAO na dráze. Pokud vyberete pouze letiště, odkud
budete chtít letět, automaticky se nastaví „Active rwy“ , jako místo, kde se v simulátoru
objevíte. Nepřípustné. Vždy vyberte libovolnou jinou stojánku (gate). Může se stát, že se
připojíte a náhodou bude na finále dráhy právě nějaké letadlo. Není mnoho možností, kterak
se potom vyhnout srážce a i v prostředí simulátoru může mít taková srážka katastrofální
následky !
Až budete spokojeni s nastavením letu, spusťte let tlačítkem Fly now !
Pokud se vše podařilo tak jak má, stojíte na letišti, na stojánce. Pokud jste přeci jen zapoměli a
objevíte se na runway, ještě před připojením odrolujte někam mimo, na stojánku, k hangáru....
Stiskněte tlačítko Alt. V nabídce u horní hrany obrazovky přibyla možnost IVAO s jedinou
podpoložkou Start Ivap. Není třeba se rozpakovat, klikněte na IVAO -> Start Ivap.
Start Ivapu je někdy doprovázen opětovným nahráním simulátoru, nelekněte se.Výsledek by měl
vypadat asi takto :
Tímto jste připraveni na první ostré připojení na síť IVAO a tímto také končí obsahová část tohoto
návodu. Další kroky a postupy najdete v manuálu věnovaném Ivapu, a samozřejmě studijní
materiály na webu české divize, či světové divize IVAO.

Podobné dokumenty

IVAP Virtual Pilot Client

IVAP Virtual Pilot Client Teď se objeví okno jako na obrázku 3.12. Přečtěte si a pak klikněte na “Další”. 

Více

IVAO.CZ - IVAO Czech Division

IVAO.CZ - IVAO Czech Division tohoto fóra. Zůstává nám web ivao.aero, případně síť samotná. Protože máš již přidělený svůj VID - tvoje osobní číslo, které tě bude provázet celou tvou virtuální kariérou, hádám, že s registrací d...

Více

Provedení letu s Embraer Legacy 600

Provedení letu s Embraer Legacy 600 podle aktuálních dat AIRAC a to včetně příletových a odletových tras k letištím. Cena je 10 EUR a za  to je možné stáhnout 5x aktualizaci.  Vhodné až nezbytné pro online létání. Po zakoupení kredit...

Více

DHC2 Beaver

DHC2 Beaver Kontroluje se nastavení vyvážení na středovém sloupku. Všechny přepínače, kromě generátoru (pod červeným krytem, zapnutý nahoru), musí být vypnuté. Zapíná se baterie MASTER SWITCH. Baterie má napět...

Více

Spitfire MK IX

Spitfire MK IX zemi a letadlo se klopí přes levé kolo nalevo. Spolehlivá cesta, jak elegantně vzlétnout, je vychýlit joystick zcela vpravo - tím se tlačí pravé křídlo k zemi a levé křídlo zvedá nahoru. Letadlo má...

Více

Příprava Nainstalujte v adresáři irfanview prohlížeč obrázků

Příprava Nainstalujte v adresáři irfanview prohlížeč obrázků webový článek v češtině, tj. pro velikost 640×480, s popiskem. Nejdřív si zkuste sami, potom odrolujte níže na nápovědu pro porovnání vašeho postupu s mým.

Více