Certifikace systému managementu podle ISO/TS 16949

Transkript

Certifikace systému managementu podle ISO/TS 16949
Certifikace systému managementu podle ISO/TS 16949
CERTIFIKACE PODLE ISO/TS 16949
(Zvláštní požadavky používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících
sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu)
Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949
(Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky používání ISO 9001 v
organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v
automobilovém průmyslu)
S ohledem na specifické požadavky výrobců automobilů na systém managementu kvality
dodavatelů a jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001 doplněny mezinárodní
pracovní skupinou pro sektor automobilového průmyslu (IATF) a vydány souhrnně jako
technická specifikace ISO/TS 16949. Tato pracovní skupina IATF (International
Automotive Task Force) je složena z výrobců automobilů a z průmyslových svazů.
ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro
automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní
požadavky na systém managementu kvality, které jsou požadovány výrobci automobilů.
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky
technické specifikace ISO/TS 16949, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních
požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování
systému managementu kvality.
K technické specifikaci ISO/TS 16949 byly vydány dokumenty:
Návod IATF k normě ISO/TS 16949
Tento návod IATF (International Automotive Task Force) obsahuje doporučené praktiky,
příklady, aplikace a vysvětlení, které v případě použití napomáhají plnit požadavky normy
ISO/TS 16949.
Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949
V dokumentu jsou uvedeny:
• požadavky na certifikační orgán pro certifikační činnost podle ISO/TS 16949;
• proces auditování při certifikaci podle ISO/TS 16949;
• požadavky na tým auditorů podle ISO/TS 16949;
• další požadavky, pokyny a přílohy potřebné pro proces auditování podle ISO/TS
16949
IATF Příručka auditora ISO/TS 16949
Tato příručka definuje činnosti a požadovanou kvalifikaci auditora v procesu auditování
podle ISO/TS 16949.
Certifikace systému managementu podle ISO/TS 16949
Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
možnost dodávek produktů a poskytovaných služeb v rámci automobilového
průmyslu;
poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s
ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
jednotný přístup k systému managementu jakosti – vyloučení několikanásobných
certifikačních auditů (ISO 9001, VDA 6.1 apod.);
uznání certifikace podle ISO/TS 16949 zahraničními zákazníky;
preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci;
identifikace, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci
(procesy zaměřené na zákazníka, pomocné procesy a procesy managementu);
uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace a kvality
poskytovaných služeb a produktů;
garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu
poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému
managementu kvality třetí nezávislou stranou;
zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků
zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace.
Certifikaci systému managementu kvality dle normy ISO/TS 16949 provádí IQNet
partner DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
GmbH. Certifikaci provádějí schválení auditoři CQS podle DQS postupů a DQS vydává pro naše zákazníky certifikát DQS.
Korespondenční adresa
CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek
Kontaktní osoby:
Vedoucí certifikačního orgánu CQS
Ing. Jana Olšanská
[email protected]
Vás může informovat o certifikačních postupech CQS, podmínkách certifikace a technických záležitostech v průběhu certifikace
Tajemník certifikačního orgánu CQS
Ing. Lenka Adamčíková
[email protected]
Vás může informovat o certifikačních postupech CQS, administrativních a organizačních
záležitostech v průběhu certifikace
————————————————————————————————————–———
IČ: 69346305
DIČ: CZ69346305
Zapsáno u Odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy pod reg. č. 20/99
CERTIFIKACE PODLE ISO/TS 16949
(Zvláštní požadavky používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících
sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu)

Podobné dokumenty

Popis certifikačního postupu podle ISO/TS 16949:2009

Popis certifikačního postupu podle ISO/TS 16949:2009 je uveden na certifikátu, který vytisklo certifikační místo. Jiné použití loga IATF, ať již samostatně či nikoliv, je zakázáno, Poznámka: Zákazník může pořizovat kopie certifikátu ISO/TS 16949 s lo...

Více

iso/ts 16949 požadavky na systém managementu kvality

iso/ts 16949 požadavky na systém managementu kvality managementu kvality - Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2008. Kurz je vhodný pro pracovníky organizací v oblasti automobilového průmyslu v nichž je tento systém zaveden nebo jej právě zavádějí....

Více

MAGNETON_cert_ISO TS_rev_CZE

MAGNETON_cert_ISO TS_rev_CZE CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ Číslo certifikátu: 131475-2013-AQ-CZS-IATF Rev. 1

Více

adresar pm hafmnau 4

adresar pm hafmnau 4 NAPOJE s.r.o. POMAHACOVA Pavla SOKOLAR Jiri DAVID Svatopluk VOTRUBA Vaclav STEPANIK Petr*DARKOVA SLUZBA* NETREFA Martin SVOBODOVA Lenka SIMSOVA Jana HOZAK Roman Ing. SPLIKO TRADING s.r.o. PIVAK s.r...

Více

adresar pm hafmnau 7-2014

adresar pm hafmnau 7-2014 Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s. Finex Global a.s....

Více

aktualni adresar PM HAFMNAU 9-13

aktualni adresar PM HAFMNAU 9-13 Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha‐město Praha...

Více