šotek 2013/2

Transkript

šotek 2013/2
♫ Úvod
♫ Vystoupení v Domově důchodců
♫ Astronomická olympiáda
♫ Olympiáda z českého jazyka
♫ Mladý Démosthenés
♫ Vánoční jarmark a Vánoční koncert.
♫ Koutek poezie
♫ Vánoce u nás a ve světě
♫ Tvoření – jak si vyrobit „scoubidou“
♫ Zasmějme se 
♫ Rébusy pro menší
Po dvouměsíční odmlce jsme tady s dalším číslem Šotka, které by se dalo rozdělit do dvou
hlavních oddílů – část olympiádní a část vánoční. V části olympiádní se hodnotilo, porovnávalo a
oceňovalo, v části vánoční se hlavně prodávalo a zpívalo.
Nezapomeneme samozřejmě také na něco pro zasmání a nově jsme zařadili něco pro tvořivé ručičky.
Doufáme, že se při čtení pobavíte a poučíte a že se budete těšit na další číslo.
Příjemné čtení a příjemné prožití Vánoc Vám přejí:
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Adamčíková
Redaktoři:
Mgr. Dana Vápeníčková
Renáta Havlíčková
Tereza Kostelecká
Nikol Machalíková
Jana Vaňátková
Ondřej Trojek
VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
23. října zahráli a zazpívali žáci
7. A a žáci 4.A seniorům
v Domově
důchodců
Astra
v Ostravě
Porubě.
Sedmáci
rozezpívali kulturní místnost
písničkami a čtvrťáci potěšili
seniory veselou parodií na
pohádku Chytrá kůzlátka.
Písničky s vlastním hudebním a
rytmickým
doprovodem
nacvičila se svými žáky paní
učitelka
Renáta
Holková,
divadelní vystoupení předvedli
žáci v režii jejich třídní učitelky
Nakreslil Jan Plaček, 4. A
Dany Vápeníčkové.
Krátké kulturní dopoledne bylo pro obyvatele domova důchodců
příjemným zpestřením, velice žáky naší školy obdivovali za skvělé
výkony, hodně tleskali, a dokonce ukáply i slzy štěstí a radosti.
Vystoupení žáků 7. A
Představení žáků 4. A
Astronomická olympiáda je první fyzikální soutěží v tomto školním roce.
Dne 31. 10. 2013 soutěžili zájemci ze 6. a 7. ročníku a 1. 11. 2013 pak zájemci z 8. a 9. ročníku
ve školním kole Astronomické olympiády. Soutěžící se k vyplnění připravených podkladů snažili využít
všech pomůcek, které si pro tuto chvíli připravili a přinesli.
Školního kola se zúčastnilo celkem 37 žáků (22 žáků v kategorii G-H, 15 žáků v kategorii E-F).
Výherci této soutěže:
Kategorie G – H:
1. místo - Jan Netolička (6.A) a Dominik Vajda (7.B)
2. místo - Jiří Klásek (7.A)
3. místo - Martin Šustal (7.A)
Kategorie E-F
1. místo - Michaela Zapletalová (9.A)
2. místo - Martin Ligocký (9.A)
3. místo - Anna Dedková a Michaela Juřinová z (9.A)
Pro mne je však vítězem každý z 37 zúčastněných žáků, protože se nezalekli ASTRONOMIE a s plným
nasazením řešili zadané nelehké úkoly tak dobře, že
CELKEM 14
soutěžících (Anna Dedková,
Michaela Juřinová, Martin Ligocký, Nikola Urbanová, Nikola Vašicová a Michaela Zapletalová z 9.A,
Klaudie Beranová, Magdaléna Czekajová z 8.A, Veronika Kupková z 8.B, Jiří Klásek, Martin Šustal
ze 7.A, Dominik Vajda ze 7.B a Hana Nečesaná, Jan Netolička ze 6.A) postoupilo do druhého –
krajského kola. Pokud uspějí i tam, zúčastní se kola posledního – celostátního.
Všem soutěžícím přeji úspěšné řešení dalších soutěží a všem žákům II. stupně úspěšný celý
školní rok a hodně štěstí!
Mgr. Marie Zaťková
Redakce Šotka se přidává ke gratulacím a přeje mnoho dalších úspěchů.
Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se konalo ve třídě 8. B školní
kolo Olympiády v českém jazyce za účasti žáků osmých a
devátých ročníků naší školy. Soutěž probíhala pouze
písemnou formou a skládala se ze dvou částí –
mluvnické a slohové. Žáci měli na vypracování celkem 90
minut. Letošního školního kola se zúčastnilo celkem 23
žáků a to ze třídy 8. A 6 dětí, ze třídy 8. B rovněž 6 žáků,
z 9. A také 6 žáků a z 9. B se přihlásilo do soutěže 5 žáků.
I když zadání bylo letos velmi náročné a některé úkoly byly složitě formulovány, musím
pochválit všechny soutěžící, jak statečně a odhodlaně se k výzvě postavili. Celkově mohli
získat 31 bodů. Výsledky dopadly takto:
1. místo
Michaela Juřinová
9.A
28 bodů
2. místo
Tomáš Červenka
9.A
26 bodů
3. místo
Martin Ligocký
9.A
25 bodů
Do okresního kola postupují první dva žáci. Děkuji ještě jednou všem soutěžícím a
postupujícím přeji hodně úspěchů v okresním kole. Rovněž děkuji všem učitelům českého
jazyka za pomoc při opravě soutěžních prací.
29. 11. 2013
Mgr. Irena Moroňová
V úterý 26. listopadu 2013 proběhla ve třídě 8. B soutěž řečníků s názvem
Mladý Démosthenés.
Řečníci
byli
rozděleni
podle
věku
do
dvou
kategorií:
1. kategorie: žáci 6. a 7. tříd, 2. kategorie: žáci 8. a 9. tříd. V první kategorii se
se svým projevem představilo 10 žáků, v druhé 9 žáků. Minimální délka projevu
byla 1 minuta, což všichni soutěžící splnili. Téma si žáci volili dle vlastního uvážení.
Porota složená z vyučujících českého jazyka – p. uč. Jany Malé, p. uč. Ireny
Moroňové, p. uč. Libora Škopa a předsedkyně poroty p. uč. Jany Adamčíkové
při hodnocení přihlížela k pojetí tématu, logické stavbě a plynulosti projevu
a celkovému dojmu.
Výsledky soutěže:
1. kategorie: 1. Ondřej Sekanina, VI. B
2. Adéla Červenková, VI. A
3. Jan Kubica, VI. A
2. kategorie: 1. Tereza Červenková, VIII. A
2. Eva Lehenová, VIII. B
3. Regina Rieznerová, VIII. A
Zúčastnění získali drobnou odměnu, vítězové obdrželi diplom a věcné ceny. Vítězům
gratulujeme a doufáme, že obliba soutěží zvyšujících jazykové a komunikační
dovednosti bude mít narůstající charakter a bude každoročně příjemně stráveným
odpolednem jak pro žáky, tak pro porotu.
Mgr. Jana Adamčíková
V úterý 17. 12. 2013 vyvrcholily
přípravy
na
každoroční
Vánoční
jarmark. Pro děti to byla skvělá
příležitost pochlubit se svými výtvory ať
už z papíru, látky či plastu. Děti
předvedly, že pomoc mamince v kuchyni
jim není cizí, a mohli jsme tak vidět
zdobené perníčky, roládky a spoustu
dalších dobrot. Všichni „prodejci“ se ze
všech sil snažili prodat co nejvíce
výrobků.
Za svou osobu mohu říci, že mi
bylo líto, že si nemohu koupit vše, co
děti nabízely, protože na všech bylo
vidět obrovské nadšení pro věc.
Jakmile si rodiče
a učitelé nakoupili to
nejhezčí
z výtvorů,
přesunuli se do školní
jídelny,
kde
bylo
vše
připraveno na Vánoční
koncert.
Účast
rodičů
byla tak hojná, že se
sotva vešli.
Na úvod zazněly Vánoční flétny s houslemi dětí 4. A pod vedením p. vych.
Zmijové a p.uč. Vápeníčkové, pod taktovkou p. uč. Střechové jsme se s dětmi 5. a 3.
ročníků vypravili z Betléma až do Grónska za klavírního doprovodu p. uč.
Wolkowinské a dohledu p. uč. Macákové. Velmi silný dojem zanechalo společné
vystoupení třídy 9. A (pod vedením p. uč Trunkátové) a dětí ze ZŠ Spartakovců
s názvem Silent singing. Netradičně pojali Vánoční koncert také p. uč. Holková, p.
uč. Čurda a p. uč. Moroňová a s třídami 6. A, 7. A, 8. A a 9. A a zazpívali
německou a francouzskou vánoční píseň. Vybraní žáci z 5. až 9. ročníků společně
secvičili latinskou píseň Adeste fideles a moderní Bim bam s kytarovým doprovodem
p. uč. Adamčíkové. Vánočně laděné odpoledne zakončilo trio žáků 8. B – René a
Lukáš Čumpelíkovi a Vít Jung, písněmi Nights in white satin a Jasná zpráva.
Za vydařený koncert děkuji všem účinkujícím, učitelům, kteří s dětmi
program nacvičili, organizátorům a divákům a v neposlední řadě také těm, kteří se
po koncertu podíleli na úklidu.
Mgr. Jana Adamčíková
Nejčastější přispěvovatelkou do našeho koutku poezie je Renáta Havlíčková (9. B).
Podělte se i vy ostatní o básničky, které doma schováváte do šuplíku, a ukažte, co
ve vás je.
Mrazivá zima
Renáta Havlíčková
Sněhuláci
Renáta Havlíčková
Venku mrzne, venku fučí
sněhulák v tom mrazu cvičí.
Venku mrzne, až to práší,
Stojí venku sněhuláci
velice se nudí.
Nemají nic na práci,
a to je vážně prudí.
Rádi by si vyrazili,
poznali kus světa,
fujavici navštívili,
co se sněhem létá.
vrabci z chutí zrní baští.
Až tu mrznout přestane,
krásné jaro nastane.
Jaro sněhuláka zničí,
a dlouho si zas nezacvičí.
Mrazíci
Renáta Havlíčková
Na zamrzlé ulici
hrají si dva mrazíci.
Jeden hopsá v závějích,
pořád jenom mráz a sníh
a ten druhý štípe děti
pěkně ve tvářích.
Zvířata v zimě
Renáta Havlíčková
Teď k nim letí ještě třetí
a má velký spěch.
Cestou z mrazíkovských jeslí
zmrzlou bílou křídou kreslí
květy na oknech.
Mráz
Renáta Havlíčková
Olízl se mráz,
Všude haldy sněhu jsou,
jednou, a pak zas...,
medvědi teď nevstanou.
a tak mu to zachutnalo,
Veverky si zalouskají,
Lízal vše, co v cestě stálo:
zásoby si vyhrabají.
stromy, domy, autobusy,
Ježci si teď nezadupou
dětské tváře, pusy, nosy,
ani u nás před chalupou.
ty mu tuze zachutnaly,
Zvířátka se v zimě trápí
lízal je, až zčervenaly!
Kde je jaro, kdy se vrátí?
Křesťané zde slaví Vánoce v souladu s kázáním svých kongregací. Kromě
přísných náboženských nařízení, jsou vánoční zvyky, které jsou praktikovány katolíky i
nekatolíky. Tak vznikla celá řada ryze amerických tradic.
Vánoční výzdoba je velice bohatá, v některých případech nemá daleko ke kýči.
Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase ==>
Sintaklaas.
Spisovatel Irving Washington jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, avšak byl
stále znám jako svatý Nicholas. Kouřil dýmku, létal ve svém kočáru bez sobů, neměl
svůj červený oblek a nebydlel na Severním Pólu. I tak přinášel dětem každý rok dárky.
Roku 1863 byl pojmenován Santa Claus. V podobě, jak jej známe dnes, byl poprvé
uveřejněn v roce 1868 v časopise Harper´s magazine. A byla to právě Coca Cola,
která z bodrého muže udělala takovýto symbol Vánoc a celosvětově jej proslavila.
Vánoční večeře v Americe se skládá z pečeného krocana, husy, kachny nebo
šunky polité brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je mnohem bohatší. Podává se
biskupský chlebíček, dýňový koláč, ovocný pudink polívaný brandy, koláčky nadívané
kandovaným ovocem aj.
Vzhledem ke značné různorodosti jednotlivých států se vánoční tradice velice
liší.
Například na Hawaii Vánoce začínají s příjezdem Vánoční lodi, což je loď přivážející
obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po
vodě ve svém člunu.
Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere Noël). Jde o alegorickou postavu, která je
zobrazována jako starý vousatý muž se spoustou dárků pro děti. Dostává od dětí
dopisy s jejich přáními a má létající saně tažené soby. Představa Otce Vánoc jako
muže s dlouhým plnovousem v červeném obleku se saněmi a pytlem plným hraček
patří do Ameriky.
Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu, jak interiérů, tak exteriérů (pro navození
skutečné vánoční nálady). Často jsou osvětlené, aby vynikaly i během noci. Typickým
stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v každé rodině a ukládají se pod ni dárky.
Mezi tradiční pokrmy ve Francii patří vánoční krůta (la dinde de Noel) a tzv. vánoční
poleno (le buche de Noel). Jedná se o dezert polévaný čokoládou ve tvaru polínka,
ve výjimečných případech se může jednat i o zmrzlinu.
Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek
červené nebo zelené barvy. O Štědrý večer chodí dům od domu a rozdává dárky. Děti
věší punčochy na krb nebo prázdné povlak od polštářů na rohy postelí. Ráno se
probouzejí a doufají, že právě jim tam zanechal spoustu dárků.
Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak mohou vzlétnout a
dostat se až do Severního Pólu, kde jejich přání bude vyslyšeno. Pokud však dopis
shoří, musí se napsat znovu.
Ráno 25. prosince rodina společně rozbaluje dárky a poté připravují slavnostní
hostinu. Ta bývá podávána přesně v poledne. Oběd začíná přípitkem a poté
symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (jedná se o papírové tuby, v nichž se
ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z pečeného krocana s kaštanovou nádivkou se
zeleninou a omáčkou. Nabídka dezertů je mnohem pestřejší: švestkový puding
polévaný Brandy, sladké koláče nadívané kandovaným ovocem aj. Klasické vánoční
cukroví, jako známe z našich domovů, zde ale nemají.
Poté se všichni členové rodiny odeberou do obývacího pokoje a sledují tradiční
vánoční projev královny Alžběty II.
Vánoce jsou ve zdejších zeměpisných šířkách opravdu velmi teplé. Zatímco severní
polokoule se nachází uprostřed zimy, zde panují teploty okolo 30°C. Sice zde nikdy
nesněží, ale za to se musejí potýkat s bouřkami, krupobitím, záplavami, cyklonami a
požáry.
Austrálie a Nový Zéland jsou prvními státy, které oslavují Štědrý den. Češi si na něj
musejí počkat o 11 hodin déle.
Dá se říci, že typicky australské Vánoce neexistují. Za výchozí model oslavy Vánoc
byly použity britské zvyky.
Dárky zde nosí rovněž Otec Vánoc, ale poslední léta si na oblibě získává i jeho
americký rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a vkládá
dětem dárky do punčoch na krbu, či do povlaků na polštář zavěšeném v rohu postele.
Vánoční výzdoba je střídmá, používají se především slaměné ozdoby, větvičky
ze stromů, jmelí a samozřejmě vánoční stromeček.
Avšak teplotní podmínky výrazně pozměnili britské zvyky. Tradiční večeře se přemístily
z domovů na terasy, zahrady, nejsou neobvyklé ani v parku, či na pláži. Je to příležitost
setkat se s přáteli a příbuzný, uvědomit si přátelství, lásku a předat si dárky. Vánoční
menu může sestávat z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, druhově
velice pestrých salátu, zmrzliny, švestkové pudinku, koláčů aj.
Brazílie je zemí, kde se střetává celá řada etnik. Jedná se o bývalou portugalskou
kolonii. Mnoho vánočních zvyků odpovídá právě této historické skutečnosti.
Jednou z tradic je vytvoření scenérie zrození, neboli Presépio. Slovo pochází z
hebrejského "presepium" a znamená slaměnou postýlku, ve které Ježíš strávil svou první
noc v Betlémě. Stavba Presépia je typická především pro severozápad země, která je
náboženský velice ortodoxní.
Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Dle legendy žije
v Grónsku (je zda patrný vliv anglosaských zemí). Když přijíždí do Brazílie, přizpůsobuje
se místním přírodním podmínkám a převléká se ze svého teplého oblečení do lehké
košile a kalhot.
Brazilci si potrpí na bohatou vánoční večeři, tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození).
Na stole nesmí chybět nadívaná krůta, šunka, neloupaná rýže a obložené mísy z ovoce
a zeleniny.
Oddaní katolíci se obvykle účastní Půlnoční mše, nebo-li Missa do Galo. Svůj
název mše získala díky kohoutovi ohlašujíce nový den. Missa do Galo končí kolem jedné
hodiny ranní. 25. Prosince věřící chodí do kostela, ale většina mší se koná až v
odpoledních hodinách. Brazilci si totiž raději přispí po vydatné večeři anebo jdou na pláž.
Mezi vánoční dekorace zde patří i řezané květiny. V posledních letech se jí stávají i
mohutné ohňostroje vybuchující na klidné noční obloze ve velkých městech jako jsou
Brasilia, Sao Paolo a Rio de Janeiro.
Brazilci patří mezi nejotevřenější národy světa. Lidé během oslav zpívají, tančí
na ulicích. Veselí pokračuje až do svátku Tří králů 6. ledna. Toto datum bývá
považováno za den, kdy tři moudří muži přišli obdarovat Ježíše do Betléma.
Ukrajina patří mezi nejpravoslavnější země na světě. Pravoslavní se nikdy
nevzdali užívání juliánského kalendáře, a tak Vánoce slaví 7. ledna. Ten představuje
14 denní posun od kalendáře gregoriánského.
Ve většině částí Ukrajina lidé o Štědrý večer tvoří tzv. vertep (betlém). Zde jsou
vyobrazovány situace z Bible týkající se Ježíšova narození (malý Ježíš v jeslích, Marie,
cizinci dávající mu dary a Betlémská hvězda na obloze). Betlémy jsou stavěny
na veřejně přístupných místech. Obvykle před kostely nebo v kostelech.
Štědrý večer se na Ukrajině nazývá Sviaty Vechir (Svatý Večer) nebo také Sviata
Vecheria (Svatá Večeře). Ukrajinská kuchyně nikdy nedostane tolik prostoru předvést
svou rozmanitost. Svatá Večeře by měla obsahovat nejméně dvanáct pokrmů. Na stole
by neměla chybět Kutia, chutný dezert připravovaný z máku, pšenice, kandovaného
ovoce, medu a ořechů.
Na Sviaty Vechir přinášejí Ukrajinci do svých domovů stromek a zdobí jej,
tzv. Novorichna Jalynka. Na západní Ukrajině je jeden ze symbolů Vánoc Didukh. Jedná
se o svazek pšenice, či žita zformovaného do zvláštního tvaru, se čtyřma nohama a
s mnoha dalšími malými svazky. Symbolizuje prosperitu do nového roku.
Postava svatého Nicholase je zde zastoupena v podobě Did Moroz (Děda Mráz).
Na Štědrý večer přichází do domovů a zanechává dárky pod stromečkem.
Pero
náplň do propisky
modrá bužírka
modrá lesklá bužírka
žlutá bužírka
žlutá lesklá bužírka
Postup:
Vezměte 4 provázky, svažte je a udělejte uzlík čtvercovou technikou, potom pokračujte v
uzlíkování kolem náplně, držte ji stále uprostřed uzlíků. Jakmile je náplň zcela zakryta,
poslední uzlík pevně utáhněte. Provázky odstřihněte.
Filofunnie ze 6 bužírek, obdelníkové
1. začnete se 3 provázky, spojíte je smyčkou nebo plochým uzlíkem.
2. uzlík visí dolů, nad uzlíkem udělejte 2 smyčky z provázku 1 a 2
3.ostatni 4 provázky propleťte smyčkami jako na obrázku. Všechny provázky pevně
utáhněte
4. s provázky 1a2 znovu udělejte smyčky. Ostatní provázky jimi provlékněte. Všechny
provázky pevně utáhněte a začněte znovu
Nikol Machalíková
Jak zavřít okno…
Znáte snad lepší způsob?
Closing window…
Zde vidíme graf počtu zázraků v závislosti na
přelomových vynálezech. Důležité jsou dva
milníky – vynález fotoaparátu a vynález
„fotošopu“.