Rozpočet na rok 2015

Komentáře

Transkript

Rozpočet na rok 2015
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK
2015
Městys Čechtice
IČ: 00231550
PŘÍJMY:
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1344
1351
1355
1361
1511
1031
2310
2321
3341
3349
3399
3511
3612
3613
3632
3639
3722
3725
6171
6310
Daň z příj.FO ze závis. činnosti
Daň z příj. FO ze sam.výd.č.
Daň z příj. FO z kapit.výn.
Daň z příj. práv.osob
Daň z příj.pr. os. za obce
DPH
odvody za odnětí půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Popl. za užívání veř. prostr.
Popl. ze vstupného
Odvod výtěžku z provoz.loterií
Odvod z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Pěstební činnost
Pitná voda
Odvádění a čist.odp.vod, nak.s kaly
Rozhlas
Ost. zál.sdělovacích prostředků
Ost. zál. kultury
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj j.n. /teplo – byty/
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
Činnost místní správy
Obec.příj. a výd. z fin. operací
Příjmy celkem:
v
tis. Kč
3 000
600
700
3 600
1 200
6 700
5
700
12
6
7
50
30
200
1500
5 000
1 200
600
1
1
8
3
1 100
220
40
1 387
10
100
10
10
28 000
VÝDAJE
1031
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3113
3314
3326
3330
3349
3399
3419
3421
3511
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3745
4339
4351
4356
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
Pěstební činnost
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopr. /BENEBUS/
Pitná voda
Odvádění a čištění odp.vod, nak.s ka
Předškolní zařízení – příspěvek na provoz
- ost. výdaje
Základní škola – příspěvek na provoz
- ost. výdaje
Činnosti knihovnické
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.památek
Čin registr. církví, nábož společností
Ost. zál. sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kult.,círk.,sděl.pros.
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost. sociální péče
Osobní asistence, pečovatelská služba a podp.sam.bydl.
Denní stacionáře a centra den.služeb
Ochrana obyvatelstva /krizové situace/
PO – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec. příj. a výd. z fin. operací
Pojištění
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem:
Vyvěšeno dne: 26.11.2014
v
tis. Kč
2 700
1 200
800
268,2
2 500
800
400
20
2 300
30
210
100
30
70
300
40
50
10
200
20
500
260
6 598,8
15
1 100
150
30
700
30
10
600
1 500
2 800
38
100
1 500
20
28 000

Podobné dokumenty

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací-úroky z úvěru č.2,ban.poplatky

Více

Příjmy: Návrh rozpočtu na rok 2016

Příjmy: Návrh rozpočtu na rok 2016 bytové hospodářství - úroky a poplatky z hypotečního úvěru oprava střechy restaurace, výměna dveří v restauraci a v salónku veřejné osvětlení - nákup el. energie a opravy osvětlení členský příspěve...

Více