G e varianti_CZ+EN

Transkript

G e varianti_CZ+EN
POTVRZENÍ O OSVĚDČENÍ TYPU CE
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5 z/of 28/10/2005
podle předpisu 90/396/CEE
according to the directive 90/396/EEC
Instituto di Ricerche e Collaudi M. Masini („Institut pro výzkum a zkoušení M. Massimi“)
potvrzuje, že plynové generátory teplého vzduchu, které jsou uvedeny níže, splňují požadavky
předpisu 90/396/CEE.
Podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze 1.
The Instituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the gas fired forced conviction air
heaters below indicated, conform to the Essentials requirements for the directive 90/396/EEC.
The requirements for the validity are reported in anexe 1.
ŽADATEL
Applicant
C.M.T. Costruzioni Macchie Termotecniche S.r.l.
Via S. Maria, 180 – 20015 PARABIAGO (MI)
ZKOUMANÉ PŘÍSTROJE
Appliances tested
Plynové generátory teplého vzduchu typu:
Gas-fired forced convection air heaters type:
G 25, G 35, G 50, G 65, G 80, G 100, G 125, G 150, G 175,
G 200, G 250, G 300, G 375, G 425, G 500, G 600, G 750,
G 900.
Verze – Variations: GO, GE, GEO, GC, GR
PROCES OSVĚDČENÍ:
Certification procedure
Odstavec 8, bod 1a a příloha II část předpisu 90/396/CEE.
Artikle 8, par. 1a and anexe II par. 1 of the
directive 90/396/EEC.
S ODVOLÁNÍM NA NORMY:
Reference standards
EN 1020
POZNÁMKA: prohlídka vydána jako rozšíření verze GR a jiných zemí a variant
plynových kategorií.
Note:
Revision issued for extension to the variation GR and other countries and
relevant gas categories.
Toto potvrzení může být reprodukováno pouze jako celek – this Certificate can be reproduced only in
full.
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi
PŘÍLOHA 1 K POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ TYPU CE
ANNEX No. 1 TO THE EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5
podle předpisu 90/396/CEE a 92/42/CEE
according to the directive 90/396/EEC and 92/42/EEC
Popis součástek – Description of the appliances:
Generátory teplého vzduchu se spalovačem plynů, který vyfukuje teplý vzduch, modely:
Gas-fired forced convenction air heaters with automatic forced draught gas turner, models:
G 25
G 35
G 50
G 65
G 80
G 100
G 125
G 150
G 175
G 200
G 250
G 300
G 375
G 425
G 500
G 600
G 750
G 900
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
jmenovitý tepelný příkon
32,6 kW (Qn)
45,0 kW (Qn)
65,1 kW (Qn)
83,7 kW (Qn)
104,7 kW (Qn)
128,6 kW (Qn)
164,5 kW (Qn)
192,1 kW (Qn)
223,1 kW (Qn)
257,8 kW (Qn)
318,7 kW (Qn)
387,2 kW (Qn)
482,3 kW (Qn)
541,9 kW (Qn)
632,3 kW (Qn)
763,4 kW (Qn)
957,3 kW (Qn)
1136,3 kW (Qn)
G 25
G 35
G 50
G 65
G 80
G 100
G 125
G 150
G 175
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
32,6 kW (Qn)
45,0 kW (Qn)
65,1 kW (Qn)
83,7 kW (Qn)
104,7 kW (Qn)
128,6 kW (Qn)
164,5 kW (Qn)
192,1 kW (Qn)
223,1 kW (Qn)
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi
PŘÍLOHA 1 K POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ TYPU CE
ANNEX No. 1 TO THE EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5
podle předpisu 90/396/CEE a 92/42/CEE
according to the directive 90/396/EEC and 92/42/EEC
G 200
G 250
G 300
G 375
G 425
G 500
G 600
G 750
G 900
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
with nominal heat input of
257,8 kW (Qn)
318,7 kW (Qn)
387,2 kW (Qn)
482,3 kW (Qn)
541,9 kW (Qn)
632,3 kW (Qn)
763,4 kW (Qn)
957,3 kW (Qn)
1136,3 kW (Qn)
Tyto modely jsou i ve verzích
GO
(horizontální verze)
GE
(verze pro instalaci venku)
GEO (horizontální verze pro instalaci venku)
GC
(horizontální verze pro instalaci venku + ochlazovací část – viz. par. 1a-)
GR
(pouze ohřívací část bez ventilace na připojení k ventilované části)
zapojeny se systémem na odvod zplodin typu B23 podle EN 1020
The above appliances have also the variations:
GO
(horizontál type)
GE
(for outdoor installation)
GEO (outdoor installation and horizontál type)
GC
(horizontál type for outdoor installation + cooling mode –see par. 1a-)
GR
(heating mode only without ventilation, to coule with ventilation section)
fitted with flue outlet terminals type B23 according E 1020
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi
PŘÍLOHA 1 K POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ TYPU CE
ANNEX No. 1 TO THE EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5
podle předpisu 90/396/CEE a 92/42/CEE
according to the directive 90/396/EEC and 92/42/EEC
1a. Rozšíření/Pozměnění – Extensions/Modifications:
Toto shrnutí se liší od:
SHRNUTÍ 1 vydáno 7.10.1997
- obsah sedmi příloh jestliže jde o značky a sdružování hořáků od jiných výrobců (jako ve
vyhlášení firmy z 7.7.1997)
SHRNUTÍ 2 vydáno 30.6.1999
- změna adresy výrobní firmy CMT a pracovní centrály
SHRNUTÍ 3 vydáno 31.7.2002
- rozšíření o používání jiných typů plynů
SHRNUTÍ 4 vydáno 8.5.2003
- rozšíření verze GC (horizontální verze pro instalaci venku + ochlazovací) z přípisu
CMT z 24.3.2003 č. 263/e
- zařazení nových zemí kam se výrobky dodávají a nových typů plynů
Pro:
- rozšíření osvědčení varianty GR
- zařazení dalších zemí kam se výrobky dodávají a nových typů plynů
This revision differs from:
REV. 1 issued 7/10/97
- kontent of the seven annexes, specifically burners marks and matchings of further manufacturers
(as from the Firm´s statement of 7/7/97
REV. 2 issued 30/6/99
- change of adres sof the applicant CMT and its production site
REV. 3 issued 31/7/2002
- extension of further gas categories,
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi
PŘÍLOHA 1 K POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ TYPU CE
ANNEX No. 1 TO THE EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5
podle předpisu 90/396/CEE a 92/42/CEE
according to the directive 90/396/EEC and 92/42/EEC
REV. 4 issued 8/5/2003
- extension to the variation GC (horizontál type for outdoor installation + cooling mode) as from
CMT´s letter dated 24/3/2003 n. 263/e.
- addition of new countries of destination and relevant gas categories
for:
- the extension of the certification to the variation GR
- the addition of further countries of destination and relevant gas categories
2. Výrobce – Manufacturer:
CMT Costruzioni Macchie Termotecniche S.r.l.
Via S. Maria, 180
20015 PARABIAGO (MI)
3. Ověření technického spisu výroby – Verification of technical construction file
Pozitivní – Positive
4. Manuál s návodem na použití a na údržbu v jazyce :
Instruction handbook for use and maintenance in the language
Italském - Italian
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi
PŘÍLOHA 1 K POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ TYPU CE
ANNEX No. 1 TO THE EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5
podle předpisu 90/396/CEE a 92/42/CEE
according to the directive 90/396/EEC and 92/42/EEC
5. Podmínky platnosti – Requirements for validity
Pro následující země a pro různé kategorie podle používaných plynů:
Countries of destination and categories according to the Gates used
Itálie, Španělsko, Irsko, Portugalsko, V. Británie, Řecko, Švýcarsko, Norsko, Česká
Republika (II2H3+)
Španělsko, Irsko, V. Británie, Portugalsko, Švýcarsko, Česká Republika, Maďarsko
(II2H3p)
Francie (II2E+3+ ; II2Esi3P ; II2Er3P ; II2E+3P ; II2E+3B/P ; II2Esi3+ ; II2Er3+)
Itálie, Finsko, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Portugalsko, Řecko, Česká Republika,
Švýcarsko, Norsko, Maďarsko (II2H3B/P)
Německo (II2E3B/P ; II2ELL3B/P ; I2ELL)
Holandsko (II2L3B/P ; II2L3P)
Belgie (I2E+ ; I3+ ; I3P ; I2E(S)B ; I2E(R)B ; I2Er ; I2E+R ; I3B ; I3B/P)
Lucembursko (I2E ; II2E3B/P ; II2E3P)
Norsko (I3P)
Maďarsko (II2H3B)
Bulharsko (II2H3B/P)
Kypr, Malta (I3B/P ; I3+)
Estonsko, Lotyšsko, Litva (II2H3B/P)
Polsko (II2E3B/P ; II2E3P ; II2ELwLs3P)
Rumunsko (II2H3+)
Slovensko, Slovinsko (II2H3B/P ; II2H3+)
Turecko (II2H3+)
zapojeny se systémem na odvod splodin typu B23 podle EN 1020
Italy, Spain, Ireland, Portugal, United Kingdom, Greece, Switzerland, Norway, Czech Republic
(II2H3+)
Spain, Ireland, United Kingdom, Portugal, Switzerland, Czech Republic, Hungary (II2H3p)
France (II2E+3+ ; II2Esi3P ; II2Er3P ; II2E+3P ; II2E+3B/P ; II2Esi3+ ; II2Er3+)
Italy, Finland, Sweeden, Austria, Denmark, Portugal, Greece, Czech Republic, Switzerland,
Norway, Hungary (II2H3B/P)
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi
PŘÍLOHA 1 K POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ TYPU CE
ANNEX No. 1 TO THE EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
1/1ST.MASINI/217/95 Rev. 5
podle předpisu 90/396/CEE a 92/42/CEE
according to the directive 90/396/EEC and 92/42/EEC
Germany (II2E3B/P ; II2ELL3B/P ; I2ELL)
Netherlands
(II2L3B/P ; II2L3P)
Belgium (I2E+ ; I3+ ; I3P ; I2E(S)B ; I2E(R)B ; I2Er ; I2E+R ; I3B ; I3B/P)
Luxemburg (I2E ; II2E3B/P ; II2E3P)
Norway (I3P)
Hungary (II2H3B/P)
Bulhaika (II2H3B/P)
Cyprus, Malta (I3B/P ; I3+)
Estonia, Latvia, Lithuania (II2H3B/P)
Poland (II2E3B/P ; II2E3P ; II2ELwLs3P)
Romania (II2H3+)
Slovakia, Slovenia
(II2H3B/P ; II2H3+)
Turkey (II2H3+)
fitted with flue outlet terminals type B23 according E 1020
s plynovými hořáky s foukáním vzduchu, ověřeny podle Předpisu 90/396/CEE.
matched to automatic forced draught gas burners, certified according to the Directive
90/396/EEC
Zodpovědný SCP/SQ-Head of POS/CS Sector
P.I. Gabriele Lualdi
Ředitel/technical manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi