Respektování chovnosti - Klub chovatelů čivav a naháčů

Transkript

Respektování chovnosti - Klub chovatelů čivav a naháčů
Klub chovatelů čivav a naháčů
Chihuahua klub České republiky, o. s.
Ing. Leoš Jančík - předseda
Na Tržišti 21
266 01 Beroun
V Brně dne 14. 1. 2013
Předmět : Respektování jedince uchovněného Chihuahua klubem ČR
Na základě Vašeho dopisu ze dne 7. 1. 2013 Vám sdělujeme, že jednání Klubu chovatelů
čivav a naháčů ( dále jen KCHČaN ) je vždy plně v souladu se Stanovami ČMKU a
v tomto případě plně dodržujeme Zápisní řád ČMKU, ve kterém je uvedeno v čl. IV, odst.
2 - Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí
platným standardem FCI a tímto zápisním řádem. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno,
musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu doložené písemnou smlouvou a
vzájemně si uznávat chovné jedince. Tato smlouva byla uzavřena 18. 11. 2009 a zde je napsáno Zástupci obou klubů se dohodli na vzájemném respektování chovných jedinců a vzájemném
respektování chovných podmínek stanovených jednotlivými kluby a platnými k dnešnímu
dni .
Toto ustanovení dodržujeme. KCHČaN nikdy nezpochybnil chovné jedince Chihuahua
klubu ČR, o. s. !!!
Dle Zápisního řádu KCHČaN bod 7.17 - … Chovatel si vyžádá a majitel krycího psa je
povinen poskytnout veškeré údaje ke krycímu psovi potřebné k vyplnění Přihlášky
k zápisu a Knihy odchovů.
Pro úplnost přikládáme formulář KCHČaN Přihláška k zápisu a Krycí list č. 1, kde je
potřeba vyplnit rubriku popisný svod ( číselný kód ) a chovnost od data. Proto naši
chovatelé potřebují při krytí psem jiného klubu kopii PP a svodové karty.
Zápisní řád KCHČaN, Přihláška k zápisu štěňat a Krycí list č. 1 byly vypracovány na
základě připomínek a zkušeností členů KCHČaN a byly schváleny v tomto znění výroční
členskou schůzí jako nejvyšším orgánem KCHČaN.
Tímto postupem chceme předcházet nekalým praktikám některých rádoby "chovatelů"
viz. kauza Roznětínská (která byla víceméně zapříčiněna benevolencí tehdejšího
oblastního poradce chovu v KCHČaN a nynějšího HPCH v CHK ČR o. s.), kdy při použití
nafocené kopie není možné zaručit, že opravdu je uvedený pes/fena chovný a od CHK
ČR o.s. jsme i přes ústní dohodu neobdrželi za tři roky dosud žádný seznam jedinců
uchovněných v tomto klubu. Z výše uvedených důvodů nemůžeme vyhovět Vaší žádosti.
Klub chovatelů čivav a naháčů
Vítovice 9
683 01 Rousínov
číslo účtu: 1343483379 / 0800
web:
www.civavyanahaci.com
e-mail:
[email protected]
Klub chovatelů čivav a naháčů
Závěrem chci zdůraznit, že se nejedná o požadavek členů výboru ani hlavního poradce
chovu KCHČaN, ale je to požadavek členů KCHČaN, který je, jak výše bylo uvedeno,
nedílnou součástí Zápisního řádu KCHČaN a je plně v souladu se Stanovami ČMKU a
Zápisním řádem ČMKU. Domnívám se, že tomuto našemu úsilí zabránit podvodům a
machinacím při chovu čivav rozumíte a že nás v tomto i podpoříte.
Ing. Radek Veselý
jednatel KCHČaN
Zasláno:
1 x předseda Chihuahua klubu ČR, o. s.
1 x hlavní poradce chovu Chihuahua klubu ČR, o. s.
1 x tajemnice ČMKU paní Jarošová
Kopie dle textu: Přihláška k zápisu štěňat a KL č. 1
Klub chovatelů čivav a naháčů
Vítovice 9
683 01 Rousínov
číslo účtu: 1343483379 / 0800
web:
www.civavyanahaci.com
e-mail:
[email protected]

Podobné dokumenty

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu, dále kopii šampionátu při zařazování psa do třídy šampionů a třídy čestné! Přijetí psa na výstavu nebude potvrzeno zasláním vstupního l...

Více

Chihuahua klub České republiky Na Tržišti 21 266 01 Beroun

Chihuahua klub České republiky Na Tržišti 21 266 01 Beroun Dle informací od členů našeho klubu, vyžaduje hlavní poradkyně KCHČaN paní Svobodová, při krytí fenek chovatelů chovajících pod KCHČaN, u psů uchovněných pod Chihuahua klubem ČR, před či po krytí, ...

Více

8.12.2009 Chihuahua klub ČR o.s. a druhý klub pro plemeno čivava

8.12.2009 Chihuahua klub ČR o.s. a druhý klub pro plemeno čivava 19.11.2009 Chihuahua klub ČR o.s. a druhý klub pro plemeno čivava se dne 18.11.2009 dohodly na navrhování rozhodčích na plemene chihuahua dlouhosrstý a krátkosrstý na NV a MV s platností od r. 2011...

Více

zpravodaj - Hovawart klub ČR

zpravodaj - Hovawart klub ČR jméno feny, datum krytí, datum narození a počet štěňat včetně barev a pohlaví, chovatelskou stanici a jméno chovatele. Informace budou využity pro statistiky a celkové přehledy krytí. Údaje zasílej...

Více

Zápis členské schůze - SHIH

Zápis členské schůze - SHIH zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy. bod č.13 - Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel chovat, tj. zapisovat vrhy, pouz...

Více

BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ

BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 1.1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodn...

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem. Základní podmínkou pro zápis obou chovů v AMKČR , je důsledné dodržování ZŘ AMK...

Více