practitioner 5 level

Transkript

practitioner 5 level
www.krav-maga.cz
Practitioner Level 2
Cíle: Obrana proti útokům ze strany a zezadu; zvládnutí série útoků ze všech stran; znalost aplikace
základních konceptů předkonfliktní, konfliktní a postkonflitkní fáze.
F. Kruhové útoky - Háky & zvedáky
1. Úderu typu „hák“.
2. Zvedák ze semipasivního a základního postoje.
Poznámka: Začněte trénink obou úderů ze semipasivního postoje a později základního
postoje (gardu); u háku ze základního postoje (gardu) má úder vedený přední rukou dvě
variace.
G. Údery loktem
1. Vertikální údery loktem: a) nahoru; b) dolů; c) přímo vzad; d) vzad a nahoru
H. Různé varianty útoků rukou
1. Přímý úder prsty
2. Úder dlaní do rozkroku
3. Úder hřbetem ruky (a prstů) do rozkroku
4. Přímý úder kombinovaný s pohybem vpřed (simultánní úder a krok)
5. Přímý úder levou rukou při ústupu
Poznámka: Nejprve údery ze semipasivního postoje; později ze základního postoje (gardu) a
dalších pozic.
I.
Kopy
1. Kruhový kop na koleno (low-kick)
2. Obranný přímý kop; úderové plochy: pata, bříška prstů, celou plochou chodidla (při
testování předveďte jeden z výše uvedených). Použití k zastavení přibližujícího se
útočníka.
3. Back-kick (kop dozadu)
4. Sidekick (kop do strany patou)
5. Kruhový kop – dvě metody: horizontální nebo diagonální (při testování předveďte
jeden z výše uvedených); možné úderové plochy: bříšky prstů, nárt nebo holeň.
J. Série útoků – vpřed, do strany a dozadu; různé cíle, výšky a úhly
1. Z delších vzdáleností na kratší
2. Z kratších vzdáleností na delší
K. Vnitřní obrana (dlaní a předloktím) proti přímým úderům
1. Základní postoj a počáteční pozice pro vnitřní obranu
2. Vnitřní obrana dlaní:
2.1 Simultánní protiútok (druhou rukou)
2.2 1,5 rytmus - obrana, protiútok spojený s tlačením útočníkovy ruky směrem dolů
(viz P-1)
2.3 s náklonem dozadu; kop (přední nohou)
3. Obrana předloktím proti úderům vedeným na různé cíle do různých výšek; protiútok
4. Levá ruka proti levé – obrana pomocí odklonění útoku dlaní (předloktím) se současným
protiútokem
Poznámka: Nezapomeňte přidat k těmto technikám obranu tělem (hlavou) – pohyb z linie
útoku. Vždy preferujeme dělat obrany zrcadlovou rukou není-li řečeno jinak.
Terminologie: V „základním postoji“ pro trénink vnitřní obrany je levá noha vpředu
L. Vnější obrana proti úderům
© KMG – Krav Maga Global – 2010
P-Level-2
Page 1 of 3
www.krav-maga.cz
1. Základní postoj a počáteční pozice pro obranu
2. Obrana předloktím proti háku – diagonální pohyb ven a dozadu (vyhnout se sklouznutí
k loktu; ruka sevřená v pěst, použití „masité“ části předloktí; hlava „schovaná“ mezi
rameny)
3. Vnější obrana proti přímým úderům, se simultánním protiútokem (demonstrujte jednu
z naučených technik - č. 1, 2 nebo 3)
4. vnější obrana, nahoru a vpřed
Poznámka: U výše zmíněných technik vnější obrany proti přímým úderům brání pouze bližší
ruka k útočníkovi (popř. přední).
M. Obrana tělem
1. Skrčení se (úhyb / ducking) před úderem (přímým a kruhovým) – z pasivního a
základního postoje; s protiútokem (na rozkrok)
N. Obrana proti útočníkovi útočícímu z různých úhlů
1. Vnitřní a vnější obrana proti úderům (kruhovým nebo přímým) vedeným z různých
směrů. Obránce se dívá vpřed, útočník se pohybuje v půlkruhu.
2. Obrana proti útokům vedeným zezadu – pohyb diagonálně vpřed s otočením a
následnou příslušnou reakcí
O. Obrana holení (spodní částí nohy) proti kopům (z pasivního a základního postoje)
1. Stop kick vs. klasický kop:
1.1 U přední nohy pata směřuje směrem ven
2.1 U zadní nohy pata směřuje dovnitř
2.
Vnitřní / vnější obrana:
1.1 Obrana proti nízkému kruhovému kopu (lowkicku) pomocí blokování holení.
Kop přichází ze stejné strany (je možné použít přední nohu proti kopům
z obou nohou).
2.1 Vnější obrana holení a předloktím – proti nízkému i vysokému kruhovému kopu
(není jasné, do jaké výšky bude kop směřovat).
3.1 Vnitřní obran holení a předloktím – proti vysokému a nízkému přímému kopu
(obrana rukou je popsána v části F, č. 3 výše)
Poznámka: Technika č. 1 je na začátku použita proti klasickým kopům a později proti
kruhovému kopu a side kicku. Techniky 3 a 4 jsou určeny na obranu proti kopům, u kterých
nelze předem odhadnout jejich výšku. Použijte „masitou“ či „tvrdou“ část předloktí (tak, jak to
znáte z předchozích technik).
K. Obrana proti škrcení (včetně časové a prostorové posloupnosti útoku)
1. Proti škrcení ze strany – stržení rukou a protiútok
2. Proti škrcení zezadu – stržení rukou se simultánním diagonálním krokem vzad
3. Proti škrcení zezadu – stržení jednou nebo oběma ruka, otočka & útok; nebo
zablokování útočníkova zápěstí
L. Obrana proti hrozbě nožem (včetně časové a prostorové posloupnosti útoku)
1. Zepředu – dlouhá vzdálenost – odklonění ruky s nožem a kop, odklon tělem směrem
od nože (záklon)
2. Z boku nebo zezadu – větší odstup od útočníka – odklonění a kop
3. Zepředu – krátká vzdálenost – odklon pomocí „C“ úchopu (úchop zápěstí)
M. Pády
1. Pád dozadu s tlumením dopadu
2. Pád s přechodem do kotoulu – přes levé rameno (pro studenty - praváky)
© KMG – Krav Maga Global – 2010
P-Level-2
Page 2 of 3
www.krav-maga.cz
N. Obrana proti škrcení na zemi
1. Útočník sedí na obránci – stržení rukou a „vymostění“ – jedna ruka kontroluje
útočníkovu ruku
2. Útočník se nachází mezi nohami obránce – stržení jednou rukou a separace pomocí
kolene
O. Použití běžných předmětů pro obranu – malé objekty jako pomůcka pro odvedení
pozornosti útočníka
1. Házení (ve směru útočníkova obličeje); odvedení pozornosti pro získání času či výhody
při protiútoku
Poznámka: Tato technika se používá primárně těsně před útočníkovým výpadem, tedy během
doby vyhrožování nebo na samotném počátku útoku.
P. „Bojové“ hry
1. 4 proti 1
2. Tlačení / strkání s cílem škrcení (1 útok každé 2 vteřiny) Poznámka: Možno použít jako
variaci „zoombie“ hry.
3. Obrana typu 360 – proti 2 útokům každé 2 vteřiny
4. Slow fight – pro zafixování naučených technik
Q. Vracející se útočník
1. Poté, co obránce provedl úspěšně techniku (proti škrcení; kruhovým nebo přímým
útokům) a protiútok, je útočník stále schopen zaútočit pomocí přímých útoků.
R. Simulace a taktika – P2
1. Časová posloupnost konfliktní situace – eskalace útoku; verbální zastrašování, strkání,
dva útoky a kopy.
© KMG – Krav Maga Global – 2010
P-Level-2
Page 3 of 3

Podobné dokumenty

Practitioner Level 2

Practitioner Level 2 2. Obranný kop vpřed; úderové plochy: pata, bříška prstů, chodidlem (při testování předvést jeden z variant) 3. Obranný kop vzad 4. Kop do strany (patou) 5. Kruhový kop – dva typy: horizontální a d...

Více

practitioner 5 level

practitioner 5 level 1. Stojící oponent se snaží zasáhnout – obrana rukou a tělem, protiútok kopy (rukama na blízkou vzdálenost). 2. Útočník v mount pozici – Obrana, protiútok, trap?, vymostění.

Více

Practitioner Level 1

Practitioner Level 1 Během prvních několika stupňů (P1-P3) by studenti měli klást důraz na osvojení si a zlepšováním základních mentálních a fyzických schopností; musí se fyzicky i duševně připravit na trénink Krav Mag...

Více