Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad

Transkript

Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad
VY_32_INOVACE_CJL_42
Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad
Mgr. Veronika Brynychová
Období vytvoření: listopad 2012
Ročník: 2., příp. 4. (opakování)
Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA
Předmět: český jazyk a literatura
Výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce:
Vzhledem k podobě ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury klademe velký
důraz na dovednost rozboru uměleckého textu. V první řadě vedeme žáka k pochopení uměleckého
textu a jeho zařazení do historického kontextu tak, aby vyvodil záměr autora. Následně žák provede
rozbor lexikální, syntaktický, kompoziční a stylistický.
Višňový sad
PIŠČIK: Tak co dražba? No povídej, člověče!
RANĚVSKÁ: Prodal se višňový sad?
LOPACHIN: Prodal.
RANĚVSKÁ: Kdo ho koupil?
LOPACHIN: Já ho koupil.
(Pauza)
(Raněvská je zdrcena, kdyby se nedržela křesla a stolu, tak by upadla. Varja odepne od pasu klíče, hodí
je na podlahu uprostřed salónu a odejde)
Já ho koupil! Počkejte, panstvo, moment, prosím vás, mám hlavu jako škopek, nemůžu mluvit… (Směje
se) Přijedeme na dražbu, Děriganov už tam byl. Gajev měl všeho všudy sto padesát tisíc a Děriganov –
kromě dluhu – vynes rovnou tři sta tisíc. No vidím, vo co de, tak jsem se do něho zakous, nabíd jsem
čtyři sta tisíc. Von čtyři sta padesát. Já pět set padesát. Von teda přihazuje po padesáti a já furt po
stovce…
Až do kladívka. Celej dluh a devět set tisíc k tomu, než mi ho přiklepli. Višňový sad je teď můj! Můj!
(Řehtá se) Panebože spravedlivej, višňovej sad je můj! Řekněte mi, že jsem vopilej nebo mi přeskočilo,
že je to všecko jen mámení…
(Dupe nohama) Nesmějte se mi! Kdyby tak otec a dědek vstali z hrobu a všecko to viděli, jak jejich Jermolaj, kterýho votloukali, kterej neuměl pořádně číst a psát, kterej v zimě běhal bos, jak tenhle Jermolaj koupil panství, kterýmu se nic na světě krásou nevyrovná. Já koupil panství, kde dědek a táta
dřeli jako votroci, kde je nepouštěli ani do kuchyně. Já snad spím, to všechno vidina, to se mi jenom
zdá … To je plod vaší fantazie, ukrytý v temnotách neznáma… (Zvedne klíče s něžným úsměvem) Zahodila klíče, chce dát najevo, že už není paní… (Zvoní klíči) Ále, vždyť je to fuk.
(Je slyšet ladění orchestru)
Hej, muzikanti, hrajte, na moje přání! Všichni se přijďte podívat, jak Jermolaj Lopachin zatne sekeru do
višňovýho sadu, jak ty stromy budou padat! Postavíme tady chaty a naši vnuci a pravnuci tady uvidějí
novej život… Hudbo, hraj!
ČECHOV, Anton Pavlovič a NOVOTNÝ, Vladimír, ed. Dramata. 1. vyd. v tomto uspoř. Praha: Odeon,
1988. S. 467- 468
1. Jaké plány má Lopachin s višňovým sadem?
2. Popište náladu Jermolaje Lopachina.
3. Komu jsou určeny tzv. scénické poznámky, tj. text v závorkách psaný kurzivou?
4. Charakterizujte mluvu Jermolaje Lopachina.
O b c h o d n í a k a d e m i e , L y s á n a d L a b e m , K o m e n s k é h o 1 5 3 4 – p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e tel.:
325 553 021, tel./fax.: 325 552 143, [email protected], IČ: 62444646, bank. spoj.: 0502000369/0800, www.oalysa.cz Název projektu: Jdeme do
toho!, reg. č. projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.1070
5. Vyhledejte a určete druhy vět podle postoje mluvčího.
6. Proveďte slovnědruhový rozbor věty Všichni se přijďte podívat, jak Jermolaj Lopachin zatne sekeru do višňovýho sadu, jak ty stromy budou padat! U slov zatne a sadu určete všechny mluvnické kategorie.
O b c h o d n í a k a d e m i e , L y s á n a d L a b e m , K o m e n s k é h o 1 5 3 4 – p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e tel.:
325 553 021, tel./fax.: 325 552 143, [email protected], IČ: 62444646, bank. spoj.: 0502000369/0800, www.oalysa.cz Název projektu: Jdeme do
toho!, reg. č. projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.1070
Řešení:
1.
2.
3.
4.
Chce višňový sad zničit – stromy vykácet a pozemky rozprodat na stavební parcely.
Je nadšený, že koupil sad, o který velmi stál. Pocit zadostiučinění.
Hercům, případně režisérům.
Spisovné výrazy – neutrální – např. koupil. hovorová čeština – fuk, nespisovná slova – obecná
čeština – např. votloukali, celej, zhrubělé slovo – dědek; přirovnání - hlavu jako škopek, obrazná
pojmenování – temnoty neznáma …
5. oznamovací – Prodal.
rozkazovací – Hudbo, hraj!
tázací – Kdo ho koupil?
6. všichni – zájmeno
se – zájmeno
přijďte – sloveso
podívat – sloveso
jak – spojka
Jermolaj – podstatné jméno
Lopachin – podstatné jméno
zatne – sloveso
sekeru – podstatné jméno
do – předložka
višňovýho – přídavné jméno
sadu – podstatné jméno
jak – spojka
ty – zájmeno
stromy – podstatné jméno
budou – sloveso
padat – sloveso
sadu – 2. p., č.j., rod mužský neživ.
zatne – 3. osoba, č. j., čas budoucí, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý
O b c h o d n í a k a d e m i e , L y s á n a d L a b e m , K o m e n s k é h o 1 5 3 4 – p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e tel.:
325 553 021, tel./fax.: 325 552 143, [email protected], IČ: 62444646, bank. spoj.: 0502000369/0800, www.oalysa.cz Název projektu: Jdeme do
toho!, reg. č. projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.1070
Zdroje:
ČECHOV, Anton Pavlovič a NOVOTNÝ, Vladimír, ed. Dramata. 1. vyd. v tomto uspoř. Praha: Odeon,
1988. s. 467- 468
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o autorskou práci.
O b c h o d n í a k a d e m i e , L y s á n a d L a b e m , K o m e n s k é h o 1 5 3 4 – p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e tel.:
325 553 021, tel./fax.: 325 552 143, [email protected], IČ: 62444646, bank. spoj.: 0502000369/0800, www.oalysa.cz Název projektu: Jdeme do
toho!, reg. č. projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.1070

Podobné dokumenty

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV (1860 – 1904) ”VIŠŇOVÝ SAD

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV (1860 – 1904) ”VIŠŇOVÝ SAD III. dějství Je kratičké, všichni jsou zde shromážděni v salónu a čekají na výsledky prodeje jejich sídla v dražbě. Raněvská při té příležitosti, ač není co oslavovat uspořádala večírek s hudbou. V...

Více

Texty - Martin Rous

Texty - Martin Rous jedna chce pohladit druhá se nedá třetí nechce vůbec nic nic leda že by měla pevně v rukou celý naše hájenství ale co chceš ty je sladký tajemství můžem si spolu hrát na fanty v předsíni můžem se p...

Více

odlíčení a základní čištění tonizace odstranění zhrubělých vrstev

odlíčení a základní čištění tonizace odstranění zhrubělých vrstev Přírodní složení masky zjemňuje a změkčuje pleť. Účinný extrakt aloe vera a organického komplexu na bázi urei změkčují ucpané vývody mazových žláz - komedony a usnadňují odstraňování vhodných aknóz...

Více

pod tímto odkazem naleznete vzorovou kazuistiku

pod tímto odkazem naleznete vzorovou kazuistiku Už Gottlieb zdokumentoval a popsal v roce 1981 první případy pneumocystové pneumonie u mladých mužůhomosexuálů. U těchto mužů byl zároveň zjištěn pokles T4 lymfocytů. Ve stejném roce byl v New York...

Více

Všeobecný jazykový rozbor 5 Když se mi porouchá rádio a kvičí

Všeobecný jazykový rozbor 5 Když se mi porouchá rádio a kvičí b) u podst. jména smetí urči pád, číslo, rod, vzor c) urči rod podst. jmen uši, oči (v j. č. i mn. čísle) d) převeď do množ. čísla: do ruky e) uveď vzor k: rádio f) nahraď tvar mi jiným tvarem se s...

Více