Zpravodaj STRÁŽNICKO

Transkript

Zpravodaj STRÁŽNICKO
STRÁŽNICKO
MAS STRÁŽNICKO
Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí
www.straznicko.cz
TASOV
STRÁŽNICE
HROZNOVÁ
LHOTA
TVAROŽNÁ
LHOTA
KNĚŽDUB
VNOROVY
KOZOJÍDKY
ŽERAVINY
PETROV
RADĚJOV
SUDOMĚŘICE
Muzeum osobností s folklorní expozicí
a regionálními výrobky obohacuje kulturní
život ve Vnorovech
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Červen
2012
8
Strážnice, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy, Žeraviny
1
Fotoreportáž - Jarní folklorní akce Strážnicka
MAS STRÁŽNICKO
Pasování na Slavnosti oskoruší v dubnu 2012
Josefské chutnání vín ve Strážnici v březnu 2012
Kosení luk pod Žerotínem 2.6.2012 , foto P. Sochor
Sudoměřické hody 3.6.2012
Stavění máje ve strážnickém skanzenu 2012
Senioři 2012, přehlídka souborů v Petrově Plžích
2
Červnový
Folklórní festival Strážnice 2011- průvod městem
Folklórní festival Strážnice 2011 – vystoupení v amfiteatru
MAS STRÁŽNICKO
Výběr
z obsahu:
3
Úvodník
4-5
Rozhovor
s Antonínem
Gazárkem
6 - 14
Projekty rozvoje
Strážnicka
15 - 18
Kalendárium akcí
Strážnicka 2012
Úvodník
Jaro je v plném běhu, protože start mělo raketový a „zmrzlí“ včetně Žofky už ho jen stačili trochu
přibrzdit, ale zastavit se to nedá. Pro spousty vinařů, sadařů a zahrádkářů začíná období práce
a starostí o letošní úrodu.
Podobně jako v minulých letech se s jarem otvírá návštěvnická sezona Strážnicka a roztáčí se
kolotoč nejrůznějších aktivit obcí, spolků, neziskovek i podnikatelské sféry. Znovu bych chtěl připomenout jeden fakt, který je pro pořadatele zásadní. Pokud akce kulturního a sportovního charakteru
nepodpoří a nenavštíví místní občané, přespolní a „cizí“ to nevytrhnou. Je mi někdy líto pořadatelů, kteří věnují obrovské úsilí přípravě nejrůznějších zajímavých pořadů, ale návštěva bývá často
mizerná. Trochu mne zaráží fakt, že k organizovanému pití vína nebo gořalky se nás schází pořád
dost…. Kéž by tomu tak bylo i v jiných oblastech.
Proto bych chtěl všechny vyzvat: vypravte se na Strážnicko, které sami ani moc neznáme. Už
jste byli Hroznolhoťané na Výklopníku v Sudoměřicích? A vy Kněždubjané, už jste navštívili muzeum ve Vnorovech? A jestlipak jste Strážničané viděli rodný dům bratří Uprků v Kněždubě či Uprkovu
stezku v Hroznové Lhotě? Petrovjané, už jste viděli sklepy pod Kříbem v Kozojídkách? Že ne? Tak
bychom to měli všichni napravit.
Není nic jednoduššího, jak vzít kolo nebo obout dobré boty a vyrazit za hranice vlastního katastru! Budete mile překvapeni, co všechno na toulkách našim Strážnickem potkáte a objevíte. Spousta
těchto zajímavých míst byla obnovena nebo pořízena díky podpoře a iniciativě MAS Strážnicko.
Pokud nevíte, co vše je možno navštívit, můžete se obrátit na Infocentrum Strážnicka, nebo se
podívat na www.straznicko.cz . Ideálním a originálním způsobem je zeptat se místních, co zajímavého lze u nich v obci vidět a navštívit. Tak poznáte další lidi z regionu, a pokud trefíte na ty pravé,
dozvíte se i to, co v průvodcích není. A pokud budete mít opravdu štěstí a potkáte člověka dobrosrdečného, sdílného a pohostinného, třeba zjistíte po chvilce rozhovoru, že máte někde nějakého
společného známého či najdete jinou společnou věc a nakonec se Vám ujde i nějaký pohárek či
štamprlička.
Tak Vám všem přeju, abyste na svých toulkách po Strážnicku našli nejen krásná místa
a zákoutí, ale i krásné lidi, kteří Vás obohatí a zastavení s nimi nebude pro Vás ztrátou času. Vy,
kteří nevyrazíte, buďte k toulajícím se po Strážnicku vlídní, sdílní a přátelští.
Petr Hanák – předseda MAS
19 - 26
Co se děje na
Strážnicku
27-28
Seriál:
Strážnicko a svět
29
Něco pro
akční čtenáře
30
Pozvánky
a upozornění
P.S. Pokud Vás někde mile přijmou nebo se Vám některá akce či místo bude líbit, nebojte se
nám o tom napsat nebo poslat fotku. Rádi to zveřejníme. Pokud budete s něčím nespokojeni,
napište nám taky! Zveřejňovat to nebudeme, ale budeme se snažit sjednat nápravu.
Akční tým MAS Strážnicko vás zdraví: Vít Hrdoušek, tajemník, manažer, Marie Chalupová,
administrátorka, účetní; Marie Jurasová kontrolorka a administrátorka
Zpravodaj Strážnicko, regionální tiskovina
Vydává Strážnicko MAS ve spolupráci s DSO Mikroregion Strážnicko,
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice.
Odpovědný redaktor: Mgr. Vít Hrdoušek,
e-mail: [email protected], web: www.straznicko.cz, www.straznicko-mas.cz
Fotografie: archiv redakce a obcí Strážnicka, Vít Hrdoušek, Pavel Sochor, Lenka Gronská, není-li uvedeno jinak.
Grafické zpracování a tisk: Brázda s.r.o. Hodonín
3
MAS STRÁŽNICKO
Ve Vnorovech realizují metodu LEADER
Rozhovor s Antonínem Gazárkem, starostou obce Vnorovy
Co se za posledních 5 let
zlepšilo a co vás tíží?
V posledních pěti letech
se podařilo uskutečnit několik
velkých investičních akcí. Byla
dokončena kanalizace v obci,
provedeno zateplení budov ZŠ
i MŠ, rekonstrukce koupaliště
a další. Je potěšitelné, že na
většinu z nich se podařila získat nějaká forma dotace, protože jinak by se obec musela
zadlužovat nebo při financování
pouze z rozpočtu obce by musela být realizace rozložena na
mnoho let. Snažíme se také
postupně rekonstruovat místní
komunikace a chodníky. Hlavní
průtah obcí je státní silnice I/55.
Zde také byla nedávno provedena pokládka nového asfaltového
koberce. Trápí mne však to, že
na této velmi frekventované silnici se nám díky složité legislativě dlouhodobě nedaří vyřešit bezpečné přecházení chodců. Smutné je také to, že věci, které jsou nově
vybudované, se často stávají terčem vandalů. Příkladem může být
altánek, který byl vybudován vedle nové asfaltové polní cesty na
Strážnici a už během loňské sezony doznal značné úhony, takže
se bojím, jak přečká tu letošní.
Těší mne, že i přes pokračující hospodářskou krizi si občané
dokáží najít čas i energii pro práci v různých spolcích a sdruženích.
Mimo tradiční a dlouholeté spolky, jako jsou hasiči, myslivci, rybáři
či fotbalisté, funguje v obci už 25 let také folklorní soubor Spinek
a následně vzniklý dětský soubor Spineček. Po roce 1989 obnovil činnost Orel, nově vznikají další sdružení jako Volejbalový klub,
Tenisový klub, nebo třeba neformální sdružení matek s dětmi Klubíčko, nejnověji také mažoretky. Po několikaleté odmlce obnovil
činnost Běžecký klub Vnorovy, který pořádá silniční běh Vnorovská
desítka, jehož loňského ročníku se zúčastnilo 559 běžců z 9 zemí,
z toho 280 dětí.
Každý ze spolků či sdružení nějakým způsobem přispívá
k pestrosti života obce. Spolková činnost je to, čím obec žije.
Pane starosto, jak vnímáte zapojení vaší obce do rozvoje v
regionu?
Obec Vnorovy se svými více než 3000 obyvateli je po městě
Strážnice druhá největší obec sdružená v rámci MAS Strážnicko.
Nynější Vnorovy jsou od roku 1960 vlastně spojením dvou obcí,
a to Vnorov a Lidéřovic. Dříve samostatná obec Lidéřovice patřívala pod panství strážnické a početně větší Vnorovy (dříve Znorovy)
patřívaly pod panství veselské. Snad i proto jsme zpočátku očekávali, že vznikne mikroregion Veselsko. Nestalo se tak a město
Veselí nakonec vstoupilo do sousedního Mikroregionu Ostrožsko.
Následně proto Vnorovy přistoupily v roce 2007 do již existující
MAS Strážnicko. Zde již v té době byly některé projekty v běhu
a my jsme se chvilku „rozkoukávali“. Se vstupem obce do MAS byly
samozřejmě osloveny i další subjekty, které mohou být členy MAS,
a to spolky, občanská sdružení
i jednotlivci. Tím, že jsme do
MAS vstoupili později, mohli jsme
už názorně vidět, co vše se dá
prostřednictvím MAS získat. Do
současné doby se tak podařilo
i ve Vnorovech již dokončit několik projektů.
Jaké projekty realizované
metodou LEADER se již podařily?
Obec realizovala ve dvou
etapách rekonstrukci objektu,
který je v seznamu Ministerstva
kultury veden jako nemovitá
kulturní památka - rodný dům
Marie Kudeříkové. Tato budova
nyní slouží jako Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov,
kde, jak z názvu vyplývá, prezentujeme materiály o našich
významných rodácích, jako byli
4
MAS STRÁŽNICKO
básník Jan Skácel, protifašistická odbojářka Marie Kudeříková,
kněz a spisovatel P. František
Zýbal a další rodáci působící jak
v oblasti literární či výtvarné, tak
i na poli vědy. Část expozice je
také věnována hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi, který sice
není našim rodákem, ale často
zde navštěvoval svého strýce
P. Jana Janáčka, dlouholetého
vnorovského faráře, a čerpal zde
inspiraci pro své pozdější dílo.
Své místo zde má také expozice
starých krojů a vybavení domácnosti, které vystavuje soubor
Spinek.
Z rodného domu Marie Kudeříkové se tedy stává zajímavý
multifunkční objekt?
Ano, ve dvorní části muzea
jsme ještě pronajali dvě místnosti sdružení EKOTON, které zde
prostřednictvím MAS Strážnicko
pořídilo elektrickou sušárnu ovoce. V loňském roce byla tato sušárna na 60 kg krájeného ovoce úspěšně instalována a už jsme mohli
ochutnat sušená jablka, hrušky, trnky, oskoruše a další ovoce. Také
přicházeli první lidé a nechali si za režijní náklady usušit své ovoce.
Sdružení EKOTON zde v rámci projektu buduje malou návštěvní
místnost a návaznou naučnou stezku, kde na obecních pozemcích
vysazuje genofondový sad starých ovocných odrůd.
Jaké další zajímavé projekty se ve Vnorovech realizují metodou
LEADER?
Folklorní soubor Spinek v rámci projektů realizace strategického
plánu MAS získal na projekt „Rozvoj kulturních akcí ve Vnorovech“
finanční prostředky na pořízení mužských a ženských krojů, skříní
na uložení depozitáře, opravu cimbálu, byly také pořízeny gajdy.
Tento starobylý nástroj je opět po letech používán při vystoupeních
souboru nebo např. při fašankové obchůzce.
V současné době máme prostřednictvím MAS podán projekt na
osazení dětského hřiště novými herními prvky. Na hřiště máme již
schválenu dotaci od Jihomoravského kraje na revitalizaci zeleně.
A jak se připravujete na výročí Lidéřovic?
MAS Strážnicko pomohla s přípravou a doporučila ke schválení pro ČZS Vnorovy žádost o dotaci s názvem „Zázemí a vybavení ČZS Vnorovy“. Pomocí této akce bude v areálu v Lidéřovicích
opravena spolková místnost, vybudováno nové venkovní podium
a opraven taneční parket. Dále budou pořízeny velké chladicí
boxy na víno, které budou využívány při výstavách vín, ale také
při kulturních a společenských akcích v obci i okolí. První z nich
bude už ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2012, kdy proběhne oslava 600 let
od první písemné zmínky o Lidéřovicích.
Na tyto oslavy mohou Strážničané i další přespolní přijet třeba
na kole, protože již slouží nová polní cesta od strážnického parku.
Je zde nyní od mostu přes Veličku až k železničnímu přejezdu
u Lidéřovic krásné svezení po novém asfaltovém povrchu. Tato
komunikace je hojně využívána cyklisty jak domácími, tak také
přespolními jako spojnice mezi Veselím a Strážnicí.
Kam byste ještě pozval návštěvníky na léto?
S příchodem teplého počasí houstne počet „přespolních“, kteří do Vnorov zajíždějí na naše
koupaliště, kam za jeho čistou
vodou a novým, velmi kvalitním zázemím jezdí návštěvníci
z širokého okolí. Do Vnorov stojí
za to udělat si výlet!
Rozhovor s panem Antonínem Gazárkem,
starostou Vnorov, připravil
Vít Hrdoušek
5
MAS STRÁŽNICKO
Jak žijí projekty Místní Akční Skupiny podané v roce 2010
Od roku 2008 do května roku 2013 může na Strážnicku podnikatel, občanské sdružení
či obec podat svou Žádost pro realizaci projektů rozvoje na své aktivity v souladu
s podmínkami Strategického plánu „STRÁŽNICKO - je i Váš kraj“. Projekty připravuje
a administruje naše občanské sdružení „Strážnicko“ Místní Akční Skupina. Více o žádosti
a výzvě na našich webových stránkách www.straznicko-mas.cz.
Do dnešního dne bylo na MAS vyhlášeno již 10 výzev a přijato přes 100 projektů,
z nichž bylo více než 60 podpořeno v částce přes 25 mil Kč a celkové náklady realizovaných projektů již přes 50 milionů korun. Cílem projektů není jen jejich samotná realizace,
ale také prosazení inovací, vzájemné zasíťování a podpora projektu trvající minimálně
5 let. To je metoda LEADER.
V roce 2010 naše MASka vyhlásila celkem tři výzvy na území všech 11 obcí. Přihlásilo se přes 20 žadatelů a z nich byli vybráni ti nejlepší, kteří byli podpořeni a projekty
zrealizovali v plném rozsahu. Za což jim patří díky a držíme jim palce, aby projekty udrželi
po dobu následujících 5 let. Níže představujeme IV. a V. výzvu z roku 2010.
Vít Hrdoušek,
manažer MAS Strážnicko
Kontrola realizace Prodejny
s ubytování v Hroznové Lhotě
Přehled zrealizovaných a proplacených projektů z IV. a V. výzvy MAS Strážnicko:
Výzva IV.
Název žadatele
Název projektu
Obec Sudoměřice, ul. Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice
Oprava lesní cesty u Výklopníku
Obec Tvarožná Lhota, Tvarožná Lhota 190, 696 62 Strážnice
Oprava lesních cest v lese Travičná
Římskokatolická farnost Hroznová Lhota, Hroznová Lhota 73,
696 63 Hroznová Lhota
Stavební úpravy zděného oplocení, zpevněných ploch, veřejného osvětlení a obnova zeleně, Hroznová Lhota
OSMA, Příční 1365, 696 62 Strážnice
Strážnický kraj nás baví
Římskokatolická farnost, Nádražní 375, 696 66 Sudoměřice
„Oprava a využití farní budovy a oprava přístupu do kostela
Ježíše Krista Krále v Sudoměřicích“
ZO ČZS Kozojídky, 696 63 Kozojídky
„Zahrádkáři pro rozvoj služeb ZO ČZS v obci Kozojídky“
Sbor dobrovolných hasičů, Kozojídky 100, 696 63 Hroznová
Lhota
Hasičská historie v akci
Soubor lidových písní a tanců Spinek, Vinohradní 516, 696 61
Vnorovy
Rozvoj kulturních akcí ve Vnorovech
DANAJ-Soubor lidových písní a tanců, Kovářská 396, 696 62
Strážnice
Zachování folkloru Strážnického Slovácka
Rodičovské sdružení při základní škole, sudoměřice, okres
hodonín
Rozvoj kulturních aktivit v Sudoměřicích
Výzva V.
Mgr. Jan Jaroš – zemědělská výroba, Tasov č.p.46, 696 63 Hroz- Zpracování ovoce na mošty
nová Lhota
Ing. Petr Klásek, Petrov 73, 696 65 Petrov
Modernizace technologického vybavení Vinařství Klásek
František Pavlica, 696 63 Hroznová Lhota 281
Prodejna řemeslných výrobků s expozicí a ubytováním – projekt
ještě neukončen - informace v příštím čísle
František Kraus, Tasov 155, 696 63
Obnova dílny a nákup zařízení pro elektrovýrobu a opravu
Petr Smutný, Vinohradní 516, 696 61 Vnorovy
Obnova dílny a nákup zařízení pro autoservis
Hroznolhotské kulturní sdružení, 696 63 Hroznová Lhota 169
Uprkova stezka v Hroznové Lhotě – informace proběhla v minulém čísle zpravodaje
Dolinečka, 696 66 Sudoměřice 170
Hudební stezka dolinečka
Rodinné centrum Strážnice o.s., Polní 1707, 696 62 Strážnice
Zahrada u sv. Martina – rozvoj aktivit pro mladé rodiny s dětmi.
Hroznolhotské kulturní sdružení, 696 63 Hroznová Lhota 169
Rozvoj kulturních aktivit v Hroznové Lhotě
Město Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Oprava lesní cesty v lese Mandát
6
MAS STRÁŽNICKO
Hroznová Lhota má krásné centrum
Okolí kostela v Hroznové Lhotě je od začátku roku 2012 i po estetické stránce a stalo se příjemným místem pro setkávání
v novém kabátě. Projekt s poměrně složitým názvem „Stavební občanů i odpočinek návštěvníků.
Náklady na projekt byly 2 195 748,- Kč, dotace EU z EAFRD
úpravy zděného oplocení, skladu a opravy dlažby v areálu kostela v obci Hroznová Lhota“ měl za cíl zajistit úpravu chátrajícího činila 1 796 472,-Kč. Realizátorem projektu byla Římskokatoprostranství kolem kostela tak, aby prostor byl důstojným místem lická farnost Hroznová Lhota, projekt byl administrován MAS
navazujícím na bohoslužebný prostor chrámu a aby bylo mož- Strážnicko. Projekt byl realizován koncem roku 2010, dotace
no prostranství využít při různých náboženských slavnostech, byla ŘKF po všech kontrolách vyplacena na jaře 2012. Na
např. Boží Tělo, výročí posvěcení chrámu apod. A tak za pod- projekt ŘKF navazuje další projekt, tentokrát realizovaný obcí,
pory MAS Strážnicko byl připraven a podán projekt, který uspěl. který řeší revitalizaci stávající zeleně na návsi.
Následně byly provedeny potřebné práce: rekonstrukce kamenných
zdí kolem kostela, oprava skladu,
v jedné části byla řešena i nová zeleň
a položena nová dlažba na přístupových chodnících ke kostelu. Mimo to
je v prostoru pod korunami lip umístěna série pěti informačních panelů,
které mapují a prezentují drobné sakrální stavby farnosti, kterou tvoří obce
Hroznová Lhota, Kozojídky, Tasov
a Žeraviny. Panel vždy obsahuje mapu
s vyznačením jednotlivých objektů,
dále stručnou historii, té které obce
a též fotografie většiny drobných
sakrálních staveb. Návštěvník pak
může přímo v terénu dohledat a navštívit jednotlivá místa prezentovaná
na panelech. Panely jsou doplněny
lavičkami k posezení a celý prostor
byl vybaven veřejným osvětlením.
Prostranství tak výrazně získalo Představení obnoveného prostranství okolo kostela v Hroznové Lhotě členům MAS Strážnicko
Fara i kostel v Sudoměřicích mají nový kabát i využití
Naše farnost po kratší odmlce získala nového správce piaristu otce Jerzyho Schwarze z Polska. S ním přišlo do obce také nové nadšení pro řadu společných věcí
a aktivit. Ve spolupráci obce a MASky Strážnicko koncem
roku 2010 získala Římskokatolická farnost v Sudoměřicích
finanční podporu ze Státního zemědělského intervenčního
fondu ČR na projekt LEADER na stavební akci „Oprava
a využití farní budovy a oprava přístupu do kostela Ježíše
Krista Krále v Sudoměřicích“. Hlavním účelem této dotace je zpřístupnit kostel a vytvořit pěkné zázemí pro místní
i přespolní a úpravou
interiérů budovy fary
otevřít budovu více pro
veřejnost. Byla provedena výměna značně
zdevastovaných chodníků kolem kostela a fary.
Na faře byla provedena
rekonstrukce společenské místnosti, sociálního
zařízení a vybudováno malé
fitcentrum pro mládež ve
sklepě. Nově upravené prostory slouží pro různé aktivity farnosti, jako jsou Biblické
hodiny pro věřící, setkávání
mladých, ministrantů apod.
a samozřejmě také pro vyučování náboženství a zasedání farní rady. V současné
době se v následném projektu realizuje výsadba nové zeleně
v okolí kostela a budou se provádět další aktivity, které mají
za cíl vylepšení vzhledu tohoto křesťanského svatostánku
a také jedinečné funkcionalistické dominanty obce Sudoměřice. V současnosti se tak za podpory obce a z vlastních prostředků farnosti realizuje nákladné opatření, a tím
je oprava havarijního stavu čtyř nádherných vitráží v kostele
v celkové hodnotě díla okolo 400 000,- Kč. Dojděte se podívat.
Stanislav Tomšej, Sudoměřice
7
MAS STRÁŽNICKO
V Hroznové Lhotě září v nových krojích
Ženský sbor Hoznová Lhota v tomto roce počítá již 14 let svého působení. Svými písněmi provází obecní dny ve Lhotě od roku
1996. Tyto dny obce byly zaměřeny vždy na určité téma. Jednalo
se o Slováckou svatbu, mezi dvěma slunovraty - celoroční lidové
zvyky na vesnici, Vinobraní, Dožínky, 100 let od návštěvy sochaře
A. Rodina ve Lhotě. Všechny tyto akce provázely dávno zapomenuté písně, které se sbor naučil. Snažily jsme se a snažíme vnést
znovu kroje do života obce. V začátcích se nás scházelo 18 děvčat
a žen. Společně s mužským sborem jsme natočily CD převážně
lhotských písní. Milého pozvání se nám dostalo od sborů z Podluží,
Horňácka a celého Dolňácka. Nezapomenutelným zážitkem byla
účast na Sedlckých slavnostech v Holašovicích v jižních Čechách.
Naše vystoupení sklidilo velký úspěch a kroje byly vyhledávány
nejen našimi, ale i zahraničními účastníky.
A tak jsme na oplátku začaly od roku 2006 s pořádáním Setkání
ženských sborů. Zveme zpěvačky z různých regionů a odlišných
krojů. K desátému výročí jsme připravily Benefiční koncert pro Hospic na Svatém kopečku u Olomouce, výtěžek byl věnován na provoz
tohoto zařízení. V Olomouci se benefiční koncert konal v Arcibiskupském paláci a také přímo v Hospici. Snažíme se darovat lidem radost
a útěchu v jejich těžké životní situaci. Dále vystupujeme na Strážnickém vinobraní, v Blatnici, v Brně na předvánočním zpívání, ve
Velkých Karlovicích, na Ozvěnách Horňácka, Dnech důchodců
a májovém zpívání v Lanžhotě.
V letošním roce díky projektu LEADER s názvem „Rozvoj kulturních aktivit v Hroznové Lhotě“ jsme získaly nové kroje - podzimní
variantu, což nám ušetří mnoho času, jelikož jde o nový materiál,
který lze lépe udržovat a také nám umožní předvádění folklorních
aktivit i za chladnějšího počasí, za což velmi děkujeme. Díky této
podpoře jsme nově také vytvořily další pravidelnou akci „Ten vánoční čas“, koncert vánočních koled v kostele. Přesto, že nás zůstalo
jen 7 členek, pokračujeme dál, nacvičujeme nové písně a svou lásku
k lidové písni se snažíme rozdávat ve svých vystoupeních v širokém okolí. V tomto roce přijaly pozvání
na Setkání ženských sborů ženy ze Bzence, Šardic,
Dolního Němčí, Lanžhota a děvčata z Kuželova. Za
podpory sponzorů: obecního úřadu Hr. Lhota, pana
J. Solaříka, manželů Skalkových, D. Bačíka z Tasova, MAS Strážnicko a rádia Proglas jsme mohly pozvat 80 účinkujících. Každý sbor se předvedl
s písněmi a kroji ze svého regionu. Zde se také navázala nová přátelství a pozvání. Ženský sbor z Hr. Lhoty
doprovází již od počátku cimbálová muzika ve složení:
cimbál Fr. Okénka, klarinet J. Miškeřík, housle P. Ďuga,
housle J. Slovák, basa J. Macek, prim P. Kubík. Všem
patří veliký dík!
Macková Ludmila, vedoucí
Aj Sudoměřičané mají nové kroje
Přestože jsme hraniční obcí naší republiky, i u nás v Sudoměřicích se snažíme žít plnohodnotným životem. Obec spolu se spolky
pořádá každoročně řadu kulturních akcí pro své občany i návštěvníky a v tomto roce, kdy slavíme 750. let od založení naší vesnice, je jich dvojnásob! Rodičovské sdružení při ZŠ Sudoměřice je
organizací, které je nejen partnerem pro školní aktivity v Sudoměřicích, ale je i tahounem a organizátorem většiny společenských
aktivit v naší vesnici. Vedení této organizace již hodně dlouho trápila ta skutečnost, že při pořádání různých akcí, jako jsou hody,
plesy, vinobraní,
setkávání seniorů,
košty apod. je velkým problémem
zajištění krojů. Je
to způsobeno trochu naší příhraniční polohou, kde je
hodně lidí přistěhováno ze slovenského a městského okolí, a také
tím, že zde nevznikl žádný folklorní soubor, jenž
by sám vytvářel
a udržoval folklorní
aktivity a dos-tatek
krojových součástí.
8
Tím se tedy těchto krojů a tak i krojovaných mladých lidí na
naše akce nedostává. Proto jsme přivítali spolupráci s MAS
a v roce 2010 jsme připravili projekt „Rozvoj kulturních aktivit
v Sudoměřicích“a posléze získali finanční podporu z Programu
rozvoje venkova ČR. Součástí této investice v projektu bylo pořízení 10 letních sudoměřických krojů s botami pro muže a 10 letních
sudoměřických krojů s botami pro ženy. Pro různé aktivity této organizace a dalších spolků byly pořízeny dva stylové prodejní stánky
a pět kusů tzv. pivních setů.
Realizace projektu byla ukončena v květnu 2011 a poprvé byly
kroje použity na Sudoměřické hody v červnu stejného roku, jak
ukazují fotografie. Součástí tohoto projektu je vytvoření nové kulturní akce a tou je krojová májová pouť na kopec Panny Marie na
Žerotíně, která se konala 27. 5. t. r.
MAS STRÁŽNICKO
Dolinečka žije
Naše sdružení Dolinečka je nejen hudební soubor dechové
hudby, ale i spolek, který se snaží rozvíjet veřejné aktivity v obci
i okolí. V roce 2010 jsme požádali a zrealizovali v dobré spolupráci
s MAS Strážnicko projekt LEADER s názvem HUDEBNÍ STEZKA DOLINEČKA, kdy jsme posbírali spolu s Vítkem Hrdouškem
z MASky řadu zajímavých údajů o historii muzicírování v obci
a vytvořili naučnou stezku s altánky, odpočívadly, informačními
panely a směrovkami, která vás provede po nejkrásnějších místech směrem na Mlýnky a zpět. Také jsme pořídili vybavení pro
naši kapelu a ke stezce otevřeli malou hudebně folklorní expozici v průčelí naší provozovny Antique na okraji obce. Expozice je
laděna jako malé muzeum starožitností s možností občerstvení
a s otevírací dobou přes léto ve všední dny od 10.00-16.00 hod.
O víkendu v sobotu a neděli od 10.00-14.00 hod, případně jindy
po domluvě na telefonu 777 566 770.
První altán stezky s kapacitou až 20 míst k sezení je postaven vedle expozice. Další odpočinková místa na hudební
stezce Dolinečka jsou na Telatniskách, dále ve Starém potoku
u vinných sklepů, kde se nachází také vybudovaný altán
„U totemu“ ve velmi příjemném prostředí. Turisté mohou pokračovat kolem sklepů až po krásný zahrádkářský areál s venkovním posezením, ve kterém se konají veškeré kulturní akce.
Pro letošní rok jsme připravili řadu akcí. Tradičně jsme
zahráli na krásném školním plese, kdy je od samého začátku
se na co dívat a parket je stále plný. Dále jsme si zazpívali
a zahráli na Sudoměřickém fašaňku,na kterém jsme se částečně podíleli i jako sponzoři.
V měsíci květnu jsme uspořádali již druhý ročník nové akce
pro veřejnost: MUZICÍROVÁNÍ VE STARÉM POTOKU. Akce se
vcelku vyvedla, ale opět nás trošku zaskočilo počasí. Pro naše
nejmenší bylo připraveno pár soutěží, za které byly děti oceněny
sladkou odměnou. Děti si dobře zahrály a byly spokojené. Bylo
chladno a také pršelo, ale i tak účast byla dobrá. Přijelo za námi
i spousta kamarádů a příznivců například z jižních Čech, od
Zlína, z Vlkoše u Kyjova a plno jiných přátel.
Dále musím vzpomenout výročí 750 let od založení obce,
ke kterému se také připravujeme a bude se konat 6. - 7. července v krásném prostředí vinařského areálu u nás v Sudoměřicích. Už od března nacvičujeme s našimi seniory písně
sudoměřského rodáka Jana Míše, které budou zaznívat po oba
dva dny na oslavách obce.
Dále chodíme na zkoušky s našimi nejmenšími dětmi, staršími dětmi a dospívající chasou. Trénujeme na místní hody,
které se uskuteční na začátku června. Na podzim pomáháme
oživovat jedinečnou akci Ženáčské hody a tento rok to bude
druhý ročník. Držte nám palce a dojděte se za námi podívat!
Za Dolinečku
Marek Buček, předseda
Na Muzicírování byly připraveny i drobné hry a soutěže pro děti
Hasičská historie v akci
Přestože naše obec Kozojídky nevyniká počtem obyvatel, ním budou moci shlédnout 1. 7. 2012 návštěvníci oslav založení
náš hasičský sbor patří k jedněm z nejaktivnějších na okrese sboru dobrovolných hasičů v Mutěnicích.
Hodonín. Sbor má nejen mužské, ale i ženské a dětské družstvo.
Jako prezentace celého sboru slouží hasičský prapor se
V rámci spolupráce s MAS Strážnicko jsme v projektu „Hasičská sv. Floriánem, který bude náš sbor reprezentovat na II. ročníhistorie v akci“ nechali zhotovit soubor historických uniforem ku soutěže O nejkrásnější hasičský prapor, která se uskuteční
s helmami a nové prapory. Byla provedena i komplexní oprava 22. 9. 2012 v Hodějicích.
historické stříkačky z roku 1930. Tak se náš sbor stal vyhledávaBronislava Petruchová
nou atrakcí na různých společenských akcích nejen v naší obci,
starostka SDH Kozojídky
ale i mikroregionu a dokonce i mimo něj.
Tak jako loňský rok i letos jsme byli požádáni
farností Hroznová Lhota, abychom se zúčastnili
v postní době Křížové cesty v historických uniformách a tak přispěli k důstojnému průběhu.
V tomto roce jsme navázali kontakt s profesionálními hasiči z elektrárny v Počeradech, kterým
naše historické uniformy a koňská stříkačka učarovala natolik, že neváhali a přijeli se podívat. Uniformy si sami oblékli a zkusili na vlastní kůži, jak
těžké to měli hasiči z doby, kdy žili jejich dědečkové. Zpět do Počerad si z kraje dobrého vína,
folklóru a orchidejí odváželi nejen silné zážitky, ale
i fotky, které jim mnozí hasiči mohou závidět.
I letos připravujeme zajímavý program. Dne
16. června 2012 navštíví naši obec v rámci Obecního dne i přátelé z českých Kozojídek. Při této
příležitosti opět naši hasiči v historických uniformách předvedou historický výjezd s koňskou stříkačkou.
Umění historického zásahu s koňským spřeže- Nové uniformy září na každé přehlídce
9
MAS STRÁŽNICKO
Rodina, místo pro život!
S tímto nadpisem bude jistě každý souhlasit, ale v dnešní době je čím
dál složitější jej naplnit. Proč? To je právě otázka, kterou si u nás klademe velmi
často a snažíme se na ni odpovídat. Naše
Rodinné centrum Strážnice (dále jen RCS)
se snaží vnášet do společnosti morální,
kulturní a duchovní hodnoty k upevnění
manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Posláním RCS je nabídka
k plnohodnotnému prožívání volného času
dětem, mládeži, rodinám i seniorům. Způsoby jsou různorodé - zábavné, tvořivé
nebo formou besed, přednášek a kurzů.
Rodiče si s dětmi můžou přijít pohrát do
Mateřského klubu Sedmihlásek nebo příležitostně využít Rodinnou kavárničku, posedět u kávy či čaje, poklábosit nebo shlédnout
film.
Pro zkvalitnění partnerských vztahů
nabízíme Kurzy manželských večerů, nastávajícím maminkám kurzy přípravy k porodu
i kurzy a přednášky týkající se rodičovství.
Pokud má někdo potřebu si jen tak popovídat, poradit a nasměrovat k odborníkům, je naše RCS k dispozici.
Naše akce probíhají v klubovně ZŠ M. Kudeříkové a v prostorách venkovního areálu volného času na Zahradě u sv. Martina ve
středu města pod Bílou věží.
V létě pořádáme za podpory MAS Strážnicko na Zahradě u sv.
Martina akce s názvem: ,,VESELÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA“ pro rodiny s dětmi. V programu vystupují
nejen místní dětské folklorní soubory, ale probíhají i soutěže pro
děti, je možnost se občerstvit a posedět v příjemném prostředí.
Veselá odpoledne jsou různě tematicky zaměřená. V loňském
roce to bylo Malované odpoledne, Odpoledne s klauny, Putování
kontinenty… Letos zase – Veselé hraní se zvířátky, Co nás spojuje?! - krásné písničky a dobré jídlo a Rozloučení s prázdninami
- hry a soutěže ve středověkém duchu. V průběhu těchto letních
akcí nám slouží technické vybavení pořízené z dotace LEADER
přes MAS Strážnicko– malé děti využívají všechny herní prvky
včetně nafukovací atrakce, dětské soubory vystupují na novém
pódiu za doprovodu cimbálové muziky, s použitím pořízeného
ozvučení (- to je využíváno i pro ozvučení odborných přednášek
nebo dalších akcí pořádaných v zimě v klubovně ZŠ). Nádherný
chládek v letních slunných dnech zajišťují stany pro posezení
návštěvníků. Ve volných dnech tento areál poskytuje příjemnou
atmosféru všem návštěvníkům.
Co zajímavého již proběhlo?
Zadáno pro dámy - zajímavá beseda nejen o vlasech, naším
Seminář v Rodinném centru
10
Veselé odpoledne v zahradě
hostem byl Mgr. Jan Špilar, kadeřník, jáhen, majitel brněnského kadeřnického studia Střihoruký Edward. Večer pro manžele
s tématem „Vzácnost manželského slibu“ v rámci národního týdne manželství. Setkání s psycholožkou na téma Rodinné a partnerské krize a jejich řešení - beseda s PhDr. Patricií Anzari, CSc.,
která je velmi charismatickou osobností. Vzpomínkový večer na
P. Vladimíra Tomečka TJ k příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin - kněze, vzácného člověka, jezuity, poznamenaného tvrdostí totalitního režimu, který poslední dny svého života prožil
u nás ve Strážnici. Beseda na téma „Bezpečný internet“ - naším
hostem byl Ing. Tomáš Přibyl, publicista a odborník na informační a komunikační technologie. Informoval a představil rizika, která na nás a naše děti při práci s počítačem čekají. “JAK ŘÍKÁM,
POUŤ UZDRAVUJE …“ bylo téma přednášky P. Františka Lízny,
jezuity, který poutavě vyprávěl o víře, o svých zkušenostech ze
života a zážitcích z mnoha vykonaných poutí. Další besedy byly:
Obnovování lásky v rodině – beseda s psycholožkou a Příprava
k porodu – setkání pro nastávající maminky.
Jako každoročně chceme i ve zbývajících měsících roku
2012 pořádat další přednášky pro rodiče se zaměřením na
rozvoj komunikačních dovedností, upevnění rodinných vazeb
a posílení rodičovských kompetencí: Paedr. Pospíšilová - Metoda pevného objetí aneb výchova láskou; PhDr. Patricie Anzari,
CSc. - Rodinné krize a cesta k jejich řešení; Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. – Jak žili Cyril a Metoděj.
Kromě uvedených besed připravujeme i další akce pro rodiny
s dětmi, které jsou již tradiční a zavedené, ale také kroužky, divadlo pro děti i dospělé, o kterých jsme psali v minulém zpravodaji
MAS aj. Na akcích se podílí dobrovolníci z řad maminek, tatínků
a mládeže. Těšíme se i nadále na spolupráci a uvítáme jakoukoliv pomoc, nápad, inspiraci, abychom společně vytvářeli rodinné
prostředí v městě, ve kterém žijeme my i naše děti. Náš účet má
číslo: 1392272359/0800. Veškeré informace o našem Rodinném
centru Strážnice a našich akcích jsou na www.rcstr.cz. Děkujeme manželům Bučkovým, že se dobře starají o organizaci aktivit
Rodinného centra ve Strážnici a venkovní areál. Děkujeme i všem
ostatním členům a příznivcům, za Vaši podporu osobní a finanční,
i za to, že se účastníte našich akcí.
Za Rodinné centrum Strážnice o.s.
Marie Jurasová
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Bývalá kaple je dnes víceúčelovým prostorem
V komplexu staveb Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici je budova bývalého kláštera, která měla i kapli. Později byla
využívána jako třída i jako sklad. Dnešní společenská místnost
o.s. OSMA byla v těchto prostorech vybudována v roce 2011
jako místnost pro setkávání členů Osmy a zároveň pro schůze
rodičů žáků ZŠ. Ve spolupráci s MAS Strážnicko jsme vybudovali nové prostory. Byla obnovena zastaralá místnost (bývalá
aula) podle dřívějšího stylu fasádní výzdoby bývalé církevní
kaple. Dále jsme pořídili nové vybavení pro výuku počítačů
(notebooky, stohovatelné pracovní stoly, židle a dataprojektor),
ale i zázemí pro loutkové divadlo, podestu, ozvučení, mikrofony a mixážní pult.
Toto vybavení slouží pro rodiče o.s. OSMA, pro žáky ZŠ
a spolu s prostory i jako přednáškový sál pro akce o.s. OSMA
ve spolupráci s Muzejním a vlastivědným spolkem ve Strážnici a ZŠ
M. Kudeříkové ve Strážnici. Dále
slouží ke vzdělávacím akcím pro
děti i mládež zaměřeným na získávání dovedností s počítačovou technikou, soutěže a přehlídky talentovaných dětí (zpěv, hra na hudební
nástroj, tanec, dramatická výchova) i
loutková představení na námět místních pohádek a pověstí pro širokou
veřejnost.
V rámci projektu vznikly dvě
nové akce: „Pod Bílou věží“ – loutkoherecké a hudebně-dramatické
vystoupení ze Strážnice a okolí - vyhlášena v měsíci červnu při
příležitosti Mezinárodního dne dětí
(1. června). Cílem je rozšířit nabídku akcí pro turisty i místní obyvatele především pro děti z mateřských
a základních škol ze Strážnice. Druhou
akcí je „Strážnicko virtuálně“ – tématický blok jako součást nového počí-
tačového zábavného kroužku využití notebooků pro děti, mládež,
ženy a další zájemce z řad veřejnosti, ve které budou proškoleni
k obsluze notebooku, k práci na internetu a dovednosti vyhledávat na internetových stránkách zadané informace o Strážnici
a okolí (vlastivědné, historické, společenské, kulturní, sportovní) a tímto netradičním způsobem se seznamovat se zajímavostmi našeho okolí, které by umožnily najít místa, kam by se
mohli podívat, naplánovat si cestu k určitému cíli nebo sledovat
nové informace o místech, která neznají. Společně s partnerem
bude tato akce vyhlášena každoročně v srpnu. Děkujeme všem
členům o.s. OSMA, že podporují tyto aktivity.
Zástupce rodičů o.s. OSMA, Marie Jurasová
Z vystoupení loutkového divadla
Vycházka do městského lesa Mandát
Letošní vycházky do Mandátu se zúčastnilo okolo sedmdesáti občanů, což je potěšujícím znamením, že zájem o přírodu
a strážnický historický majetek stále trvá a dokonce i vzrůstá.
V roce 2010 byla v rámci projektu LEADER přes MAS Strážnicko nově upravena asfaltovým povrchem přístupová cesta do
lesa umožňující přístup pro obhospodařování porostů a u vstupu umístěn altán pro návštěvníky. Následně v lese v roce 2011
proběhla výsadba, jejímž úkolem byla rekonstrukce porostů
nepůvodního smrku a vytvoření bělokarpatské louky. Odbornou
část tohoto problému vysvětlil přítomným hajný pan D. Čada,
který řídil výsadbu a lesní práce s tím spojené. Botanický výklad
poskytla RNDr. Jongepierová a její manžel ing. Jongepier, kteří
nás po cestě upozorňovali na porost v nejnižším patře lesa, který
je však bohužel značně devastován vlivem oborního chovu zvěře. Naší nadějí na obnovu lesa jsou nově vytvořená a oplocená
políčka s výsadbou a v budoucnosti jiný způsob užívání lesa.
Procházka lesem probíhala v přátelském duchu a její závěr
směřoval k chatě Šohajka. Díky spolupráci s místním hasičským
sborem, jehož členové přivezli občerstvení, uvařili čaj a nachystali ohniště k opékání špekáčků, pokračovala družná zábava.
Zhodnotili jsme všechno, co jsme při této vycházce viděli a taky
to, co bychom si do budoucna velmi přáli: aby strážnický les
sloužil ke skutečnému prospěchu všech občanů.
Součástí této zprávy je i několik záběrů z fotodokumentace
účastníků, z nichž převážnou část pořizovala paní Slávka Svobodová. Všem, kteří se podíleli na tomto pěkném odpoledni, ať
už jako zájemci o přírodu nebo nezištní odborní průvodci, patří
poděkování a pozvání: příští rok nashledanou opět v Mandátu.
Hana Kosířová, místostarostka města Strážnice
Vycházka po nové komunitaci
11
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Vzácný les Lipinka je nově přístupný pro údržbu i návštěvníky
Návštěvníci rozhledny Travičná se mohou vydat nově upravenou cestou s nádhernými výhledy do obce Tvarožná Lhota
po trase Oskorušové stezky. V zimě roku 2010 na lesní cestě,
vedoucí po okraji více než 150 let starého lesa Lipinka byly
provedeny terénní úpravy okrajů, dosypání inertní kamenné drti do nerovností a zhutnění povrchu dříve neudržované
a zarostlé cesty. Také na druhou stranu směrem k údolí potoka Radějovka je obnovena štěrková cesta, která navazuje na
další projekt nově vybudované Dřevařské stezky s 12 sochami
zvířat a bytostí lesa až do Radějova. Celkem bylo využito cca
160 tun oblázkové drti, která byla podmínkou úpravy povrchu
od Správy CHKO Bílé Karpaty. Na trase jsou i odpočívadla
a dřevěný přístřešek potřebný při nepříznivém počasí. Tento
kout Strážnicka navštívili i účastníci každoroční akce Otvírání
cyklostezek Strážnicka koncem dubna tohoto roku.
Cykloexkurse po lesních cestách na Travičné, foto L. Příkarský
Okruh z Radějova zpět do Tvarožné Lhoty je moné dokončit
nejkratší spojnicí po staré cestě, která byla přerušena kolektivizací v 60. letech 20. století. Vede za humny od kostela
v Radějově podél větrolamů do centra Tvarožné Lhoty. Cesta je upravena hutněným štěrkovým povrchem, nově k ní byl
umístěn prostorný altánek v místě božích muk na Mezirůsovčí
a vysazeny jsou zde tradiční odrůdy ovocných dřevin. Naše
cesty jsou vyhledávány nejen turisty, ale jsou ideální k procházkám pro maminky s dětmi i pro další návštěvníky.
Vít Hrdoušek, místostarosta Tvarožná Lhoty
Původní a dnešní stav lesních cest u rozhledny
Ze Sudoměřic se můžete projet lesem až k Baťáku
Naše obec má málo lesních porostů, proto jsme s povděkem
přijali výzvu MAS Strážnicko na možnou rekonstrukci našeho lesa
a přístupové cesty. Obecní les v lokalitě s místním názvem „Škarpa“ byl vyčištěn od náletových dřevin (akát, bez) a rozsáhlá holina
12
byla osazena kvalitní sadbou dubů, jasanů a dalších dřevin. Tento
projekt s manažerskou podporou MASky proběhl v rámci projektů
přeshraniční spolupráce se slovenskou Skalicí. Souběžně obec
zrealizovala za dobré spolupráce s MASkou projekt „Oprava lesní cesty u Výklopníku“ v k.ú. Sudoměřice“ za
finanční podpory ze Státního zemědělského
intervenčního fondu ČR (dále SZIF) z Programu
rozvoje venkova ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření kvalitní příjezdové komunikace
k převážně obecním lesním pozemkům, které
potřebují další údržbu. Stavba byla ukončena
a uvedena do provozu v červnu 2011. Dalším
záměrem obce je využití této příjezdové komunikace k lesu jako součást cyklotrasy k přístavišti Výklopník. Na tomto záměru se již pracuje
a byla podána žádost o dotaci z příslušného
operačního programu EU. V cestě nám stojí jeden složitý problém – přemostění Baťova
kanálu. Než se tento most vybuduje, uvažujeme o zřízení převozníka v letní turistické sezoně, jak to dříve na řece Moravě bývalo obvyklé.
V případě přivedení cyklistické komunikace
těsně až k Baťáku asi tuto historickou aktivitu
dočasně obnovíme. Všechny cyklistické cesty
vedou u nás k Výklopníku, tak se přijďte podívat.
Stanislav Tomšej,
starosta obce Sudoměřice
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Strážnicko má nové servisní služby
Pro rozvoj služeb v příhraničním regionu Strážnicka byly
podpořeny dva podnikatelské projekty na servisní služby obcím
i občanům. Firma Autoservis Petr Smutný, Strážnice, Veselská
1536 obdržela v rámci Programu rozvoje venkova dotaci na
projekt „Obnova dílny a nákup zařízení pro autoservis“.
V rámci projektu bylo provedeno zateplení stropu dílny servisu, nátěr fasády a nákup zařízení pro plnění a opravy klimatizací u osobních a dodávkových vozidel. Pro seznámení motoristů s touto službou ve Strážnici provede naše firma v měsíci
červnu veřejnou akci, kdy motoristům provedeme kontrolu tlaku,
doplnění chladiva a oleje klimatizace. Dále nabízíme desinfekci
a antibakteriální ochranu vnitřního systému větrání vozidla
a výměnu pylových filtrů. Po dobu konání akce sleva 20% na
provedené práce + měřění brzdové kapaliny zdarma!
Strážnicko má také díky metodě LEADER i nové servisní
služby v elektrodiagnostice kabelových vedení, což ocení především obce. V projektu MAS Strážnicko s názvem „Obnova
dílny a nákup zařízení pro elektrovýrobu a opravu“ firma František Kraus z Tasova opravila elektrodílnu a získala nové citlivé
přístroje na elektrodiagnostiku podzemních vedení. Používáním nově pořízených přístrojů se významně rozšířily možnosti
diagnostiky u oprav kabelového vedení elektřiny, plynu apod.
a tak vznikají finanční úspory jejich majitelům při vyhledání
místa opravy a naší firmě se daří zvýšit efektivitu oprav. Také
možností vytrasování kabelů se předchází jejich poškození
v budoucnu při různých zemních pracích. Naše firma nabízí
obcím využití tohoto zařízení za provozní náklady a těší se na
další spolupráci.
František Kraus a Petr Smutný
V Kozojídkách k rybníku i do sklepů Pod Kříb
Obec Kozojídky má na letošní sezonu turistům co nabídnout, aby u nás strávili přinejmenším jeden pěkný den. Bezpečně se k nám dostanete po našich cyklostezkách z Hroznové Lhoty a Veselí nad Moravou. Cestou z Veselí nad Moravou
se můžete stavit na našem Kozojídském rybníku pod vrchem
Radošov a zarybařit si, nebo si jen odpočinout v bufetu a dále
vyrazit na turistický výšlap na nedaleký vrch Radošov, odkud
je hezký výhled do okolí. Přímo v obci pro pěší turistiku najdete malý rybníček Pod Kříbem, kde si rovněž můžete zarybařit
Návštěva italské delegace Slow food ve sklepě zahrádkářů
a pak přejít do krásného areálu vinných sklepů a po dohodě
s majiteli posedět u dobrého vína. O rozvoj tohoto areálu
v letech 2008 – 2010 se ve spolupráci s obcí zasloužili místní podnikatelé i zahrádkáři ze ZO ČZS Kozojídky v čele
s panem Antonínem Jurčekem. V rámci projektu LEADER
přes MAS Strážnicko „Zahrádkáři pro rozvoj služeb ZO ČZS v
obci Kozojídky“ upravili interiér sklepa, vybavili jej novým zařízením a zpřístupnili svůj sklep, kde vytvořili i malou expozici
o historii vinohradnictví. Sklep můžete navštívit o prázdninách
v pátek a sobotu od 15 do 18 hod nebo i jindy po domluvě na
tel. 725560801.
V naší obci Kozojídky se v létě a na podzim letošního
roku uskuteční také řada kulturních a společenských akcí.
Ve dnech 16. 6. a 17. 6. přivítáme u nás v obci naše přátele
z českých Kozojídek. Přivítáni budou i jednotkou hasičů v dobových uniformách, které byly pořízeny v rámci projektů LEADER
MAS Strážnicko. Dne 14. 7. 2012 proběhne tradiční Memoriál
Páji Šrahůlka v malé kopané. Jedná se o sportovní akci, při které
probíhá spousta kulturních vystoupení včetně programu pro děti.
Při této akci se využívá pódium a posezení, které bylo pořízeno pomocí projektů MAS Strážnicko. Dne 18. 8. 2012 proběhne
3. ročník veselé „Kozojídské lávky“ na malém rybníčku, kde se
představí občané Kozojídek v maskách. A ve dnech 29. – 30. 9.
se uskuteční tradiční výstava ovoce a zeleniny v prostorách Obecního úřadu Kozojídky, nově i s moštováním doneseného ovoce.
Na setkání se těší starosta obce Otakar Březina
Výroba moštů v Tasově
Naše rodinná firma vyrábí již 8 let medovinu z vlastního medu. Tato výroba, která byla
podpořena jako inovativní projekt v rámci Mikroregion Strážnicko, nám přinesla zkušenosti
v oblasti produkce nápojů. Proto jsme se rozhodli rozšířit výrobu i o mošty z jablek
a hrušek. Důležitým faktorem byla i potřeba zpracovat úrodu ovoce z našich zahrad.
Při obou typech výroby, tj. jak medoviny, tak moštů se snažíme o co nejkvalitnější produkt bez jakýchkoliv chemických konzervantů, barviv apod. Dodržujeme osvědčené
a tradiční teplotní postupy, tj. proces pasterizace a v případě medoviny proces sedimentace. Jde nám především o kvalitu a čistotu produkce. Díky dotační podpoře SZIF
jsme tedy mohli loňský rok pořídit linku na zpracování jádrového ovoce. Skládá se
z mobilní moštárny, tj. drtiče a lisu, lahvovačky s filtrem a sterilizátoru. Podařilo se nám
vyrobit cca 600 litrů moštu a ten následně i prodat. Letos předpokládáme větší objem
výroby s tím, jak dochází k optimalizaci využití jednotlivých částí linky. S lisováním moštu jsme schopni poskytnout spolupráci i menším pěstitelům ovoce formou služby.
Závěrem bychom rádi poděkovali MAS Strážnicko za komplexní pomoc při přípravě
i realizaci projektu ve všech jeho částech.
Mgr. Jan Jaroš - zemědělská výroba Tasov
Degustace tasovských moštů návštěvníky ve strážnické moštárně s pálenicí
13
MAS STRÁŽNICKO
V Petrově mají krásné sklepy i kvalitní víno
Za podpory MAS Strážnicko bylo v
rámci projektu „Modernizace technologického vybavení Vinařství Klásek“
ve Vinařství Petra Kláska v loňském
roce pořízeno pět akátových sudů
o obsahu 225 l, dále dva barikové
sudy a nerezový mlýnkoodzrňovač.
Tato nová technologie bude sloužit ke
zrychlení a zkvalitnění výroby vína.
Sudy jsou určeny převážně k ležení
červených vín. Kvalitu našeho vína
budete moci ohodnotit i vy.
Dne 5. července se uskuteční první ročník Otevřených sklepů Strážnicka. Tato akce proběhne v nádherném historickém areálu více než 60 sklepů
v Petrově v Plžích. Bude se zde prezentovat 13 vinařství z Petrova, Sudoměřic, Strážnice, Radějova, Tvarožné Lhoty a Vnorov.
Akce začíná v 11 hodin. Je zabezpečeno občerstvení a bohatý
doprovodný
program. Více
na www.vinaristraznicka.cz.
V
Petrově vyrostl také
s podporou projektů LEADER
na konci obce
u silnice do
Sudoměřic nový
reprezentativní
sklep Vinařství
Svoboda, který pojme více než 100 lidí, kterým zajistí kompletní
degustaci včetně pohoštění a doprovodného programu. Přijďte
se podívat na nový sklep, vice na www.vinarstvisvoboda.cz.
Zpracoval Vít Hrdoušek
Znorovský fašank rozhýbaly gajdy
V rámci projektu Leader „Rozvoj kulturních akcí ve Vnorovech“
náš soubor Spinek získal dotaci
MAS Strážnicko a pořídil si nové
kroje, zimní kožichy, opravili cimbál
a také nechal sestrojit starodávné
gajdy,se kterými jsme oživili gajdovskou tradici na „Fašankové obchůzce po dědině“. Tuto akci jsme pořádali v neděli 19.2.2012 .I přes deštivé
počasí se tohoto průvodu zúčastnilo
na 50 účastníků v krojích a fašankových maskách za doprovodu decho-
vé hudby pod vedením J. Štici a gajdoše Jana Smutného. Průvod
začal u Trojice, cestou jsme zpívali tančili a navštívili všechny
známé, u nichž jsem jako výslužku dostávali slaninu, vajíčka
a též výbornou gořalku. Nezapomněli jsme ani na pana starostu
Ing. Gazárka a taky na farním úřadě p. Josefa Jelínka, kteří nás
mile přivítali výbornou gořalkou, která nás opravdu zahřála. Než
jsme přišli k Lideřovské hospodě už jsme vybrali na 100 ks vajíček
a přes 12 „půtků“ slaniny. Místní hospodský Jara Slavík nám udělal výbornou škvařežinu, kotel čaje a tak jsme mohli při cimbálové
muzice zpívat a tancovat až do večerních hodin. Tuto Fašankovou obchůzku bychom chtěli do budoucna udržet.
Jan Smutný
Strážnické kosení oživuje kroje Dolňácka i Horňácka
DANAJ - Soubor lidových písní a tanců byl úspěšným žadatelem v projektu Zachování folkloru Strážnického Slovácka a získal dotaci na úpravu tělocvičny a pořízení kompletních souborů
strážnických i horňáckých krojů pro svá vystoupení. V rámci
udržitelnosti projektu se zavázal k pořádání tradici zakládající
akce Strážnické kosení, které bude každoročně probíhat pod
Žerotínem. A tak na květnaté louce pod Žerotínem se v sobotu
2. 6. 2012 uskutečnil 0. ročník Strážnického kosení. Zúčastnily se ho všechny strážnické folklorní soubory - Danaj, Žerotín
a Demižón. Na akci přijela i dvanáctičlenná skupina kosců ze
severních Čech. Nálada i přes nepřízeň počasí a malý počet
fanoušků byla příjemná a folklorní. V závěru akce byl předán
putovní pohár za nejlepšího sekáče právě jednomu ze severo-
14
české výpravy - panu Luboši Kobrhelovi. Kosení pořádal SLPT
Danaj spolu s ostatními strážnickými folklorními soubory, KD
Strážnice, MěÚ Strážnice a MAS Strážnicko, které na akci také
zorganizoval malý jarmark tradičních výrobků od nás i z okolních
obcí Horňácka a Myjavy. Tato akce se ukázala důležitou výzvou
k tomu, aby byla „oprášena“ vazba na starší generaci kosců a
navázáno opět na tradici předávání tohoto umu. Vždyť dobře
nakutá kosa a ten správný „gríf“ je základem úspěšného sečení.
Proto se těšme, že se příští léta a jak jinak než nad ránem, kdy
se na stéblech trávy ještě drží rosa se po bok kosců - snaživých
nováčků postaví i ti starší, kteří jim půjdou příkladem.
Lenka Gronská a Vít Hrdoušek
Foto Pavel Sochor
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Kalendárium akcí Strážnicka 2012
Červen
Datum
Akce
Místo konání
červenzáří
Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov - návštevnické místo
Vnorovy, So, Ne 13-17 hod., Expozice Marie Kudeříkové, Jana Skácela, Leoše Janáčka .., historie obce, kroje,
regionální produkty
červenzáří
Bar Helenka - návštěvnické místo
Internetová kavárna, prodejna suvenýrů, Strážnice, 1624 hod
1.6.
1.-2.6.
Osma o.s. - Loutkoherecké vystoupení „Pod Bílou věží“, nazvané Strážnice ZŠ MK Strážnice, bývalá aula, 15.30hod.
Král vodníků
Tradiční sudoměřické hody, OÚ
Sudoměřice
2.6.
Den dětí, MO KDU-ČSL
Vnorovy
2.6.
Dětský den
Hroznová Lhota, za OÚ, 15.00hod.
2.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
2.6.
Abeceda řemesel - v letošním roce zaměřeno na hlínu a kůži, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen, od
Pořádá NÚLK Strážnice
9:00 do 17.00 hod.
3.6.
Setkání s písničkou - přehlídka folklórních pěveckých souborů, Vnorovy
Soubor Spinek
3.6.
Oslava Dne dětí
Radějov
2.6.
Danaj - Krojované „Kosení luk pod Žerotínem“
Strážnice Žerotín, 6.30hod.
2.6.
Rocková zábava v bufetu „U zastávky“, Sargon
Radějov, bufet U zastávky, 20.00hod.
9.6.
Dětské rybářské závody, pořádá OÚ Petrov a MO ČRS Strážnice
Baťův kanál, 7.00hod.
9.6.
Rocková zábava v bufetu „U zastávky“, Jama
Radějov, bufet U zastávky, 20.00hod.
9.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
10.6.
Koncert žáků ZUŠ L.Ligase
Radějov
16.6.
Veselé odpoledne na Zahradě u sv. Martina, pořádá Rodinné cen- Strážnice, Zahrada u sv. Martina
trum Strážnice
16.6.
Zábava pro mladé - hraje skupina Artemis
Petrov, Plže „kolečko“
16.6.
Rocková zábava v bufetu „U zastávky“, Pexeso
Radějov, bufet U zastávky, 20.00hod.
16.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
17.6.
Vnorovy dříve a dnes - Společenská akce pro veřejnost a ško- Vnorovy- Rodný dům M. Kudeříkové
ly (čtení, ukázka života staré doby, folklorní vystoupení) výstavy,
expozice
21.24.6.
67. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice a 30.roč- Strážnice, zámecký park, skanzen, město
ník folklórního festivalu Dětská Strážnice 2012
22.6.
„Uprkova stezka v Hroznové Lhotě - „Po stopách Joži Uprky“ - Hroznová Lhota, Obecní den - akce pěší pochod stezkou
Hroznolhotské kulturní sdružení„
především pro naše děti a mládež
23.6.
Rocková zábava v bufetu „U zastávky“, Artemis
Radějov, bufet U zastávky, 20.00hod.
23.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
23.24.6.
„Jánská pouť, pořádá OÚ„
Kněždub, sobota 15:00 průvod obcí, zábavný program,
neděle: od 10:30 průvod krojovaných
24.6.
Slavnostní mše sv. k 100. výročí vysvěcení kostela sv. Cyrila a Radějov, slavnostní představení publikace „Radějov Minulost a současnost obce“
Metoděje
15
MIKROREGION STRÁŽNICKO
24.6.
Pouť ke sv. Janu Křtiteli - polní krojovaná mše
Římskokatolická farnost Hroznová Lhota, v nově upravených prostorách okolo kostela
30.6.
Oslavy 600. výročí obce Petrov
Petrov - mše v 11.00hod., v Plžích, DH Svárovanka,CM
Strážničan a skupina Lord, jarmark,ochutnávka vín
30.6.
Hurá na prázdniny - program pro děti, pořádá Lipinka o.s.
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
30.6.
Grilování pod Výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
30.6.
Rocková zábava v bufetu „U zastávky“, Jama
Radějov, bufet U zastávky, 20.00hod.
30.6.
Víno v růžích, košt vín
Radějov, Roseta
Červenec
Datum
červeneczáří
1.7.
1.7.
1.-8.7.
Akce
Místo konání
Návštevnické místo - Dny otevřených dveří
„Kozojídky - areálu Kříb – sklep U zahrádkařů, pá - so„
Koncert - DH Svárovanka ze Strážnice
Strážnice, náměstí Svobody, 15.30hod.
Sluha dvou pánů, Městské divadlo Zlín
Strážnice, letní kino, 19.00hod.
Hlavní oslavy výročí 600 let od první zmínky o obci Radějov
Radějov
1.7.
Výročí 600 let od první písemné zmínky o Radějově , Vernisáž Radějov, výstava prací občanů Radějova
výstavy „Radějovjani sobě“
4.7.
Výročí 600 let od první písemné zmínky o Radějově - Rocková Radějov, Sportovně společenské centrum
zábava -hlavní host - legendární brněnská skupina Kern
5.7.
Výročí 600 let od první písemné zmínky o Radějově - hlavní osla- Radějov, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, vystoupení raděvy Radějovská pouť - slavnostní mše sv.
jovských dětí, sbory z okolí, sbor Svatý Pluk, okolní
scholy, FS DANAJ, CM Krepina, HCM P. Mičky, DH Švitorka, jarmark, dílničky, večer zábava
5.7.
Otevřené sklepy Strážnicka, pořádají Vinaři Strážnicka, Vinařství Petrov, Plže „kolečko“, doprovodný program, cimbálová
– Ing.Petr Klásek
muzika, jarmark
5.7.
Cyrilometodějské táboření pod Výklopníkem
Sudoměřice, Výklopník
5.7.
750 let obce Sudoměřice -Vernisáž, slavnostní otevření výstavy
Sudoměřice, tělocvična
6.7.
Výročí 600 let od první písemné zmínky o Radějově - Neformální Radějov, farní zahrada
posezení u táboráku - radějovští muzikanti
6.7.
Rocková zábava, jarmark, koncert
Sudoměřice, areál Starý potok
6.7.
„„Family tour around Strážnicko“„Zlatá rybka“ „
Žeraviny, Vila Alžběta - s cílem poznej na kole v rodinném kruhu krásy Strážnicka a akce pro děti
7.7.
Obecní střelecké závody
Tasov
7.7.
Odhalení sochy Sudomírovi, zábava s DH Mistříňanka
Sudoměřice
7.7.
Výročí 600 let od první písemné zmínky o Radějově - Rocková Radějov, bufet U zastávky, 20.00hod.
zábava v bufetu „U zastávky“
5.-8.7.
Setkání Lhot a Lehot Vranová Lhota - tradiční setkání Lhoťanů a Vranová Lhota - autobus z Tvarožné Lhoty pojede na 1
Lehoťanů České a Slovenské republiky
den, v sobotu 7.7.2012
5.-8.7.
Výstava koňských pracovních strojů a povozů
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
8.7.
Rockový podvečer, Alternativ a hosté
Strážnice, náměstí Svobody, 18.00hod.
8.7.
Pohárový turnaj v kopané k 80. výročí založení Sokola Radějov
Radějov
Festival Slunce Strážnice, pořádá FT Records Brno
Strážnice, zámecký park, 18.00hod
12.-14.7.
14.7.
Hasičská noc
Petrov, Plže „kolečko“
14.7.
Grilování na ostrovech pod výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
14.7.
Rybářská noc, MS MRS Vnorovy
Vnorovy
14.7.
Turnaj v malé kopané - Memoriál Páji Šrahůlka, účast 32 týmů
Kozojídky, po obědě kulturní a sportovní soutěže i pro děti.
Večer taneční zábava se skupinami STREET a LORD.
16
MIKROREGION STRÁŽNICKO
15.7.
Hasičská neděle, pořádá NULK Strážnice
15.7.
Podvečerní dostaveníčko, strážnických folklorních souborů Danaj, Strážnice, náměstí Svobody, 18.00hod.
Žerotín, Demižón a dětí
15.7.
Karaoke show
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
Letní filmová přehlídka - Letní kino Zahrada
Strážnice, zámecký park, 21.00hod.
Rybářská noc
Petrov, Plže „kolečko“
16. 7.
- 10. 8.
21.7.
Strážnice, skanzen, 9.00hod.
Srpen
Datum
3.-5.8.
Akce
Místo konání
Beseda u Bigbítu
Tasov
4.8.
Den vinařů, hraje DH Mistříňanka
Petrov, Plže „kolečko“
4.8.
Grilování na ostrovech pod výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
4.8.
Pouliční turnaj v kopané
FC Sokol Radějov, hřiště
5.8.
Etnosalaš - akce pro děti - hry, soutěže, řemeslné dílny
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
5.8.
Koncert Autorské odpoledne, skupiny - Květy Brno, Second- Strážnice, náměstí Svobody, 16.00hod.
toys, písničkáři, odezva BuB
10.-12.8.
11.8.
11.8.
11.-12.8.
11.8.
12.VIII
Strážnická pouť - mariánské procesí, pořádá Římskokatolická Strážnice, kostel P.Marie
farnost Strážnice
Vnorovská desítka
Běžecký klub Vnorovy
Grilování na ostrovech pod výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
Slavnosti na mlatě
Soubor Spinek Vnorovy
Setkání kamarádů u táborového ohně
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
Medový den
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
12.8.
Koncert - Medová neděle s Fčeličkami, dětský koutek DDM Strážnice, náměstí Svobody, 18.00hod.
Strážnice a jarmark „medařů“ ze Strážnice
18.8.
Tasovské střelby
18.8.
Zarážání hory - Město Strážnice a ČZS, soubor Žerotín a DH Strážnice, Hotařská búda, vinohrady, 15.00hod.
Svárovanka
18.8.
Tlachova svíca X., rocková alternativní scéna
Strážnice, Motorest U Cioša
18.8.
Dětská olympiáda
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
18.8.
Grilování na ostrovech pod výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00hod.
18.8.
Kozojídské zpívání na vodě, 3.ročník Kozojídské lávky
Kozojídky
19.8.
Folklorní
19.8.
Koncert Country neděle s Mecháči
Strážnice, náměstí Svobody, 18.00hod.
19.8.
„Folklórní cyklotúra“
Hroznová Lhota, Penzion u Maléřa, 14.00hod.,
ochutnávka vín, slovácké písně, návštěva skanzenu
Penzion Amálka - návštěvnické místo
Strážnice, , informační služba a cykloservis
24.8.
Diskotéka na ukončení prázdnin, hraje DJ Luděk Ptáček
Petrov, Plže „kolečko“
25.8.
Rýžování zlata
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
25.8.
Ukončení prázdnin
Sudoměřice, Výklopník
25.8.
Vzpomínková beseda u bigbítu
Tasov
25.8.
Veselé odpoledne na Zahradě u sv. sv. Martina-Rozloučení s Strážnice, Zahrada u sv. Martina, 16,00hod., středoprázdninami, pořádá RC Strážnice
věké odpoledne pro rodiny s dětmi, občerstvení
26.8.
Rozloučení s prázdninami pro malé i velké
odpoledne,
Tasov
FS
Buchlovice,pořádá
NÚLK Strážnice, skanzen, 16.00hod.
Strážnice, náměstí Svobody, 18.00hod.
17
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Září
Datum
Akce
Místo konání
1.9.
Petrovský kotlík
Petrov, Plže „kolečko“
1.9.
Srpnová noc ve Starém potoku - rozloučení s prázdninami
Sudoměřice, Starý potok
1.9.
Grilování na ostrovech pod výklopníkem a podvečerní plavby
Sudoměřice, Výklopník, 18.00-23.00 hod.
1.9.
Branný závod - pořádá SDH Radějov
Radějov
1.-2.9.
Střelecké závody - memoriál F.Větříčka
Tasov
2.9.
Folklorní hry, pořádá NÚLK Strážnice
Strážnice, skanzen, 14.30 hod.
7.-8.9.
X. mezinárodní festival „Na vodě“, Lučina 2012 – pořádá o.s. Radějově, Lučina, 18.00 hod.
S úsměvem
15.9.
Strážnické vinobraní 2012- celodenní vinařská slavnost města, Strážnice, nám.Svobody, Pálenice, zdarma
součástí je Moštování u Pálenice ve Strážnici
15.9.
Podzim na dědině, pořádá NÚLK Strážnice
Strážnice, skanzen
15.9.
„Vinobraní „ ve Tvarožné Lhotě
Tvarožná Lhota, Ing. Jiří Uřičář, Dúbravka
15.9.
Vepřové hody
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
16.9.
Strážnické rockové slavnosti – Přehlídka strážnických rockových Strážnice, nám.Svobody, 14.00hod., zdarma
kapel a jejich hostů
22.-23.9.
28.9.
28.-30.9.
29.9.
29.-30.9.
30.9.1.10.
Oskorušobraní na Salaši – koštování, jarmark, soutěže, výstavy
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná,vždy od 10.00 do 18.00
Pivokošt - originální košt piva, recese, soutěže
Strážnice, KD, 14.00hod.
Václavské hody
Tasov
Hody sv. Václava
Petrov, kostel sv. Václava
Výstava ovoce a zeleniny, ČZS Kozojídky
Kozojídky
Výstava ovoce a zeleniny, ČZS Vnorovy
Vnorovy
Říjen
Datum
Akce
Místo konání
6.10.
Zábavné odpoledne na Zahradě u sv. Martina – Zakončení Strážnice, Zahrada u sv. Martina
sezóny, pořádá Rodinné centrum Strážnice o.s.
12.14.10.
Hroznolhotské hody
Hroznová Lhota, průvod krojovaných
14.10.
Výročí posvěcení farního kostela v Hrozn.Lhotě
Hroznová Lhota
14.10.
Slavnostní ukončení sezony – Lipina o.s.
Tvarožná Lhota, Salaš Travičná
20.10.
Setkání s důchodci
Kozojídky
21.10.
2. ročník Přehlídky dětských cimbálových muzik
Radějov, Kulturně společenské sdružení
28.10.
Lampionový průvod
Kozojídky
18
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Co se děje na Strážnicku
Krátce z Turistického informačního centra Strážnicko
Od počátku roku 2010 funguje Turistické informační centrum
Strážnicko v rekonstruovaných prostorách na Vinohradské ulici
č. 35. Je výhodně strategicky umístěno na rohu hned vedle autobusového nádraží a nedaleko nádraží vlakového. Turisté ho snadnou najdou i podle celostátně používaného loga – písmena „i“
v zeleném čtvercovém poli.
Infocentrum poskytuje informace a služby nejen turistům, ale
i domácím obyvatelům, kteří si na jeho existenci již zvykli a pokud
potřebují, neváhají využít jeho služby ať už osobně, telefonicky či
elektronickou poštou. Poptávání po informacích např. o akcích,
ubytování, stravování, vinotékách, pivnicích, orientaci ve městě
a okolí, cyklostezkách, typech na výlety, službách, aktuálních
dopravních uzavírkách, telefonních číslech i jízdních řádech
a dalších se touto cestou pro mnohé stalo již samozřejmostí. Při
plánování typů na výlety pro turisty infocentrum spolupracuje
s návštěvnickými místy v mikroregionu i s místními podnikateli.
Infocentrum propaguje město Strážnici i okolní obce – pamětihodnosti, podnikatele, organizace a kulturní, společenské i sportovní akce pomocí tištěných propagačních materiálů i webových
prezentací. Základem je webový portál města Strážnice (www.
straznice-mesto.cz). Vypracovává a zasílá přehledy akcí do masmédií (novin, televize, rozhlasu), okolních i vzdálenějších obcí
i na další portály – př. www.jizni-morava.cz, www.slovacko.cz, www.
straznicko.cz. Je členem Asociace turistických informačních center
v ČR. Spolupracuje s okolními infocentry v České republice i v sousední Slovenské republice. V rámci spolupráce s Centrálou cestovního ruchu v Brně a Regionem Slovácko v Hodoníně prezentuje
zdejší mikroregion na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v
České republice (př. Brno, Praha, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň,
Hodonín) i Slovenské republice (př. Trenčín, Nitra).
Pracovnice infocentra ve spolupráci s externími redaktory
provádí fotodokumentaci akcí a spolu s komentáři je umisťuje
na webový portál města Strážnice (www.straznice-mesto.cz), do
výloh infocentra a zasílá je do masmédií (př. zpravodaj Strážničan,
Hodonínský deník - Slovácko). Tato aktivita se u obyvatel města
Strážnice setkala s velmi kladným ohlasem, o čemž svědčí častá návštěvnost před výlohami infocentra i významný nárůst počtu
přístupů (přibližně 10 000 měsíčně) na webový portál města.
Velmi poptávaným zbožím se v infocentru staly publikace
vztahující se ke Strážnici (např. kniha Strážničané a přespolní, Marie Procházková, Město pod bílou věží) i mikroregionu
(př. monografie Kněždub, Tvarožná Lhota), své místo si našly
i knihy o přírodě (př. Louky Bílých Karpat, Ovoce Bílých
Karpat). K nezbytnému vybavení pro turisty jistě patří mapy, cyklomapy, turistické známky, turistické vizitky, štítky na hole, pohlednice, magnetky a další suvenýry. Turistické deníky některých příchozích, plné nalepených vizitek
s obrázky navštívených míst, razítky i poznámkami, se dají přirovnat k velmi zajímavým a poutavým cestopisům. Při přípravě dalších propagačních předmětů infocentrum navázalo spolupráci také
s Charitou Strážnice. V prostorách infocentra mají své místo i
výrobky lidových tvůrců (př. kraslice, dřevořezba, modrotisk, drátování, paličkování, výšivka, strážnický ornament).
Během letní turistické sezóny (červen – září) bude v infocentru rozšířena otevírací doba v pondělí až středu od 7:30 hod. do
17:00 hodin a ve čtvrtek až sobotu od 7:30 do 18:00 hodin (vždy
od 11:30 do 12:00 s obědovou přestávkou), v neděli od 12:00 do
15:00 hodin. Krásné léto, skvělé zážitky a nové poznatky v letní
turistické sezóně 2012!
Lenka Gronská, pracovnice TIC Strážnicko
Kulturní a společenské akce v letní turistické sezoně 2012
A jaké akce nás čekají v letošní sezóně ve Strážnici? Hned
9. června od 19:30 hodin to bude v areálu strážnického parku
v amfiteátru Zámek koncert české hudební skupiny Čechomor za
doprovodu Smíchovské komorní filharmonie se svým projektem
Proměny po deseti letech.
Velkou tradiční událostí bude od 21. do 24. června 67. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice spojený s 30. ročníkem folklorního festivalu Dětská Strážnice. Čtvrteční den je vyhrazen
zahraničním vystoupením a zábavnému večeru určenému dětem.
V pátek dopoledne se mohou děti těšit na tvůrčí dílny a soutěže
a další pokračování projektu Děti dětem. V sobotu bude následovat
oblíbený Dětský dvůr a další vystoupení dětských souborů. MFF
Strážnice bude slavnostně zahájen v páteční podvečer Pozvánkou
na festival a vystoupením zahraničních souborů. V sobotu je nutno
z bohaté programové nabídky zmínit např. tradiční soutěž o nejlepšího tanečníka verbuňku nebo oblíbenou přehlídku tradičních
řemesel ve skanzenu. Odpoledne nebude chybět slavnostní průvod účinkujících městem Strážnice – jak jinak než lemován v úvodu
i závěru strážnickými soubory. Regionální sobotní večerní pořad
bude věnován tentokráte Podluží. Po všechny dny festivalu budou
vystupovat zahraniční soubory a návštěvníci se mohou také již tradičně těšit na páteční a sobotní noc s hudci po celém zámeckém
19
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Nové pódium slouží celé léto
areálu. Nedělní odpoledne pak bude věnováno dechové hudbě.
Na začátek prázdnin nachystalo Městské divadlo Zlín novinku divadelní představení Sluha dvou pánů, které se bude hrát v areálu
letního kina v neděli 1. 7. v 19:00 hodin.
Dalším velkým festivalem, který se uskuteční v amfiteátru Zámek, bude ve dnech 12. až 14. července 13. ročník festivalu Slunce. Tento festival se těší u návštěvníků tak velké oblibě, že byl
v letošním roce rozšířen na rozdíl od let minulých ještě o jeden den
– bude tedy trvat celé tři dny. Již ve čtvrtek 12. 7. 2012 se návštěvníci mohou těšit od 18:00 hodin, na vystoupení oblíbeného písničkáře Tomáše Kluse na stadionu Zámek. Poté vystoupí Roman
Dragoun, Slávek Janoušek, skupiny Lidopop, Pozdní sběr (unplugged) a domácí WB Band. Velkorysým gestem pořadatelů je open
scéna (vstup zdrama) během pátečního a sobotního odpoledne,
vždy od 14:30 na náměstí Svobody. Můžeme se těšit na Textovou
dílnu Slávka Janouška či tři vítězné skupiny z festivalu Porta 2012.
V pátek se na stadionu Zámek od 17:00 hodin uskuteční koncert
nazvaný „Pocta Wabimu Daňkovi“ a v rámci večera vystoupí skupiny AG Flek, Druhá tráva s Robertem Křesťanem, Hop Trop, Poutníci, Pavlína Jíšová, chybět nebude ani sám oslavenec Wabi Daněk
s kytaristou Milošem Dvořáčkem. V sobotu rozezvučí od 17:00 hodin
stadion Zámek hudební skupina Spiritál Kvintet, Fleret, Nezmaři,
Kamelot, Neřež, Kolotoč (P. Bende a P. Helan) a Folk Team.
Obyvatelé města i turisté si již zvykli na open scénu (vstup zdarma) Strážnického kulturního léta, pořádanou od začátku července
do konce srpna vždy v nedělní podvečer od 18:00 hodin na náměstí Svobody. Již tradičně bude sérii koncertů zahajovat 1. 7. dechová
hudba. Poté se budou žánry obměňovat tak, aby si na své přišly
všechny zájmové skupiny obyvatel. V neděli 8. 7. se tak můžeme těšit
na rockové, 15. 7. na folklorní a 22. 7. jazzové odpoledne. Posled-
ní týden v červenci se ve městě Strážnici uskuteční Mezinárodní
setkání piaristů – „Evropské dny piaristické mládeže“. Její účastníci
poctí město Strážnici svým koncertem na náměstí dne 29. 7. Obyvatelé města se v neděli 5. 8. mohou těšit na autorské odpoledne a za
týden 12. 8. na „Medovou neděli“ se vším, co se z medu dá vyrobit a
kdy vystoupí dětský hudební soubor - jak jinak než Fčeličky. V neděli
19. 8. bude na náměstí následovat country vystoupení. Strážnické
kulturní léto bude již tradičně uzavírat 26. 8. program Rozloučení
s prázdninami.
Během těchto dvou letních měsíců si budeme moci užít i atmosféru přírodního letního kina – Letní filmovou přehlídku: 16. 7. Perfect days, 18. 7. Mission Imposible, 20. 7. Probudím se včera, 23.
7. Čtyři slunce, 25. 7. Signál, 27. 7. Sněhurka a lovec, 30. 7. Lorax,
1. 8. Půlnoc v Paříži, 3. 8. Muži v černém 3, 6. 8. Líbáš jako ďábel,
8. 8. Tady hlídám já, 10. 8. Kocour v botách a 13. 8. Diktátor.
V neděli 15. 7. se ve skanzenu uskuteční program Hasičská
neděle v 29. 7. Dožínky. V době od 10. do 13. 8. bude možno
shlédnout tradiční Strážnickou pouť v lidových krojích. V sobotu
18. 8. bude u „Hotařské búdy“ ve strážnických vinohradech „Zarážání
hory“ za účasti strážnických folklorních souborů. V tentýž den 18. 8.
v Motorestu u Cioša se otevře „Tlachova svíca“ - hudební alternativní scéna. 19. 8. proběhne ve skanzenu Folklorní odpoledne
s folklorní skupinou z Buchlovic.
Na začátku září 2. 9. se ve skanzenu uskuteční Folklorní hry
a ve dnech 7. až 8. 9. se můžeme těšit na X. Mezinárodní festival „Na
vodě“ Lučina 2012, kde vystoupí např. skupina Fleret či Jiří Pavlica.
Tento měsíc je však neodmyslitelně spjat s nejoblíběnější slavností
obyvatel města Strážnice – se Strážnickým vinobraním, které se
uskuteční v sobotu 15. 9. na náměstí Svobody. Již tradičně bude
zahájeno průvodem Strážničanů i obyvatel bývalého strážnického
panství v lidových krojích. „Strážnickým pánům“ se představí Bakchův průvod se sličnými bakchantkami a pásmo tradičních zvyků
a obřadů spojených s vinobraním. Každá obec se představí krátkým
pásmem své folklorní skupiny či souboru. Na náměstí se otevřou
víchy a návštěvníci budou moci až do pozdních večerních hodin při
poslechu i tanci různých hudebních žánrů ochutnávat vzorky burčáků a vín jednotlivých vinařství. Dozvukem Strážnického vinobraní
budou také již tradičně v neděli 16. 9. Strážnické rockové slavnosti,
na kterých vystoupí strážnické kapely i hosté, např. Vlasta Redl.
A jako novinka nás čeká v pátek 28. 9. na KD Strážničan Pivokošt
- originální košt piva, recese a soutěže.
Letní nabídka akcí ve městě Strážnici je tak široká a rozmanitá,
že si jistě každý z místních obyvatel i turistů najde „to své“ a že
návštěvníci nebudou našim krajem „jen projíždět“, ale budou se
sem rádi i vracet.
Lenka Gronská, TIC Strážnicko
Baťův kanál – tepna Strážnicka
Slavnostní otevření přístaviště na Baťově kanálu a otevření plavební sezony 2012
v Sudoměřicích pod Výklopníkem
Tradičně 1. května se v Sudoměřicích otevírala plavební sezóna v přístavišti Pod Výklopníkem a také se konalo slavnostní otevření nově vybudovaného přístaviště. Došlo i na důležité požehnání dvou nových kajutových lodí pana Zdeňka Fojtíka.
Zahájení slavnostní akce mělo být ve 13 hodin, ale z důvodu zdržení
lodě s hosty se zahájilo později. Nejprve bylo přivítání starostou, pak projevy hostů, prokládané kulturním programem, který obstaraly mažoretky
z Petrova a Sudoměřic a cimbálová muzika FS Demižón, vedená primášem
Martinem Kláskem ze Sudoměřic. Následovalo slavnostní otevření přístaviště – nejprve námořnickým nápojem – rumem a poté šampusem, pak
proběhlo otevření plavební sezony, kterou obstarali ředitel Povodí Moravy,
ředitel Ředitelství vodních cest a starosta obce. Další slavnostní chvílí bylo
požehnání dvou kajutových lodí P. Lukášem Karpinskim ze Strážnice. Ten
také slavnostně posvětil nové přístaviště. Starosta byl investorem stavby
20
MIKROREGION STRÁŽNICKO
vyzván k označení názvu přístaviště a ten navrhl Sudomír,
jméno zakladatele naší obce.
Z důvodu příznivého počasí se této akce účastnilo velké
množství návštěvníků, kteří se dobře bavili se až do pozdních
večerních hodin.
Stavbu přístaviště Sudomír pod Výklopníkem realizovala
firma Inženýrské dopravní stavby Olomouc, celková cena realizace činila přes 7 mil. Kč. Investorem stavby bylo Ředitelství
vodních cest Praha. Obec Sudoměřice a Půjčovna lodí pod
Výklopníkem všechny srdečně zvou do Sudoměřic na Baťův
kanál, kde najdete zajímavou a originální technickou památku
Výklopník s vyhlídkovou věží, máte možnost si vypůjčit motorové lodě, včetně kajutových a užít si do sytosti vodní turistiky,
občerstvit se a pochutnat na různých grilovaných specialitách
v občerstvovacím zařízení u Výklopníku.
Slavnostní otevření nového přístaviště
Stanislav Tomšej
Otevření Baťova kanálu a zahájení letní turistické sezóny 2012 ve Strážnici
Letní turistická sezóna ve Strážnici byla slavnostně ote- chutnat různé druhy pálenek u Svati Šimáčka či vynikající vína
vřena v přístavišti na Baťově kanále již tradičně 1. května Zámeckého vinařství. Pro mlsné jazýčky zde byl stánek s různými
2012. Při této příležitosti se zde sešli v hojném počtu oby- sladkostmi a na své si přišli i milovníci umění v provizorní galerii
vatelé města a okolních obcí, turisté i mnoho zajímavých obrazů.
osobností. Lodníci – členové Yachtklubu – i všichni fandové
Prostředí Baťova kanálu, který je dlouhý více než 50 km, je
lodní dopravy byli oblečeni do slušivých modře pruhovaných vhodné nejen pro plavbu na lodi, ale je možné se podél něj vydat
námořnických obleků či uniforem. Všechny přítomné hned pěšky či na kole a spojit svůj výlet s dalšími zážitky. V jeho okolí je
u vstupu srdečně vítal maskot lodní dopravy – vodník. Atmo- mnoha zajímavých návštěvnických míst. Především samotné měssféru důležitosti podtrhovala hned od počátku dechová hudba to Strážnice se svými pamětihodnostmi (brány do města, strážní
a poté na sebe strhlo pozornost všech zúčastněných efektní věž, zámek, synagoga a židovský hřbitov, Průžkův mlýn, pálenice,
vystoupení malých mažoretek.
městské muzeum), skanzenem – Muzeem vesnice jihovýchodStarostka města Strážnice Mgr. Renata Smutná přivítala vzác- ní Moravy, vinotékami (př. Zámecké vinařství, Vinařství Žerotín,
né hosty - odborné pracovníky v lodní dopravě – ředitele Státní VITIS, Vinařství Dobčák), pivnicemi (Flachbart, Praha, Šenk, Doliplavební správy Praha Ing. Jaromíra Kalouska, ředitele Ředitel- na), bary (Helenka, Archa, Green), sportovním vyžitím (př. fotbaství vodních cest ČR Ing. Jana Skalického, ředitele Odboru plavby lový stadion, tenisové kurty, hala na stolní tenis, koupaliště, dětská
ministerstva dopravy ČR Ing. Jana Vlčka, ředitele Baťova kanálu hřiště) s patřičným zázemím ubytovacích (př. Hotel Srážnice, růzo.p.s. Vojtěcha Bártka, ředitelku Centrály cestovního ruchu Již- né penziony - Ludor, Zámecké vinařství, Archa, Amálka, ubytování
ní Moravy Mgr. Zuzanu Vojtovou, politiky - poslance parlamen- v soukromí – Na Kamenčí, Milumi, v ubytovně – TJ Jiskra, DDM)
tu ČR a radního města Strážnice PhDr. Waltera Bartoše, Ph.D., a stravovacích zařízení (př. Restaurace Strážnice, U Kalendů,
poslance parlamentu ČR Prof. Ing. Dr. Bořivoje Šarapatku, CSc. Pod věží, Restaurace Skanzen, Pizzerie, Flachbart).
a radního Jihomoravského kraje Ing. Jaroslav Pospíšila. Někteří
Přejme tedy turistům krásné zážitky při cestě po vodě i na
z nich se také připojili ke zdravici. Ředitel Ředitelství vodních cest kole podél Baťova kanálu.
ČR Ing. Jan Skalický slavnostně pokřtil rumem (tradiční tekutinou
všech vodáků a námořníků) nové molo, které bude sloužit všem
Lenka Gronská, TIC Strážnicko
vodákům, kteří po kanále poplují. Seznámil přítomné s tím, že do
projektu, díky kterému mohlo být molo vybudováno
nejen ve Strážnici, ale i ve Spytihněvi a Sudoměřicích – tedy v dalších přístavištích na Baťově kanále, bylo investováno přibližně dvacet dva milionů
korun. Podělil se i s plánovaným investičním záměrem – napojením Baťova kanálu na dálkovou lodní
dopravu, což bude vyžadovat další nemalé finanční
prostředky na vybudování spojovacích plavebních
komor. Poté všichni společně přestřihli slavnostní
pásku a paní starostka s ředitelem J. Skalickým
nasedla na loď a velkým klíčem symbolicky odemkla novou plavební sezónu 2012.
Poté následoval bohatý doprovodný program: módní přehlídka, kterou předvedly studentky Střední odborné školy oděvní ve Strážnici,
vystoupení dětského pěveckého souboru Fčeličky
a hudební produkce sdružení SPRONK. Zájemcům
byla představena nově zrekonstruována loď Ámos
a nabídnuta vyhlídková plavba na některé z mnoha přistavených lodí. Na břehu v přístavišti bylo
zajištěno občerstvení. Návštěvníci si mohli zakouOtevírání Baťova kanálu s novým molem ve Strážnici
pit výborný guláš a další výrobky řeznictví Náhlík,
21
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Rekreační oblast Lučina je připravena na letní sezonu
Fakt, že rekreační oblast Lučina patří ke Tvarožné Lhotě
a nikoliv k Radějovu, je po léta trvající osvětě snad už dobře
znám. Méně známé jsou ale informace o tom, co všechno Lučina nabízí dnes, v době, kdy už není na prvním místě návštěvnosti pro většinu Hodoňáků a ani se sem už nesjíždí stovky
dětí na letní tábory. Lučina, jak si ji pamatujeme z dob našeho
dětství, už neexistuje. Neznamená to ale, že by zaostávala za
jinými rekreačními oblastmi regionu. Přibyli sem noví ubytovatelé, z letních dětských středisek se staly rekreační areály,
autokempy nebo firemní ubytovny a někde je zvýšená kvalita
poskytovaných služeb vidět na každém kroku.
Pro zajímavost: dříve Lučina, dnes firma F-Marko, ubytovává rekreanty; dříve Cihlář, dnes rekreační středisko Anna ,
vlastní polská firma se sídlem v Hodoníně a ubytovává rekreanty
i dětské tábory; dříve Stavbař, dnes Vlčinec vlastní p. Henrich Pusta a provozuje pouze denní bar; dříve Hutník, dnes
p. František Kaluža, provozuje chatky, které byly zřízeny za
účelem letního táboru; tel:602885287, 518337523; dříve Horní kemp (obecní), dnes majitel p. Jaroslav Skočík , nabízí
ubytování pro rodiny; tel:723759001,721565372; dříve Dolní
kemp (obecní), dnes dále slouží jako autokemp Lučina, přibyl
zde bazén se slanou vodou ,celodenní stravování a je vyzdoben četnými dřevěnými sochami, vlastní manželé Říhovi; tel:
518337525, 603464798.
Obec se snaží pro rekreaci dělat možné maximum. Proti
dobám, kdy jsme disponovali celoročně až 8 zaměstnanci na
údržbu katastru obce, z nichž 4-6 bylo na Lučine, dnes máme
celoročně 2 technické pracovníky a přes sezonu přijímáme
2 další na krátkodobou výpomoc.Ostatní pracovníci jsou z řad
veřejných služeb a pracují pouze 20 hodin měsíčně. Co se
finančních možností týče, je lepší je ani nevyčíslovat, protože
pak bychom zjistili, že na provoz RO opravdu nemáme prostředky. Přesto se snažíme v zimním období seč to jde udržovat komunikace, standartně vyvážet odpad a samozřejmá je
péče o nádrž dle provozního řádu, což obnáší týdenní kontroly průsaků hráze a manipulaci s přítokem a odtokem. V letních
měsících je nezbytné sečení veřejných prostor (6 hektarů!),
udržování chodníků a cest (800 m), denní úklid dvojích toalet
a 20 odpadkových košů, údržba veřejného osvětlení, kde vzhledem k jeho stáří je týdně nejméně jedna oprava. Nad rámec oprav
a údržby také provozujeme informační středisko, kde je možné
od června do srpna platit poplatky za chaty, koupit povolenky
k vjezdu a vyřídit jiné administrativní úkony. Také jsme vyšli vstříc
žádostem o otevření obchodu s pečivem a přes hlavní sezónu
bude opět otevřen stánek pekárny Petva vedle infocentra. Díky
návrhu a pomoci mladších obyvatel a dobrovolníků z obce se
namísto odstranění skokanský můstek opravil a získal nový
kabát, stejně jako průlezky a zábradlí kolem přehrady.
Obecní areál Točny získal nového provozovatele, který
nabízí občerstvení celý rok včetně čepovaného piva, přibylo
podium pro živou hudbu, promítají se zde sportovní zápasy
a nedílnou součástí kulturního léta na Točně jsou hudební večery,
kde si přijdou na své milovníci všech žánrů, diskotékou počínaje
přes country, rock až třeba cimbálkou konče. Pořádají se zde
také například: dětské odpoledne, které letos proběhne 4. 8. nebo
amatérský nohejbalový turnaj, jenž se bude konat 21.7. (přihlášky v hospůdce). Letos se také podařilo vybudovat dětský koutek
s pískovištěm a houpačkou, což ocení především ti nejmenší.
Přehled všech akcí a dalších aktualit naleznete na webových
stránkách Točny www.hospudkanatocne.webnode.cz.
Problém, který nás v RO tíží nejvíce, jsou odpady. Přestože je u parkoviště 8 kontejnerů na tříděný odpad a 5 kontejnerů na komunální odpad a prostor na odkládání odpadu
v plastových pytlích, je neustále okolí znečištěno a šíří zápach.
Ano, víme to. Ale je hlavně v moci návštěvníků a rekreantů RO
22
Nově upravený Bufet na Točně v RO Lučina
tomuto jevu zamezit, ukládat odpad na místa k tomu určená, do
správných kontejnerů, v pytlích pořádně zavázaných. A hlavně
nevkládat do kontejnerů to, co tam nepatří: koberce a kočárky,
kbelíky plné přepáleného oleje, listí a větve, kusy nábytku či
zbytky barev a stavební materiály. Tyto věci nejsou komunálním odpadem a je povinností majitelů je buď recyklovat
nebo odklízet na skládku do Strážnice tak, jak ukládá zákon.
Za ukládání a odvoz odpadů platí každý objekt na rok 500,-,
není proto ve finančních silách obce odpady vyvážet 2x týdně
a mezitím ještě posílat obecní pracovníky třídit smetí tak, aby
nám Tespra vůbec byla ochotná kontejnery vyvézt, protože
není její povinnost odvážet kontejner na papír plný cihel. Za
likvidaci tohoto odpadu platí obec, na úkor jiných služeb, které
pak postrádáte. Častá je také námitka vůči umístění sběrného
místa na parkovišti, ale pokud nemají návštěvníci kontejnery
po ruce, bude odpad všude možně po příkopech, to již máme
vyzkoušeno.
Bohužel návštěvníků nerespektujících základní pravidla
RO je spousta, počínaje vyhazováním odpadů, koupáním
psích miláčků v přehradě nebo nerespektováním dopravního
značení, povolené rychlosti, zákazu vjezdu nebo doby nočního klidu. Přitom v rekreační oblasti by měl být klidný provoz,
k tomu tu přebíhají děti přes vozovku do stánků a podle názoru obce průjezd motorkářů a čtyřkolek do restaurací a ubytoven nad přehradou návštěvnosti spíše uškodí než by posílil
kupní sílu. Chápeme, že je potřebná dostatečná míra kulturního vyžití, ale za to se nedá považovat akce s hlučností podobné technoparty do ranních hodin, protože pokud se zde hosté
necítí bezpečně a nemají klid, víckrát se nevrátí. Proto nadále trváme na zákazu vjezdu vozidel dále než po parkoviště,
pokud má někdo potřebu přijet autem až na pláž, ať si prosím
vybere jinou rekreační lokalitu.
Lučina má co nabídnout, ale vše začíná klidem a relaxací,
od toho je to rekreační oblast a její kvalitu ovlivní především
návštěvníci a rekreanti svým přístupem. Její atraktivnosti
napomáhají i ostatní obecní a spolkové aktivity jako například:
Rozhledna Travičná, kterou provozuje obec a přes kterou vede několik turistických tras a cyklostezek do Tvarožné Lhoty, Radějova či na Lučinu. Rozhledna je postavena v
katastrálním území obce Tvarožná Lhota, v lokalitě známé
jako Vrchy. Na mapě ji lze najít pod názvem Travičná, což
je vrchol kopce s nadmořskou výškou 380 metrů. Je první
rozhlednou v CHKO Bílé Karpaty, postavenou v roce 2000.
Prezentace kultury a přírody Bílých Karpat se nachází v atriu
rozhledny. Přestože rozhledna funguje sezónně - provoz se
uskutečňuje o víkendech a o prázdninách v období květen -
MIKROREGION STRÁŽNICKO
říjen, překračuje počet návštěvníků ročně šest tisíc. I když ne
každý den poskytne ideální výhled na oblasti vzdálené desítky kilometrů, pohled na blízké okolí je pro návštěvníka také
okouzlující. Pohled z rozhledny jihozápadním směrem přes
Hodonín začíná na hřebeny Pálavy, pokračuje přes severozápad dlouhou hradbou Ždánického lesa a Chřibů. Zde nelze
přehlédnout známý hrad Buchlov se sousedící kaplí sv. Barbory. Dále na sever jsou vidět jezera u Ostrožské Nové Vsi
a směrem přes Veselí nad Moravou jde pohled dále za Uherské
Hradiště až k Hostýnu. Na severovýchodní straně návštěvníka může zaujmout proslavené poutní místo - Svatý Antoníček
u Blatnice a dále na obzoru je vidět hřeben Vizovických vrchů.
Zbytek pohledu zaujímají Bílé Karpaty, kterým dominuje nejvyšší vrchol 970 metrů vysoká Velká Javořina. Při vstupu do
amfiteátru rozhledny je možno si zakoupit mapy i propagační letáčky, balené občerstvení, turistické známky, pohlednice,
samolepky apod.
Salaš Travičná pod rozhlednou má pro vás několik nových
zvířecích obyvatel a každý letní víkend nabízí tematicky zaměřené akce - je ideálním místem na návštěvu nejen pro milovníky přírody, pro větší či menší skupinky dětí nebo dospělých,
ale hlavně pro rodiny s dětmi. V areálu je malé muzeum roubených kopaničářských staveb z 19. století. Originál z roku 1841
Rozhledna Travičná
PROVOZNÍ DOBA
--------------------------------------------------------------------------------DUBEN, KVĚTEN
ČERVEN
13.00 - 17.00 hod. SO, NE, SV
10.00 - 19.00 hod. celý týden (mimo
PO)
ČERVENEC, SRPEN 10.00 - 19.00 hod. PO - NE
ZÁŘÍ
13.00 - 17.00 hod. SO, NE, SV
ŘÍJEN
13.00 - 16.00 hod. SO, NE, SV
--------------------------------------------------------------------------------SO – sobota, NE – neděle, SV – svátek, PO - pondělí
VSTUPNÉ: děti do 6 let zdarma, děti do 15-ti let, studenti
a důchodci 20,- Kč/osoba dospělí 25,-Kč/osoba
Vyhlídka mimo provozní dobu – pro hromadné zájezdy na tel.:
518 337 726, 725 906 655; fax: 518 337 726
e-mail: o[email protected]
www.tvarozna-lhota.cz
Cykloexkurse po projektech Strážnicka pod rozhlednou Travičná
je stodůlka, která stála na konci humna usedlosti v Nové Lhotě,
odtud byla rozebrána převezena a znovu postavena. Na Salaši je
také mnoho atrakcí, jak pro děti, tak pro dospělé – lanová dráha,
přechod přes lávku, horolezecký strom, myší díra a spousta interaktivních dřevěných soch. Novinkou pro letošní sezonu je dřevařská expozice a stezka, expozice kovářství nebo včelařství.
Salaš Travičná se od letošního května může pyšnit certifikátem
Natur im Garden – Přírodní zahrada a certifikátem Ukázková přírodní zahrada (podobných zahrad je u nás v ČR asi 10).
A která zvířátka zde můžete vidět? Můžete si pohladit mulu
Kateřinu, ovečky, kozy, kozla Křiváka, berana Bohuše, lištičky,
veverku Artura, koně Lízinku, pejska Benji. Nepřehlédnutelný jistě
bude chovný pár skotského náhorního skotu – Pepek a Olí, kteří
vás přivítají hned u vchodu, kde máte také možnost se občerstvit.
Kromě již tradičního Oskorušobraní či Etnosalaše, vás
v letošní sezoně čeká třeba den s dravci, medový nebo westernový den. Více se dočtete na facebook.com/salaštravičná. Obnova
území bývalého pastevního areálu je realizována o.s. INEX-SDA
ve spolupráci s o.s. Lipinka, obcí Tvarožná Lhota, Mikroregionem
Strážnicko, farmou Hanák, farmou Říha a dalšími partnery za podpory projektů LEADER JMK, MMR a MZE.
Dalšími atraktivitami pro návštěvníky Lučiny jsou v obci
Tvarožná Lhota: Muzeum oskeruší, památný dům č. p. 187,
kozí a koňská farma v areálu bývalého JZD. I díky těmto aktivitám získala obec Tvarožná lhota titul „Vesnice roku 2012“
Jihomoravského kraje
Martina Bílová a Vít Hrdoušek, obec Tvarožná Lhota
Návštěvnická místa v okolí města Strážnice
V okolních obcích města Strážnice je také mnoha zajímavých míst, která stojí zato navštívit. Samotná krajina je zajímavá už tím, že z jedné strany města Strážnice se nachází CHKO
Bílé Karpaty se svými přírodními skvosty a z druhé strany váté
písky a lužní lesy s ojedinělými meandry řeky Moravy. Směrem
k rekreační oblasti s přírodní vodní nádrží Lučina se nad obcí
Tvarožná Lhota nacházejí hned tři farmy – Dúbravka, Říha
a Kozí farma. Zde je možno se svézt na koni, seznámit se s péčí
o zvířata (př. koně, ovce, pštros, liška, kozy) či jen se potěšit
pohledem na ně, v samotné obci pak navštívit Muzeum oskeruší (druh jeřábu hojně využívaný v lidovém léčitelství), za obcí
Salaš a rozhlednu Travičná. Mezi Strážnicí a Radějovem se
tyčí do krajiny vrch Žerotín se svou historickou kaplí a „Hotařskou búdou“ obklopen strážnickými vinohrady. Občerstvení
U oskoruše tu provozuje p. Sochor, a za nimi přírodní vodní nádrž
u bývalé osady Mlýnky. V okolních obcích byla vybudována malá
muzea – např. v Kněždubě Uprkův a Frolkův dům, ve Vnorovech Muzeum osobností. Směrem na Bzenec–Přívoz je možno
se vydat po asfaltové cyklostezce na Rudník, kde chovají koně
a je možno se občerstvit. U vnorovského jezu je možno shlédnout sílu řeky Moravy a sjet si např. na raftu její meandry nebo
se zastavit v přístavišti U Šulců a pokochat se výtvarným nadáním paní Šulcové. Zvlášť zábavná je zde každoroční „neckyáda“
a charitativní „židličkový“ prodej. V Petrově (Plže – př. vinařství
Klásek, Příkaský, Vinařství Svoboda), Sudoměřicích a Kozojídkách (vinařství Kubica) – je možno, jak jinak, než se zastavit ve
starobylých sklepích a ochutnat výborná vína.
Lenka Gronská,
TIC Strážnicko
23
MIKROREGION STRÁŽNICKO
Petrov slaví 600 let od první písemné zmínky o obci
Letošní rok oslav jsme zahájili hned
1. ledna Novoročním přípitkem a ohňostrojem. Tento den jsme se v podvečer
sešli před obecním úřadem a připili jsme
si s občany pohárkem dobrého petrovského vína „na zdraví“ a seznámili jsme je
s plánovanými akcemi v tomto roce.
Bylo představeno také logo oslav,
jež jsme umístili na bilbordy na začátek
a konec obce. Poté následoval v únoru Fašank na téma „Petrov
včera, dnes a zítra…“. Více než 50 masek prošlo průvodem ulicemi
Petrova, kde na ně čekali spoluobčané, aby jim nabídli „štamprlku“
slivovice, pohárek vína nebo kus slaniny. Toto veselí jsme zakončili
zahalením basy a ochutnávkou zabíjačkového ovárku.
Druhou květnovou neděli již tradičně pořádáme Zahradní slavnost na školní zahradě, kde vítáme nové občánky do života naší
obce a slavíme Den matek. Letos jsme tuto akci zpestřili. Hned na
začátek byl naplánován křest publikace a CD, které jsme vydali při
příležitosti výročí. Knihu „Petrov ...příběhy, jak je psal život“ napsala
paní Mgr. Miloslava Dekařová. Kmotrem byl ředitel školy pan Mgr.
Martin Fiala. Autorem CD je pan Vladimír Salčák, petrovský rodák.
Pan Salčák napsal spoustu písní o Petrově. Kmotrem tohoto CD se
stal pan František Podrazil, který zpíval dlouhá léta v petrovském
mužském sboru.
Na tuto akci jsme pozvali také našeho nejstaršího občana pana
Ervína Němečka. Tento v květnu oslavil své 96. narozeniny. Pan
Němeček předal prvnímu občánkovi roku 2012 malé botičky na
první prošlápnutí Petrova, 600,- Kč jako symbol výročí a novou
Křest nové knihy o obci
publikaci. Do života obce bylo přivítáno celkem 6 nových občánků.
Děti z mateřské školy vyrobily leporelo Petrova, kde vyobrazily
své domy a budovy obce.
Hlavní oslavy výročí se budou konat v sobotu 30. června. Slavnost zahájíme mší svatou v 11 hodin v kostele sv. Václava. Poté
bude následovat průvod do areálu „Plží“, kde bude pokračovat program. K tanci a poslechu zde bude hrát DH Svárovanka, CM Strážničan a skupina Lord z Hroznové Lhoty. V programu vystoupí děti
z MŠ a ZŠ, divadelní kroužek, soubor Petrovjan a mažoretky. Myslivci uvaří guláš a rybáři připraví rybí speciality. Nebude chybět ani
malý jarmark. Srdečně Vás zveme do Petrova na oslavy 600. výročí naší obce.
Eva Mlýnková
Obec Sudoměřice slaví v tomto roce 750. výročí založení
Obec Sudoměřice slaví v tomto roce 750. výročí založení.
V letošním roce odkazujeme svou paměť k r. 1262, kdy
s velkou pravděpodobností byla naše vesnice založena. Vesnici založil Sudomír, člen významného rodu Tvrdišovců, blízkých
spolupracovníků a spolubojovníků krále Přemyslava Otakara II.
Počátky Sudomírova rodu
Za předka Sudomírova rodu je považován kastelán na hodonínském hradě – Tvrdiše, doložený k roku 1169. Podle něho se
tento rod také v novější literatuře označuje jako Tvrdišovci.
Spolehlivě se Sudomír mladší, zakladatel Sudoměřic, objevuje v roce1232 na jiné listině markraběte Přemysla, bratra krále
Václava I. V listopadu 1232 jej nacházíme ve Znojmě s velkým
množstvím předáků ze všech moravských provincií. Musela to
být asi nějaká významnější událost, když zde najdeme snad
celý úřednický aparát olomoucké provincie. Ve svědečné řadě
je Sudomír uveden až na 15. místě jako filius Sudomiri – tedy
Sudomír syn Sudomíra. Z uvedeného vyplývá, že tehdy ještě
nezastával žádnou významnější funkci a vzhledem k jeho mladému věku asi písař uvedl i jméno otce pro snadnější identifikaci.
Z dalších listin vydaných v pozdějších letech máme potvrzeno, že byli čtyři bratři – vedle našeho Sudomíra ještě Pardus
(pravděpodobně nejstarší), Tvrdiše a Budivoj.
Sudomír a založení obce Sudoměřice
Nejvýznamnějším pramenem pro historii Sudomíra a jeho
rodu je listina z roku 1256. Dokládá nám, že si Sudomír vybírá
Veselí za svůj sídelní hrad. Jedná se o listinu z 18. července
1256, kdy Pardus předává část svých statků johanitům v Hrobníkách. Tehdy se totiž poprvé objevuje nový Sudomírův predikát
a k listině je dokonce přivěšena Sudomírova pečeť. Jestliže před
dvaceti lety, v roce 1235 se Sudomír psal ještě jako ze Žeravic,
24
nyní je tomu jinak. Nápis na pečeti - Sudomir de Wesele - dokládá nejen nové hlavní sídlo, ale jedná se o první zmínku o Veselí
nad Moravou vůbec.
Důležitým pramenem jsou právě dvě přivěšené pečeti. Pardusova pečeť je hruškovitého tvaru, Sudomírova má tvar trojúhelníku. Obě znázorňují erbovní znak Tvrdišovců – ohnutou paži
svírající kropáč – tzv. morgenstern. Jednalo se o jednoruční palicovou zbraň, která připomíná liturgický předmět – kropáč, latinsky zvaném aspergillium. Byl to druh palcátu, jehož hlavice měla
podobu koule posázené nedlouhými masívními hroty umístěné
na konci krátké rukojeti.
Sudomírova pečeť je poškozenější, ale nápis na ní lze rozeznat – SIGILLUM ZUDOMIRI DE WESSELE.
Drsná doba vyžadovala i tvrdší přístup. Vidíme, že tehdejší šlechta byli především bojovníci, kteří většinu času trávili
v sedle, na cestě do boje hájit zájmy svého pána. Nemáme sice
zprávy o účasti Tvrdišovců ve velkých bitvách, které král Přemysl svedl, nicméně zdá se pravděpodobné, že se některých
z nich zúčastnili.
Právě přítomnost takových lidí se hodila do neklidného
pohraničí, kde situace vyžadovala schopnost bránit sebe a svoje majetky proti uherskému protivníkovi, kdy drobné šarvátky
a boje, různé loupežné nájezdy byly asi na denním pořádku.
Proto nepřekvapí ona nebezpečná zbraň v rukou Sudomíra,
Parduse a Tvrdiše.
Významným mezníkem vztahu s Uhry byl konflikt v roce 1260,
kdy došlo bitvě u vsi Groissenbrunn v dolním Rakousku, kde
vojsko krále Přemysla porazilo své protivníky vedené Belou IV.
A právě tato doba uherské defenzivy se jeví nejvhodnější k dalšímu postupu od Veličky směrem ke Skalici.
Rok 1260 je datum, po kterém můžeme uvažovat se
založením Sudoměřic. Na druhé straně časového rozpětí je 12.
září 1263, kdy se objevuje Sudomír na listině naposled. Potom
MIKROREGION STRÁŽNICKO
jeho jméno z pramenů mizí.
Otázkou také je, proč si první osadníci naší obce ponechali ve
svém názvu vzpomínku na svého původního pána. Proč nenavázali na nějaký starší název. Proč se Vnorovy nejmenují Pardusov,
Veselí třeba Sudomírův hrad a Rohatec Tvrdišov? Víme, že třeba
Hrabišici, když kolonizovali oblast východně od Uherského Ostrohu, tak vsím nechávali rodová jména - Boršice, Slavkov apod.
Proč jediné dvě tvrdišovské osady, Sudomírky a Sudoměřice,
v sobě nesou paměť na svého zakladatele?
Nemohlo třeba jít o bývalou Sudomírovu čeleď, která po smrti
svého pána opouští Veselí a se svolením Tvrdiše se usazuje na
břehu Moravy oproti Rohatci a pro Rohatčany to byli ti Sudomírovi
lidé – Sudomiřici? Nebo se zde usadili ještě za života Sudomíra, se
svolením Tvrdišeho, ale aby bylo všem jasné, komu náleží, tak si
ponechali Sudomírovo jméno?
Abychom to uzavřeli, jaká je tedy odpověď na otázku, kdy byly
založeny Sudoměřice? Nejpravděpodobnější scénář je ten, že se
tak stalo počátkem 60. let 13. století, někdy po bitvě u Groissenbrunnu v roce 1260 a před pravděpodobnou smrtí Sudomíra po
roce 1263, kdy se objevuje jeho jméno naposled.
Sudoměřice byly založeny na zákupním právu odborně nazývaném emfyteuse (z řeckého slovesa znamenajícího osázet). Toto
právo se nazývalo také německé, protože se k nám na Moravu
dostalo z Německa přes Slezsko. Oproti předchozímu stavu to bylo
zlepšení – dávalo to osadníkům možnost dědičného nájmu.
Založení vsi na „zelené louce“ nebylo jednoduchou záležitostí. Byl určen lokátor, který řídil zakládání obce, byly stanoveny
hranice katastru – tzv. vymezení újezdu a stanoveny povinnosti
nových osadníků vůči majiteli pozemku – pánovi. Jednalo se
o dobrodružný podnik s nejasným výsledkem – mnoho nových
vsí a měst se neujalo a postupně zaniklo.
Byla to obtížná práce – zvlášť pokud se jednalo o hornatý
a lesnatý terén. Bylo třeba les vymýtit, vykučovat – podle tehdejší
terminologie vyžďárat (odtud dodnes dochované Žďáry, Ždírce
apod.) Obtížnosti si byl vědom i pán a proto novým osadníkům
poskytoval lhůtu, po kterou nemuseli nic platit, dokud nevzejde
první úroda, dokud se trochu neusadí. Odtud nám dodnes zůstalo tolik Lhot a na Slovensku Lehot. V roce 1617 se objevuje
první urbář strážnického panství, který obsahuje všechny platy
a povinnosti, které usedlíci v Sudoměřicích byli povinni odvádět
vrchnosti na strážnický zámek. A zde máme stopu po této dávné
kolonizaci, kdy se půda rozdělovala na lány. Podle urbáře bylo
Program hlavních oslav
750. výročí obce Sudoměřice
•
•
•
•
čtvrtek 5. 7. od 17 hodin vernisáž k výstavě o historii
obce Sudoměřice
pátek 6. 7. od 12 hodin ve Starém potoku jarmark,
vystoupení folkových a rockových skupin, vystoupení
různých ochotnických kroužků, tématicky zaměřených
na život obce
sobota 7. 7. od 16 hodin zahájen program slavnostním
shromážděním a odhalením sochy zakladatele obce
- královského komorníka Sudomíra z rodu Tvrdišovců
na návsi a slavnostním křtem nové publikace o historii
obce. Následovat bude krojovaný průvod vesnicí do
kulturního areálu Starý potok, kde budou vystoupení
hostů, krojovaných tanečníků a zábava. Součástí je
výstava místních vzorků a chutnání vína.
neděle 8. 7. od 10. hodin – děkovná bohoslužba v kostele Krista Krále
Obecní úřad Sudoměřice srdečně
zve všechny dobré lidi do Sudoměřic
na oslavu výročí obce.
v obci 32 tzv. pololáníků – tedy 16 lánů půdy.
Doba největší slávy rodu tedy zůstává zhruba oněch 10 let
v polovině 13. stol. Rod záhy ztrácí na významu a postupně mizí
z pramenů.
Nezmizelo ale jejich dílo. Co se dělo s jejich majetkem?
O Sudoměřicích máme konkrétní zprávu až z roku 1368, kdy
se nám dochovala vůbec první písemná zmínka o naší obci.
Tehdy Albert II. ze Šternberka prodává Sudoměřice a Rohatec strážnickým pánům z Kravař. Tento právní akt byl zapsán
v Moravských zemských deskách a je nejstarší
zmínkou o Sudoměřicích.
Obec Sudoměřice tedy slaví 750. výročí
svého založení a k této významné události
připravila celou řadu různých kulturních a společenských událostí. Hlavní oslavy proběhnou
ve dnech od 5. do 8. července t.r.
Stanislav Tomšej
Jaro na kněždubsku v dávné minulosti
Březen – za kamna vlezem, říkávali staří lidé při dlouhém studeném jaru. Nevím, jak moc se jich týkala tato pranostika, ale oni
toho zase ani v zimě za těmi kamny moc nenaseděli.
Přibližme si tvrdý život našich předků, vesměs rolníků.
V zimním období byl sice klid od těžké polní lopoty, tak lehké to
ale neměli. Dobytka mívali plné chlévy, což vyžadovalo brzké ranní
vstávání ke každodennímu krmení a dojení. Mléko se pak časně
ráno odnášelo v konvích do místní mlékárny a výplata za něj bývala mnohdy jediným zdrojem příjmu v rodině. Také na dvoře se pro
hospodáře vždy nějaká ta práce našla. Ručně pilkou pořezat dřevo
k topení a posekat na polénka. Ve stodole se skoro denně řezala sláma na sečkovici, dělala se i povřísla, která se potřebovala k
vázání snopů při žních. I brány, motyky, kosy a jiné hospodářské
nářadí, aby bylo způsobilé k polní práci, potřebovalo opravu. A kdy
jindy než v zimě.
Pozastavme se u ženských starostí a povinností. Tehdy
nestály v kuchyni elektrické spotřebiče a různé jiné pomůcky
k ulehčení ženské práce. Ženy denně vařily jídlo na velkých
sporácích. Chléb se pekl v chlebové peci, která byla téměř
v každé domácnosti, a to zhruba jednou za týden. Nebo i později, podle toho, jak početná byla rodina. Staré dávné časy
se vyznačovaly častou neúrodou obilí. Z toho plynula bída
a hlad, spojený se stálým nedostatkem potravy. Chlebu se
proto právem říkalo „Boží dar“ a jeho pečení znamenalo až
posvátný rituál. Už chlebový kvas hospodyně žehnala, ať se jí
chlebíček pěkně podaří. Těsta chystala hodně, na čtyři až pět
pecnů, aby stálo za to vytápět pec. Čerstvě upečený chutnal
nejvíc, také se brzy snědl. Další pecny se uskladnily. Buď se
daly v komoře na lavici a přikryly režnou plachtou, nebo visely
v plátěném pytlíku na stropním roštu. Snědly se všechny do
posledního sousta a nikdo nereptal, že jí tvrdý krajíc.
Časem přestaly sloužit domácí pece a chléb se nosil péct
k pekaři. Na dolním konci měl malou pekárnu pantáta Hanák,
za kostelem pekl pan Martin Konečný. Stejně tak dlouho
a trpělivě stloukaly hospodyňky v maslenkách smetanu, až
se proměnila v žluté, kvalitní máslo.Nutno podotknout něco
o stravě. Byla skromnější, vařilo se z toho, co nesl dům. Přes
týden to byly luštěninové polévky a bezmasá jídla. Šlížky,
patenty, béleše, pěry, buchty, „erteplová baba“ (bramborák).
Maso bývalo jen jednou za týden a v neděli.
Těžká práce čekala na ženy při praní. Veškeré prádlo se pralo ručně, na drhleně v neckách.
Sobotní úklid, třebaže bylo vnitřní vybavení domů skromné, zabral také dost času. Nikdo se nezouval, ve špinavých
25
MIKROREGION STRÁŽNICKO
botech z venku se
přišlo do místnosti,
pak se na dlážku
pořádně špinavou
muselo kleknout
a vydrhnout ji
kořenkovým kartáčem. Potom se na
ni prostíraly noviny a různé papíry,
aby aspoň přes
neděli
vydržela
trochu čistá.
Ženy zvyklé na
takový životní styl
byly
spokojené.
Ve volných chvílích pilně látaly,
přešívaly a šily,
ba dokonce ručně vyšívaly krojové součásti. To
všechno musely
do jara stihnout,
Zelinko malá,Antoš Frolka 1919
než začnou přetrhávky, okopávky a ruce jim od polní práce zhrubnou.S přibývajícím jarem, začínaly práce na polích. K důležité činnosti
patřilo sbírání kamení. I vinohrady si žádaly své. Po ostřihání
se kopala „postnica“.
Velmi důležitým prvkem nutno nazvat dobu postní. Trvala od
fašaňku do Velikonoc a v dávné minulosti hluboce zasahovala
do každodenního života lidí. Její stanovený řád byl všude patrný
a přísně se dodržoval. Všechno bylo skromné, nevýrazné i krojové oblečení, které oblékaly dívky a mladé ženy v neděli do kostela. Fěrtůšky bez čipek, o jednu škrobenku si opásaly míň, šorce
bez tráčků a černé kacabajky. Na hlavě měly uvázané pod bradu
teplé střapcové šátky.
Nepořádaly se taneční zábavy, nekonaly žádné svatby, což
pro mladé znamenalo úplný půst od všeho veselí. Navíc se každý den vždy v podvečer modlil nahlas v rodinách růženec a to až
do Bílé soboty. Mnohým se to v dnešní době bude zdát až neskutečné. Nelze to ale tak jednoznačně tvrdit. Mladí lidé zvyklí žít ve
skromných podmínkách, vedeni k práci a povinnostem, to brali jako
samozřejmost.
Očekávaná Bílá sobota navodila v dědině sváteční náladu.
Dost už bylo studených větrů od Šumárníka, půstu a smutných,
šedých dnů. Ve vzduchu byla cítit vůně jara. V chalupách bylo
uklizeno uvnitř i zvenčí, zametené dvory i prašné cesty venku.
Hospodyňky už časně z rána nosily plechy malých vdolečků
upéct k pekaři. Zákusky se tehdy moc nechystaly. Oběd se uvařil
ještě postní, teprve po vzkříšení skončil půst. Hned po obědě si
šly mladé dívky uvázat turecké šátky k tetičkám, které to uměly.
Na horním konci ve Výhoně to byla tetička Petruchová. Pohlédnouc na děvčata, čekající v chodbě, a bylo jich dost, ruce se jí
z toho roztřásly. Doma měla také dvě dospělé dcerky a ty musely
vždy čekat až naposled. Kdo by se divil, když z nervozity a velikého „ponáhláňá“ se jí nechťa podařilo píchnout některou dívku
špendlíkem do hlavy, až bolestí zasykla. To tetinka k tomu řekla
na omluvu: „Ja děvčico, tož parádo, trp.“
V jizbách byly nachystané kroje, vyžehlené i nově ušité. Třebaže v domácnostech nebývalo peněz nazbyt, také v obchodech
se textil těžko sháněl, musela mít každá děvčica do kostela na
vzkříšení novou jupku a v neděli velikonoční na mši svatou nový
fěrtůšek. Brokát se sehnal vem, kde vem, ale šlo se v novém.
Jak začaly odpoledne zvonit kostelní zvony, scházeli se věřící z celé dědiny a ve chvíli se kostel zcela zaplnil. Páter Doubravský zahájil slavný obřad. Strýc Chudíček, kostelní předzpěvák
zanotil píseň: „Vstal z mrtvých Vykupitel, Aleluja,“ a muzikanti
i všechen věřící lid v písni pokračoval, bylo slyšet šum a chrastění naškrobených krojů, když se řady dívek pohnuly. Pak se
celý krojový průvod od malých dětí, mládeže, naposled strýčků
a tetiček dal do pohybu. Procházel vesnicí až k Obecnímu úřadu
a zpět ke kostelu. Po slavném vzkříšení zahrála před kostelem
dechová hudba, sluníčko mile zasvítilo na vystrojenou mládež,
barvy pestrých krojů zazářily a svět se zdál být krásný.
Po Velikonocích přišly na řadu plánované svatby. Nastal
měsíc máj, sv. Duch, Jánská pouť a tak to šlo pořád dokola. Dny
všední, sváteční, radost, někdy starost. To vše se ve vesnickém
životě prolínalo, v životě i těžké práci.
Marie Novotná Kněždub
Strážnické malérečky
Na Slovácku mají neopomenutelnou historii slovácké ornamenty, které se vyskytly již v první polovině 19. století. Starý
typ výzdoby pomocí bramborových razítek, stříkání klásky či
malování prsty do mokré omítky – velice jednoduché. Ve Strážnici bývaly s nimi ozdobeny stěny především interierů snad
v každém druhém domě.
Novodobý ornament zpracovávaly B. Hrejsová, R. Falešníková
a spol. Ornamenty se zdobívaly stěny před velikými událostmi,
před Velikonocemi, o strážnické pouti i hodech, před svatbou.
Strážnické ornamenty byly na slavobránách, na kapličkách, na
sklepech, v síních a sednicích. Používaly se pískové barvy s
delší dobou barevnosti a trvanlivosti, v odstínech ultramarín
modrý, rumělka červená světlá, žluť chromo citrónová, permanentní zeleň, kadmium červené. Tyto odstíny jsou typické i pro
celou oblast Slovácka, protože je vozili kupci z jižních krajů.
Jsou to pigmenty z moře a dolů. Barvy se ředily dary přírody, jako je mléko s vaječnými žloutky a olej (kasein) v určitém
poměru, který byl vyzkoušený, i když trvanlivost nebyla velmi
dlouhá, musela se malba podle podkladu obnovovat.
Naplno se využití slováckého ornamentu rozběhlo na počátku
dvacátých 20. století, kdy místní nadšenci založili Družstvo lidových maléreček a vyšívaček ve Strážnici. Ustavující valná hromada
spolku se konala 18. března 1920.V družstvu zdobily ženy talířky,
kazety, vařečky, misky, dózičky, destičky, kapesníčky, dečky, ubrusy
a někdy velikonoční vajíčka. Mezi výrobky nechyběly různá pouzd26
ra, trychtýře na víno, vázičky.
Podruhé světové válce se na
strážnické slavnosti kreslily
i slavobrány, které přispěly
k většímu rozvoji povědomí slováckého ornamentu. Turisté obdivovali jejich
výrobky a nějaké maličkosti
a upomínkové předměty si
i kupovali domů na památku.
Mezi strážnické malérečky
patřily Kateřina Sochorová,
Ludmila Adámková, Gajdová
a jiné.
Po roce 1980 se však lidová tradice začala opomíjet
a v moderních domech již výrobky neměly místo, tak se i tvorba těchto lidových výrobků snížila. V současné době se však
lidé i jejich láska k lidovým tradicím začínají opět vracet. Malované domy i kapličky jsou toho důkazem. V současné době na
Domu dětí a mládeže je kroužek lidové ornamentiky, kde se mladé děvčata učí malovat strážnické ornamenty pod vedením p.
Marie Holubíkové, která jim předává lásku k lidovým tradicím
a zkušenosti. Malují na výkresy a dřevěné destičky a talířky.
Marie Holubíková
MAS STRÁŽNICKO
Seriál: Strážnicko a svět
Exkurze MAS Strážnicko po projektech LEADER
Exkurse za poznáním blízkých MAS proběhla 18. dubna
vyjeli členové naší MAS na poznávací exkursi po MAS Hornolidečsko, MAS
Ploština a MAS Ostrožsko-Horňácko. Účastníci získali řadu zajímavých podnětů pro obnovu veřejných prostranství, rozvoje spolkového života i tvorbu
místních muzeí a výletních míst.
Exkurse po projektech LEADER na Strážnicku zorganizovala MAS Strážnicko na neděli 29. 4 a pondělí 30. 4. 2012 cyklovýlety po
realizovaných projektech LEADER, které členové hodnotili v jejich realizaci
i v přínosu pro další rozvoj Strážnicka. Krásné nedělní dopoledne 29. 4. začalo
u Bílé věže, kam všichni s chutí rádi vystoupali, jelikož málokdo tuto věž znal i
zevnitř. Zatím je v ní trochu nevlídno, čeká to na uklízecí četu, ale po realizaci
oprav z připraveného projektu spolupráce se snad brzy stane návštěvnickým
místem s krásným výhledem a expozicí vyhledávanou turisty. Pod věží jsme
pochválili aktivity dobře fungujícího venkovní areálu pro rodiny s dětmi Zahrada u sv. Martina, provozovaného občanským sdružením Rodinné centrum
Strážnice. Probíhají zde krásné hudebně společenské akce se soutěžemi
pro děti. To bylo ze Strážnice vše a tak jsme se vydali po cyklostezce do Tvarožné Lhoty. Úzká cesta kolem městské skládky nebyla moc příjemná a ještě
nám výlet znepříjemňoval velmi silný protivítr. Proto jsme všichni byli šťastni,
že nás velmi mile přivítali ve vinařství Dúbravka, kde mají moderní provoz
na zpracování hroznů. Překvapili nás na farmě Říha, která představila krásné koně a jednodenní hříbátko a seznámili nás s připravovaným projektem,
a dále na „Kozí farmě“, v rámci realizace projektu nové technologie zpracování sýrů, kde na nás čekalo zasloužené občerstvení. „Kozí sýr, to je ale
mňamka“, říkali někteří velmi spokojeně. Po prohlídce projektů rozvíjejících
zchátralý areál bývalého družstva jsme vyjeli náročný tvarožnolhotský kopec
na salaš Travičnou, kde nám byl představen projekt Dřevařské stezky a pastevního areálu farmy Říha Prohlédli jsme si zajímavý areál a po obnovené
lesní cestě navázali na dřevařskou stezku a sjeli kopcem jen dolů a dolů, ale
chtělo to opatrnost, jako dřevaři když stahovali dříví V Radějově u Kuglíků
byla diskuse nad projekty a dobrý oběd. Starosta Radějova Mgr. M. Hájek
v infocentru v místní knihovně představil radějovské kroje, a nastínil oslavy
600. let obce. Poté jsme přejeli po cyklostezce na Žerotín, kde jsme objali
Adamcovu oskorušu, napili se z kamenné studánky a dorazili k Hotařské búdě,
kde nás Vítek Hrdoušek seznámil s rozsahu a účelem oprav. Dále pokračovala diskuse nad projekty a jak zdejší obyvatele motivovat k podnikatelské
činnosti pro další rozvoj území. Na závěr jsme doputovali zpět do Strážnice,
kde nás pohostil a představil svůj projekt penzion Amálka Víťa Hořák. S řadou
nápadů a krásnými zážitky
jsme se poté rozjeli domů.
A v pondělí 30. 4. 2012,
v den, kdy se na křižních
cestách slétají čarodějnice
se rozjela druhá skupina,
tentokrát hlavně starostů z MASky, po dalších
projektech, které se stávají návštěvnickými místy
Strážnicka. Peloton vyrazil
Návštěva Muzea osobností ve Vnorovech cyklostezkou Marie Kudeří-
Exkurse na agrofarmě v Lidečku
Cykloexkurse na začátku nové Dřevařské stezky
od Radějova, foto L. Příkaský
kové přes říčku Veličku do Vnorov - Lidéřovic. Starosta
Vnorov Antonín Gazárek všechny pohostil ve víceúčelovém „Muzeu osobností“ skvělým domácím chlebem
s kačením sádlem. Pečlivě zúčastněné provedl po expozici významných osobností, předvedl expozici selské
jizby a nových krojů souboru Spinek a spolu s panem
Dufkem ze sdružení Ekoton přestavili ve dvoře novou
sušárnu na ovoce pro veřejnost. Byla také provedena
zkouška hry na gajdy, které Spinek pořídil pro obnovení tradice gajdošů v obci. Poté se účastníci jeli podívat
na výsadby projektu o.s. Ekoton a zamířili okolo školky
a vodárny po strážnické vinařské cyklotrase do Kozojídek,
kde byly představeny aktivity pro turisty i místní v Penzionu Alžběta. Následovala prohlídka projektů LEADER
v Hroznové Lhotě: rozestavěného ubytování a litografické
dílny u Pavliců, obhlídka nově upraveného okolí kostela
s infopanely, obnoveného Bajarova školního sadu a půjčovny kol v Penzionu U maléřa. Krásně bylo vidět, jak na
sebe projekty navazují a mohou společně dokázat více,
než každý sám. V Tasově se před nově opraveným kulturním domem již slétaly čarodějnice, bylo však potřeba
ještě nahlédnout do dobře fungující ubytovny a poté se
vydat do Kněžduba, kde jsme obdivovali nové podkrovní prostory klubovny TJ Sokol u hřiště a závěrem diskutovali shlédnuté projekty. Těšilo nás, kolik aktivit vzniká
v našem regionu a co vše můžeme nabídnout místním
i návštěvníkům již tuto letní sezonu.
Mgr. Lenka Gronská TIC Strážnicko a Ing. Marie
Co je nového v projektech spolupráce
MAS Strážnicko pracuje metodou LEADER nejen v dílčích projektech realizace svého strategického plánu, ale také v rámci projektů spolupráce „Venkovské tradice v krajině“ a „Společné putování za dědictvím regionu“, jejichž realizace byla ukončena. Bylo
zrealizováno a úspěšně proplaceno 19 na sebe navazujících aktivit
od výsadeb genofondových sadů ve 4 obcích, vybavení a expozice
vinohradnictví v Kozojídkách a Tvarožné Lhotě, pálenici ve Stráž-
nici až po expozice o Baťově kanálu ve Strážnici a Sudoměřicích.
Byly vydány publikace o tradičních jídlech, zvycích, pověstech
a lidovém stavitelství a zrealizována řada propagačních akcí pro
veřejnost a další výstupy. Tyto aktivity a výstupy se setkali v obcích
s pozitivním ohlasem a tak je budeme dlouhodobě udržovat a
navazovat na ně s dalšími projekty. Proto jsme podali následné
projekty spolupráce „Venkovské tradice v krajině II.“ ve spolupráci
27
MAS STRÁŽNICKO
s dalšími 5 MAS z ČR, a „Společně oživujeme historii venkova“
se 2 MAS z Moravy. Stále realizujeme příhraniční projekt spolupráce „Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě“, jehož
hlavním výstupem je obnova Hotařské búdy na vrchu Žerotín
s vinohradnickou expozicí a návazné spolkové aktivity a vydání
publikace „Tradiční ovoce Moravsko–Slovenského pomezí“. Na
výstupech se pilně pracuje a kdo by snad chtěl přidat zajímavé informace o historii vinohradnictví a hotařství na Strážnickém panství či
o historii pěstování ovoce na Strážnicku, ozvěte se na kontaktní
e-mail MASky v tiráži či telefon 724162265. Děkujeme všem, kteří
se podílí na projektech!
Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko
Obnovujeme Hotařskou búdu na Žerotíně
Italové na Uprkově stezce
Projekt spolupráce „Venkovské tradice v krajině“ získal ohlas i na mezinárodní
půdě a proto nás v polovině března navštívila skupina italských studentů Gastronomické university Polenzo v rámci aktivity Sloow food Europe. Cílem bylo objevit zajímavé
gastronomické projekty pro další možnou spolupráci. V Hroznové Lhotě byla připravena a pěkně představena zabijačka i ochutnávka vína. Mezi jednotlivými gastronomickými zážitky se zvídaví studenti vydali na Uprkovu naučnou stezku po obci a zavítali do
Bajarova sadu, kde byla připravena ochutnávka sušeného ovoce. Poté odjeli ochutnat
béleše a patenty do kozojídských kuchařek do skepní uličky Pod Kříbem a navštívili
i Muzeum oskoruší a Salaš Travičnou ve Tvarožná Lhotě. Co bylo pro tyto mladé a příjemné lidi větším zážitkem, zda zabijačkové speciality, naše víno, krása našich sadů či
kouzlo slovácké krajiny, se jen těžko odhaduje. Jisté je, že při vřelém loučení byli veselí
a zdálo se, že i spokojení a budou šířit dobré jméno našeho kraje.
Petr Hanák, předseda MAS Strážnicko
Metoda LEADER může být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí
Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade
důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při
řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké
uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.
Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy
přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude
realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván
a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý
kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho
kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem
k žadateli. Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích
a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího
víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při hledání možností jejich
uplatnění v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou
agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur
na venkovská partnerství, ale nabídnout služby existujících tzv.
místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí
místních podmínek a problémů, mají personální i organizační
kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli
ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.
28
Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají
obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel
Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné
době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České
republice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR.
Mgr. Olga Špiková, Tajemnice NS MAS ČR
V Praze bylo podepsáno memorandum
Venkov jako důstojné místo pro život
Praha, 5. června 2012 - Předseda Svazu měst a obcí ČR
(SMO ČR) Ing. Dan Jiránek, předseda Národní sítě místních
akčních skupin ČR Ing. František Winter, předseda Sdružení
místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda Spolku pro obnova venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ing. Jana
Juřenčáková podepsali memorandum Venkov jako důstojné
místo pro život. Jeho cílem je zajistit vyvážený a udržitelný
rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda
je proto nutné, aby na rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020).
Současně požadují, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti
o finanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným
nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU i pro
obce a další subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.
Mgr. Olga Špiková
MAS STRÁŽNICKO
Pro akční čtenáře MAS
Tato stránka je nově vytvořena pro zvídavé mladé i starší hlavičky. Tak hádejte, luštěte, uvažujte a o správné výsledky se s námi podělte.
Poznej léčivé rostliny pro bylinkové čaje:
Končí jaro a bylinky na lukách a mezích
jsou v plném proudu života. Na Strážnicku
sbíráme bylinky do léčivých bylinných čajů.
Dovedeš to i ty? Urči názvy jednotlivých rostlin podle obrázků, spoj je tužkou (kopřiva dvoudomá, heřmánek pravý, mateřídouška,
jitrocel, jetel luční, hluchavka bílá) a podtrhni rostlinu, která není léčivka.
Domácí jitrocelový sirup
Potřebné přísady
jitrocelové listy, voda, krystal. cukr
Postup přípravy
Sbíráme list bez květních stvolů (od května do srpna). Dvě hrsti
čistých čerstvých jitrocelových listů rozkrájíme na cca 1cm části,
dáme do porcelánové nebo skleněné mísy a zalijeme vodou tak,
aby listy byly jen lehce zakryté. Za 24 hodin listy vymačkáme
a štávu scedíme. Přidáme 100 ml vody, 150 g cukru a vaříme opatrně 10-15 min a nalejeme do skleněných lahviček. Při kašli podáváme 3x denně lžičku, dospělí celou lžíci.
Dokresli obrázek
Soutěž o zajímavé ceny
Co je to za rostlinu, která
právě kvete? Co je to za zvířátko? Kde to jsme na Strážnicku?
Správné odpovědi - co nejpřesnější - posílejte emailem
na adresu redakce. Uveďte své
jméno, bydliště, telefon!
29
MAS STRÁŽNICKO
Pozvánky
Umíte obsluhovat notebook?
Víte jak pracovat s internetem? Umíte virtuálně vyhledávat
informace o Strážnici a jejím okolí? Pokud ne, tak právě pro
Vás připravilo občanské sdružení OSMA ve spolupráci se
ZŠ M. Kudeříkové Strážnice kurz pod názvem:
Muzejní a vlastivědný spolek
ve Strážnici
vás srdečně zve do
SYNAGOGY
na výstavu
Strážnické židovské
obyvatelstvo
v archivních pramenech
STRÁŽNICKO VIRTUÁLNĚ
Termín: 28. - 30. 8. 2012
Časová dotace: 3 x cca 2 hodiny
Kde: Aula ZŠ M. Kudeříkové
Srdečně zveme všechny děti, mládež,
ženy a další zájemce z řad veřejnosti.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v
kanceláři ZŠ MK ve Strážnice nebo na
tel. 518 334 546.
LETNÍ AKCE PRO RODINY S DĚTMI
RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE o.s.
* 28. 7. 2012 od 16,30 hod
/Výstava je doplněna obrazy Vladimíra Gregora/
VESELÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ U SV.MARTINA
aneb
SPOJUJÍ NÁS KRÁSNÉ PÍSNIČKY A DOBRÉ JÍDLO
- vystoupení nejen místních dětských souborů s prográmkem
pro děti a občerstvením
* 25.8.2012 od 16 hod
VESELÉ ODPOLEDNE NA ZA ZAHRADĚ
U SV.MARTINA - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
- odpoledne pro rodiny s dětmi se zábavou ve středověkém
duchu s občerstvením
Originální litografie Františka Pavlici
1.6. – 30.9. 2012
Synagoga je otevřena: pá – ne: 13.30 – 17.30
nebo na tel. 737 849 303
Vstupné:
dospělí: 35, - Kč
děti, studenti, důchodci: 20, - Kč
Školní výpravy: 15,- Kč
Můžete zakoupit v TIC Strážnicko
Vinohradská 35, Strážnice
Tvarožná Lhota získala titul „Vesnice roku 2012“ Jihomoravského kraje, gratulujeme!
30
Fotoreportáž - Jarní akce Strážnicka 2012
MAS STRÁŽNICKO
Čištění Baťova kanálu v dubnu 2012
Školení provozovatelů návštěvnických míst Strážnicka
Otevírání Baťova kanálu ve Strážnici 1.5.2012
Trhy na Otevírání Baťova kanálu ve Strážnici
Otevírání Baťova kanálu v Petrově
Otevírání Baťova kanálu s novým přístavem v Sudoměřicích
Slavnostní otevření sklepa vinařství Svoboda v Petrově
Exkurse pro projektech MAS, Farma Říha ve Tvarožné Lhotě 31
MAS STRÁŽNICKO
Návštěvnická místa Strážnicka
Synagoga ve Strážnici pořádá tématické výstavy
V pálenici ve Strážnici je stylová expozice
V Muzeu oskeruší ve Tvarožné Lhotě se dozvíte i o moruších
V Hroznové Lhotě vás Uprkova stezka dovede i do Bajarova sadu
Rodný dům bratří Úprků v Kněždubu vám ukáže minulost
Muzeum osobností ve Vnorovech nabídne i regionální produkty
Výklopník
v Sudoměřicích má výstavu o historii Baťova kanálu
32
V Kozojídkách otevřeli krásné sklepy s ochutnávkou vín