LYNX Wall Modules

Transkript

LYNX Wall Modules
LYNX LCD Nástěnné moduly
CLCMTR7x, CLCMTR7x-H
Katalogový list
HLAVNÍ RYSY
OBECNÉ
CLCMTR75 +
CLCMTR75-H
CLCMTR71 +
CLCMTR71-H
Vlastnosti
CLCMTR70 +
CLCMTR70-H
Řada CLCMTR7x jsou nástěnné moduly komunikující po
dvoudrátové, na polaritě nezávislé sběrnici Sylk s volně
programovatelnými regulátory LYNX.
Tabulka 1. Modely
Časový plán
--X
Velikost paměti
1 KB 1 KB 1 KB
Až 4 moduly na sběrnici SYLK
X*
X
X
Vícestavové hodnoty
-X
X
Meze žádané hodnoty vázané jako NVs
-X
X
Systémové a ventilátorové příkazy jako
-X
X
NVs
Ochrana heslem
-X
X
Zobrazena verze firmware / modelu
-X
X
0,5 až 5 - inkrement hodnot
-X
X
"-" a "/" znaky ve jméně parametru
-X
X
*Podporováno připojení až čtyř CLCMTR71 /-H a/nebo
CLCMTR75 /-H na regulátor. Pokud je použit CLCMTR70 /-H
tak max. tři LYNX nástěnné moduly v libovolné kombinaci.
Všechny modely mají zabudovaný prostorový snímač teploty
a LCD panel se třemi tlačítky a dvěma nahoru/dolů
nastavovacími tlačítky. Modely CLCMTR7x-H mají navíc
zabudovaný snímač vlhkosti.
Pozn.: Nahlédněte do CentraLine LYNX TOOL Uživatelská
příručka (EN2Z-0960GE51) pro informace o přizpůsobení a
konfiguraci nástěnného modulu (např. Změna úvodní
obrazovky nebo vytvoření vlastní aplikace)
Copyright © 2013 Honeywell GmbH ● Všechna práva vyhrazena
 Uživatelský přístup k parametrům regulátoru LYNX.
 Konfigurovatelný přístup k parametrům (použitím SW
nástroje Comfort Point Open Studio).
 Konfigurovat lze: Úvodní obrazovku, přístup
nájemníka, přístup nájemce, přístup k parametrům
regulátoru, žádanou hodnotu, přepisování, otáčky
ventilátoru a další parametry.
 Osm předprogramovaných konfigurací (např. VAV s
vyvážením) v konfiguračním nástroji pro nástěnný
modul.
 Možnost přistupovat a nastavit většinu parametrů v
regulátoru LYNX (s výjimkou časových plánů).
 Možnost vyvážit VAV přímo z nástěnného modulu.
 Úvodní obrazovka může zobrazit až tři z následujících
parametrů: Žádaná teplota, prostorová teplota,
prostorová vlhkost, venkovní vlhkost, venkovní
teplota a čas – nebo jeden z virtuálních parametrů v
regulátoru LYNX.
 Konektor pro sběrnice BACnet / LONWORKS.
 Jednoduché, 2-svorkové připojení k regulátoru LYNX
nebo ke sběrnicím BACnet / LONWORKS. Veškeré
připojení je nezávislé na polaritě.
 Zachování veškeré konfigurace včetně požadované
teploty/vlhkosti po výpadku napájení.
 Přístup (CLCMTR75 a /-H) k časovému plánu
regulátoru LYNX.
SPECIFIKACE
Dvě rozebíratelné části – kryt a vnitřní
součást s připojovacími svorkami – pro
vodiče
18 až 24 AWG (0,82 až 0,20
2
mm )
Montáž:
Montáž na standardní 2x4 palce nebo
60 mm Ø rozvodné skříně. Lze
namontovat až 61 m od regulátoru
LYNX. Kroucený pár je doporučován
od vzdáleností větších než 30,5 m.
Rozměry:
Viz Obr. 2.
Provozní teplota:
-1 … +43 °C
Přepravní teplota:
-40 … +65.5 °C
Relativní vlhkost:
5 … 95%, nekondenzující
Rozsah žádané
Výchozí rozsah je: 10 … 35 °C; lze
teploty:
překonfigurovat.
Přesnost teplotního ± 0.2 °C při 25 °C
snímače:
Přesnost
± 5% RH od 20 do 80% RH
vlhkostního
snímače:
Napájecí zdroj:
Napětí 18 Vdc je přivedeno do
nástěnného modulu dvou-drátovou
sběrnicí S-BUS z regulátoru LYNX.
Schválení:
CE; UL94-HB plastové pouzdra; FCC
Konstrukce:
CZ0Z-0955GE51 R0913
LYNX LCD NÁSTĚNNÝ MODUL – KATALOGOVÝ LIST
část 15, třída B
Pozn. 2: Všechny zmiňované sběrnice – BACnet,
LonWorks a S-BUS jsou nezávislé na polaritě
zapojení.
Zapojení
Nástěnný modul LYNX je dodáván s montážní, kterou lze
oddělit od modulu. Všechny svorky jsou na zadní straně
modulu. Uvnitř nejsou k dispozici žádné vyměnitelné
součásti.
Připojte vodiče od LYNX regulátoru a sběrnice do příslušných
svorek nástěnném modulu, jak je uvedeno na Obr. 1.
Rozměry modulu
119 mm
84 mm
UPOZORNĚNÍ
Nesprávné elektrické zapojení může způsobit
nebezpečí. Šroubové svorky jsou navrženy pro
maximální průřez jednoho vodiče 18 AWG (0,82
2
mm ).
Připojení vice vodičů 18 AWG (0,82 mm2) pod jednu
svorku je možno pouze pomocí spoje v externí
svorce.
24 mm
(15/16”)
Obr. 2: Rozměry nástěnného modulu LYNX
Zapojení nástěnného modulu
Zapojte svorky na Obr. 1 dle následujícího postupu:
1. Pro jednotlivé vodiče odřízněte 5mm izolace. Pro více
vodičů do jedné svorky odřízněte cca 13mm izolace
2. Pokud se připojuje vice vodičů (pouze 20 až 24 AWG)
pod jednu svorku, před vložením do svorky je stočte.
3. Vložte vodič do příslušné svorky a svorku utáhněte.
4. Zkontrolujte a ověřte připojení všech vodičů do svorek dle
Obr. 1.
Pozn.: Doporučené průřezy vodičů pro sběrnice BACnet,
2
LonWorks a S-BUS je Stupeň IV, 22 AWG (0,34 mm )
nestíněný, kroucený pár, pevný vodič.
Nastavení adresovacího kolečka
Ujistěte se, že kolečko je nastaveno na výchozí hodnotu –
adresu 1. Použijte tenký plochý šroubovák a otočte tak, aby
šipka ukazovala na požadovanou volbu. Takto nastavená
adresa musí korespondovat s adresou v SW nástroji. Tovární
nastavení adres je 1 (i v SW nástroji).
Připevnění na základnu modulu
Po připojení všech vodičů připevněte modul na základnu
(přišroubovanou na stěnu).
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Rozmístění svorek
Nástěnný modul se sám spustí poté, co je řádně připojen
k regulátoru. Po prvním zapnutí panel zobrazí text „PLEASE
LOAd“ (viz Obr. 4). Tento text se mění spolu se zobrazením
naměřené teploty, vlhkosti atd.
Obr. 1 ukazuje umístění svorkovnice a další funkce
nástěnných modulů CLCMTR7 x a CLCMTR 7 x H.
1
3
2
NET-1 NET-2
(optional) (optional)
4
Pozn.:
S-BUS S-BUS
SLOTS FOR SUB-BASE
LOCKING TABS (X4)
CLCMTR70-H
1019
50033929/005
HONEYWELL
GOLDEN VALLEY, MN
PATENT PENDING
ASSEMBLED IN MEXICO
WALL MODULE BUS
ADDRESS DIAL
(DEFAULT SETTING = 1)
Nahlédněte do LYNX TOOL – Uživatelská příručka
(EN2Z-0960GE51) pro informace o konfiguraci a
načítání požadovaného uživatelského rozhraní a
parametrů nástěnného modulu.
1 2 3
9 0
4 5
S-BUS PROGRAMMABLE
CONTROLLER CONNECTION
(POLARITY-INSENSITIVE)
6 7 8
1 2 3 4 5 6
NETWORK BUS
CONNECTION
(POLARITY-INSENSITIVE)
Obr. 1. Komponenty na LYNX nástěnném modulu (pohled
zezadu)
Pozn. 1: Napájení 18 Vdc pro nástěnný modul je přivedeno
z regulátoru LYNX.
CZ0Z-0955GE51 R0913
Obr. 3: LCD displej při prvním zapnutí
2
LYNX LCD NÁSTĚNNÝ MODUL – KATALOGOVÝ LIST
Komunikace
ROOM
Nástěnné moduly LYNX používají sběrnici Sensor bus (SBUS) pro komunikaci s regulátory LYNX.
Pro komunikaci po sběrnici BACnet zapojte svorky NET-1 a
NET-2 (viz Obr. 1). Svorky pro sběrnici BACnet jsou
přístupné na spodní straně modulu po odstranění záslepky.
Sběrnice BACnet, LONW ORKS a S-BUS (viz Obr. 1) nejsou při
zapojování závislé na polaritě, čímž jsou minimalizovány
chyby při montáži. Doporučené kabely jsou: Stupeň IV, 22
2
AWG (0,33 mm ) nestíněný kroucený pár, pevné jádro
vodičů.
PM
UNOCCUPIED
OVERRIDE
LCD Displej
Obr. 5: Ukázka úvodní obrazovky pro nájemníka se
zobrazením pokojové teploty a času
LCD displej může být upraven dle potřeb uživatele a
dodavatele. Níže je uvedeno několik ukázek
konfigurovatelných obrazovek v modulu.
Pozn. 1: Úvodní obrazovka může zobrazit jeden až tři z
následujících parametrů: Žádaná teplota, pokojová
teplota, pokojová vlhkost, venkovní vlhkost,
venkovní teplota a čas nebo některý z virtuálních
parametrů regulátoru LYNX.
Pozn. 2: Nahlédněte do CentraLine LYNX TOOL –
Uživatelská příručka (EN2Z-0960GE51) pro
informace o konfiguraci a načítání požadovaného
uživatelského rozhraní a parametrů nástěnného
modulu, včetně změny úvodní obrazovky.
SETPOINT
OCCUPIED
OVERRIDE
Ukázka LCD displeje pro nájemce
Obr. 6: Ukázka úvodní obrazovky pro nájemníka se
zobrazením pouze požadované teploty
Nastavení ventilátoru a obsazenosti je volitelné pro úvodní
obrazovku. Pokud není nakonfigurováno více obrazovek pro
nájemce, tlačítko “View more” není zobrazeno. Dále
následuje několik příkladů konfigurovatelných obrazovek
nástěnných modulů k regulátoru LYNX.
SYSTEM:
AUTO
SETPOINT
PPM
OUTSIDE
ROOM
DONE
ON
FAN
NEXT
Obr. 7: Ukázka úvodní obrazovky pro nájemníka se
zobrazením koncentrace CO2
OCCUPIED
OVERRIDE
CANCEL
SYSTEM
& VIEW MORE
Pozn.:
Obr. 2: Ukázka úvodní obrazovky pro nájemníka se
zobrazením stavu systému, nastavení, venkovní teploty a
pokojové teploty
Libovolný konfigurovaný parametr může být
zobrazen.
Ukázka obrazovek dodavatele
Dodavatelský režim umožňuje další nastavení pomocí
tlačítek. Dodavatelský režim také umožňuje změny
nájemnických obrazovek včetně úvodní obrazovky a přístupu
“View more”.
3
CZ0Z-0955GE51 R0913
LYNX LCD NÁSTĚNNÝ MODUL – KATALOGOVÝ LIST
SYSTEM:
AUTO
SETPOINT
Pozn.:
OUTSIDE
ROOM
STANDBY
SET
HOME SCREEN
SET
VIEW MORE
PARAMETERS
Obr. 3: Ukázka úvodní obrazovky dodavatele se
zobrazením stavu systému, nastavení, venkovní teploty a
pokojové teploty
Tlačítka na úvodní obrazovce dodavatele
Tři tlačítka na úvodní obrazovce dodavatele (viz Obr. 8)
umožňují následující:
SET HOME SCREEN: Umožňuje dodavateli zvolit z mnoha
dostupných obrazovek pro nájemníka.
SET VIEW MORE: Umožňuje dodavateli nastavit další
parametr k přístupu (pouze čtení nebo i se zápisem)
nájemníkovi.
PARAMETERS: Umožňuje dodavateli sledovat a případně
měnit parametry regulátoru.
CFM
DONE
CANCEL
NEXT
Obr. 9: Ukázka dodavatelské obrazovky se zobrazením
uživatelského parametru „Discharge air“
SETPOINT
PPM
DONE
CANCEL
NEXT
Obr. 10: Ukázka dodavatelské obrazovky zobrazující
požadovanou hodnotu senzoru (senzor CO2 z
regulátoru)
CZ0Z-0955GE51 R0913
4
Libovolný konfigurovaný parametr může být
zobrazen.
LYNX LCD NÁSTĚNNÝ MODUL – KATALOGOVÝ LIST
POKROČILÝ NÁSTĚNNÝ MODUL
Pokročilý nástěnný modul musí mít vestavěné čidlo
vlhkosti.
m. Pokročilý nástěnný modul nabídne možnost čtení a
zápisu všech potřebných parametrů k vyvážení VAV
systému.
n. Pokročilý nástěnný modul nabízí možnost omezení
přístupu k parametrům pomocí klávesnicového zámku.
o. Pokročilý nástěnný modul uchová uživatelskou
konfiguraci včetně požadovaných hodnot i po výpadku
napájení.
p. Pokročilý nástěnný modul nabídne možnost přístupu a
úpravě u uživatelsky vybraných kontrolních parametrů.
q. Pokročilý nástěnný modul nabídne možnost pro
uživatele k nastavení časové periody ovládání v mezích
nastavených konfigurací modulu.
r. Pokročilý nástěnný modul musí splňovat
následující minimální provozní požadavky:

Okolní provozní teplota: -1 ... + 43 °C.

Okolní skladovací teplota: -40 ... 65,5 °C.

Relativní vlhkost: 5% až 95% nekondenzující.
s. Pokročilý nástěnný modul musí splňovat
následující normy:

Hlavní kryt musí být UL plenum UL94-HB plastové
pouzdro

FCC část 15, třída B
l.
1. Popis:
Pokročilý nástěnný modul musí být navržen speciálně pro
flexibilní nastavení systémů HVAC. Moduly byly navrženy
podle potřeb uživatelů a servisních techniků.
2. Minimální požadavky:
a. Pokročilý nástěnný modul musí mít LCD displej s
podsvícením.
b. Podsvícení displeje se aktivuje automaticky po stisku
libovolného tlačítka a automaticky se vypne po vypršení
předdefinovaného času.
c. Pokročilý nástěnný modul musí mít:

Jedno velké tlačítko pro inkrementaci hodnoty
parametru.

Jedno velké tlačítko pro dekrementaci hodnoty
parametru.

Tři tlačítka, jejichž funkce musí být definovaná
symbolem na displeji nad tlačítkem.
d. Pokročilý nástěnný modul je vhodný pro přímou montáž
na stěnu do standartní krabičky bez nutnosti dalšího
pomocného materiálu a adaptérů.
e. Kvůli úspoře kabelů, eliminaci špatného zapojení a
nepotřebě zdroje napájení by měl pokročilý nástěnný
modul používat dvoudrátový nepolarizovaný kabel, který
poskytuje jak napájení tak komunikaci na sběrnici
s pokojovým, jednotkovým nebo univerzálním
regulátorem.
f. Minimální vzdálenost k regulátoru musí být 60 m.
g. Aby bylo možné používat modul univerzálně, a aby byl
srozumitelný, měl by takový modul poskytovat symboly
podle mezinárodních standardů (např. ISO 7000) na
svém LCD displeji.
h. Pokročilý nástěnný modul musí mít
nastavitelné domovské obrazovky a umožňovat
následující zobrazení:

Musí být schopen současně ukázat až 3 hodnoty
parametrů na jednom displeji

Musí být schopen zobrazit a nastavit
stavy obsazeno / stand-by / neobsazeno

Musí být schopen zobrazit a nastavit stav systému.

Musí být schopen zobrazit a nastavit stav ventilátoru
s možnostmi OFF, AUTO, úroveň 1/2/3

Musí být schopen zobrazit a nastavit stav ventilátoru
řízeného napětím 0-10V s minimálně 5ti stavy: OFF,
AUTO, 30%, 60%, a 100%

Musí být schopen současně zobrazit až tři
z následujících parametrů: pokojová teplota,
požadovaná teplota, venkovní teplota, pokojová
vlhkost, venkovní vlhkost, denní doba.

Musí být schopen zobrazit jakýkoliv parametr
z regulátoru podle uživatelsky nastaveného 8písmenného názvu.
i. Pokročilý nástěnný modul musí umožnit online výběr
z minimálně deseti různých domovských obrazovek.
j. Pokročilý nástěnný modul nabídne komunikační přípojku
pro vzdálený přístup k síti regulátoru.
k. Pokročilý nástěnný modul musí mít vestavěný snímač
teploty, s minimální přesností senzoru: ± 0,2 °C při 25
°C.
TM
LYNX je ochranná známka Honeywell International Inc.
TM
Sylk je ochranná známka Honeywell International Inc.
5
CZ0Z-0955GE51 R0913
LYNX LCD NÁSTĚNNÝ MODUL – KATALOGOVÝ LIST
CentraLine
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha, Česká Republika
Telefon: +420 242 442 111
Fax: +420 242 442 282
[email protected]
www.centraline.com
CZ0Z-0955GE51 R0913

Podobné dokumenty

LonWorks Bus I/O Moduly

LonWorks Bus I/O Moduly ► Odpojte napájení dříve, než začnete instalovat řídicí

Více

HAWK 600E - CentraLine

HAWK 600E - CentraLine Určeno pouze pro vnitřní prostředí, montáž na stěnu, do panelu nebo na DIN lištu. Rozměry: 162x104 (122) x 62 mm (se svorkami). Upevňovací oka pro montáž do panelu zvyšují šířku modulu o 20mm.

Více

Panel Bus I/O Moduly

Panel Bus I/O Moduly Kombinovaný Panel Bus I/O modul (8 AI, 8 AO, 12 BI a 6 RO); pouzdro přizpůsobeno k pouzdru LION regulátoru Kombinovaný Panel Bus I/O modul (8 AI, 8 AO, 12 BI a 6 RO); pouzdro přizpůsobeno k pouzdru...

Více

Návod k montáži (česky)

Návod k montáži (česky) (COS) až o 20 Hz se střídou 50%. Poznámka: Minimální doba prodlevy musí být delší než 25 ms (kontakty musí být minimálně 25 ms otevřené a následně 25 ms zavřené). Standardní suché kontakty musí mít...

Více

Ophera - instalace

Ophera - instalace Pro volbu napájení (z linky nebo separátního napáječe) je videotelefon osazen propojkou SW2 (obr. 8). Pro napájení z linky X1 (max. 1 aktivní monitor) je propojka osazena v poloze BUS (tovární nast...

Více

Řešení skrytého šilhání - Optika Vahala Frenštát pod Radhoštěm

Řešení skrytého šilhání - Optika Vahala Frenštát pod Radhoštěm om měli zjistit, na jaké vzdálenosti bude ddanou korekční pomůcku používat. Konvenčně čně měříme tzv. „na dálku“ (6 m) a „na blízko“ b (0,4 m). Takto naměřené hodnoty het eteroforie tedy rozdělujem...

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Monitor o velikosti uhlopříčky 4 palců, rozlišením 320x240 pixelů s vysokou obrazovou kvalitou a sluchátkem pro komunikaci. Speciálně navržená dotyková tlačítka ulehčí ovládání zařízení.

Více

Excel 50 - CentraLine

Excel 50 - CentraLine Aby odpovídaly požadavkům, musí mít zařízení s voltáží od 50 do 1000 V střídavého proudu nebo 75 až 1500 V stejnosměrného proudu, která nemají napájecí šňůru se zástrčkou, nebo jiný způsob odpojení...

Více

Kontakty - Honeywell CZ

Kontakty - Honeywell CZ Na internetových stránkách EC Building jsou uvedeny nejnovìjší informace a odkazy na užiteèné programy a stránky.

Více