Systémová léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu - I-COP

Transkript

Systémová léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu - I-COP
Systémová léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) L Boublíková, J Abrahámová Onkologická klinika 1.LF a TN mCRC •  primárně generalizovaný (≈ 20 %) (TX NX M1, st. IV, Dukes D) •  relaps lokálně pokročilého CRC (≈ 5 %) Th. záměr: -­‐ kuraTvní (operabilní, potenciálně operabilní) -­‐ paliaTvní Systémová léčba mCRC 1.  chemoterapie 2.  biologická léčba kombinace s dalšími modalitami: •  chirurgie •  radioterapie •  podpůrná a symptomaTcká léčba Chemoterapie mCRC základ režimů: 5-­‐fluorouracil (5FU), kapecitabin kombinace: oxaliplaTna (OXP), irinotekan (IRI) ± biologická th. Režimy: • FUFA Mayo, FUFA deGramont, Xeloda(kapecitabin) • FOLFOX, XELOX, FOLFIRI, XELIRI, FOLFOXIRI Biologická léčba mCRC •  anT-­‐VEGF: bevacizumab (AvasTn) •  anT-­‐EGFR: cetuximab (Erbitux) panitumumab (VecTbix) -­‐ jen u nemutovaného K-­‐Ras predikTvní faktory: mutace K-­‐Ras → rezistence na th. anT-­‐EGFR mCRC – signaling pathways Ras mut Raf MAPKK MEK MAPK ERK SHC P SOS GRB2 P RTK-­‐EGFR RTK-­‐EGFR EGF P P K-­‐Ras mutace (30 – 40 % CRC) gene expression nucleus cell proliferation Zásadní studie u mCRC •  bevacizumab v 1. linii s CHT (AVF2107g, NO16966) ↑ OS(1-­‐4m), PFS(1-­‐4m), ORR •  bevacizumab v 2. linii s CHT (E3200) ↑ OS(2m), PFS(2m), ORR •  cetuximab v 1. linii s CHT K-­‐Ras wild (CRYSTAL, OPUS) ↑ OS(3-­‐4m), PFS (1-­‐2m), ORR •  panitumumab u CHT-­‐rezistentních K-­‐Ras wild ↑ PFS(1m) Doporučené režimy u mCRC (ČOS) Vedlejší nežádoucí účinky systémové léčby •  5FU, kapecitabin: průjem, kožní (HF sy) •  OXP: hematotoxicita, periferní neuropaTe •  IRI: hematotoxicita, průjem •  bevacizumab: hypertenze, trombózy, krvácení, zhoršené hojení ran, perforace GIT •  cetuximab, panitumumab: alergické reakce, kožní (akneiformní) Výsledky léčby mCRC Zavedení nových léčebných postupů •  konTnuální 5FU •  nová cytostaTka – OXP, IRI •  biologická léčba •  chirurgické resekce meta významně zlepšilo prognózu pacientů za posledních 10 let * median OS: 18 m → 30 m * 5y-­‐OS: 20 % → >30 % Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační planorma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání a lékařských a příbuzných medicínských oborech. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 

Podobné dokumenty

PDF verze - Farmakoterapie v praxi

PDF verze - Farmakoterapie v praxi s kolorektálními nádory typu karcinomu (CRCA). V posledním desetiletí se rychle rozvíjí možnosti chemoterapie, biologické léčby i chirurgických výkonů. Výsledkem kombinované léčby je prodloužení me...

Více

Kolorektalni_karcinom

Kolorektalni_karcinom kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Je tedy možné bevacizumab kombinovat jak s „šetrnými“ režimy (5FuLV, kapecitabin), tak s režimy s oxaliplatinou či irinotekanem (...

Více

Léčba metastatického karcinomu tračníku: „Časy se opravdu mění“

Léčba metastatického karcinomu tračníku: „Časy se opravdu mění“ infuze (hepatic arterial infusion, HAI). Ve studii autorů Ye a spol.,2 došlo k relapsu u 66,7 % pacientů: 16 % v plíci, 16 % v dutině břišní a 66,7 % v játrech. Je zřejmé, že játra musí být chráněn...

Více

PDF verze - Farmakoterapie v praxi

PDF verze - Farmakoterapie v praxi Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a reklamy.

Více

C18-C20

C18-C20 kombinaci vysokou aktivitu, a patří mezi perspektivní léky zvyšující spektrum protinádorových léků u této diagnózy63) . Samostatným okruhem cytostatické terapie kolorektálního karcinomu je intraart...

Více

1. zhoubný novotvar prsu (c50)

1. zhoubný novotvar prsu (c50) Neoadjuvantní chemoterapie u pacientek, u kterých lze očekávat odpověď na chemoterapii (nádory s nízkými nebo negativními estrogenovými (ER) a progesteronovými (PR) receptory, s vysokým gradem, non...

Více

zásady cytostatické léčby maligních

zásady cytostatické léčby maligních pravděpodobně během následujících 6 měsíců. Opět plánujeme úpravu Modré knihy po 6 měsících, i když jen v elektronické podobě. Onemocnění zhoubným nádorem je do jisté míry pro nemocného osudovou zá...

Více

zásady cytostatické léčby maligních

zásady cytostatické léčby maligních pravděpodobně během následujících 6 měsíců. Opět plánujeme úpravu Modré knihy po 6 měsících, i když jen v elektronické podobě. Onemocnění zhoubným nádorem je do jisté míry pro nemocného osudovou zá...

Více

Souhrn údajů o přípravku Vectibix

Souhrn údajů o přípravku Vectibix koncentrátu. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Více