Update CL700, AL40E, AL40F - ACS-line

Transkript

Update CL700, AL40E, AL40F - ACS-line
Update
CL700, AL40E, AL40F
Identifikační systém ACS-line
Verze hardware CL700.3 až 6
Pro základní desky do verze 2 nahrávat firmware 4.xx
Pro základní desky od verze 3 nahrávat firmware 5.xx a výše
Přes USB nahrávat firmware s příponou (MOT)
Přes web nahrávat firmware s příponou (BIN)
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod update CL700 - strana 1 (celkem 6)
Postup update firmware základní desky CL700 a AL40E i F
1. Nainstalovat program „ftd407r00“.
2. Uložit si obrázky nastavení konfigurace čteček a komunikace LAN. Od verze 5.14 lze konfiguraci terminálu
uložit přes na web rozhraní. Po nahrání firmware doporučujeme provést obnovu terminálu a tím dojde
k vymazání nastavení.
3. Na CL700 propojit jumper mezi desku TCP a RS485 viz. obrázek. Poté připojit miniUSB do desky TCP.
Zapnout terminál na napájení.
4. Spustit program Flash Development Toolkit 4.07. Uvítací okno zrušit „Cancel“.
5. V hlavním okně programu kliknětě na „File\ New Workspace .
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod update CL700 - strana 2 (celkem 6)
Zvolte si název projektu a potvrďte „OK“
Zvolte možnost „Generic BOOT Device“ a potvrďte
„Další“
Nic neměnit a potvrďte „Další“ a „OK“
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod update CL700 - strana 3 (celkem 6)
Pokud je terminál zapojen, tak se v této tabulce
objeví řádek, že si počítač našel procesor. Potvrťe
„OK“
Bude probíhat komunikace s procesorem a
jednotlivé procesy se budou zatrhávat zelenou
fajkou.
Nic neměnit a potvrďte „OK“
Potvrďte „OK“
Nic neměnit a potvrďte „Další“
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod update CL700 - strana 4 (celkem 6)
Nic neměnit a potvrďte „Dokončit“
Proběhlo nastavení komunikace
s procesorem a proveďte uložení
projektu „File\Save Workspace
6. Dále klikněte na „File\ Open Data File a vyberte nový firmware. Okno bude vypadat dle obrázku
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod update CL700 - strana 5 (celkem 6)
7. Klikněte na ikonu
a po chvíli se zobrazí okno viz. níže, které potvrďte „Ano“
a tím se provede nahrání nového firmware do základní desky.
Po úspěšném nahrání firmware se zobrazí zelený text „Image written to device“
Jako poslední úkon klikněte na ikonu
a odpojte terminál o napájení.
Odpojte USB kabel a rozpojte jumper mezi deskami. Po zapnutí napájení doporučují provést obnovu
propojkou JP1 na základní desce (vedle tlačítka).
Aktualizace a novinky naleznete na www.acsline.cz
Uvítáme jakékoliv připomínky a podněty k činnosti systému ACS-line.
Výrobce si vyhrazuje právo změn ve výrobcích a v propagačních materiálech.
ESTELAR s.r.o.
Palackého 744/1, Holešov 769 01, Česká republika
IČ: 26932962, DIČ: CZ26932962
telefon.: +420 573 395 466
[email protected]
http://www.estelar.cz
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod update CL700 - strana 6 (celkem 6)

Podobné dokumenty

LOG3 - ACS-line

LOG3 - ACS-line Modul LOG3 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí čipů Dallas nebo bezkontaktních karet. Umožňuje ovládat jedny dveře jednostranně nebo s použitím externího snímače EDK oboustranně s rozlišen...

Více

Návod jak nastavit datové propojení s PC přes technologii

Návod jak nastavit datové propojení s PC přes technologii telefon. Doporučujeme změnit název „Ubiquam“ na jiný název (např. Ubiquam 1), aby nedocházelo k záměnám při bezdrátovém spojení, pokud by bylo na blízku více telefonů Ubiquam 5. Spárujte Váš mobiln...

Více

Stáhnout soubor - ACS-line

Stáhnout soubor - ACS-line OFF-LINE historie událostí Počet časových zón Počet vstupů Počet výstupů

Více

Stravovací systém - ACS-line

Stravovací systém - ACS-line umístění na klávesnici terminálu. Terminály jsou vybaveny univerzální klávesnicí do které se vkládají popisky dle konkrétního nastavení přiřazení jídel. V základním použití s terminálem RT310 dovol...

Více

Párování s telefonem vybaveným technologií Bluetooth

Párování s telefonem vybaveným technologií Bluetooth je prováděn pouze při prvním použití telefonu se soupravou. 1. Je-li přístroj vypnut (nesvítí žádná světla), stiskněte a podržte multifunkční tlačítko (1) po dobu přibližně 5 vteřin. Pro potvrzení ...

Více

Uzivatelsky manual Joyplus M78_M78E

Uzivatelsky manual Joyplus M78_M78E 5) Pokud však nechcete nechávat nastavení na automatice, můžte si jej nastavit sami Odškrtněte kliknutám proto Automatické datum a čas a klikněte na Nastavení data a následně Nastavení času. V obou...

Více