2012 Infoželvík Prosinec

Transkript

2012 Infoželvík Prosinec
Infoželvík
Prosinec 2012
3 7. Ročník
1.číslo 2012/201
Uvnitř
tohoto
vydání:
Spaní ve školestr.7
Ohlédnutí za
prázdninami–
Anketa-str.2
Oceány-co
možná nevíte…
Str.4-5
Prázdninystr.6
Poezie
Vtipy str.8
Pro milovníky
koní-str.10-13
Příběh s poučením-str.19
Bojová uměnístr.15-16
Tance-str.17-18
Balet-str.16
Halloweenstr.9
Guatemalastr.3
Stránka 2
Infoželvík
Anketa: jaké byly prázdniny?
Zeptali jsme se učitelů
Rozhovor s
paní učitelkou Blažkovou
1. Jak jste si užila prázdniny?
Velmi, nejvíce se mi líbilo
na vodě s trampskou kapelou.
Botanikem.
7. Blíží se Vánoce. Ze
kterého dárku jste měla
největší radost?
Z 3 dílné sady knihy
„Lovci orchidejí“.
Ano.
Plánuji akci pro rodiče,
kdy se z rodičů stanou
žáci.
5. Jak trávíte svůj volný
čas?
Většinou na zahradě nebo čtením. Také ráda
chodím do lesa na houby.
6. Čím jste chtěla být,
když jste byla malá?
7. Blíží se Vánoce. Ze
kterého dárku jste měla největší radost?
Reichlová, Bílá 9.A
3. Lákalo by vás učení na
2. stupni?
4. Plánujete s prvňáčky
nějakou akci?
Učitelka nebo zdravotní sestra.
Z pejska.
2. Těšila jste se na prvňáčky?
Ani ne.
6. Čím jste chtěla být,
když jste byla malá?
Rozhovor s
paní učitelkou Hurdovou
1. Jak jste si užila prázdniny?
Opravovali jsme byt, také
jsem se hodně věnovala
vnoučatům.
2. Těšila jste se na prvňáčky?
Určitě, byla jsem zvědavá, jak se jim bude dařit.
3. Lákalo by vás učení na
2. stupni?
Infoželvík
Stránka 3
Guatemala
1.října 2012 páté
a šesté třídy šly do kina
na zeměpisný pořad Guatemala. Dozvěděli jsme se
zajímavé věci o této oblasti, jak žijí zdejší lidé.
Guatemala leží ve střední
Americe. Měna
v Guatemale se jmenuje
Quetzal. Quetzal je zdejší
pták, kterého mají i ve
svém znaku. Před mnoha
lety v Guatemale žili Májové, kteří předpověděli
konec světa. Lidé, kteří
žijí v současné době
v Guatemale, si ale nepředstavují konec světa
jako přírodní katastrofu
ani nic podobného, co by
vyhubilo lid. Guatemalci
si představují, že se jen
příroda pozmění a lidé se
k sobě budou chovat
lépe. Netvrdí ale, že konec světa nikdy nenastane. Možná, že časem
někdy nastane. Určitě by
jsme se měli k přírodě
chovat lépe.
Š. Kohoutová 6.B
Stránka 4
Infoželvík
Oceány...
Oceány
co o nich víte a možná ani nevíte
Jak vznikl první oceán?
Před 4,6 miliardami let vznikla Země.
Začaly vybuchovat sopky, blýskalo se a mračna plynů a páry stoupala k obloze. Začal se formovat první oceán. Část
vody podle teorie pochází z tajícího ledu komet,
které stále létaly kolem
naší planety, avšak většina vody v oceánech
pochází ze srážek.
Existuje bájná Alantida, mořské panny
nebo mořský had?
Bájná Atlantida
skutečně existovala poblíž řecké Kréty. Podle
legendy se potopila po
obrovském zemětřesení.
Atlantida prý byla hodně zalidněná, takže ne-
Jaké jsou druhy skafandrů?
Kořeny potápění
sahají až do 19. století.
V roce 1829 vynalezli
bratři C. a J. Deaneové
potápěčskou přilbu, která byla vzduchem zásobována z hladiny moře.
V roce 1865 vynalezl B.
Rouquayrol s A. Denayrouze potápěčský oblek,
který měl vzduch
z nádrže. Byl to připojený dýchací systém, který
využíval nádrž stlačenéjde se o ni nezajímat.
ho vzduchu. V roce 1876
Mořské panny, takzvavynalezl H. Fluess oblek
né sirény neexistují.
Siréna je bájná postava. se stlačeným kyslíkem.
Její existenci dokazovali Byl to oblek s vestavěným zdrojem kyslíku.
pouze mořeplavci a námořníci. Vědci existenci Dále roku 1919 vynalezl
sirén, žen s rybími ocasy Ohgushi oblek, u kterého potápěč řídil přívod
a dlouhými splývavými
vlasy nepotvrzují. Moř- vzduchu. Tento jedinečský had, tedy ten myto- ný objev umožňoval pologický, také neexistuje. tápěčům dýchat nosem.
Nakonec roku 1940 vyOpět, stejně jako u sinalezli J. Cousteau a E.
rén, si ho vymysleli náGagnan takzvaný
mořníci. Ti věřili, že za
hrozných bouří je může „akvalung“. Tento potápěčský skafandr je pouuprostřed moře napadžíván dodnes. Je nejnout hadovitá příšera
praktičtější, jelikož kysobrovských rozměrů.
lík proudí ze samostatné
nádrže podle nádechů
potápěče.
.
Infoželvík
Jako třešničku na dort
vynálezci v 70. letech
minulého století zkonstruovali osobní ponorku, která je upevněna
na tělo. Nazvali ji JIM.
Jací jsou největší
mořští živočichové?
Největších tvorů je více druhů. Například největším bezobratlým je talířovka obrovská. Ta může dosahovat až 38 metrů celkové délky. Z toho má
až dvoumetrové tělo a
36 metrová chapadla.
Největším rybovitým
obratlovcem je žralok
velrybí. Dosahuje délky
až 12 metrů a může vážit až 13,5 tuny. Největším mořským živočichem celkově je, jak je
všem jistě známo,
plejtvák obrovský.
Plejtvák obrovský není
ryba- je to savec, ale to
už určitě také víte.
Plejtvák obrovský může
být až 33 metrů dlouhý
a může vážit až 190
tun- to je jako 30 slonů.
Tento obr je největším
zvířetem vůbec- svou
velikostí přesahuje i
všechny dosud známé
dinosaury. Jeho jazyk
může vážit až rekord-
Stránka 5
ních 2,9 tuny. Bohužel
je zástupců tohoto vzácného druhu už jen velmi
málo, a proto jim hrozí
vyhynutí.
Co je na dně oceánů?
Na úplném dně
oceánů by nikdo jen tak
ve skafandru a
s potápěčskými brýlemi
nikdy nemohl přežít.
V těchto hlubinách je
obrovský tlak, takže by
to člověka bez speciální
dobře zabezpečené ponorky úplně rozmačkalo. Také je tam obrovská
tma. A to vedro! Za to
mohou tajemní mořští
černí kuřáci- je to vlastně jako sopka pod vodou. Voda hrnoucí se
z nich má teplotu až 350
stupňů celsia- to je trojnásobek vroucí vody.
V těchto hlubinách žije
pouze málo živočichů.
Ale přece nějací. Rybou,
kterou byste tam tak
možná mohli potkat, je
slimule. Vypadá jako
přerostlý úhoř. Když se
do těchto hlubin byli
podívat vědci v ponorce
Alvin, nadchli je obrovské mušle. Také tam
můžete najít hadici nebo krytonošce- obrovské
červi. Nejhlubším místem na Zemi je Mariánský příkop, který má
hloubku 10 924 metrůto je skoro 11 kilometrů.
B. Čekalová 7.A
Stránka 6
Infoželvík
Prázdniny… A jaké byly
O prázdninách
jsem navštívila termály
na Slovensku ve Velkém
Mederu. Bydleli jsme
kousek od termálů u příbuzných v podkroví, takže každé ráno jsme se
nasnídali a vyrazili. Pokaždé, když jsme přišli ke
kase, čekali jsme delší
fronty, protože bylo velké
teplo. Jen v neděli bylo
ošklivo, tak jsme šli 2km
do Tesca nakoupit a do
termálů jsme šli až po
obědě. Nejdřív jsme si
vzali žeton, šli se do šatny převléknout a potom
vyrazili s dekou ven, hledat pěkné slunné místo.
Pak jsem se hned vydala
do bazénu si zaplavat,
byla tam spousta bazénů.
Uvnitř byl jeden malý
bazén pro děti a dlouhé
tobogány, poslední byl
velký bazén pro děti.
Venku byl jeden termální
bazén,kterým se dalo jít i
dovnitř, další byl též termální, kde voda dosahovala až 40 stupňů, dále
tam byl bazén s tobogánem a strmou klouzačkou, kde se každý den
cvičila aqua-zumba a
poslední bazén byl plavací, ve kterém byla hloubka více než 2m. U velkého bazénu se daly zakoupit lístky do aquazorbingu a také na lanové centrum, které bylo zajíma-
dvě restaurace. Jedna se
točila dokola a ta druhá
byla jinačí- tam jsme se
naobědvali a vyrazili domů. Cestou jsme ještě
zajeli do Olympie, kde
jsme jsi dali zmrzlinu a
vé.
Poslední den,
než jsme se vrátili domů,
jsme zavítali do Bratislavy, kde jsme navštívili
Bratislavský hrad, který
byl zajímavý. Po návštěvě
hradu jsme jeli na televizní vysílač jménem
Kamzík, kde nahoře byly
hurá do Pelhřimova. Byl
to krásný výlet a doufám,
že příští prázdniny pojedu znova na Slovensko.
Štěpánka Vytisková 7.B
Infoželvík
Stránka 7
Spaní ve škole 6.B
V pátek
16.září nocovala naše
třída 6.B i s paní učitelkou Medovou ve
škole.
Dopoledne
jsme hráli různé hry v naší
třídě. Jejich
cílem bylo navzájem se lépe
poznat a hlavně poznat naše
nové spolužáky, kteří k
nám přišli z
Rynárce. Odpoledne jsme
vyrazili k nedalekému rybníku Stráž.
Rozdělili jsme
se do skupin
po 6 a hledali v
trávě barevné
papírky. Ze
slov na nich
jsme potom
měli složit pohádku.
Zejména nám dívkám
se u Stráže líbilo. Konala se zde totiž diskotéka a my se nedaly
dlouho pobízet a také
jsme se přidaly. Za
odměnu jsme od pořadatelů dostaly každá
kofolu.V podvečer jsme
se vrátili zpět do školy,
kde nás čekalo nejprve
barvení triček. Všem
se nám moc povedla a
určitě nám budou nocování ve škole dlouho
době nás pan učitel
Vlach vzbudil a řekl,
že nás zavede do ráje.
Se zavázanýma očima
jsme šli do neznáma.
Byla to naše třída,
krásně vyzdobená. Připomínala
deštný prales. Chvíli
jsme poseděli
a poslouchali
zpěv ptáků.
Pak už byl
ale opravdu
čas na spaní.
Po tak krásném zážitku
toho nikdo z
nás moc nenaspal.
V
sobotu ráno
nás čekala
skvělá a netradiční snídaně. Nikdo
připomínat. Po večeři z si nemohl brát jídlo
vlastních zdrojů každá sám, ale měl požádat
skupina sehrála pokamaráda, zda by mu
hádku, kterou jsme
vybraný kousek mohl
složili ze slov na barev- podat.
ných papírcích. Moc
Celá akce se
jsme se nasmáli. A už
nám moc líbila, snad
byl čas ke spánku. To
jsme i dobrý kolektiv.
jsme ale ještě nevěděli, Šárka Kohoutová 6.B.
co nás čeká Po krátké
Stránka 8
Infoželvík
Podzim
Vítr fouká,
stromy jsou opadané
a myši pod zemí schované.
Ptáci odlétají do teplých
krajů,
sluníčko zapadá za hory,
děti se oblékají do krajů
a hospodáři sklízejí brambory.
M.Parkanová 7.A
Vtipy...
David se neustále modlí k bohu:"Panebože, dej,
abych vyhrál v loterii."
Takto to dodržuje každý den, více než dvacet
let.- Až po dvaceti pěti
letech, když znovu kleká na kolena, aby
přednesl svoji modlitbu, shora zasvítí světlo
a ozve se hlas:"Davide,
dej mi šanci, kup si
konečně los!"
stát dvě hodiny ve výtahu.“ A ten druhý se
pousměje a říká:“ To já
to měl horší. Já zůstal
trčet pět hodin na jezdících schodech.“
Pan učitel v hodině fyziky se zeptá žáků:
"Víte děti jak
pomocí vody získáme světlo?" A
Pepíček vykřikne:"Stačí umýt
okna pane učiteli!"
Baví se dva
policajti a jeden říká
druhému: „Víš, jak včera nešel ten proud? To
Jsou dva
bylo hrozný, já zůstal
hadi a jeden po-
vídá druhému: "Ty,
Franto, jsme my jedovatí hadi?" "Ne, proč?""Uf,
to se mi ulevilo, protože
já jsem se před chvilkou
kousl do jazyka."
Infoželvík
Stránka 9
Halloween
Halloween se
pomalu blíží, a i když je
to americký svátek, na
mnoha místech České
republiky ho lidé také
slaví. Je však možná pár
faktů, které o tomto svátku ani netušíte. Chcete
vědět, proč se vlastně
vyřezávají dýně, nebo jak
halloween vznikl? Tak
čtěte dál!
Jak vlastně halloween
vznikl?
Kořeny halloweenu sahají až do dob pohanů a Keltů. Do Ameriky se tento svátek dostal
pravděpodobně z Irska.
Podobně jako dnes lidé
vyřezávají dýně, Irové
vyřezávali brambory nebo řepu. Do hotových
výrobků pak dávali svíčky a věřili, že tímto způ-
sobem na noc, kdy slavíme halooween ( v České
republice spíše dušičky ),
odeženou duchy zemřelých. Z tohoto důvodu se
lidé také převlékali do
strašidelných kostýmů a
dávali před své domy
sladkosti. Později kvůli
nedostatku řepy začali
Američané vyřezávat
dýně, o kterých si povíme
v dalším odstavci.
Jak to bylo s dýněmi?
K halloweenským dýním se váže už
velmi stará pověst o Jackovi, který se upsal čertu.
Protože Jack neměl dobrou duši, přišel si pro něj
čert. Jack, který neměl
čím zaplatit v hostinci,
čerta uprosil, aby se proměnil ve zlatou minci a
že s ním potom půjde
dobrovolně. Čert nakonec
souhlasil, ale když se
proměnil, Jack dal minci
do kapsy a čert proto nemohl zpět do své podoby.
Nakonec se domluvili, že
si čert pro Jacka přijde za
rok. Uběhl rok a čert si
pro Jacka přišel. Jack
však čerta uprosil, aby
mu z vysoké jabloně utrhl
jablko. Čert vylezl na
strom, ale Jack do hlíny
zatím namaloval kříž,
kterého se čert velice bál,
a proto nemohl slézt ze
stromu. Nakonec se domluvili, že Jack nebude
mít s peklem nikdy už nic
společného a tak se i stalo. Ale Jacka nechtěli
poté ani v nebi a tak dostal svíčku, s kterou chodí po světě a dává si ji do
vyřezané dýně, aby mu ji
vítr nesfoukl. Možná proto se dýně s hořící svíčkou staly dnes hlavním
symbolem halloweenu.
Jak je to s halloweenem dnes?
Dnes se halloween slaví převážně v Americe. Děti se převlékají do
strašidelných kostýmů a
chodí od domu k domu
pro sladkosti. Pokud jim
lidé sladkosti nedají, mohou jim děti na dům naházet třeba vajíčka. V
Americe se halloween
slaví 31. října.
Z. Dolejšová 8.B.
Stránka 10
Infoželvík
Koně
Arabský plnokrevník, nejstarší a nejčistší koňské plemeno, je
často považován za nejkrásnějšího koně. Hlavou, profilem, výraznýma
očima, živou povahou a
neopakovatelným plavným pohybem je bezpochyby jedním z nejdokonalejších zvířat. Přestože
byl po mnoho století s
velkou péčí šlechtěn, jeho
skutečný původ není jasný. Obrazy koní v klasickém starověkém umění
dokazují, že koně arabského typu žili na Arabském poloostrově již 2000
-3000let před Kristem.
Jako pouštní kmeny, s
nimiž dlouhou dobu žili,se i arabští koně dokonale přizpůsobili drsnému prostředí, neboť měli
schopnost přežívat v krajních podmínkách. Arab
více než kterýkoliv kůň
ovlivnil vývoj koňských
plemen na celém světě.
Tento arabský vliv se
datuje od sedmého a počátku osmého století, kdy
se vyznavači islámu dostali přes severní Afriku
do Španělska. Koně, kte-
ré si s sebou přivezli,
daleko předčili místní
plemena, a tak začal proces šlechtění vnesením
arabské krve, který probíhá dodnes .Čistokrevní
arabští plnokrevníci se
nyní chovají na celém
světě. Kromě přehlídek
se nesmírně hodí na vytrvalostní ježdění. V poslední době se opět zvyšuje zájem o arabské dostihy.
POPIS PLEMENE
Výška-144,2 – 152,5cm
Barva – převážně ryzáci,
bělouši, hnědáci a vraníci
Stavba těla - malá hlava
s širokým čelem, jemné
chřípí, štičí profil, široké
nozdry a malé uši, hluboké, jasně prokreslené
hrdlo nasazené ve výrazném oblouku, ladně kle-
nutý krk, dlouhé prostorné tělo s širokým hlubokým hrudníkem a krátkým rovným hřbetem,vysoce nasazený
ocas, tvrdé suché končetiny s výraznými šlachami
a hustými jemnými kostmi, tvrdá tvarovaná kopyta, jemná hedvábná
hříva a ocas.
ZAJÍMAVE ÚDAJE
Jedinečný
vzhled arabského plnokrevníka je určován utvářením páteře, které se liší
od ostatních koňských
plemen v několika ohledech. Arab má 17 žeber
(ostatní koně 18), 5 bederních obratlů (ostatní3)
a 16 ocasních obratlů
(ostatní18)
ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK
Život člověka byl
nerozlučně spjat s koněm
po více než 4000let, ale
za celou tu dobu nic nepředčilo vyšlechtění plnokrevníka.
Infoželvík
Kromě toho, že je plnokrevník nejlepším závodním koněm světa, sehrál i
rozhodující úlohu při vylepšování chovu řady
starých plemen koní a
ponyů a při vytváření
nových plemen.Tento
proces uvedl do pohybu v
šestnáctém století Jindřich III., když založil
proslulý královský
hřebčinec v Hampton
Courtu. Jeho dcera Alžběta I. založila další chov
v Tutbury v Staffordshiru. Oba panovníci dováželi koně ze Španělska a
Itálie a křížili je s anglickými plemeny. Za vlády
jejich následovníků– Jakuba I., Karla I. a Karla
II- získal chov a dostihy
novou hnací sílu. Na počátku sedmnáctého století se pravidelné dostihy
konaly již v Newmarketu,
CHesteru, Doncaste. Řada šlechticů se věnovala
chovu koní pro dostihy a
vysílala své agenty do
zámoří pro kvalitní chovné hřebce. Záznamy z té
doby se opakovaně zmiňují o berberech, arabech,
plemenech hobby a galloway (irský hobby a skotský galloway byli známými dostihovými koňmi té
Stránka 11
doby),a právě z jejich
krve vzešel moderní plnokrevník. Přesný postup
vyšlechtění předků anglického plnokrevníka se
již nikdy nedozvíme, neboť koně často měnili
jména se změnou majitele a termíny arab, berber
nebo turek se často používaly nepřesně. Nicméně
jisté je, že během poslední čtvrtiny sedmnáctého
a první čtvrtiny osmnáctého století zakoupili
Angličané nebo jejich
agenti řadu východních
hřebců, zkřížili je s anglickými klisnami smíšeného původu a založili
dynastii slavných závodních koní. Mezi nejznámější z těchto hřebců
patřili Byerley Turk, Darley Arabian a Godolphin
Arabian, kteří jsou považováni za praotce plnokrevníka. V roce 1791
vyšel „Úvod k Všeobecné
plemenné knize“ a následovalo několik dalších
předběžných publikací,
až v roce 1808 se objevil
první svazek Všeobecné
plemenné knihy. Kůň je
klasifikován jako plnokrevník, jsou-li oba jeho
rodiče zapsáni ve Všeobecné plemenné knize
(nebo odpovídající oficiální plemenné knize plnokrevníků v dané zemi).
Plnokrevník je krásný,
temperamentní a energický kůň pěkného zevnějšku. Má volný, nízký
krok v trysku a vyznačuje se nezměrnou odvahou
a výjimečnou vytrvalostí,
kvalitami, které z něj činí
ideálního koně pro dostihy, lov i soutěže všestrannosti, military.
POPIS PLEMENE
Výška –různá, může být
144,2cm ale i více než
173cm. V průměru je 162
– 164,5cm.
Barva-prakticky všechna
zbarvení, nejčastěji hnědáci, ryzáci nebo tmaví
hnědáci. Rovněž bělouši,
vraníci a mourci. Bílé
znaky jsou přípustné.
Stránka 12
Infoželvík
znamnější
hřebce celé
historie tohoto plemene.
se učí reagovat na nejjemnější pobídky jezdce a
jezdec se snaží dávat
pobídky co nejpřesněji.
Monika Parkanová 7.A
Pro základní cviky můžete použít všestranné sedlo a jednoduché stíhlové
udidlo. Na závody budete
potřebovat drezurní sedlo. V drezuře se také využívá drezurního bičíku,
který je delší než jezdecký bičík.
Drezura
Stavba tělarůznorodá, ale nejlepší
jednotlivci mají vynikající
stavbu těla charakterizovanou ušlechtilou inteligentní hlavou, elegantním krkem, šikmými
plecemi, krátkým silným
tělem s hlubokým hrudníkem, silnou svalnatou
zádí s dobře nasazeným
ocasem, čistýma tvrdýma
nohama se sestupnými
hlezny a minimálně 20cm
dlouhou kostí pod karpem.
ZAJÍMAVÉ ÚDAJE
Byerley Turk byl chycen
kapitánem Byerleym
v Budě v osmdesátých
letech sedmnáctého století, který v jeho sedle absolvoval bitvu na řece
Boyne a pak ho poslal do
Anglie jako jednoho ze
zakladatelů plemene.
Jeho pravnuk Turk
Herod patří mezi nejvý-
Drezura je
jedno z nejdůležitějších
odvětví jezdeckého sportu. V roce 1532 založil
Frederico Grisone akademii, kde byli koně
připravováni k předvádění složitých pohybů.
Během staletí se drezurní jěždění vyvinulo z
jakéhosi cirkusového
představení až do podoby, kterou známe dnes.
V roce 1912 se jela první drezurní úloha na
olympijských hrách.
Cílem drezury je co nejvíce zdokonalit pohyb
koně.
Drezura je pokročilejší stupeň klasické
jízdy. Koně a jezdci, kteří
jezdí v anglickém stylu,
většinou znají základy
drezurních cviků. Rozvoj
drezurních dovedností je
podmíněn speciálním
výcvikem a kázní. Koně
Srovnání
Každý kůň má
od přírody tendence ke
křivému držení těla. Abychom mohli koně správně
srovnat, postavit a udržet
předek koně před zádí
tak, aby zadní končetiny
sledovaly stopu předních
končetin, je potřeba udržovat kmih v pohybu a
součastně se postarat o
stejnoměrné držení otěží.
Křivý kůň pokládá více
tlaku do jedné z otěží. Na
té straně, kde je kůň více
do ruky, musí jezdec koně pobídnout s vydržující
pobídkou otěže na této
straně. Pomalu se takto
snažíme koně srovnat. S
koněm jezdíme často také
na střední čáře jízdárny,
kde kůň nemá žádnou
oporu stěny.
Infoželvík
Zastavení
Provedením korektní zádrže koně zastavíme. Kůň stojí správně
tehdy, když má přední a
zadní končetiny pravidelně vedle sebe s váhou rozloženou na všech čtyřech
končetinách. Při správném provedení zádrže
přenese kůň váhu na zadní končetiny. Kůň musí
reagovat okamžitě, ale
nikdy ho nesmíme zastavit brutálně najednou.
Uvolněný kůň v zastavení jemně překusuje na udidle a je
ochoten buď ihned
vykročit vpřed a nebo
couvat.
Couvání
Pobídku k
couvání dává jezdec
prvně holeněmi. Ve
chvíli, kdy kůň zdvihne zadní nohu, aby
vykročil vpřed, přiměje ho jezdec polovičními zádržemi k zpětnému pohybu této zadní
a protilehlé přední nohy.
Při couvání přemisťuje
kůň končetiny diagonálně,
tj. levá přední pravá zadní
jdou zároveň, následuje
pravá přední zároveň s
levou zadní. Kůň musí své
končetiny dostatečně
zvednout, přičemž přední
a zadní končetiny musí
Stránka 13
sledovat stejnou stopu.
četina koně střed kruhu.
Hlava koně je přistavena
Obrat kolem zádě
k vnitřní ruce a vnitřní
Při obratu kolem holeň jezdce nutí koně k
zádě opisuje záď koně
ustupování zádě, přičemž
menší půlkruh, přičemž
vnitřní zadní noha koně
vnější zadní noha překra- překračuje vnější zadní.
čuje vnitřní zadní nohu.
Vnitřní přední končetina
Nohosled musí zůstat
by měla v taktu chodu
pravidelný a vnitřní zadní dopadat stále na stejné
noha nesmí ustat v pohy- místo.
bu. Půlkruh, který záď v
Ustupování na holeň
obratu opisuje, by měl být
co nejmenší, ať je obrat v
Ustupování na
podstatě proveden okolo
holeň je cvik, ve kterém
jde kůň dopředu a
zároveň do strany.
Kůň před jednostranně působící
holení ustupuje do
strany v postavení
k ruce opačné než
k té, v jejímž směru se pohybuje.
Ustupování na
holeň je základní
cvik pro všechny
ostatní cviky na
dvou stopách. Ohnutí v těle je velmi
lehké, tak jako
ohnutí v krku. Kůň
musí zůstat v pravnitřní zadní nohy, která
videlném pohybu a nesmí
se takto v chodu vždy
zvedne, ale zase dopadne vytáčet hlavu.
na téměř stejné místo.
Katka Stárová 9.A
Obrat o 180° (krátce čelem vzad) je poloviční piV příštím čísle vás seznárueta.
míme s westernovou
Obrat kolem předku
jízdou a jejími disciplínaPři obratu kolem mi :-)
předku tvoří přední kon-
Stránka 14
Infoželvík
Bojová umění
Bojová umění
jsou kombinací bojových
sportů a dovedností.
Vznikaly především v
Asijských zemích po staletí. Zatímco dříve se
používala především k
sebe obraně, dnes jsou
pro spoustu lidí především koníčkem. Mnoho
bojových umění má základ v učení budhisty
Bodhidarmy,který v 5.
Století navštívil chrám
Shaolin v Číně.
Džudo
Džudo využívá
především vrhací techniky.Při zápase na zemi se s používají
hmaty jako je páčení
paže aspeciální úchopové techniky. Džudo
(Judo)znamená v Japonském překladu
jemná cesta.Džudo
vychází ze starověkého umění džiu- džitsu.
Karate
Kickboxing je
kombinace boxu a bojového umění.Při kickboxu bojovník používá k boji ruce a chodidla,aby získal body.
Při francouzském kickboxumá bojovník na
nohou boty.
Kendó
Karate je druh
úderového bojového umění.Při karate se hodně
využívají kopy, rány,
úderykolenem a loktem a
různé techniky otevřenou
rukou.Trénink je rozdělen do dvou základních
částí-opakování pohybů a
zápasení s druhou
osobou.
Kickboxing
Při kendó bojovníci využívají meč.Meče
pro tento sport jsou vyrobeny z bambusu.Zápasníci si oblékají
ochranu těla „do“ a přilbus mřížkou, která se
nazývá „men“.
Infoželvík
Stránka 15
Tai chi
Tai chi je mírná forma cvičenízaloženém na přirozenem
držením těla.Pohyby
na sebe navazují. Toto
bojové umění je velmielegantní a jemné.
Barbora Čekalová.7.A
Taekwondo
Taekwondo je
bojové umění plné aktivity. Má několik součástí–
boj, sestavy, sebeobranu.
Turnaje probíhají na tatami– což je plocha, kde
proti sobě soupeří 2 bojovníci ve stejné váhové a
výkonnostní kategorii.
Souboje jsou vyřazovací,
vyhrává ten, kdo porazí
všechny své soupeře. Závodit
se může také v dokonalém provádění sestav,
kdy každý pohyb má
svůj smysl a přesná pravidla. Sebeobrana zahrnuje základní prvky
obrany v případě napadení. Oblíbené jsou také
exhibice,
kdy bojovníci
přesekávají rukou či
nohou
dřevěné
desky.
postup musíte být připraveni fyzicky i odborně, každá barva má
přesná pravidla– jaké
sestavy a odborné znalosti musíte perfektně
zvládat.
Výkonnost si
bojovníci postupně zlepšují pravidelnými tréninky a získáváním
„pásků“.Postupuje se od
bílého, přes žlutý, zelený, modrý, červený a
nejvyšší je černý. Na
začít s taekwondem,
přijďte do tělocvičny B v
čase 16—20 hod v pondělí a v čase 15– 19 hod
ve středu. Bude vás učit
trenér Petr Lacek. Těšíme se na vás, team
taekwondo Lacek.
Pokud chcete
Lenka Samcová 7.B
Stránka 16
Infoželvík
Balet
Shrnutí fakt o
nejznámějším tanci:
Balet je druh
tance plný ladných pohybů. Baletní představení
vypravuje příběh, který
není mluvený a doprovází
ho hudba. Balet vznikl v
Evropě v 16. a 17. století
na dvoře Ludvíka XVI.
Původně mohli balet tančit pouze muži, nikoli
ženy.
Tanečníci
Než se profesionální tanečníci dostanou na pódium, musí prodělat mnoho
hodin tvrdého tréninku.
Každý tanečník či tanečnice většinou začíná s
baletem již v dětství. Při
výuce baletu se žáci učí
nejprve základní prvky,
potom ti pokročilí i složitější věci. Při hodinách
baletu hraje hudební
doprovod, který zpravidla
zajišťuje klavírista. Na
trénink je třeba nosit i
oblečení vybrané pro tančení baletu, jsou to zpravidla návleky a svetrysvaly potřebují být v teple, aby se předešlo namožení svalů, nebo nějakému úrazu.
Jak krásné...
Aby bylo baletní
představení naprosto
dokonalé, potřebují baletky také dobře vypadat.
Proto mají krásné skládané sukně, které
se nazývají tutu, baletní
boty- takzvané špičky a
někdy i čelenky. Také
mají nádherný účes- většinou ho představuje paruka. Baletky tráví celé
hodiny líčením, protože v
záři světel nejsou vidět
tanečníkovy výrazy ve
tváři. Kostým může být
buď tradiční nebo moderní. Na větší představení
se může potřebovat i více
jak 300 kostýmů.
Slavné balety
V první řadě je
bezesporu Labutí jezero,
které složil Petr Iljič Čajkovskij. Tento ruský
skladatel složil ještě
mnoho známých baletů,
například: Šípková Růženka nebo Louskáček,
který se v současné době
hraje nejčastěji v období
Vánoc. Dalším známým
baletem je francouzský
balet Giselle. Mladším a
ne příliš zkušeným tanečníkům se dává role kocoura a bílé kočky v baletu Kocour v botách.
Neméně známý je například Pták Ohnivák.
Barbora Čekalová 7.A
Infoželvík
Stránka 17
Tance
Salsa
Salsa je latinsko
-americký tanec. Dnes je
velmi populární i v USA
a Evropě a zažívá boom i
v ČR. Španělské slovo
salsa se používá pro
označení omáčky, avšak
hudebníci se domnívají,
že v tomto případě se má
na mysli spíš koření, a
skutečně právě toto vás
napadne, když si salsu
poprvé zatancujete.
níci budou tančit
(podobně jako Round
Dance). V této variantě
tance jsou běžné figury,
při kterých se rychle střídají taneční partneři.
Dalším typem salsy je
Kubánská salsa - svobodný tanec v nesvobodné
zemi. Pro Kubánskou
salsu jsou charakteristické složité pohyby rukou a
neobvyklá přirozenost a
spontánnost. Kubánci
jsou skvělými tanečníky
salsy a jejich otočky jako
by popíraly zákony fyziky.
Pohyb těla
Typy salsy
Zvláštní formou
salsy je takzvaná Salsa
Rueda (Rueda de Casino), která se tančí v kruhu, přičemž jedna osoba
vyvolává v průběhu tance
názvy figur, které taneč-
Při tančení salsy
je pohyb těla stejně důležitý, ne-li důležitější něž
samotné taneční kroky.
Tance pocházejí z Latinské Ameriky a zejména
ty, které pocházejí z Karibiku, jsou výsledkem
smíšeného historického
vlivu původních obyvatel,
španělských kolonizátorů
a afrických otroků, kteří
sem byli po staletí násilně dováženi. Právě od
afrických otroků pocházejí charakteristické bubny
a rytmické nástroje, ale i
vzpřímené držení těla při
tanci, které je zcela běžné
pro Afričany zvyklé nosit
veškerý náklad na hlavě.
Proto při tancích s karibskou minulostí, jako je
salsa, zůstávají hlava a
ramena ve vzpřímené pozici tak dlouho jak je to
možné.
Štěpánka Vytisková 7.B
Jive (čti džajv)
Je rytmický
latinsko-ameriský tanec. V mnohém je ovlivňován rokenrolem,
swingem, boogiewoogie, ale naleznete v
něm i prvky z diska.
Počátky tohoto tance
jsou spojeny s černými
otroky na jihu USA.
Zpočátku byl Jive spojován s mladými lidmi,
proto se ho staří lidé
snažili vykázat z tanečního parketu. Až v roce
1944 vydal Viktor Silvester první standardizovaný popis Jivumnozí tanečníci si k
němu ale přidávali a
přidávají různé kreace.
Stránka 18
Infoželvík
.Latisko-americké
tance
Paso doble
Je jediný latinskoamerický tanec, který
nemá kořeny v černošské
kultuře.
Původně šlo o
španělský lidový tanec.
Tančili ho pouze muži a
znázorňoval vítězství toreadora nad býkem. Párovým tancem se stalo paso
doble až počátkem
20. století ve Francii. Jeho
premiéra se uskutečnila v
roce 1919 v Paříži. Ovšem
popularitu si získalo až
koncem 20-tých let. Tanec
je nabitý smyslností, emocemi a dramatičností, což
podtrhuje i doprovodná
hudba vytvářející iluzi
příběhu. Muž při tanci
představuje toreadora a
žena jeho šátek, muletu.
Katka Stárová 9.A
Samba
Slova samba
pochází z portugalského slova „samba“, což v
překladu znamená
božská tanečnice. Nejznámější sambou je
samba karnevalová.
Existuje mnoho druhů
samby: párová, sólová
a další. Všechny ale
mají společný sambový
rytmus, i když se každá tančí na trošku odlišnou hudbu. Ale zpět
k nejoblíbenější, karnevalové sambě: pánev
je zde nejdůležitější
částí těla. Je to typický
tanec pro karnevaly po
celé Brazílii. Karnevalová samba nemá velké
množství kroků, ale
zato při ní mají tanečníci a tanečnice nádherné kostýmy. Karnevalová samba je nejrychlejší ze všech
samb. Axe je moderní
styl samby a zrodil se
na severovýchodě Brazílie. Tanečník svými
pohyby vyjadřuje text
písně, na kterou tančí.
Často zahrnuje sambové kroky, ale není to
pravidlem. Najdeme v
něm i prvky z diska,
hip-hopu a karnevalové samby. Tento tanec
má pomalejší tempo
než například karnevalová samba, je ale o
dost náročnější na výdrž. Soutěžní párová
samba se od brazilské
samby liší hlavně tím,
že je to tanec v neustálém napětí těla. Brazilská samba je oproti
tomu typická svým
uvolněním. Na soutěžích amatérů je samba
prvním tancem, což
některým párům dělá
problémy, protože
samba je celkově těžší
tanec.
Bára Čekalová 7.A
Infoželvík
Stránka 19
Příběh s poučením
Příběh, který
vám chceme vyprávět,
se bude odehrávat mezi dětmi na základní
škole.
dětí neušlo pozornosti
jejich paní učitelky, která se spojila s jejich rodiči a tuto situaci se
snažila řešit.
Žáci základních
škol se učí číst, psát a
počítat, ale také se shledáváme s tím, že se dostanou i do nepříjemných situací. Mohou se
stát obětí šikany, kdy je
starší spolužáci nutí
k činnostem, které
s učením základních
škol nemají nic společného. Je to kouření, pití
alkoholu ale také –braní
drog. Nejčastěji se
žáci základních škol
k těmto činnostem
dostanou v zajetí nějaké party. Pokud
chtějí být v partě a
nechtějí být z této
party vyloučeni, musí
s touto partou provádět i ty nepěkné věci.
Paní učitelka si
tuto skupinku dětí
pozvala do ředitelny a
snažila se s nimi probrat danou situaci. Ale
bohužel, děti nechtěly
nic říct, protože se obávaly pomsty vůdce party. Ani podpora rodičů
a paní učitelky nepřiměla děti , aby řekly co je
trápí.
Skupinka
pěti žáků se po
prázdninách začala chovat nějak podivně. Prospěch ve škole se jim
zhoršil, nesoustředili se
na jakoukoliv činnost a
byli neustále tak nějak
v oblacích.
Chování této skupinky
Rodiče se tedy
rozhodli pro jiný krok.
Chtěli zkontrolovat, co
jejich děti dělají ve
svém volnu.
Zpočátku se
nezdálo, že by se dělo
něco špatného. Děti jen
tak lelkovaly v parku.
Po chvíli se k nim přidala jiná skupinka daleko
starších dětí. Něco se
rodičům nezdálo a tak
zasáhli. Starší žáci mladším nabízeli cigarety a
marihuanu.Tuto situaci
už rodiče nemohli řešit
sami, proto se obrátili
na policii, která to dotáhla až do konce. Rozmotala celou velkou síť
dealerů.
Skupinka těchto pěti dětí měla veliké
štěstí, že paní učitelka a
rodiče zasáhli včas, protože následkem braní
drog se může stát velká
závislost, která se bez
pomoci druhých nedá
zvládnout. Jsou
k dispozici odvykací
centra, ale bez velké
vůle a trpělivost se to
samo nepodaří.
Je velmi důležité, aby děti měly možnost se obrátit
s jakýmkoliv problémem na dospělé. Ať jsou
to rodiče nebo škola.
Klárka Šeredová 5.B
ZŠ Krásovy domky
Chcete-li nám něco psát, s
časopisem pomáhat, pište na
adresu:
KD.skolninoviny@seznam.
cz
Nebo se hlaste u paní učitelky
Medové
webové stránky školy
Naši milí čtenáři,
Dostalo se vám do ruky prv
ní číslo v
tomto školním roce. Podílel
i se na něm
žáci sedmých, osmých, devátý
ch, ale
hlavně také nováčci ze šestýc
h tříd. Děkujeme všem za trpělivost a
snahu, se
kterou se do psaní a vkládá
ní textů do
počítače pustili, za hodiny str
ávené mravenčí prací nad každým člá
nkem. Doufám, že se vám líbilo a jistě
vás také
potěší „Vánoční speciál“, kte
rý už je na
dohled… Ohlédneme se za
Akademií,
Mikulášskou nadílkou a hla
vně– budeme se těšit na Vánoce! B. Me
dová
www.krasovydomky.cz
Jaderná elektrárna Temelín a zámek Kratochvíle
Dne 26.
září 2012 se třídy 9.A a
9.B zúčastnily školní
exkurze s paní učitelkou Hlaváčkovou a
panem učitelem Bartoškou.
V 7 hodin se
autobus dal do pohybu
a my vyrazili směr jaderná elektrárna Temelín. Cesta netrvala
dlouho a zhruba za 2
hodiny jsme se již fotili
v areálu elektrárny.
Uvítala nás milá průvodkyně, která nám v
kinosálu vysvětlila
princip jaderné elektrárny. Během jejího
výkladu jsme si vše pilně zapisovali do pracovních listů. Prošli jsme se
po muzeu elektrárny,
dovyplnili poslední otázky a vyrazili na zámek
Kratochvíle. Zde jsme se
opět dozvěděli spoustu
informací. Prošli jsme
okolí zámku a vydali se
Bartoškovi.
zpět k Pelhřimovu. Z
výletu jsme si přivezli
spoustu zážitků. DěkuReichlová, Bílá 9.A
jeme paní učitelce Hlaváčkové a panu učiteli