PIVOTAL CRM.indd

Transkript

PIVOTAL CRM.indd
Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE
Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE je
komplexní a zároveň flexibilní nástroj
podporující procesy spojené s prodejem,
marketingem a servisem.
Každá společnost má specifické
potřeby, know-how, podniká v jiném
oboru, má různé zákazníky s různými
potřebami. Pivotal CRM je řešení, které se
ohýbá přesně podle požadavků a specifik
zákazníka a jeho oboru.
Customizace celého řešení nekončí
u potřeb společnosti, ale prochází až na
úroveň jednotlivých uživatelů.
PIVOTAL – OBOROVÁ ŘEŠENÍ
Potřeba efektivně řídit vztahy se zákazníky
se prolíná napříč všemi odvětvími, ale
specifická obchodní pravidla a procesy se
v jednotlivých oborech liší.
Finanční služby – zvýšení věrnosti
klientů prostřednictvím cílené nabídky
služeb. Umožnění sdílení a spolupráce
na jednotlivých úkolech. Efektivní správa
informací a procesů.
Developerská činnost – oslovení
potenciálních klientů, přehledná správa
prodejního procesu a nadstandardní
zákaznická podpora za použití nástrojů
specifických pro tento obor například
rezervační systém, výpočty provizí, správa
databáze.
Právní a poradenské služby – zvýšení
množství účtovatelného času, posílení
vztahů s klienty, zlepšení přístupu ke
klientským informacím, redukce množství
tištěných materiálů a byrokratické zátěže.
Evidence mandátních smluv a projektů.
Obchod a služby – vyhledávání
potenciálních
zákazníků,
reporting
a kontrola efektivnosti prodejních procesů,
automatizovaná správa dokumentů.
Výroba – přehledná evidence cen,
zásob a smluv. Orientace na zákazníka
pomocí CRM nástrojů určených pro
výrobní sféru.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Pivotal
se
vyznačuje
třívrstvou
architekturou, kterou reprezentuje datová
vrstva (Data Services Tier), aplikační vrstva
(Business Services Tier) a klientská vrstva
(Presentation Services Tier).
Datová vrstva slouží k ukládání dat
systému. Aplikační část obsahuje kromě
všech serverových aplikací (Web server,
Pivotal MarketFirst server...) i nástroje
pro správu celého řešení (Pivotal Toolkit
a Pivotal Administrator) a zároveň i rozhraní
pro komunikaci s okolním prostředím
(Intellisync for Pivotal Connectors,
Pivotal Interaction Connectors a Pivotal
Integrations Connector).
Nejvyšší klientská část udává různé
typy uživatelů, kteří mohou do prostředí
Pivotalu přistupovat.
Pivotal může posílat/přijímat data od
ostatních aplikací pomocí XML souborů,
strukturovaných textových souborů
(např. csv), nebo replikací na úrovni SQL
Serveru (MSDTS).
Architektura systému Pivotal je
postavena na platformě .Net. Vývoj
aplikace sleduje poslední trendy ve
vývoji vícevrstvých aplikací jak z hlediska
použitých programových prostředků,
databázového prostředí, tak i z hlediska
bezpečnostních standardů a integrace
s platformou Windows.
www.llpgroup.com
BELGIUM
BULGARIA
CZECH
REPUBLIC
CROATIA
HUNGARY
LUXEMBOURG
ROMANIA
RUSSIA
SLOVAKIA
Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE
Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE tvoří
několik vzájemně propojených funkčních
modulů.
• Správa kontaktů
• Správa mkt. aktivit
Modul PRODEJ
• Správa obchodních
případů
• Segmentace, skóring
zákazníků
• Řízení aktivit
• Analýza a reporting
• Analýza a reporting
• Analýza a reporting
• Hodnocení zákazníků
• Webový portál
• Správa dokumentů
• Přehled o konkurenci
• Kontaktní centrum
Jádrem CRM Pivotal je centrální databáze
partnerů. S těmito kontakty systém
umožňuje dále pracovat – vytvářet
a vyhodnocovat vazby mezi nimi,
plánovat a delegovat různé typy aktivit
a tyto pak dále vyhodnocovat. Sdílení
kalendáře a integrace s MS Office přispívá
k přehlednosti činností jednotlivých
uživatelů. Modul PRODEJ CRM Pivotal
rovněž umožňuje pohodlně připravovat
nabídky v kanceláři nebo za pomoci
mobilního klienta i přímo u zákazníka. Po
akceptaci nabídky zákazníkem vzniká
objednávka, kterou lze exportovat do
ekonomického systému. Analytická část
CRM Pivotal významně napomáhá při
vyhodnocování zákazníků i vlastních
obchodníků a jejich aktivit.
PRODEJ
MARKETING
„Řešení Pivotal CRM rozhodně splnilo naše
SERVIS
• Evidence a eskalace
support incidentů
• Knowledge base a FAQ
PARTNER
MANAGEMENT
• Partnerská spolupráce
• Sdílení informací
• Webový portál
webového portálu a vazba na kontaktní
centrum.
očekávání, i když musím přiznat, že stále naplno
nevyužíváme jeho kapacity. Ale jak se rozšiřuje
Modul PARTNER MANAGEMENT
počet uživatelů a jak se projekt posouvá kupředu,
Pivotal CRM Partner Management je
nástroj, který zjednodušuje a zefektivňuje
spolupráci s partnerskými firmami na
společných obchodních případech.
Usnadňuje jak dohled nad aktivitami
partnera, tak pomáhá během společných
projektů aktivity plánovat. Slouží
k bezpečnému sdílení relevantních údajů
s partnerskými firmami.
tak se rozšiřuje i množství používaných funkcí.
Pivotal je velice příjemný a stabilní systém, který
se lze velmi rychle naučit a pak není nijak náročný
a výrazně usnadňuje práci.“
Klára Pojerová, ředitelka obchodu
společnosti CPP Development
Modul SERVIS
Modul MARKETING
Marketingový modul Pivotal CRM je
pružný nástroj, který dokáže pomocí
různých komunikačních kanálů (email,
hromadný mail, telefon, …) připravovat
a organizovat marketingové kampaně
cílené na konkrétní skupinu stávajících
i potenciálních zákazníků. Marketingový
modul zároveň poskytuje zpětnou vazbu
ve formě analýz a vyhodnocení efektivity
a výnosnosti jednotlivých aktivit.
Servisní modul Pivotal CRM podporuje
efektivní řešení akutních servisních
zásahů, plánuje pravidelné servisní
kontroly, udržuje historii jednotlivých
požadavků zákazníka. Modul SERVIS slouží
k evidenci a eskalaci support incidentů,
dále
umožňuje
vyhodnocovat
a reportovat záznamy o řešení problémů.
V tomto modulu lze rovněž vytvářet
znalostní bázi a FAQ. Významná je i funkce
sdílení údajů se zákazníky prostřednictvím
Mobilní CRM pro Váš laptop, PDA, blackberry
CRM Pivotal umožňuje obchodníkům, technickým konzultantům, servisním technikům volný přístup k informacím ať
už při cestě za zákazníkem nebo během schůzky s ním. Přínosem je možnost tvorby nabídek a cenových kalkulací přímo
na místě prodeje, přístup k různým typům dokumentů a samozřejmě i k detailům týkajícím se zákazníka a jednotlivých
aktivit, které s ním byly vedeny na úrovni prodeje, marketingu i servisu.
LLP Prague s.r.o.
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
Tel: 00420 284 001 611
Fax: 00420 284 001 622
[email protected]
O společnosti LLP Prague
LLP Group poskytuje konzultační a softwarové služby
středně velkým i globálním společnostem v regionu
střední a východní Evropy i mimo něj. Přístup společnosti
LLP spojuje konzultační schopnosti a znalosti v oblasti
projektového managementu se světovými softwarovými
produkty i vlastním vývojem softwaru s cílem poskytovat
klientům cenově dostupná a realistická řešení.
LLP Group se zaměřuje na provozní, finanční a analytické
potřeby lokálních i mezinárodních organizací, stejně jako
na potřeby v oblasti reportingu a vztahů se zákazníky.
LLP je resellerem řešení Infor FMS SunSystems, Microsoft
Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Pivotal,
[email protected] a [email protected] Konzultační a technické
týmy LLP jsou umístěny v Praze, Bratislavě, Budapešti,
Bukurešti, Sofii a Záhřebu. Více informací naleznete
na www.llpgroup.com/cz.
www.llpgroup.com
BELGIUM
BULGARIA
CZECH
REPUBLIC
CROATIA
HUNGARY
LUXEMBOURG
ROMANIA
RUSSIA
SLOVAKIA

Podobné dokumenty

Case study - LLP Group

Case study - LLP Group přístup k implementaci systému a řízení celého projektu, které vedlo jak k dodržení všech domluvených termínů tak i

Více

Nový CRM systém ve společnosti LMC – efektivní management a

Nový CRM systém ve společnosti LMC – efektivní management a usnadnění práce tak nyní každá úspěšně uzavřená příležitost automaticky přechází do plánu na příští rok. Obchodník ale může jednoduše provádět potřebné úpravy příležitosti reflektující specifika BE...

Více

Klienti Treasury pod drobnohledem

Klienti Treasury pod drobnohledem rozhraní mezi Microsoft Dynamics CRM a ostatními bankovními systémy pro získávání informací o zůstatcích na účtech klientů, o zřízených limitech pro obchody, o oprávněných osobách klientů pro uzaví...

Více