Text ke stažení - Ing. Mgr. Marie Nováková

Transkript

Text ke stažení - Ing. Mgr. Marie Nováková
www. marienovakova.cz
Implementace etické výchovy do školního výchovně vzdělávacího
procesu.
přednášková témata pro učitele a ředitele škol
lektor Ing. Mgr. Marie Nováková
1.Etická výchova - výchova k prosociálnosti
cca 60 – 90 min, lze zkrátit
A/ Seznámení s projektem EtV prosociální etiky R. Roche Olivara , L.Lencze (výchovný cíl,
výchovný program, výchovný styl, metody)
B/ Struktura hodiny (konkretizace)
C/ Rozdělení výchovného programu podle věku a vyspělosti žáků
D/ Vhled do realizace 1. Tématu komunikace, komunikace citů
E/ Praktická ukázka např. psychohra Cesta zpět časem, Maska, nebo Cesta lesem
2.Etiká výchova z pohledu prevence proti šikaně
cca 60 min- 90min
A/ Teorie k tématu (typy agresorů, obětí, problémy diagnózy šikany)
B/ Představení projektu EtV
C/ Zaměření na témata: Strach, Práce s afekty, Maska, kterou nosím
D/ Praktická ukázka: Sebepřijetí, Pozitivní hodnocení druhých , Bezpodmínečné přijetí
[email protected]
tel. 775 204 208
www. marienovakova.cz
3. Etická výchova z pohledu prevence
cca 60 min
A/ Představení projektu Etv
B/ Prevence rizikového chování dospívajících
C/ Význam prožitkové pedagogiky a vhodný výchovný styl pro stmelení kolektivu přídy
D/ Přínos programu EtV (co do obsahu, cíle, zaměření, soustavnosti, koncepce práce) praktické rady, způsob práce
4. Účinný výchovný styl pedagoga z pohledu etické výchovy
Anotace:
Sociální kompetence učitele autenticita, bezpodmínečné přijetí žáka (oddělení provinění od
provinilce), empatie. Nástroje a metody pedagogického působení; vytváření spolupracujícího
kolektivu, induktivní disciplina (výchova metodou důsledků), systém odměn a trestů,
stanovení pravidel, připisování pozitivních vlastností atd.
Seminář předkládá výchovný styl pedagoga vedoucí ke spolupráci a stmelení kolektivu,
působící preventivně proti agresivitě žáků, vycházející z praxe, z modelu prosociální výchovy
R. Roche- Olivara 3 hod.
[email protected]
tel. 775 204 208

Podobné dokumenty

text ke stažení

text ke stažení 1.Etická výchova - výchova k prosociálnosti cca 60 – 90 min, lze zkrátit A/ Seznámení s projektem EtV prosociální etiky R. Roche Olivara, L. Lencze (výchovný cíl, výchovný program, výchovný styl, m...

Více

Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme . (když přichází dítě)

Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme . (když přichází dítě) Ing. Mgr. Marie Nováková Seminář rodičovských kompetencí je prožitkový seminář zaměřený na harmonii vztahů v rodině,rodičovské kompetence. .Je určený pro ty, kteří se snaží poznávat rodičovství jak...

Více

Návod pro cvičení Bilko

Návod pro cvičení Bilko Řízená klasifikace nad daty Landsat 7 ETM+ V tomto cvičení si ukážeme posloupnost nejdůležitějších kroků řízené spektrální klasifikace, které se provádějí v rámci trénovací a klasifikační etapy. Vy...

Více

Jdu do práce

Jdu do práce Pokud tyto pracovníky nezaměstná nebo jich zaměstná málo, musí využít jednu z těchto možností: o odebírat výrobky nebo služby od organizací zaměstnávajících více jak 50 % osob se zdravotním postiže...

Více

Sociální komunikace - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Sociální komunikace - Pražská vysoká škola psychosociálních studií BIERACH, A. Poznej člověka na první pohled. Praha: Alternativa, 1996. BUDA, B. 1987. Čo vieme o empatii. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. ISBN 075–014–38. BURTON, G. – JIRÁK...

Více

Sborník "Ohlédnutí za uplynulých 10 let"

Sborník "Ohlédnutí za uplynulých 10 let" Další mČly potĜebu sdČlovat si své zkušenosti, spoleþnČ Ĝešit problémy. Výjimku tvoĜí Klub dvojþat a víceþat Praha, který vznikl z klubového setkávání dvojþat v MC Na PoĜíþí. DĤvodem byl nedostatek...

Více

4. - 8. listopadu 2012 PRAHA

4. - 8. listopadu 2012 PRAHA a dramatikem) Vstup volný. Ve francouzštině s českým překladem. Arezki Mellal patří k nejvýznamnějším současným autorským veličinám nejen v Alžírsku, ale také ve světě. Narodil se v roce 1949 a zpr...

Více

Salon Vlaďka

Salon Vlaďka Obočí (vláskování, stínovaní, komplet)

Více