TRAFFIC EDUCATION

Komentáře

Transkript

TRAFFIC EDUCATION
Autor: Mgr. Bc. Ivana Stará Škola: I. Základní škola Zruč nad Sázavou
TRAFFIC EDUCATION
Mezipředmětové vztahy: Zeměpis
Časová dotace: 45 minut
Ročník: 9.
Cíle:
Zeměpis:
•vysvětlit pojem doprava, druhy dopravy, dopravní cesty
• charakterizovat výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy z hlediska ceny, dostupnosti, spolehlivosti, rychlosti
Angličtina:
•pojmenovat druhy dopravy, jejich dostupnost, spolehlivost, rychlost, pružnost
• diskutovat na téma výhody a nevýhody jed
notlivých druhů dopravy
• zopakovat si stupňování přídavných jmen
Cílová slovní zásoba a fráze:
• transport, roadways, railways, waterways, airways, modes of transport, means of transport, to move, goods, fast, slow, expensive, cheap, speed, reliability, flexibility
Pomůcky a materiály:
• nástěnná mapa světa nebo mapa světa zobrazená na interaktivní tabuli
•notebook či tablet pro vyhledávání informací na internetu
•slovník do každé skupiny
•nůžky, lepidlo, čtvrtka A3
•zpracovaný postup práce (příloha 1)
•zpracovaný diagram – druhy dopravy (příloha 2)
•zpracovaný kvíz na téma doprava (příloha 3)
•tabulka – výhody, nevýhody, rychlost, spolehlivost a pružnost dopravy (příloha 4)
Odkazy :
http://log.logcluster.org/mobile/response/transport/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_of_transport
1
Průběh:
1. Seznámíme žáky s cílem vyučovací hodiny – vysvětlit pojem doprava, druhy dopravy,
dopravní cesty. Charakterizovat výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy z hlediska
ceny, dostupnosti, spolehlivosti, rychlosti.
Zopakovat si stupňování přídavných jmen v anglickém jazyce.
2. Žáci si slovně zopakují stupňování přídavných jmen na základě připraveného seznamu
(příloha 5), který bude promítnut na tabuli.
3. Žáci se rozdělí do dvojic, každá dvojice se seznámí s pracovním postupem. (příloha 1)
4. Žáci budou postupně pracovat ve dvojicích na následujících úkolech, pracují dle pracovního
postupu, během tvorby prezentací spolu komunikují anglicky:
• rozstříhají si připravené grafy druhů dopravy a charakteristik základních výhod a nevýhod
atp. Výsledek nalepí na připravenou čtvrtku. (příloha 2)
• vyřeší kvíz – vystřihnou si tabulku a přeskládají tak, aby jednotlivé definice a charakteristiky
byly pravdivé (příloha 3)
• na internetu najdou vhodné obrázky, které charakterizují jednotlivé druhy dopravy
• vhodně sestaví prezentaci z grafu, tabulky a obrázků
• diskutují na téma výhody a nevýhody dopravy, rychlost, spolehlivost, pružnost (příloha 3)
• na základě diskuze doplní připravenou tabulku
4. Vyučující bude průběžně kontrolovat práci každé dvojice, mentoringem podporovat postupy
v rámci jednotlivých dvojic.
5. Vyučující postupně zkontroluje dokončení každého ze tří úkolů u každé dvojice. Po každém
shrne základní informace – dle zpracovaných prezentací, grafů, vyřešený kvíz.
6. Žáci a vyučující diskutují v angličtině výhody a nevýhody dopravy, zpracují společnou
tabulku, do které vyberou nejdůležitější argumenty. Používají fráze vyjadřující názor: In my
opinion, In my experience, As far as I concerned, Personally I think, I´d say that, What I
mean is, Of course, Yes, I agree, I don´t agree with you, Exactly, So do I…
7. Žáci sebehodnotí vlastní práci, zhodnotí spolupráci v rámci dvojice a vyučující provede
hodnocení průběhu a výsledků jednotlivých dvojic a dosažení cíle vyučovací hodiny.
2
Příloha 1
Postup
1. Vystřihejte si připravené podklady grafu – druhy dopravy a výhody a nevýhody jednotlivých
základních druhů.
Cut out the materiál – modes of transport and their advantages and disadvantages.
2. Z vystřihaných podkladů vytvořte na připravený prázdný list papíru prezentaci, přiřaďte
správně k jednotlivým druhům dopravy jejich výhody a nevýhody. Diskutujte ve dvojici,
hledejte na internetu. Postupujte systematicky, prezentaci zpracujte přehledně. (příloha 2)
Zpracovanou prezentaci doplňte vhodnými obrázky, které charakterizují jednotlivé druhy dopravy.
Prepare the presentation.
3. Vystavte zpracovanou prezentaci na připravenou tabuli a porovnejte výsledky s ostatními
dvojicemi. Diskutujte rozdíly.
Compare and discuss the differences.
4. Prostudujte připravený kvíz (příloha 3). Přeskládejte tabulku tak, aby charakteristiky, definice
odpovídaly skutečnosti. Zkontrolujte.
Study the quiz.
5. Diskutujte výhody, nevýhody, rychlost, pružnost a spolehlivost jednotlivých druhů dopravy,
poznámky zapisujte do připravené tabulky.
Prezentujte v angličtině výhody, nevýhody, rychlost, pružnost a spolehlivost jednotlivých
druhů dopravy. DIscuss and share the advantages and disadvatages, speed, flexibility and reliability of
individual modes of transports.
3
Příloha 2
Postup
ROAD
AIR
WATER
RAIL
Expensive
Restricted
loading
capacity
Economical
Range and
speed
4
Cheap
Economical
Large
loading
capacity
Fast
Reliable
Direct
Delays
Inflexible
Tracking
Relatively
fast
Direct
delivery
Flexible
Roads maybe
dangerous or
blocked
Slow
Not flexible
Transhipments
at ports
Příloha 3
Quiz -Transport
The basic modes of transport are
the means by which people and
goods move.
The Trans-Siberian Railway is
walk and used animals to carry
their goods.
The railways carry goods
and people over
the cheapest.
The fastest way of transport is
road, air, rail and sea.
People had to
5
air
Transport is
the most expensive due
to high cost of fuel.
Air traffic is
are roads.
Waterways are
long distances fast and cheaply.
Rivers and lakes are
the longest railway system.
The most common modes of
transport for short distances
inland waterways.
Příloha 4
Road
Speed
Flexibility
Reliability
Advantages
Disadvantages
6
Rail
Air
Water
Adjective
Fast
Cheap
Dangerous
Flexible
High
Long
Common
Slow
Good
Bad
Far
Boring
Big
Small
7
Comparative
Superlative

Podobné dokumenty

GLOBALIZATION

GLOBALIZATION 4. Vyučující bude průběžně kontrolovat práci každé dvojice, mentoringem podporovat postupy v rámci jednotlivých dvojic. 5. Vyučující bude průběžně kontrolovat práci každé dvojice, mentoringem ...

Více

zde - Audioteplice.cz

zde - Audioteplice.cz 2. Vaším cílem je postupně obejít SEDM míst, na každém (kromě posledního místa) najdete schránku a v ní následující údaje: a) anagram (=slovo popř. věta, ve které musíte přeskládat písmena, abyste ...

Více

Pravidla hry Tortuga

Pravidla hry Tortuga ručiček počínaje začínajícím hráčem. hráči odhalí své zástěny, přiřadí obě kostky k akci přepadení a otočí je

Více

Centrifuga 5430 5430R_labmark

Centrifuga 5430 5430R_labmark -při přemístění přístroje z chladné místnosti do laboratoře s normální teplotou musíte centrifugu nechat v klidu za laboratorní teploty po dobu 3 hodin současně přístroj musí být odpojen od zdroje ...

Více