plakt sv. Terezie jen 2015

Transkript

plakt sv. Terezie jen 2015
„Je to veliká milost
a komu ji Pán udělí,
ten dokáže spojit činný
a kontemplativní život.
Oba dva pak zcela slouží Pánu.
A tak jsou Marie i Marta
v náramné shodě“ (C 31, 5).
„Věřte mi, že Marta a Marie
musí svorně hostit Pána.
Dát najíst Pánu,
to znamená všemožně se snažit
získat mnoho duší,
neboť ty, jestliže se spasí,
budou ho věčně chválit“ (7 H 4, 12).
Bosé karmelitky Vás srdečně zvou
na zakončení roku sv. Terezie z Avily
kostel sv. Benedikta, Hradčanské nám., Praha 1
Triduum 12. - 14. října 2015: Marta a Marie u sv. Terezie
přednáší P. Jan Poříz OCD
pondělí 12. října: Marta ve službě Marii - uspořádání života pro život modlitby
úterý 13. října: Marie ve službě Martě - život jako měřítko naší modlitby
středa 14. října: Marta a Marie pospolu - modlitba a život: syntéza v lásce
vždy od 18 hod.: Angelus, nešpory, přednáška, litanie ke sv. Terezii
čtvrtek 15. října: slavnost sv. Terezie od Ježíše
7. 15 mše sv. - celebruje P. Vojtěch Kodet O.Carm .
17. 00 slavnostní nešpory
17. 30 2.mše sv. - celebruje apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza

Podobné dokumenty

450. výročí narození svaté karmelitky Marie Magdaleny de´Pazzi

450. výročí narození svaté karmelitky Marie Magdaleny de´Pazzi úmysl svatého Otce) a vzývání Panny Marie Karmelské a svaté Marie Magdalény de´Pazzi ve všech kostelech, kde působí karmelitky a karmelitáni. Tyto odpustky lze získat každý den při splnění stanoven...

Více

Papa e Sua Santita Francesco 00120 Citta del Vaticano Italia Jeho

Papa e Sua Santita Francesco 00120 Citta del Vaticano Italia Jeho Miloslavem Vlkem, ten půlku emailových důkazů laxně bez přečtení házel do elektronického koše, včetně zaslání na vědomí nunciovi z Vatikánu Giuseppe Leanza, který se vůbec této důkazně doložené zál...

Více

CARM V-BF_technické podmínky_CZ.dot

CARM V-BF_technické podmínky_CZ.dot Bodové filtry jsou kompaktní filtrační jednotky se zabudovaným radiálním ventilátorem, které je efektivní použít pro odprášení menších, daleko od sebe vzdálených zdrojů prachu. Efektivita spočívá v...

Více

FL 107

FL 107 kterým koncelebrovali zmínění vzácní hosté a mnoho dalších kněží, kteří na tuto pouť připutovali se svými farníky. Součástí poutě byl i bohatý doprovodný program, kde bych zmínil např. vynikající ...

Více

ZÁPIS ČÍSLO 7 školní rok 2013/2014 ze schůze HV SPŠ při SZŠ a

ZÁPIS ČÍSLO 7 školní rok 2013/2014 ze schůze HV SPŠ při SZŠ a akce „Den projektů“ prof. Sieglové. 6. Rada prosí pí Bendovou, aby provedla každoroční kontrolní revizi příjmu a výdajů ve spolupráci s pí Papírníkovou. 7. Rada schválila výdaj do maximální výše 30...

Více