GENESIS II produktový list CZ

Transkript

GENESIS II produktový list CZ
Co to je GENESIS◊ II?
GENESIS◊ II je klinicky úspěšný kolenní systém,
který byl představen v roce 1996 a je tudíž více jak
10 let na trhu. Má tedy již dlouhodobé výsledky
ověřené
vědeckými
studiemi
s
excelentními
◊
výsledky. GENESIS II je plně modulární kolenní
systém totální náhrady kolene pro primární i revizní
indikace.
GENESIS◊ II - optimální design
Správně vytvarovaný a lateralizovaný trochleární
žlábek (S – žlábek) dovolí u GENESIS◊ II správný
patelární chod během celého rozsahu pohybu.
GENESIS◊ II nabízí vysoce leštěnou, asymetrickou
tibiální komponentu, která odpovídá anatomii tibie
a poskytuje lepší krytí kosti. Kromě toho 3° zevní
rotace, která je běžná a akceptovaná u TKA, je u
GENESIS◊ II zakomponovaná přímo do femorální
komponenty. K tomu GENESIS◊ II nabízí všechny
výhody zevní rotace – vybalancovaný flekční i
extenční prostor – bez jakýchkoli nepříznivých
efektů jako medializace pately ve flexi, rotačního
chybného postavení femuru proti tibii, ustoupení z
tibiálního krytí a antero – laterálního dosednutí.
GENESIS◊ II - nižší opotřebení
Snížení opotřebení je jedna z hlavních výhod GENESIS◊ II systému a tato otázka
byla zdárně adresovaná na vývoj technologie OXINIUM◊ Oxidized Zirconium a
optimalizována na design implantátu. OXINIUM◊ vám dovolí prodloužený čas
opotřebení jako keramika, ale bez rizika rozlomení. Je to pevný a stálý materiál
jako kov. Všechny tibiální GENESIS◊ II komponenty jsou vysoce leštěné pro
snížení opotřebovávání mezi kovovým tibiálním implantátem a insertem. Rovněž
optimální zámkový mechanismus minimalizuje mikro pohyby a opotřebení. Velká
kontaktní plocha femorální/tibiální a femorální/patelární komponentou také
snižuje opotřebení.
GENESIS◊ II - zachovávající kost
GENESIS◊ II femorální komponenta se
zadní stabilizací chrání anterior přemostění
a na femorálním kondylu a je to jeden
z nejvíce chránících systémů na trhu.
Odstraňuje o 30 – 50% méně kosti než jiné
systémy.
GENESIS◊ II - všestranné instrumentárium
Smith & Nephew nabízí GENESIS◊ II instrumentárium ve
dvou verzích, s anterior nebo distálním prvním řezem,
obě pro standardní nebo miniinvazivní přístup.
Peroperačně je možné řídit se anterior nebo posterior
rovinou. Také pro tibiální zaměření je možné použít
extra nebo intramedulární cílení. Patelu lze opracovat
dvěma způsoby a dostupné jsou dva typy pately –
biconvex a resurfacing. Instrumentování je jednoduché a
to vám dovolí zredukovat operační čas, také díky
uzamykacím páčkám a rychlospojkám. GENESIS◊ II
nabízí komplexní instrumentárium a implantáty pro
revizní operace.
GENESIS◊ II - kompletní nabídka implantátů
GENESIS◊ II kolenní systém nabízí implantáty navržené pro všechny klinické
indikace, pro primární i revizní operace. Velmi důležité je, že systém umožňuje
velkou variabilitu mezi insertem a femorální/tibiální komponentou. Nabízí možné
použití standardního insertu, miskovitého, s větším sklonem nebo posterior
stabilizovaného, femorální komponenty CoCr standardní, posterior stabilizované
nebo revizní, femorální komponenty OXINIUM◊ standardní a posterior
stabilizované a mnoho různých podložek, klínků a dříků. Při použití dříku u tibiální
komponenty napomáhá, že dřík má 3° dorsální sklon a tudíž nedochází k tlaku na
přední kortiku. Tibiální komponenta je také dodávána v all-poly verzi a to jak ve
standardní tak v posterior stabilizované verzi.
AURA Medical s.r.o.
K Verneráku 4
148 00 Praha 4
Tel.: 244 910 200
[email protected]
www.aura-group.cz
◊
Ochranná známka Smith & Nephew

Podobné dokumenty

JOURNEY PFJ produktový list CZ

JOURNEY PFJ produktový list CZ OXINIUM◊ technologie od Smith & Nephew S OXINIUM◊ technologií od Smith & Nephew máte možnost implantátu s potenciálně déle trvající životností. OXINIUM◊ je více otěru odolný materiál než CoCr a re...

Více

Journey BCS Bi-Cruciate Stabilized Knee System

Journey BCS Bi-Cruciate Stabilized Knee System Anterior a posterior sloupek dává A/P stabilitu a limituje A/P posunutí na tibii. Asymetrický sloupek/vačka mechanizmus s podporou zámkového mechanizmu, s mediálním otáčením a přesouváním femuru bě...

Více

ACCURIS Uni produktový list CZ

ACCURIS Uni produktový list CZ velmi výkonný nosný materiál, který demonstruje dokonalé nosné vlastnosti. OXINIUM◊ nabízí dokonalou odolnost proti odření, zvýšené klouzání, méně tření a tím menší opotřebení polyetylénu. V kombin...

Více

Informační leták pro pacienty CZ

Informační leták pro pacienty CZ V souãasné dobû je implantováno na celém svûtû pomocí technologie Visionaire cca 120 000 implantací endoprotéz a kaÏd˘m dnem tento poãet roste.

Více

EcoFit Kyčelní systém

EcoFit Kyčelní systém Hodnoty vyosení (A) dříku EcoFIT® v mm: Velikost

Více

KDO JE TO? - Perioperační sestry

KDO JE TO? - Perioperační sestry Ordinují a vyhodnocují diagnostické testy Navrhují léčbu a předepisují léky. Konzultují s lékařem Podílejí se na vědeckých a výzkumných pracích Velký zájem o studium. Pro zaměstnavatele cenově výho...

Více

1.hocka-tumory-mozku-za

1.hocka-tumory-mozku-za • Gliolan je dodáván ve formě prášku pro přípravu perorálního roztoku • Z pitné vody - čirý mírně nažloutlý roztok • Podává se jen jednou 2–4 hodiny před výkonem • Při problému se může podat znovu...

Více

(Florence 2013) (rouskouvaci-systemy, 243 KiB)

(Florence 2013) (rouskouvaci-systemy, 243 KiB) jsou doplněny operačními plášti ve třech velikostech. Přiložen je také odseparovaný mulový materiál, jako jsou různé typy tampónů, břišní roušky, čtverce a další obvazový materiál.

Více