Kompletní prezentace

Transkript

Kompletní prezentace
ROST Group
TRADING
&
SERVICES
Průmyslové pogumování
PLOŠNÉ POGUMOVÁNÍ
PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ
Provádíme průmyslové pogumování kvalitními a vyzkoušenými materiály
renomovaného evropského výrobce Rema Tip Top.
Pogumování zajis ochranu Vašeho zařízení pro abrazi, korozi, hluku
a nalepování přepravovaného materiálu.
V těžebním průmyslu aplikujeme vyložení především na hnací válce,
násypky, skluzy, dopady, zásobníky, vibrační podavače, mobilní třídiče,
hydrocyklóny, potrubí atd.
V energe ckém a chemickém průmyslu se jedná především o oblast
aplikací spadajících pod tzv. „surface-protec on“ . Jedná se především
o ochranu ploch, které jsou ve styku s různými chemickými látkami
jak kapalnými, tak i plynnými (cisterny, absorbéry, potrubí )
Na základě informací od zákazníka navrhneme vhodný typ vyložení:
pryžové, polyuretanové, keramické nebo teflonové.
Rost Group s. r. o.
5. května 381, 440 01 Dobroměřice
www.rostgroup.cz, [email protected]
tel. +420 606 690 698, +420 725 311 788
Kvalitní materiály
OD RENOMOVANÉHO DODAVATELE
PRYŽOVÉ VYLOŽENÍ:
•
REMALINE: speciální an abrazivní pryž určená pro silně namáhané čás
zařízení
•
REMALINE 25 – vysoká elas cita, oděruvzdornost při oblé zrnitos
•
REMALINE 35 – vysoká oděruvzdornost při mokré abrazi
•
REMALINE 40 – vysoká pevnost v tahu, vhodné jako vyložení zásobníků
•
REMALINE 50 – oděruvzdornost při mokré abrazi, odolnost pro natržení
•
REMALINE 60 – vysoká odolnost pro oděru při suché abrazi, vhodná na
dopady a přesypy
•
REMALINE 70 – velmi vysoká pevnost v tahu a odolnost pro oděru, vhodná
na přesypy, skluzy
•
REMALINE 90 – tvrdý, hladký povrch, k pogumování kluzných ploch
•
UNILINE: pryže k všeobecnému použi
POLYURETANOVÉ VYLOŽENÍ:
•
REMATHAN: vysoce hodnotný polyuretanový materiál vyznačující se
vysokou odolnos pro opotřebení a oděru, stálos v ozónu, UV-záření,
minerálních olejích a tucích
TEFLONOVÉÉ VYLOŽENÍ:
Ž Í
•
REMAFLON:
pro
nalepování materiálu, zabraňuje vytváření mostů
a ucpávek, použi pro neabrazivní materiály (prášky, atd.)
KERAMICKÉÉ VYLOŽENÍ:
Ž Í
•
REMALOX: tvrdá a odolná vůči teplotám a vysoce abrazivním materiálům,
lze lepit systémem SC 2000/BC 3000 + Metal-Primer PR 200/ PR 300 –
na spodní čás je opatřen CN-vrstvou
VYLOŽENÍ POTRUBÍ:
•
REMAPIPE: vyložení ocelového potrubí speciálními pryžovými rukávy,
ochrana pro abrazi, korozi a nalepování materiálu. Použi pryží
Remaline 35, 40, 50 a 70 s CN-vrstvou
ZÁRUKA KVALITY
•
OSVĚDČENÍ DODAVATELÉ
•
RYCHLOST A SPOLEHLIVOST
Průmyslové pogumování
POGUMOVÁNÍ VÁLCŮ
VYNIKAJÍCÍ PŘENOS SÍLY
Pogumování válce pryží zajis
vynikající přenos tažné síly mezi
poháněcím válcem a dopravním pasem. Nabízíme op mální potah
pro každý válec v dopravníkových zařízeních. Elas cké potahy
na přesměrovacích a vratných válcích a podložných válečcích
se samovolně čis a chrání dopravní pás. Tímto lze zamezit opotřebení
a prokluzu s docílením samočis cího efektu.
Technologickými hodnotami odpovídají nejnovějšímu stavu techniky,
jsou lehce zpracovatelné a osvědčily se na celém světě, ve všech
klima ckých podmínkách.
Pogumování válců keramikou je určeno do nejtěžších podmínek,
kdy se nedá použít standardní pryžový potah nebo by hrozilo zvýšené
riziko prokluzu poháněcího válce a dopravního pásu.
Rost Group s. r. o.
5. května 381, 440 01 Dobroměřice
www.rostgroup.cz, [email protected]
tel. +420 606 690 698, +420 725 311 788
Kvalitní materiály
OD RENOMOVANÉHO DODAVATELE
PRYŽOVÉ VÁLCOVÉ POTAHY
•
REMAGRIP 50/CN, 60/CN – profilovaný potah pro náhonové válce,
potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozi vním účinkem
na rovný chod pásu, snížený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích
hodnot, vytlačení vody a nečistot, pro malé osové vzdálenos
válců,
pro malé průměry válců
•
REMALINE 65/CN – hladký válcový potah, potah na válce pro zamezení
nalepování materiálu s pozi vním vlivem na rovný chod pásu, pro tex lní
pásy a průměrně za žené ocelokordové pásy, snížený prokluz
•
REMAGRIP 70/CN – profilovaný potah pro náhonové válce, potah
pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozi vním účinkem na
rovný chod pásu, zvýšení třecích hodnot, velké osové vzdálenos válců,
velké průměry válců, pro vysoce za žené ocelokordové pásy
•
REMAGRIP 100/CN – pogumování náhonových válců pro tex lní
pásy, pro těžké podmínky (např. extrémní mokro, jíl, nebo jiné mazlavé
materiály), dobrá oděruvzdornost, velmi dobrá samočis cí schopnost
•
REMAGRIP 200 BÍLÝ, LEB/CN - tento speciální válcový potah byl vyvinut
speciálně pro potravinářský průmysl, válcový potah pro pryžové a PVC-/
PVG-dopravníkové pásy
•
UNILAG/CN nopový – ideální válcový potah pro prvovýrobce,
má velmi dobré mechanické a fyzikální vlastnos , je velmi hospodárný
a mnohostranně použitelný, odvádí výborně vodu a nečistoty
KERAMICKÉ POTAHY
•
REMAGRIP CK-X
snížení napnu
AI2O3-keramika
žádné prokluzování válců,
pásu, redukce oděru materiálu, rovný běh pásu,
efek vnost nákladu
•
REMAGRIP C - keramika, zavulkanizované AI2O3-keramické des čky jedno
a dvouřadová keramika, hladký, nebo nopovaný povrch. Oblas použi :
válcový potah pro nejextrémnější použi , náhonové válce, vratné válce,
za mokra, jíl, bláto a abrazivní materiál, také při vysokých napínacích
silách válců
ZÁRUKA KVALITY
•
OSVĚDČENÍ DODAVATELÉ
•
RYCHLOST A SPOLEHLIVOST
Dopravní pásy
PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBA, MONTÁŽ A PRODEJ VŠECH TYPŮ DOPRAVNÍKŮ
KOMPLEXNÍ NABÍDKA
Zabýváme se prodejem, servisem a spojováním dopravních pásů
všech typů. Důraz klademe na distribuci kvalitních pryžotex lních
i PVC pásů v různých šířkách a pevnostech ve spojení s kvalitním
a rychlým servisem. Nabízíme dopravní pásy nové i použité,
pro stálé zákazníky zajišťujeme skladové zásoby dopravních pásů
v takové míře, abychom byli schopni okamžitě reagovat na vzniklé
havarijní situace a minimalizovali
m našim zákazníkům vedlejší
finanční náklady spojené s prostoji ve výrobě.
OBLASTI POUŽITÍ
Těžební průmysl, dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl,
slévárenský průmysl, zemědělství, energe cký průmysl.
Rost Group s. r. o.
5. května 381, 440 01 Dobroměřice
www.rostgroup.cz, [email protected]
tel. +420 606 690 698, +420 725 311 788
Technické informace
DOPRAVNÍ PÁSY
TRANSBELT: standardní dopravní pásy s tex lní vložkou určené
pro běžné použi v lomech, štěrkopískovnách, cementárnách,
elektrárnách, při úpravě nerostných surovin, atd.
FROSTBELT: dopravní pásy určené do prostředí s extrémně
nízkými teplotami (až -50°C), např. mrazírenský průmysl,
dálková pásová doprava.
STEELBELT: dopravní pásy s ocelokordovou kostrou určené
k dálkové pásové dopravě, v těžkém báňském průmyslu, lomech.
ECOTUBELT: dopravní pásy určené pro trubkové dopravníky.
SHOCKBELT: dopravní pásy se zvýšenou odolnos pro vzniku
průrazů
FIREBELT: pásy určené pro přepravu hořlavých materiálů
v hlubinných dolech a pro přepravu materiálů v prostředí ze
zvýšeným rizikem vzniku výbuchu (uhelné skládky, úpravny uhlí).
OILBELT: dopravní pásy určené zejména pro chemický
a slévárenský průmysl, jsou to oleji vzdorné pásy často
používané i v moderních spalovnách.
CHEMICALBELT: dopravní pásy určené zejména pro chemický
průmysl, odolávají anorganickým kyselinám i zásadám.
THERMBELT: teplotně-odolné pásy. Použi ve sklárnách,
železárnách, teplárnách a místech se zvýšeným teplotním
namáháním.
ochranný
gumový okraj
horní krycí
vrstva
ochranný gumový
okraj
horní krycí
vrstva
antiadhezivní směs
kostra
nárazník
adhezivní směs
kostra
textilní vložky
dolní krycí vrstva
dolní krycí vrstva
DOPRAVNÍ PÁSY HLADKÉ
DOPRAVNÍ PÁSY PROFILOVÉ
•
Šíře pasů: 400-2400 mm
•
dopravní pásy s polyesterovou kostrou (EP)
•
Kostra: tex lní nebo ocelokordová
•
příčně stabilní
•
Pevnost: 200 N/mm – 3400 N/mm (text.kostra),
•
výška profilů: 16 – 32 mm
1000 N/mm-5000N/mm (ocelokordová kostra)
•
šíře pasů: 400 – 1600 mm
•
Tex lní kostra – počet vložek: 1 až 6
•
pevnost: 250N/mm – 500N/mm
•
vlákna z polyamidu (P) nebo v kombinaci
•
délky pasů: na přání zákazníka
polyester x polyamid (EP)
•
spojování: mechanické spojovače nebo metodou
•
Okraje: seříznuté nebo s ochranným pryžovým okrajem
•
Krycí vrstva – k dispozici široká škála pryžových krycích
„za studena“
•
krycí vrstvy: dle norem DIN W nebo Y
vrstev, dle požadavků vyplývajících z provozních podmínek
VYSOKÁ KVALITA
•
NÍZKÁ CENA
•
ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS
Stěrače dopravních pásů
ČISTÍCÍ SYSTÉM DOPRAVNÍCH PÁSŮ DURO-FLEX:
OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
Jsme oficiálním partnerem pro distribuci a servis čis cího systému
dopravních pásů DURO FLEX:
•
Systém DURO FLEX se vyznačuje vysokou mírou životnos použitých
materiálů
•
Zahrnuje ucelenou nabídku stěračů: břity ze slinutého karbidu (UH)nebo
polyuretanu (PU), typy stěračů - spodní, čelní, stěrače před vratné válce,
uchycení pevné nebo pomocí torzních nebo pružinových napínáků
•
Řada spodních stěračů: Linear, REA, 101, Chevron (pro profilové DP)
možnost použi břitů UH i PU, napínání torzní nebo pevné
•
Řada čelních stěračů: P-2, PU-90 – možnost použi břitů UH i PU,
pružinové napínání
•
Řada stěračů před vratné válce: Diagonal, Pflug – břity PU, napínání
pevné nebo torzní
Rost Group s. r. o.
5. května 381, 440 01 Dobroměřice
www.rostgroup.cz, [email protected]
tel. +420 606 690 698, +420 725 311 788
Parametry
VÝBĚR Z KATALOGU STĚRAČŮ PÁSŮ DURO-FLEX:
belt
cleaning
main frame
ø main frame
belt
mm
mm
mm
width
cleaning
main
ø main
no.
belt
width
frame
frame
elements
mm
mm
mm
piece
mm
cleaning
main
ø main
no.
width
frame
frame
elements
mm
mm
mm
piece
mm
mm
400
350
900
ø 48,3
400
300
900
ø 48,3
2
500
300
1000
ø 48,3
2
500
450
1000
ø 48,3
500
300
1000
ø 48,3
2
650
450
1200
ø 48,3
3
650
550
1200
ø 48,3
650
450
1200
ø 48,3
3
800
600
1300
ø 48,3
4
800
700
1300
ø 48,3
800
600
1300
ø 48,3
4
1000
750
1500
ø 48,3
5
800
750
1300
ø 48,3
1000
750
1500
ø 48,3
5
1200
900
1700
ø 48,3
6
1000
900
1500
ø 48,3
1200
900
1700
ø 60,3
6
1200
1050
1700
ø 48,3
7
*
1400
1200
1900
ø 48,3
8
1000
950
1500
ø 48,3
1400
1050
1900
ø 60,3
7
1200
1050
1700
ø 60,3
1600 *
1200
2100
ø 60,3
8
1200
1125
1700
ø 60,3
1600 *
1350
2100
ø 60,3
9
1400
1200
1900
ø 60,3
1400
1300
1900
ø 60,3
1600
1400
2100
ø 60,3
1600
1500
2100
ø 60,3
cleaning
main frame
belt
cleaning
main
belt
ø main frame
belt
cleaning width
width
frame
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
400
350
850
30 x 30 x 3
400
350
900
ø 48,3
400
450
500
450
1000
30 x 30 x 3
500
450
1000
ø 48,3
500
550
650
600
1200
30 x 30 x 3
650
600
1200
ø 48,3
650
700
800
700
1200
30 x 30 x 3
800
750
1300
ø 48,3
800
850
1000
800
1300
30 x 30 x 3
1000
950
1500
ø 48,3
1000
1050
1000
900
1500
30 x 30 x 4
1200
1125
1700
ø 60,3
1200
1250
1200
1000
1500
30 x 30 x 4
1400
1300
1900
ø 60,3
1400
1450
1200
1100
1500
30 x 30 x 4
1600
1650
1400
1200
1500
30 x 30 x 4
1400
1300
1500
30 x 30 x 4
ZÁRUKA KVALITY
•
width
OSVĚDČENÍ DODAVATELÉ
•
RYCHLOST A SPOLEHLIVOST
Příslušenství
PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ
PROVĚŘENÍ A OSVĚDČENÍ DODAVATELÉ
Dodáváme kvalitní, námi prověřené příslušenství dopravních pásů
tuzemských i zahraničních dodavatelů:
•
Dopravníkové válečky a válce pro pásovou dopravu různých průměrů
a délek, hladké nebo pogumované, možnost zakázkové výroby
dle individuálních požadavků zákazníka, pražce a držáky válečků
•
Dopadová lože vyráběná na zakázku dle šíře dopravního pasu
a konstrukce
•
Stěračová pryž REMACLEAN
•
Pryž pro boční vedení REMASKIRT
•
Elektroinstalace - nouzové spínače, bezpečnostní lanka, závalová čidla
•
Stěrače dopravních pasů DURO FLEX včetně náhradních dílů
•
Motory a převodovky Nord, elektroválce
Rost Group s. r. o.
5. května 381, 440 01 Dobroměřice
www.rostgroup.cz, [email protected]
tel. +420 606 690 698, +420 725 311 788
Nabízíme
PŘÍSLUŠENSTVÍ OD OSVĚDČENÝCH DODAVATELŮ
DOPRAVNÍKOVÉ VÁLEČKY, PRAŽCE, DRŽÁKY:
DOPADOVÁ LOŽE
MOTORY A PŘEVODOVKY NORD, ELEKTROVÁLCE
PRYŽE
NOUZOVÉ SPÍNAČE
Stěračová pryž Remaclean, pryž na boční vedení Remaskirt
ZÁRUKA KVALITY
•
OSVĚDČENÍ DODAVATELÉ
•
RYCHLOST A SPOLEHLIVOST
Technologické celky
KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI NÁVRHŮ A VÝROBY TECHNOLOGICKÝCH LINEK
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Poskytujeme komplexní služby v oblas
technologických
linek
pro
těžební,
návrhů a výroby
tex lní,
zemědělský
a slévárenský průmysl:
•
výroba pásových dopravníků – standardní i speciální
dopravníky
•
repase starších dopravníků včetně servisní činnos
•
úprava a rekonstrukce výrobních linek v těžebním průmyslu
•
výroba ocelových konstrukcí, skluzů, násypek, přesypů,
zásobníků sypkých hmot, atd.
•
projekční a poradenská činnost
•
kompletní elektroinstalace, automa zace systémů, včetně
napojení na elektronický systém řízení provozu
Rost Group s. r. o.
5. května 381, 440 01 Dobroměřice
www.rostgroup.cz, [email protected]
tel. +420 606 690 698, +420 725 311 788
Reference
TECHNOLOGICKÉ CELKY
KNAUF POČERADY SPOL. S R. O.
Technologické celky pro přepravu sádrovce – projektování, výroba a kompletní montáž
OPATEX S. R. O. OPATOV U SVITAV
Technologická linka na třídění a dopravu tex lu – projektování, výroba a kompletní montáž
TILIA MĚLNÍK SPOL. S R. O.
Technologická linka na třídění a dopravu odpadu – projektování, výroba a kompletní montáž
AISAN INDUSTRY CZECH S. R. O.
SLÉVÁRNA CHOMUTOV, A. S.
Výroba a montáž dopravníků
Výroba a montáž dopravníků
VYSOKÁ KVALITA
•
FLEXIBILITA
•
PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost Rost Group s. r. o. byla založena 28. července v roce 2009. Vznikla tak především, jako důsledek rozšiřujících se ak vit
ekonomického subjektu “David Rost - opravy pracovních strojů”, která byla založena již v roce 2003.
Firma Rost Group s. r. o. se specializuje na průmyslové pogumování a komplexní služby v oblas pásové dopravy.
Ve svém por oliu má i servis dopravních pasů a průmyslový program v oblas an abrazivní a an korozní ochrany.
Naše dlouholeté zkušenos v oboru zaručují zákazníkům vysokou kvalitu a spolehlivost u všech projektů, ke kterým přistupujeme
vždy individuálně. Není tedy od věci, že naší hlavní prioritou, je vždy spokojený zákazník.
K O M P L E X N Í S L U Ž B Y V O B L A S T I PÁ S O V É D O P R AV Y
Nabízíme montáž, demontáž, likvidaci dopravních pasů, veškeré opravy spojů a průrazů. Spojování pasů za studena
nebo mechanicky,
echanicky, příslušenství pro dopravní pasy, stěrače a dopravníkové válečky předních světových výrob
výrobců.
P R Ů M Y S L O V É P O G U M O VÁ N Í
Provádíme průmyslové pogumování metodou za studena materiály předních světových výrobců. Výhodou je ochrana pro korozi,
abrazi, hluku a ulpívání
lpívání materiálu. Vyložení aplikujeme na válce, násypky, skluzy, dopady, přesypy, zásobníky, třídiče, d
dr če apod.
SERVIS, PORADENSTVÍ A INSPEKCE
Pro všechny zákazníky poskytujeme poradenství a pro našim stálým zákazníkům zabezpečujeme
24 hodinovou servisní pohotovost.
K O N S T R U K C E , V Ý R O B A A M O N TÁ Ž
Společnost Rost Group s. r. o. se zabývá kompletní výrobou a montáží technologického zařízení “na klíč”.
ROST Group s. r. o.
5. května 381
440 01 Dobroměřice
Tel.: +420 606 690 698
Tel.: +420 725 311 788
www.rostgroup.cz,
[email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

otevřít - REMA TIP TOP

otevřít - REMA TIP TOP Ochrana proti nalepování Ve všech odvětvích průmyslu, ve kterých se přepravuje prachový nebi jemný, často i lehce vlhký materiál, můţou nastat problémy s nalepováním materiálů. S výrobky REMA TIP T...

Více

Průmyslové pogumování

Průmyslové pogumování Průmyslové pogumování POGUMOVÁNÍ VÁLCŮ

Více

Stěrače dopravních pásů

Stěrače dopravních pásů Stěrače dopravních pásů ČISTÍCÍ SYSTÉM DOPRAVNÍCH PÁSŮ DURO-FLEX:

Více

Farní Zákla Koste Tento Původ Tehdy by sa Zmínk Tehdy Koste je

Farní Zákla Koste Tento Původ Tehdy by sa Zmínk Tehdy Koste je Vedle oltáře vlevo stojí křtitelnice. Ačkoliv její víko vypadá na první pohled velmi mohutně, je nadnášeno  důmyslným kladkostrojem a dá se velmi snadno otevírat.   Dřevěná skříňka vedle křtitelnic...

Více

Zpravodaj za rok 2015

Zpravodaj za rok 2015 designérů a spolupráce s významnými architekty zaručuje zákazníkovi dokonalé sladění celého interiéru. Kladen je důraz na preciznost řemeslného zpracování a nadstandardní služby pro zákazníky, jako...

Více

Technologie zítřka pro inovaci v logistice

Technologie zítřka pro inovaci v logistice Pro snadnou instalaci a použití jsou řídící obvod a motor integrovány uvnitř válce. Instalace je usnadněna také díky M8 5-ti pinovému konektoru. Válec může být ovládán pomocí: PLC, Asi-Bus přes Bih...

Více

Seznam vydaných certifikátů - ROK 2007

Seznam vydaných certifikátů - ROK 2007 MATADOR RUBBER s.r.o., Gumový dopravní pás ul. Terézie Vansovej 1054, s textilní vlo-žkou s EP 1250/3 kat. V okrajem FIREBELT V 020 01 Púchov, SR

Více

Ceník Opatex A+ krém 26.8.2016 AJ

Ceník Opatex A+ krém 26.8.2016 AJ Price list - Opatex s.r.o. ID zboží 1700-CLRW-CZ 1701-CLRS-CZ 1702-CHAW-CZ 1703-AW-CZ 1704-AS-CZ 1709-SHISS-CZ 1710-SHILS-CZ 1714-TSHSS-CZ 1715-TSHLS-CZ 1717-DRESS-CZ 1718-DRESW-CZ 1719-SKIS-CZ 172...

Více