Program - galerie

Transkript

Program - galerie
VŠECHNO JE JINAK…
Prezentováno Česko – německým fórem mládeže
v rámci projektu Dny české a německé kultury v Drážďanech a
Euroregionu Labe/Elbe
ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích
v sobotu dne 6. listopadu 2010 od 17 hodin
v sále gotiky litoměřické galerie výtvarného umění, Michalská 7
PÁR SLOV O ČESKO-NĚMECKÉM FÓRU MLÁDEŽE
Česko-německé fórum mládeže bylo založeno roku 2001 koordinační
radou Česko – německého diskusního fóra. V současné době je tvořeno 40
mladými lidmi ve věku mezi 16 a 26 lety z České republiky a Německa, kteří
společně pracují na projektech s česko-německou tématikou.
Témata projektů jsou volena pracovními skupinami. V letošním roce vznikly
skupiny: Vzdělání, Intergrace, Kultura, Mládež v demokracii a Nevšední
každodennost. Bližší informace o jednotlivých projektech najdete na níže
uvedené webové adrese.
Cílem členů Fóra mládeže je přispět k prohloubení česko-německých
vztahů a aktivní spolupráci obou jmenovaných zemí. Prostřednictvím
projektů širokou veřejnost informovat o aktuálním dění v Česko-německém
prostředí.
Cílem Fóra mládeže je poskytnout mladým lidem příležitost podílet se na
přípravě a realizaci jednotlivých projektů, umožnit angažovat se v tomto
bilaterálním prostředí.
Pracovní skupina Kultura vznikla v září roku 2009 v rámci Českoněmeckého fóra mládeže. Cílem tohoto projektu je vzbudit zájem o kulturní
symbiózu obou zemí, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Tento aspekt
bývá v dnešní společnosti často opomíjen. Proto jsme se rozhodli založit
pracovní skupinu „Kultura“ a společnými silami zrealizovali tento projekt s
cílem oslovit širokou veřejnost uměleckým zážitkem a připomenout tak
některé osobnosti, které svoji jedinečností v proudu času naši společnou
kulturu obohatili. V neposlední řadě bychom rádi poskytli příležitost
mladým umělcům zúčastnit se tohoto projektu společně s námi a přispět tak
k prohloubení česko-německého přátelství.
Bližší informace o Česko-německém fóru mládeže a pracovní skupině
Kultura najdete na níže uvedené webové adrese:
www.cnfm.cz
1
PROGRAM
Carl Philipp Stamitz (1717 – 1757)
Koncert G Dur pro flétnu
2. věta Andante
flétna a klavír
Ch. W. Gluck (1819 – 1896)
Melodie z opery Orfeus a
Eurydika
housle a klavír
Jan Nepomuk Štěpánek (1783 –1844)
Čech a Němec, Obraz 9
divadelní hra
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Humoreska
flétna a klavír
Viktor Ullmann (1898 – 1944)
Wie ist die Nacht
klavír a zpěv
Jaroslav Rudiš (*1972)
Grandhotel
čtení
vybraných
pasáží
Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
Sonáta pro flétnu, housle a flétna, housle,
klavír
klavír
Adagio
Helena Tomanová - Weisová
Všechno je jinak
čtení
Václav Jan Tomášek
(1774 – 1850)
Das Lied
An die Entfernte
klavír a zpěv
Setkání s Maxem Brodem
čtení s hranými
úseky
Petr Eben (1929 – 2007)
Noci milá
klavír a zpěv
Johann Sebastian Bach
Schafe können sicher
weiden
flétna, housle,
klavír a zpěv
Helena Tomanová - Weisová
(1685 – 1750)
2
O ČLENECH
Elisabeth Steinlein (*1989, klavír) se věnuje hře na klavír od svých pěti let.
Několikrát se zúčastnila soutěže „Jugend musiziert“, je dvojnásobnou
nositelkou ceny na státní úrovni. V říjnu 2009 absolvovala mistrovský kurz u
profesora Schrerrera a Austa. Od dubna 2010 je studentkou na
Musikhochschule v Lübecku ve třídě profesora Austa. Školní rok 2006/2007
absolvovala na hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze. V letech 2008 a
2009 organizovala česko – německý koncert, od roku 2009 je členkou Česko –
německého fóra mládeže v pracovní skupině Kultura.
Tereza Procházková (*1987, flétna) je studentkou Česko-německých studií
na Karlově univerzitě v Praze a Universität Regensburg. Hře na flétnu se
věnuje od svých šesti let. V letech 1995- 2002 působila ve flétnovém
souboru „Aulos“ pod vedením pana prof. Václav Žilky. Po úspěšném
absolutoriu Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením ve třídě prof.
Jana Nováka, prof. Jany Novákové a Dany Hetzerové působila jako
flétnistka v dechovém orchestru „Pralinka“, židovském orchestru
„Šarbilach“ a smíšeném sboru „Carmina nova“. Společně s Martinou Hévrovou založila
česko-německý komorní soubor. Jako členka Česko-německého fóra mládeže se již od
roku 2007 účastní celé řady česko-německých kulturních projektů.
Eliška Prokschová (zpěv) Od dětství se věnovala hře na klavír, varhany a
později dirigování. V sedmnácti letech začala studovat operní zpěv v
Polsku u prof. Henryky Januszewske. V roce 2007 se vrátila do České
republiky a nyní je posluchačkou pátého ročníku Pražské konzervatoře u
profesorky Yvony Škvárové. V Praze je sbormistryní dvou dětských
pěveckých sborů. Přes své mládí absolvovala řadu úspěšných kantátových
a oratorních koncertů v tuzemsku i zahraničí. V operetě Polská krev (premiéra v září
2009 v Hudebním divadle Karlín) ztvárnila roli komtesy Drygalské.
Jana Meixnerová (*1992, divadlo) navštěvuje maturitní ročník Německého
oddělení na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Její angažmá při vytváření
dobré česko-německé spolupráce je podmíněno především jejím nadšením
pro Německo, které by ráda předal dál. V Česko-německém fóru mládeže je
pak především proto, aby se mohla aktivně zapojit při odbourávání
předsudků mezi Čechy a Němci. Díky členství v pracovní skupině Kultura
má možnost motivovat občany na obou stranách k většímu zájmu o
historii, kulturu a způsob života svého souseda. Do budoucna by si přála hlavně
posilování vzájemného porozumění a respektu mezi oběma zeměmi.
3
Anja Großmann (*1986, divadlo) se od roku 2007 intenzivně zabývá
česko-německými a středo-východoevropskými tématy. V rámci své
činnosti na Ústavu pro saské dějiny a etnografii (Drážďany) se od té doby
účastní různých mezinárodních vědeckých projektů. Mimoto se
zúčastnila německo-polských a česko-německo-polsko-ukrajinských
seminářů a studentských výměn v Krakově a Zhořelci. Studijní pobyty
strávila v roce 2008 na Univerzitě degli Studi di Trento v Itálii a roky 2009 a 2010 na
Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. V Česko-německém fóru
mládeže se angažuje od roku 2009, aby spolu s dalšími mladými Čechy a Němci s
podobnými zájmy mohla realizovat projekty, které podporují bilaterální dialog a
spolupráci.
Kristýna Kopřivová (*1991, divadlo) od dětství vystupuje jako členka
hudební a divadelní skupiny Brněnští Špilberští Vrabčáci. Od roku 2000 se
účastní akcí Ackermann-Gemeinde, od roku 2002 je členkou sboru Chor des
Rohrer Sommers. V roce 2007 začala spolupracovat v předsednictvu Junge
Aktion der AG a od roku 2009 je její zastupující mluvčí. V letech 1999-2003
získala své první pěvecké vzdělání v přípravném oddělení sboru Kantiléna (Filharmonie
Brno). V roce 2003 nastoupila do česko-německé třídy Gymnázia Friedricha Schillera v
Pirně, kde v roce 2009 úspěšně maturovala. Od jejího nástupu na Univerzitu Bayreuth
(2009) je členkou hudební a divadelní dílny Nota Bene. Od roku 2007 se jako členka PS
Kultura Česko-německého fóra mládeže podílí na různých česko-německých projektech.
Helena Budská (*1986, housle) ukončila studium německého jazyka a
Hudební výchovy na Karlově univerzitě v Praze a od října studuje v Berlíně
na Freie Universität obor Němčina jako cizí jazyk. K těmto účelům získala
stipendium od DAAD (Německé akademické výměnné služby). Na housle
se učila hrát v Základní umělecké škole Ilji Hurníka v Praze, kde byla také
členem orchestru Fénix a několika kvartet.
Jaroslav Brych (*1990) je studentem prvního ročníku Vysoké školy
ekonomické v Praze, fakulty Mezinárodních vztahů. Ve školním roce
2008/2009 byl na ročním studijním pobytu v Berlíně. Díky této zkušenosti se
rozhodl stát se členem Česko – německého fóra mládeže. K pracovní skupině
Kultura se připojil kvůli tomu, že přibližně 15 let zpívá ve sboru Pueri
gaudentes, několik let hrál na klavír a je přesvědčen, že prostřednictvím
kulturních dědictví obou zemí se dá snadno navazovat kontakt a nalézt zalíbení ve
druhém státě, aniž by cizí řeč ovládal.
Jan Kopřiva (*1990, divadlo) je studentem Vysokého učení technického v Brně,
studuje obor silnoproudá elektrotechnika a energetika. Už několik let je
aktivním členem Junge Aktion Mnichov a momentálně je předsedou české
organizace JuKon. K jeho zájmům patří historický šerm a LARP, také hraje 2 roky na
elektrickou kytaru, k jeho školním zájmům patří elektrotechnika a kvantová fyzika.
4
O AUTORECH
Carl Philipp Stamitz (*1745 Mannheim, †1801 Jena)
Český hudební skladatel a houslový virtuóz. Stamitz zastupoval druhou
generaci Mannheimské školy, která významně přispěla k rozvoji sonátové a
symfonické formy. Zavedením nových hudebních prvků, např. homofonie,
ovlivnila zejména W. A. Mozarta, J. Haydna či L. v. Beethovena. Během
svého života napsal šedesáti sólových koncertů, více než padesáti symfonií a
mnoho dalších skladeb určených pro komorní ansámbly.
Christoph Willibald Gluck (*1714 Erasbach u Berchingu, †1787 Vídeň)
Tento česko-německý skladatel pocházel z Horního Falce. Své dětství však
prožil v Čechách, kde také později studoval. V roce 1736 se přestěhoval do
Vídně, kde až do svého úmrtí působil jako kapelník tamního dvorního
divadla. Gluck je považován za jednoho z nejúspěšnějších operních
skladatelů 18. století. V roce 1755 obdržel od papeže Řád zlaté ostruhy.
Jan Nepomuk Štěpánek (*1783 Chrudim, †1844 Praha)
Významný český herec, dramaturg, režisér, překladatel a redaktor. Na
Karlově univerzitě studoval teologii a filosofii. Na počátku 19. století byl
považován za přední osobnost českého divadla Po ukončení studií zůstal
v Praze a angažoval se ve Stavovském divadle zprvu jako nápověda a
pokladník, později jako ochotnický herec a nakonec jako ředitel. Přeložil a
upravil celou řadu divadelních her do českého jazyka. Během svého života
napsal mnoho básní a povídek. Byl předním redaktorem časopisu Česká
včela.
Antonín Dvořák (*1841 Nelahozeves, †1904 Praha)
Český hudební skladatel, violista, varhaník, pedagog a spoluzakladatel
české národní hudby. Roku 1891 se stal profesorem skladby na Pražské
konservatoři. Roku 1892 opouští evropskou pevninu a stěhuje se do New
Yorku, kde mezi lety 1892 a 1895 působil jako ředitel místní konzervatoře.
Z tohoto období pochází jeho jedna z jeho nejznámějších symfonií„Novosvětská“, též zvaná „Z Nového světa.
5
Viktor Ullmann (*1898 Těšín, †1944 Osvětim)
Česko-rakouský skladatel, dirigent, pedagog, žurnalista a klavírista
židovského původu. Roku 1914 se odstěhoval do Vídně, kde studoval
skladbu u Arnolda Schönberga. Nebyl jen sbormistrem, kapelníkem a
korepetitorem v místním německém divadle, ale také ředitelem opery v Ústí
nad Labem a kapelníkem v Curyšském divadle. V období Protektorátu
Čechy a Morava bylo veřejné provozování jeho děl kvůli jeho židovskému
původu zakázáno. V roce 1942 byl Viktor Ullmann poslán do
koncentračního tábora Terezína. O dva roky později deportován do
Osvětimi, kde zemřel.
Jaroslav Rudiš (*1972 Turnov)
Český spisovatel, absolvent Pedagogické fakulty Technické univerzity
v Liberci. V současné době je spisovatelem na volné noze. Předtím pracoval
mimo jiné jako manažer punkové skupiny a novinář v deníku Právo. V roce
2002 získal Cenu Jiřího Ortena za své vrcholné dílo Nebe pod Berlínem.
Václav Jan Tomášek (*1774 Skuteč, †1850 Praha)
Český skladatel a pedagog. V Praze studoval práva, filosofii a medicínu.
Roku 1824 založil hudební školu. Byl považován za jednoho
z nejvýznamnějších klavírních pedagogů. Slavné osobnosti té doby jako
Ludwig van Beethoven, Eduard Hannslik, Josef Haydn či Johann Wolfgang
von Goethe si ho velice vážili. Vedle své pedagogické činnosti je autorem
celé řady symfonií, mší a písní.
Petr Eben (*1929 Žamberk, †2007 Praha)
Český hudební skladatel, židovského původu. Studoval v Praze a Českém
Krumlově skladbu, hru na klavír, violoncello a varhany. V roce 1945 byl
poslán do koncentračního tábora- Buchenwald. Po válce vyučoval na
katedře hudební vědy University Karlovy v Praze. V 70. letech působil jako
profesor skladby na Royal Northern College of Music v Manchesteru. Roku
2001 získal cenu evropské chrámové hudby.
6
Johann Sebastian Bach (*1685 Eisenach, †1750 Lipsko)
Již jako osmnáctiletý houslista působil na dvoře vévody Johanna Ernsta von
Sachsen-Weimaru. V prvních letech zastával funkci panského sluhy. Teprve
roku 1708 byl povýšen na dvorního varhaníka. V dubnu roku 1723 odešel
do Lipska, kde mu bylo nabídnuto místo kantora v místním kostele sv.
Tomáše. Z této doby pochází většina jeho vokálních děl (Janovy a
Matoušovy pašije), kantát a motet.
Bohuslav Martinů (*1890 Polička, †1959 Liestal ve Švýcarsku)
Je považován za skladatele tzv. „hudební moderny“. Nejprve studoval hru
na housle a varhany, později také skladbu v Praze. Roku 1941 byl nucen
emigrovat do USA. Zpět do Evropy se vrátil v roce 1953. Jeho tvorba je
ovlivněna mnoha uměleckými směry. Především francouzským
impresionisem, neoklasicismem, anglickým madrigal či Stravinského
jazzem. Jeho vzorem byl francouzský skladatel Claude Debussy.
7
Přejeme Vám příjemný
kulturní zážitek!

Podobné dokumenty