Veřejný žákovský koncert v Radvanicích

Transkript

Veřejný žákovský koncert v Radvanicích
Základní umělecká škola Edvarda Runda Keltičkova 4, Ostrava - Slezská Ostrava
pobočka Ostrava Radvanice, Třanovského 501
POŘÁDÁ
ŢÁKOVSKÝ KONCERT
Pondělí 20. 10. 2014, 17 hodin, sál školy
PROGRAM:
1.
Běţela ovečka
Viktor Svoboda, housle, Phv
ze tř. M. Zedníčkové
2.
Káčátka se barolí, Maličká su, Šel tudy
Jakub Olšar, klavír, Phv
ze tř. Mgr. P. Šubertové
3.
Husička divoká, Ovčáci
Radka Nachtmannová, housle, Phv
ze tř. M. Zedníčkové
4.
Šel tudy, To je zlaté posvícení
Nela Štoudková, EKN, Phv
ze tř. J. Matušínského
5.
K. and D. Blackwell : Show
Tereza Konvičková, housle, 1/I.
ze tř. M. Zedníčkové
MUDr. J. Vrána – klavír j.h.
6.
P. Knápek : Trpaslík, Obr
Vojtěch Wator, kytara, 2./I.
ze tř. Mgr. P. Knápka
7.
B. Bartók : Melodie
Martin Cichý, housle, 2./I.
ze tř. M. Zedníčkové
MUDr. J. Vrána – klavír j.h.
8.
A. Doleţal : Moderato
Jan Vicher, zobcová flétna, 2./I.
ze tř. BcA. J. Viláška
Mgr. P. Šubertová – klavír
9.
P. Knápek : Kytarová písnička, Kamarádi
Nikolas Videnov, kytara, 2./I.
ze tř. Mgr. P. Knápka
10.
M. Kruţíková : Kapitán
O. Šmídová : O Budulínkovi
Tomáš Jan Kaňa, EKN, 3./I.
Štěpánka Kaňová
Kristýna Wojciková
Alena Číţová
ze tř. O. Šmídové
11.
K. Wojciková : Fialový motýlek,
Ukolébavka pro Dášenku
Kristýna Wojciková, EKN, 4./I.
ze tř. O. Šmídové
12.
A. Číţová : Podzimní písnička
Písnička o sněţném jaguárovi
Alena Číţová, EKN, 4./I.
ze tř. O. Šmídové
13.
R. Schumann : Veselý rolník
Robert Skiba, klarinet, 2./I.
ze tř. BcA. J. Viláška
Mgr. P. Šubertová - klavír
♫
Průvodní slovo:
Marie Zedníčková
♫