PROGRAM KONGRESU Středa 18. listopadu Čtvrtek 19. listopadu

Transkript

PROGRAM KONGRESU Středa 18. listopadu Čtvrtek 19. listopadu
PROGRAM KONGRESU
Poslední aktualizace: 6. října 2015
(S výhradou případných změn a úprav)
Středa 18. listopadu
18.00 – 22.00
Registrace
Foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
18.00 – 22.00
Příprava doprovodné výstavy
Foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
Čtvrtek 19. listopadu
08.00 – 18.30
Registrace
Foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
09.00 – 18.30
Doprovodná výstava
Foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
Odborný program kongresu
Kongresový sál - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
09.50 – 10.00
Úvod 6. hemofilického dne
Sekce mezioborová spolupráce
Nová éra léčby hepatitidy C
Petr Urbánek
30 min.
Význam a indikace intraartikulární aplikace léků u pacientů s hemofilii
Petr Teyssler
20 min.
10.00 – 12.00
Radiosynovectomy in clinical management of patients with hemophilia in
Hungary
Imre Szerb
20 min.
Ortopedická péče o lokomoční aparát hemofiliků
Radovan Kubeš
20 min.
Zkušenosti s intenzivní rehabilitací u starších pacientů s hemofilii
Martin Mužíček
20 min.
Diskuze
10 min.
12.00 – 13.00
Přestávka na oběd
Osobnost Pavla Pudláka
Anna Křepelová
10 min.
13.00 – 13.50
13.50 – 14.00
Pudlákova přednáška: Inherited platelet disorders
Barbara Zieger
40 min.
Přestávka s kávou
Sekce získané inhibitory
Hungarian experience with acquired coagulation factors inhibitors
László Nemes
30 min.
Péče o nemocné se získanou formou hemofilie A v ÚHKT Praha
Petr Salaj
20 min.
14.00 – 15.30
Léčba pacientů se získanou hemofilií A: zkušenosti brněnského centra
Petr Smejkal
20 min.
Možnosti využití imunoadsorbčních metod v terapii získaných inhibitorů
koagulačních faktorů
Radomíra Hrdličková
10 min.
Diskuze
10 min.
15.30 – 15.40
Přestávka s kávou
Sekce vrozené poruchy fibrinogenu, diagnostika a léčba
Congenital fibrinogen disorders: still a lot of questions open
Philippe de Moerloose
30 min.
15.40 – 17.10
Vrozené poruchy fibrinogenu, přehled pacientů v České republice
Roman Kotlín
20 min.
Léčba pacientů s vrozenou poruchou fibrinogenu: zkušenosti jednoho centra
Věra Geierová
20 min.
Laboratorní diagnostika vrozeného deficitu fibrinogenu
Ingrid Hrachovinová
10 min.
Diskuze
10 min.
17.10 – 17.20
Přestávka s kávou
Sekce péče o ženy s krvácivými chorobami, přenašečky
hemofilie
Současné možnosti prenatálni diagnostiky hemofilie
Lenka Nečasová
20 min.
17.20 – 18.30
Vedení těhotenství a porodu u pacientek s krvácivou chorobou
Tomáš Binder
20 min.
Péče o novorozeného hemofilika
Vladimír Komrska
20 min.
18.30
Diskuze
10 min.
Závěr odborného programu 1. dne
Výdej certifikátu za jednodenní účast
Registrace - foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
19.30
Společenská večeře pro účastníky kongresu
Viola – Lázeňská kolonáda
Pátek, 20. listopadu
08.00 – 15.30
Registrace
Foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
08.00 – 15.00
Doprovodná výstava
Foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
15.30 – 16.00
Výdej certifikátů
Registrace - foyer - Kongresové a kulturní centrum Kolonáda - přízemí
Odborný program kongresu
Kongresový sál, Kongresové a kulturní centrum - přízemí
Sekce novinky v hemofilické péči
09.00 – 11.05
Long-acting FVIII and FIX concentrates
Heidi E. Chehadeh
30 min.
Prophylaxis in VWD
Carmen Escuriola-Ettingshausen
30 min.
Modern vWF concentrates: use and success in real clinical practice
Wolfgang Miesbach
30 min.
Outcome of long term plasma derived FVIII concentrate use in the mature
hemophilia population
Pu-Lin Luo
30 min.
Diskuze
5 min.
11.05 – 11.15
Přestávka s kávou
Sekce úskalí laboratorní diagnostiky krvácivých stavů
Monitorování nových koncentrátů v léčbě hemofilie
Ingrid Hrachovinová
20 min.
11.15 – 13.00
Laboratorní diagnostika trombocytopatii
Jaroslav Gumulec
20 min.
Možnosti využití TEG v koagulační diagnostice a u ŽOK-u
Miroslav Durila
20 min.
12.20. – 13.30
13.30 – 14.00
Diskuze
5 min.
Přestávka na oběd
A Look Into the Future of CSL Behring’s Coagulation Portfolio
Alex Veldman
Dětská sekce
Souhrnná data registru CNHP za rok 2014
Jan Blatný
20 min.
14.00 – 15.30
Kasuistika pacienta s inhibitorem FVIII s hlasováním
Světlana Kohlerová
20 min.
Závažné ICH u kojence s vrozenou afibrinogenemií
Ondřej Zapletal
15 min.
Vysledky měření HJHS score a jeho korelace s klinickým stavem u dětí
Marie Katzerová
15 min.
Farmakokinetika jako vhodný nástroj k optimalizaci léčby dětských hemofiliků
Hana Ptoszková
15 min.
15.30
Diskuse
5 min.
Závěr odborného programu kongresu

Podobné dokumenty

zápis z jednání KR a VR

zápis z jednání KR a VR hemofilií. Do konce ledna 2016 bude členům pracovní skupiny a dr. Salajovi rozeslaná první verze Doporučení k připomínkování, které by mělo být dokončeno do poloviny února. Ostravské pracoviště při...

Více

hematologie ZAOSTŘENO NA

hematologie ZAOSTŘENO NA Zpracováno podle doporučení Oddělení dětské hematologie, FN Brno

Více

Diagnostika a léčba hemofilie

Diagnostika a léčba hemofilie vylučujeme opět inhibitor FIX a vzácné kombinace defektů. Léčba Pilířem péče jsou centra typu CCC/HTC akreditovaná ČNHP. Nekomplikované krvácivé epizody a vydávání koncentrátů lze realizovat i na r...

Více

Deklarace

Deklarace Organizace sitě center v ČR Samotná péče je stratifikována následujícím způsobem: 1. Hemofilici s inhibitorem k elektivním chirurgickým (vč. ortopedických) výkonům - CCC k imunotoleranční léčbě – C...

Více

Hemofilie – dříve a nyní?

Hemofilie – dříve a nyní? Maximální bezpe"nost sou"asné lé"by NENÍ NEDOSTATEK faktor" v rámci Evropy!!! Efektivní lé"ba pacient$ s s inhibitorem

Více

Hemofilický zpravodaj 19

Hemofilický zpravodaj 19 fascikl. Ten nezůstane skrytý někde ve skříni, ale dostane se všem, kdo budou mít zájem a budou chtít z výsledků ve své práci vyjít.

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Fyziologické laboratorní hodnoty se v průběhu života každého jedince mění. Největší změny pozorujeme těsně po narození a pak v průběhu dalšího vývoje. K určitému ustálení dochází těsně v prepubertá...

Více

Procvičování – dihybrid, dědičnost vázaná na pohlaví

Procvičování – dihybrid, dědičnost vázaná na pohlaví Modrooký pravák, jehož otec byl levák se oženil s tmavookou levačkou, v jejíž rodině se po několik generací vyskytují jen tmavé oči. Jaké potomstvo mohou očekávat? (geny leží na různých chromozomec...

Více