Procvičování – dihybrid, dědičnost vázaná na pohlaví

Transkript

Procvičování – dihybrid, dědičnost vázaná na pohlaví
Procvičování – dihybrid, dědičnost vázaná na pohlaví
1.
2.
3.
4.
Dědičná slepota 1. A 2. Typu (viz příklad z minulé hodiny – pokračování: Odhadněte pravděpodobnost narození slepého dítěte u
zdravých rodičů, jestliže babičky trpí shodným typem dědičné slepoty. Jaká je pravděpodobnost v případě rozdílného typu slepoty
obou babiček (přepokládáme že dědečkové jsou v obou sledovaných znacích zdraví homozygoti, rovněž tak, že nevidomá babička je
vždy homozygotně zdravá ve druhém sledovaném znaku).
U krav je bezrohost dominantní nad rohatostí. Druhý ze sledovaných genů řídí zbarvení srsti. U shortornského plemene vyvolává
jedna alela červené zbarvení, druhá alela bílé zbarvení a v heterozygotní sestavě těchto alel pak vzniká srst strakatá.
Jaké potomstvo vznikne ze zkřížení homozygotního červeného bezrohého býka s rohatou červenou krávou? Jaké budou fenotypy v F1
a F2 generaci?
Jaké potomstvo můžeme očekávat, pokud strakatou rohatou jalovičku (její rodiče jsou rohatá bílá kráva a bezrohý strakatý býk)
budeme pářit s jejím otcem?
Modrooký pravák, jehož otec byl levák se oženil s tmavookou levačkou, v jejíž rodině se po několik generací vyskytují jen tmavé oči.
Jaké potomstvo mohou očekávat? (geny leží na různých chromozomech, tmavá barva očí a pravorukost jsou úplně dominantní)
Modrooký pravák David a tmavooká levačka Martina mají děti s těmito fenotypy – Jana (modrooká pravačka), Petr (tmavooký levák).
S druhou partnerkou (Radkou – též tmavooká pravačka) má David 9 dětí… a samých tmavookých praváků. Jaké jsou genotypy
Davida, Martiny a Radky?
5. Jaká je genetická prognóza vzhledem k postižení hemofilií pro děti ženy, která netrpí hemofilií, jejíž bratr je hemofilik.
Její dědeček z matčiny strany byl rovněž hemofilik, který zkrátila jeho život. její manžel je zdráv.
6. Zdraví manželé mají dva syny, oba daltoniky, vysvětlete, jak je to možné. Jaké jsou genotyp obou rodičů?
7. U mladých kuřat lze jen velmi obtížně určit jejich pohlaví, protože nemají dostatečně vyvinuté pohlavní znaky.
Z ekonomických důvodu je však včasné rozlišení pohlaví vysoce důležité, neboť je nutné aby budoucí slepičky a
kohoutkové měli rozdílný režim krmení. Navrhněte způsob jakým je možné využít pro rozlišení pohlaví gen ležící
v nehomologické části chromozomu X, jehož dominantí alela podmiňuje tzv. pestré zbarvení a recesivní genotyp vede
ke vzniku peří černého. Barvu peří lze zjistit okamžitě po vyklubání kuřete.
8. Zdravý muž, který netrpí hemofilií, uvažuje o možném postižení svých dětí vzhledem k tomu, že sestra jeho ženy
porodila chlapce hemofilika. Z rodiny své ženy má informace pouze o tom, že v její rodině z matčiny strany se tato
choroba nikdy nevyskytla. Může ho tato informace uklidnit?
9. Modrookost a levorukost jsou autozomálně recesivní typy dědičnosti. jaké děti se narodí modrookému pravákovi jehož
rodiče byli tmavoocí praváci a jeho ženě tmavooké levačce, jejíž rodiči jsou modrooký pravák a tmavooká levačka.
Určete genotypy všech zúčastněných osob.
10. Chovatel králíků si zakoupil k chovu dvě samice (obě jsou černé dlouhosrsté) a jednoho samce (bílý, krátkosrstý).
Prodejce ho ujistil, že jejich křížením získá mláďata shodných vlastností (všechna prý budou černá dlouhosrstá). K jeho
zklamání se prognóza vyplnila jen u jedné samice. Druhá rodila čtyři druhy mláďat v kombinacích vlastností černékrátkosrsté, černé-dlouhosrsté, bílé-krátkosrsté, bílé-dlouhosrsté. Dokážeš vysvětlit tento jev? Jak časté byly jednotlivé
varianty vlastností potomků druhé samice?
11. U koček podmiňuje alela B žlutou barvu srsti, alela b černou barvu. Heterozygoti jsou žíhaní. Gen B leží v nehomologické
části chromozomu X. Jaká bude barva srsti v závislosti na pohlaví u potomků z následujících křížení?
Černý kocour x žlutá kočka
černý kocour x žíhaná kočka
žlutý kocour x žíhaná kočka
Žíhaná kočka porodila 8 mláďat (1x žlutý kocourek, 2 x černý kocourek; dvě žluté a 3 žíhané kočičky) Jaký byl genotyp a fenotyp otce
těchto mláďat?
Žlutá kočka měla ve vrhu 4 mláďata. Jedno žluté a 3 žíhaná. Jak vypadal jejich otec (genotyp i fenotyp); jaké bude pravděpodobně
pohlaví žíhaného kotěte?
12. Pan Sedlák připustil ke svým ovcím (plemeno s krátkými rohy a vlnitou vlnou) berana se stejnými vlastnostmi. Jaké bylo
jeho překvapení, když ze 32 narozených mláďat pouze některá měla stejné vlastnosti (krátkorohost a vlnitou vlnu) jako
rodiče. Ostatní mláďata měla různé kombinace dlouhé rohy – krátké rohy – bezrohost a silně kroucená vlna– vlnitá vlna
– rovná vlna. Kolik fenotypových skupin jehňat vzniklo? Jaké bylo zastoupení jednotlivých fenotypů ve vzorku 32
mláďat? Které fenotypy lze použít pro vznik „čistokrevných linií“?
13. U norků je platinová barva kožešiny podmíněna recesivní sestavou alel určitého genu. Standardní tmavé zbarvení je
dominantní. Na chovných farmách v USA – v Oregonu a ve Wisconcinu měli platinové norky, jejichž křížením (každá
farma křížila své platinové norky mezi sebou) získávali čisté linie platinových norků (což je výhodné, protože platinová
kožešina je cennější). Chovatelé v obou farmách však měli obavy, že neustálým příbuzenským křížením se budou horšit
kvality chovaných zvířat a tak se rozhodli, že „oživí chov“ novou krví. Vyměnili si pár párů platinových norků a křížili
oregonské norky s wisconsinskými. Jaké bylo jejich překvapení, když potomstvo, které vzniklo, mělo ve 100% standardní
zbarvení.
Vysvětlete tento jev.
Zapište genotypy wisconsinských a oregonských platinových norků.
Zapište genotyp křížence platinových norků wisconsina x oregona.
Jak bude vypadat potomstvo těchto kříženců (tj F2 generace)? Zapište fenotypový štěpný poměr.
Co lze doporučit chovatelům, kteří chtějí získávat co největší množství platinových kožešin?
14. Jaké děti se mohou narodit z manželství hemofilika s daltoničkou?

Podobné dokumenty

Problem Solving - Psychologie a její kontexty

Problem Solving - Psychologie a její kontexty představy, řízená pozornost, soustředěnost na cíl apod. (Anderson & Douglass, 2001; Numminen et al., 2001; Vakil et al., 2001; Chan et al., 2003). Rychlost řešení hlavolamu koreluje s kapacitou pro...

Více

Nejlepší jednotlivých plemen standardu A - dlouhosrstá

Nejlepší jednotlivých plemen standardu A - dlouhosrstá Zdeňka Kupková Zdeňka Kupková Ilona Šohajová

Více

Nutella Cavia Berusia

Nutella Cavia Berusia barva: oranžová-bílá datum narození: 12. 6. 2009 registrační číslo: 0613/09 otec

Více

Lekce 4

Lekce 4 fenotypově normální a pouze ženy s třetím uvedeným genotypem jsou barvoslepé; u mužů jsou barvoslepí ti, kteří

Více