Nostrifikační zkouška z anglického jazyka pro střední školy 1. Family

Transkript

Nostrifikační zkouška z anglického jazyka pro střední školy 1. Family
Nostrifikační zkouška z anglického jazyka pro střední školy
1. Family matters, my dream family
2. Everyday life, daily routine
3. Weather and climate
4. Making friends, interpersonal relationship, friendship
5. Hobbies and free time activities
6. My home, my dream home
7. Sport
8. Means of transport, travelling and transport
9. Holidays and travelling
10. Health and illnesses, healthy lifestyle
11. Food and drink, healthy cuisine
12. Learning and education
13. TV and internet, mass media
14. Traditions, public holidays
15. Jobs and occupation
16. Fauna and flora, environment
17. Culture
18. Entertainment possibilities
19. Shopping
20. Clothes and fashion
Zkouška probíhá na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Forma zkoušky: ústní – 15 minut příprava, 15 minut zkoušení
losuje se jedno téma (pracovní list) - cca 10 minut bude probíhat zkoušení
tématu/úvod, otázky, odpovědi a diskuze/, 5 minut bude popis dvou obrázků, jejich
porovnání
a diskuze k jejich obsahu.
Povolené pomůcky na přípravu: škola poskytne slovníky AJ-Čj a výkladové v Aj