Ding-dong , Radostně budeme zpívati, Bratři, já jsem slyšel

Transkript

Ding-dong , Radostně budeme zpívati, Bratři, já jsem slyšel
SOUSTŘEDĚNÍ A KONCERT 15. ZÁŘÍ 2012 – PENZION POHODA ŠUBÍŘOV

Ubytování bude hrazeno ze sborové pokladny
Pokud člen sboru nemá uhrazeny členské příspěvky za rok 2011/2012 nebo svojí neúčast
neomluvil, včetně sobotního koncertu, hradí si náklady sám!!

V sobotu bude zajištěn oběd a večeře, v neděli snídaně, každý si hradí sám, organizuje Darina
Gnipová, Celodenní strava za 225,- CZK,
Osádky vozů koordinuje Hanka Danihelová - pokud se sami domluvíte, nahlaste vše Hance!
Pokoje jsou: 6x dvoulůžkový /přednostně pro manželské páry a sbormistra/, 1x třílůžkový, 1x
pětilůžkový, 5x čtyřlůžkový a 3x šestilůžkový - viz stránky penzionu Pohoda. Předpokládám, že
se sami nějak domluvíte, pokud ne, budeme losovat! organizuje Darina Gnipová
Opět se domluvíme, kdo by něco upekl a přinesl k zakousnutí na svačinu - zaplatíme náklady
ze sborových peněz.
Součástí soustředění v sobotu v 18.00 je koncert Cantila v místním kostele
Jedná se o čas a společné úsilí nás všech. Každá absence jednoho z nás přináší změnu, na
kterou musí celý sbor a organizátoři včas reagovat.




Sobota:
7.30-8:00 – příjezd, ubytování, příprava dvou zkušebních místností
Dělené zkoušky: basy, tenoři – L.Klimeš , alty, soprány – J.Schichová,
Nástroje: Martin Kouřil
8.45-9.00
rozezpívání v dělených atelierech
9:00 – 10:00
dělená zkouška
In dulci iubilo,Ding-dong,
10.15-11-15
dělená zkouška
Ding-dong , Radostně budeme zpívati, Bratři, já jsem slyšel s nebe hlas
11.30-12-25
dělená zkouška
Tichá noc
12.30-13-30
dělená zkouška
Tichá noc
O B Ě D a odpočinek, foto, přesun do kostela
15.00 – společné „repre“ foto sboru v koncertním na propagaci sboru
16.45 – 17.45 zkouška v kostele
Koncert pro obec Šubířov - začátek v 18.00 hodin:
koncertní oblečení černé+šála, kravata
1. Audite silete - Michael Praetorius
2. Tebe poem - Dmitrij Bortniansky
3. Exultate Deo - Alessandro Scarlatti
4. Tristis est anima mea - Antonín Tučapský
5. Go down Moyzes – v úpravě Tomáše Vespalce
6. Okolo Hradišča – Josef Pančík
7. Daleká šeroká – Josef Srovnal
8. Sya we – africká ukolébavka
9. Blackbird - K.F. Jehrlander
10. David a Goliáš – úprava Václav Pokorný
11. Halle, Halle, Halle - přídavek
Neděle:
Po snídani společné foto na PF 2012, informace podá Darina, Jana a Katka.
Odjezd domů.