pdf - Press Room | Four Seasons Hotels and Resorts News

Transkript

pdf - Press Room | Four Seasons Hotels and Resorts News
Stephane Gras jmenován hotelovým manažerem ve Four
Seasons Hotel Prague
Stephane Gras bude dohlížet na provoz hotelu Four Seasons v Praze
October 16, 2014, Prague, Czech Republic
Four Seasons Hotel Prague s pot#šením oznamuje nedávné jmenování Stephana Gras hotelovým
managerem. V této roli bude podporovat generálního #editele a dohlížet na každodenní provoz hotelu.
P#ed nástupem do Four Seasons v Praze p#sobil Stephane od roku 2011 jako hotelový manažer ve Four
Seasons Baku, kde hrál klí#ovou roli p#i jeho otev#ení.
Stephane se narodil ve Francii a získal vysokoškolské vzd#lání na Ecole Hotelière de Lausanne ve
Švýcarsku. Ke spole#nosti Four Seasons Hotels and Resorts se p#ipojil v roce 1999 a získal rozsáhlé
zkušenosti zejména v Texasu, Kalifornii, na Havaji, v New Yorku, Káhi#e a Praze, kde v roce 2007 p#sobil
jako #editel úseku stravování.
"Má rodina a já jsme nadšení, že máme op#t možnost žít v jednom z nejkrásn#jších historických m#st
Evropy. Je vid#t, že od té doby, co jsem tu p#ed šesti lety žil, se trh i nadále rychle rozvíjel. Navíc se velice
t#ším na práci s pražským týmem,“ #íká Stephane.
"Jsme velmi rádi, že znovu p#ivítáme Stephana a jeho rodinu v Praze. P#inese do hotelu bohaté znalosti a
dovednosti, zejména v oblasti Food and Beverage,“ komentuje René Beauchamp, generální #editel Four
Seasons Hotel Prague.
Stephane tráví sv#j volný #as s rodinou. Spolu s manželkou Ségolène sdílí velký zájem o um#ní. Mluví
francouzsky a anglicky.
1
RELATED
October 16, 2014, Prague, Czech Republic
Stephane Gras Appointed Hotel Manager at Four Seasons Hotel Prague
http://publish.url/prague/hotel-news/2014/stephane-gras-appointed-hotel-manager-atfour-seasons-hotel-prague.html
October 6, 2014, Prague, Czech Republic
Luca De Astis Appointed Executive Chef at Four Seasons Hotel Prague
http://publish.url/prague/hotel-news/2014/luca-de-astis-appointed-executive-chef-at-fourseasons-hotel-prague.html
PRESS CONTACTS
Martina Vavrova
Director of Public Relations
Veleslavínova 2a/1098
Praha 1
Czech Republic
[email protected]
420 221 426 615
2

Podobné dokumenty

Four Seasons

Four Seasons Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 ,...

Více