makroskopie dřeva - Střední škola obchodu, řemesel a služeb

Transkript

makroskopie dřeva - Střední škola obchodu, řemesel a služeb
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
EU Peníze SŠ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130
Šablona: III/2
Ověřeno ve výuce dne: 26.9.2013
Třída: S1
Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_240
Název materiálu: VLASTNOSTI DŘEVA, VLHKOST
Anotace: Základní výukový materiál pro výuku
Předmět: MATERIÁLY 1.R.
Autor: Ing. Stanislav Cukor
VLASTNOSTI DŘEVA
VLHKOST
VLHKOST DŘEVA PATŘÍ MEZI
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI
DŘEVA
VLHKOST JE HMOTNOSTNÍ POMĚR
VODY K SUCHÉMU DŘEVU, KTERÉ
TUTO VODU OBSAHUJE
VLHKOST JE VYJÁDŘENÁ V
PROCENTECH %
MOKRÉ DŘEVO
VLHKOST DŘEVA
VODA
SUCHÉ DŘEVO
SUCHÉ DŘEVO
100 %
VLHKOST =
SUCHÉ DŘEVO
VÝPOČET VLHKOSTI DŘEVA
𝑊=
W
=
MW =
MO =
𝑀𝑊 −𝑀𝑂
.
𝑀𝑂
100 %
VLHKOST V PROCENTECH
HMOTNOST MOKRÉHO DŘEVA
HMOTNOST SUCHÉHO DŘEVA
DRUHY VODY VE DŘEVĚ
• VOLNÁ VODA
30 A VÍCE %
• VÁZANÁ VODA DO 30 %
• CHEMICKY VÁZANÁ
BĚŽNĚ SE S NÍ NEPOČÍTÁ
VOLNÁ VODA
• NACHÁZÍ SE V BUNĚČNÝCH PROSTORECH
• JE V KAPALNÉM STAVU
• NACHÁZÍ SE V MNOŽSTVÍ 30% A VÍCE
PROCENT A MŮŽE PŘESÁHNOUT 100%
• ZPŮSOBUJE POUZE ZMĚNU MOTNOSTI
• NEMÁ VLIV NA ROZMĚRY A TVAR DŘEVA
VÁZANÁ VODA
• NACHÁZÍ SE V BUNĚČNÝCH STĚNÁCH
• JE V PLYNNÉM STAVU – PÁRA
• NACHÁZÍ SE V MNOŽSTVÍ DO 30 % - DO BODU
BNV
• ZPŮSOBUJE ZMĚNU HMOTNOSTI, TVARU I
ROZMĚRŮ !!!
BNV = 30 %
VOLNÁ A VÁZANÁ VODA
VÁZANÁ VODA
ÚPLNĚ SUCHÉ DŘEVO
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VODY VOLNÉ A VÁZANÉ
CHEMICKY VÁZANÁ VODA
• JE TO SOUČÁST CHEMICKÉ STAVBY DŘEVA
• SUŠENÍM SE NEODSTRANÍ
• V BĚŽNÉ PRAXI NEMÁ VÝZNAM
ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISÍCÍ S
VLHKOSTÍ DŘEVA
•
•
•
•
BOD NASYCENÍ DŘEVNÍCH VLÁKEN
ROVNOVÁŽNÁ VLHKOST DŘEVA
PROVOZNÍ VLHKOST DŘEVA
BOBTNÁNÍ A SESYCHÁNÍ
BOD NASYCENÍ VLÁKEN BNV
• JE POMYSLNÁ HRANICE
• BUNĚČNÉ STĚNY JSOU PLNĚ NASYCENY VODOU /
PÁROU/
• V BUNĚČNÝCH PROSTORÁCH ŽÁDNÁ VODA NENÍ
/KAPALINA/
• BNV JE PŘIBLIŽNĚ
30 %
• VE SKUTEČNOSTI JE TO PRO KAŽDOU DŘEVINU JINÁ HODNOTA 25 – 35 %
BOD NASYCENÍ DŘEVNÍCH VLÁKEN
JE DŮLEŽITÝ MEZNÍK
DO BODU BNV DŘEVO MĚNÍ SVÉ
ROZMĚRY I HMOTNOST
NAD BNV DŘEVO MĚNÍ POUZE
HMOTNOST
ROVNOVÁŽNÁ VLHKOST DŘEVA
• JE TO STAV, KDY DŘEVO VLHKOST ANI
NEVYDÁVÁ ANI NEPŘIJÍMÁ
• ZÁVISÍ OD TEPLOTY, TLAKU A VLHKOSTI
OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉHO DŘEVA
• NAŠÍM CÍLEM JE, ABY VÝROBEK MĚL
ROVNOVÁŽNOU VLHKOST V PROSTŘEDÍ, KDE
BUDE POUŽÍVÁN = PROVOZNÍ VLHKOST
PROVOZNÍ VLHKOST DŘEVA
• JE TO ROVNOVÁŽNÁ VLHKOST DŘEVA PRO
PROSTŘEDÍ, KDE BUDE VÝROBEK POUŽÍVÁN
• PRO KAŽDÉ PROSTŘEDÍ I VÝROBEK JI
DOPORUČUJÍ NORMY
• DODRŽENÍM PROVOZNÍ VLHKOSTI
ZARUČUJEME, ŽE SE BUDOU MĚNIT ROZMĚRY
DŘEVA MINIMÁLNĚ.
PROVOZNÍ VLHKOSTI DŘEVA
•
•
•
•
•
ZAHRADNÍ NÁBYTEK
OKNA, DVEŘE
NÁBYTEK
PODLAHY
HUDEBNÍ NÁSTROJE
14 - 16 %
12 - 15 %
8 - 10 %
7- 9 %
6 %
BOBTNÁNÍ A SESYCHÁNÍ DŘEVA
• PROBÍHÁ PŘI ZMĚNÁCH VLHKOSTI OD 0 % DO
BNV
• KDYŽ VLHKOST KLESÁ, DŘEVO SESYCHÁ
• KDYŽ VLHKOST STOUPÁ, DŘEVO BOBTNÁ
Použité zdroje
1. Požgaj-Chovanec-Kurjatko-Babjak : Štruktúra a vlastnosti dreva,
Príroda 1993
2. Archiv autora
3. Internet

Podobné dokumenty