Právě začínáme - Národní filmový archiv

Transkript

Právě začínáme - Národní filmový archiv
Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list
Název:
Právě začínáme
Žánr:
Komedie
Rok:
1946
Režie:
Vladimír Slavínský
N:
František Vlček, Josef Neuberg
Scénář:
František Vlček, Josef Neuberg
Kamera:
Josef Střecha
Arch:
Štěpán Kopecký
Hrají:
Jindřich Plachta (trhovec František Diviš), Jaroslav Marvan (Bohouš Vosáhlo), Meda
Valentová (Sidonie, Vosáhlova žena), Josef Kotapiš (Karel Rabas, jezdec na stěně
smrti), Eman Fiala (Eman, vyvolávač na stěně smrti), Antonín Mikulič (Pepík Strnad, Divišův nevlastní syn)
Obsah:
1
Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list
Bohouš Vosáhlo, manžel zdatné majitelky pouťových podniků a silačky Sidonie, uteče
od ženy a bydlí strhovcem Divišem. Jezdí spolu po poutích, kde výmluvný Vosáhlo
prodá všechno Divišovo zboží. Vynálezem univerzálního lepidla ”Držíto” jejich obchod
úspěšně vzkvétá. Jednoho dne se jejich domácnost rozroste o malého osiřelého Pepíka,
syna Divišovy bývalé tajné lásky. Skutečným Pepíkovým otcem je Rabas, jezdec smrti
vSidonině podniku. Rabas, který se nikdy o syna a jeho matku nestaral, ze zištných
důvodů Pepíka unese. Vpodnapilosti se však na stěně smrti zabije a Pepík uteče zpět
kDivišovi a Vosáhlovi. Sidonii se podaří vypátrat Bohouše a chce se sním smířit. Prodá
proto své podniky a koupí dům, vněmž Vosáhlo žije sDivišem a Pepíkem. Zbaví svého
muže milostného vlivu vdovy Melkové a oba manželé, připoutáni Divišovým lepidlem,
vykročí na další cestu životem.
Bibliografie:
Natáčení filmové komedie ”Právě začínáme”. Informační zprávy 1946, č. 20 (31. 8.),
s. 3 [kom.].?*?Milan Noháč, Chvilka s Vladimírem Slavínským. Filmová práce 2, 1946,
č. 36 (7. 9.), s. 6 [rec.].?*?Herečka v nebezpečí udušení hadem. Národní obroda 2, 21.
9. 1946, č. 217, s. 3 ?rep.?.?*?Právě začínáme. Národní obroda 2, 5. 10. 1946, č. 228, s.
4 ?kom.?.?*?vdn. [Jiří Voldán], Film, který chce být lidovým filmem. Právo lidu 49, 9.
11. 1946, č. 256, s. 4 [rec.].?*?věk [K. Vaněk], Právě začínáme. Rudé právo 9. 11. 1946,
č. 258, s. 2 [rec.].?*?Vladimír Bor, Jak se nemá dělat lidová veselohra. Mladá fronta 2,
10. 11. 1946, č. 257, s. 5 [rec.].?*?A. Byková, Prošel zavřenými dveřmi. Práce 2, 10. 11.
1946, č. 259, s. 6 [rec.].?*?jibr [Jiří Brdečka], Film. Svobodné noviny 2, 10. 11. 1946,
č. 257, s. 6 [rec.].?*?A. M. Brousil, Na rozcestí. Zemědělské noviny 2, 10. 11. 1946, č.
256, s. 2 [rec.].?*?bž., Je Vladimír Slavínský vinen? Cíl 2, 1946, č. 45 (15. 11.), s. 710
[rec.].?*?Bohumil Brejcha, Chmurné úvahy nad českým filmem. Kulturní politika 2,
1946, č. 9 (15. 11.), s. 7 [rec.].?*?O. Kautský, Nic se nezměnilo. Filmová práce 2, 1946,
č. 46 (16. 11.), s. 6 [rec.].?*?f. k., [Spiknutí. . .]. Obzory 2, 1946, č. 46 (16. 11.), s. 736
[rec.].?*?Jan Žalman [Antonín Novák], Právě začínáme. Veselohra - k pláči. Kino 1,
1946, č. 27 - 28 (20. 12.), s. 441, 466 [rec., 2 f.].?*?-tu-, Pro zasmání, ale bez ducha.
Národní obroda 2, 21. 12. 1946, č. 292, s. 4 ?rec.?.
2