Výstupy projektu Greennet

Transkript

Výstupy projektu Greennet
echt
Schlumpr
© Helmut
Výstupy projektu Greennet
Projekt Greennet je založen na zvyšování povědomí, pochopení,
spolupráci a dobrovolné účasti všech, kdo mají vliv v pilotních
regionech středoevropského Zeleného pásu.
Zapojené organizace
Durynský pozemkový spolek
(Německo), hlavní partner
BUND – Projektová kancelář Zeleného
pásu, Přátelé Země (Německo)
Občanské sdružení Ametyst (Česká republika)
REC – Regionální environmentální centrum (Slovensko)
C.E.T.A. – Centrum teoretické a aplikované ekologie (Itálie)
Univerzita aplikovaných věd Erfurt (Německo)
Hlavní očekávané výstupy
• společná mezinárodní metodika definující regionální cíle a charakteristiky
krajiny v pilotních územích
• mapová aplikace, která bude sloužit k vizualizaci a vyhodnocení dat
sebraných během regionálních průzkumů
• mezinárodní srovnání prostředků ochrany přírody a krajiny
• vývoj nástrojů a mezinárodní strategie na ochranu ekologických sítí
a ohrožených oblastí
• „Charta Zeleného pásu“, zahrnující mezinárodní strategii a výsledky
projektu Greennet
• navržení Evropského Zeleného pásu jako Světového dědictví
BOKU – Univerzita přírodních věd Vídeň (Rakousko)
Národní park Goričko (Slovinsko)
Spolek pro ochranu přírody Dolní Rakousy (Rakousko)
Regionální management Burgenland (Rakousko)
Spolek pro ochranu přírody Štýrsko (Rakousko)
Tento projekt je podpořen Evropskou unií z programu Central
Europe a kofinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.
www.greennet-project.eu
www.europeangreenbelt.org
© Stanislava De
snik, Johanne
s Gepp
© Helmut Schlumprecht
© REC Slovakia
Ekologická síť v Evropském
Zeleném pásu – Greennet
Náplň projektu
V předchozích průzkumech byly identifikovány oblasti s největším ekologickým
významem v rámci Zeleného pásu. Asi 45 % území bylo označeno jako „mezery“,
tedy území bez dostatečné zákonné ochrany a zároveň s významem pro vlastní
ekologickou síť. Tato území jsou zvláště důležitá pro propojení mezinárodní
ekologické sítě v rámci Zeleného pásu.
Projekt se zaměřuje na 6 pilotních oblastí, pro které
budou připraveny koncepce využití krajiny
a ochrany přírody.
© Hans-Martin Berg
orf
© Klaus Leid
© REC Slovakia
Východiska projektu
Po čtyři desetiletí byla Evropa rozdělena nepropustnou bariérou nazývanou Železná
opona. Zvláště východní strana hraniční oblasti byla řídce osídlená, vlastní hraniční
zóna byla většinou zcela bez lidí. Díky tomu se zde mohla vyvinout přírodě blízká
stanoviště. Od pádu Železné opony koncem osmdesátých let minulého století tvoří
tato hraniční zóna 12 500 km dlouhý Zelený pás přírodně hodnotných území. Probíhá
přes celou Evropu a dotýká se i sedmi středoevropských států.
Evropský Zelený pás jako ekologická síť je světově unikátním přírodním a kulturním
dědictvím s pohnutou lidskou a politickou historií, významem a silou. Symbolizuje
i to, že zlé se může proměnit v dobré. Zelený pás tak nabízí šanci zachovat nejen
unikátní přírodní stanoviště, ale také rozvíjet tyto periferní oblasti v srdci Evropy
trvale udržitelným způsobem.
Více informací o Evropském Zeleném pásu na www.europeangreenbelt.org
Trvání projektu: duben 2011 až březen 2014
Hlavní partner: Durynský pozemkový spolek (Německo)
akia
© REC Slov
Cíle projektu
© REC Slov
akia
Hlavními cíli
projektu Greennet jsou:
Pilotní regiony
vakia
• podpořit a posílit politiky, strategie a přístupy na ochranu propojené ekologické
sítě se zvláštním zřetelem na zákonem nechráněné nebo nedostatečně chráněné,
ekologicky cenné oblasti ve středoevropském Zeleném pásu
• zlepšit ochranu přírody v šesti pilotních regionech ve středoevropském Zeleném
pásu
• použít lokální a regionální nástroje a strategie na zlepšení ochrany přírody,
zapojení občanů a povědomí veřejnosti
• vyvinout a použít společnou mezinárodní strategii na ochranu nedostatečně
chráněných oblastí ve středoevropském Zeleném pásu
• přispět k propojení sítě Natura 2000 odstraněním mezer v ochraně území
• zachovat významné přírodní a kulturní dědictví
Slo
© REC
1.Grabfeld (Německo)
2.Český les / Oberpfälzer Wald
(Česko / Německo)
3.Severní Weinviertel (Mistelbach) /
Znojmo / Jarovce-Rusovce
(Rakousko / Česko / Slovensko)
4.Kučnica / Kutschenitza-Mura (Rakousko / Slovinsko)
5.Jižní Burgenland (Rakousko)
6.Národní park Julské Alpy / Triglavský národní park
(Itálie / Slovinsko)

Podobné dokumenty

GREENNET

GREENNET činnostech a na všech úrovních rozhodovacích procesů v rámci Zeleného pásu. Navrhuje vizi rozvoje regionů v Zeleném pásu spojující ekologické a socio-ekonomické požadavky. Napomůže rozvíjení Zelené...

Více