v TL Výstavba, údržba a servis stanic CNG

Transkript

v TL Výstavba, údržba a servis stanic CNG
Výstavba, servis a údržba
plnicích stanic CNG
GASCONTROL,
společnost s r. o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov — Suchá
Tel.: + 420 596 496 411
Fax: + 420 596 412 397
e-mail:
[email protected]
www.gascontrol.cz
Od roku 2005 společnost GASCONTROL
zajišťovala servis a údržbu CNG kompresní
a plnící stanice o výkonu přibližně 1 650 Nm3/h
pro dopravní společnost OKD, Doprava, a.s.,
v Prostřední Suché.
Stanice byla složena ze dvou kompresorových
jednotek - z kompresorové jednotky SAFE
ST90 T20 EM a Atlas Corpo. Součástí stanice
byl zásobník plynu o kapacitě 5 000 litrů.
V současné době zajišťujeme servis nové CNG
plnící stanice umístěné v areálu ČSAD Havířov,
a. s. Realizaci této stanice včetně projektové
dokumentace zajišťovala firma GASCONTROL.
Stanice je vybavena dvěma kompresory SAFE ST75
17-EM o celkovém výkonu 1 070 Nm3/hod. Výstupní
tlak je 240 barů a objem zásobníku 1 080 litrů. Stanice umožňuje plnění dvou vozidel současně.
Dále jsme se podíleli na výstavbě CNG plnící stanice
pro SMP, a. s., v Ostravě. Uvedená stanice německého výrobce BAUER je o výkonu 40 Nm3/hod., objem
zásobníku je 2 400 litrů.
CERTIFIKOVANÁ
ORGANIZACE
Obě stanice jsou provozovány v režimu občasné obsluhy a stanice jsou pro účely ovládání a plnění vybaveny
kreditním systémem.
Během našich činností spojených s výstavbou, údržbou a servisem stanic jsme získali bohaté zkušenosti.
Provádíme běžnou údržbu, ale i opravy většího charakteru, jako jsou výměny pístů, ojnice, vložkování
válců, atd. Dokladem naší úspěšnosti v tomto oboru
je získání pozitivních referencí od našich zákazníků.
Kromě výše uvedených výrobců stanic jsme schopni
provádět realizace plnicích stanic také s komponenty
jiných výrobců.
Český svářečský ústav
s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
Výstavba, servis a údržba
plnicích stanic CNG
V srpnu 2010 otevřel GASCONTROL první non-stop veřejnou plnicí
stanici CNG v Havířově. Stanice je
vybavena kompresory AtlasCopco.
Má dva výdejní stojany – jednohadicový stojan SAFE a dvojhadicový stojan ADAST, který pracuje
v automatizovaném samoobslužném výdeji paliva. Hodinová kapacita je plánována pro více jak 30
osobních automobilů, případně 8
městských autobusů.
GASCONTROL,
společnost s r. o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov — Suchá
Tel.: + 420 596 496 411
Fax: + 420 596 412 397
e-mail:
[email protected]
www.gascontrol.cz
Pro vlastní potřeby si firma vybudovala pomalu plnicí CNG stanici
v sídle firmy, která slouží pro plnění flotily firemních vozidel. Použitý
kompresor Aquacentrum má výkon
4 Nm3/hod. Delší doba plnění vozidla je kompenzována nízkými pořizovacími náklady na vybudování
stanice.
Společnost GASCONTROL má také vlastní
servis vozidel, kde jsou mimo jiné prováděny
přestavby klasických motorů na pohon zemním plynem. Nabízíme přestavby jak osobních, tak užitkových vozidel.
Standardně provádíme montáže systému
sekvenčního vstřikování od italské firmy
TARTARINI auto industries, renomovaného
výrobce LPG/CNG komponentů.
Tento systém je vhodný především pro vozidla od roku výroby 2000 s 2 lambda sondami
(před a za katalyzátorem), vybaveném řídícími jednotkami systému EOBD (European On
Board Diagnosis), do výkonu 240kW.
Firma GASCONTROL, společnost s r. o. je také vlastníkem a provozovatelem čerpací stanice v Dobré u Frýdku-Místku. Svým zákazníkům nabízí
alternativní palivo, a to jak LPG, tak i CNG.
Zde je použita švýcarská technologie firmy Sulzer Burckhardt, a to jak
pro kompresory, tak i pro dva stojany. Třetí stojan je již od firmy ADAST.
Výstupní tlak je cca 300 barů.
Použité koncovky NGV1 a NGV2 umožňují plnění všech typů vozidel.
Platbu za odebrané pohonné hmoty lze realizovat jak v hotovosti, tak prostřednictvím běžných platebních karet. Připravujeme zapojení do karetního systému RWE.
CERTIFIKOVANÁ
ORGANIZACE
Český svářečský ústav
s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
Výstavba, servis a údržba
plnicích stanic CNG
GASCONTROL,
společnost s r. o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov — Suchá
Tel.: + 420 596 496 411
Fax: + 420 596 412 397
e-mail:
[email protected]
www.gascontrol.cz
Mezi další realizace z oblasti CNG patří
výstavba plnicí stanice pro společnost Vítkovice Cylinders.
Tato stanice je vybavena třemi kompresory
FuelMaker o celkovém výkonu 40 Nm³/
hod. a zásobníkem o objemu 960 litrů.
CNG stanice byla prioritně postavena pro
plnění vysokozdvižných vozíků provozovaných firmou Vítkovice Cylinders, ale umožňuje také plnění ostatních vozidel. Úspora
pohonných hmotpředstavuje podle vyjádření provozovatele více než 50%.
Plnění vysokozdvižných vozíků, osobních
a nákladních automobilů, ale dokonce
i lokomotivy na zemní plyn umožňuje CNG
stanice a.s. Vítkovice Doprava.
Stanice se skládá ze 3 kompresorů FMQ 10 a 2 svazků láhví o objemu
2 x 960 l. Zásobníky jsou sestaveny jako
3-sekční (12/8/4 láhve). Stanice je vybavena stojanem ADAST se dvěma plnicími
místy. Výstupní tlak je 240 bar.
Pro a. s. Poděbradka realizovala společnost GASCONTROL spolu s Vítkovicemi
CNG stanici pro plnění vysokozdvižných
vozíků. Stanice se skládá ze dvou kompresorů FMQ10 a jednoho svazku láhví
o objemu 960 l. Stanice má dvě plnicí hadice, avšak je bez výdejního stojanu. Výstupní
tlak je 200 bar.
Ve spolupráci s firmou VEMEX jsme začátkem r. 2012 slavnostně zahájili provoz
veřejné plnicí stanice CNG, umístěné na
čerpací stanici LUKOIL v Ostravě–Muglinově, ul. Bohumínská.
Zakázku jsme kompletně realizovali, včetně
projektové dokumentace, výstavby na klíč
a následně budeme zajišťovat také servis.
CERTIFIKOVANÁ
ORGANIZACE
Český svářečský ústav
s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008