IDEXX PRRS OF Ab Test

Transkript

IDEXX PRRS OF Ab Test
IDEXX PRRS OF Ab Test
TEST, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Testování prasečí orofaryngeální tekutiny je pohodlným
a cenově příznivým nástrojem pro kontrolu a sledování
nemocí v chovech prasat
Odběrem vzorků orofaryngeální tekutiny
lze snadno monitorovat celé skupiny zvířat
nebo jednotlivce na přítomnost ekonomicky
významných infekčních onemocnění stád
jako je prasečí respirační a reprodukční
syndrom (PRRS virus).
Test se provádí jednoduše sběrem slin
(orofaryngeální tekutiny) sledovaných zvířat.
Tato metoda poskytuje mnohem
komplexnější obraz o zdravotním stavu stáda
ve srovnání s dosavadní praxí tedy odběrem
vzorků séra náhodně vybraných kusů.
IDEXX PRRS OF Ab Test
JEDNODUCHÝ | PŘESNÝ | SPOLEHLIVÝ | BEZPEČNÝ
VÝHODY POUŽITÍ TESTU
• Cenově příznivý a pohodlný
• Neinvazivní odběr vzorku
• 98% specifita a senzitivita testu
• Detekce protilátek za méně než 4 hodiny
• Pro kontrolu a monitoring onemocnění
Test IDEXX PRRS OF Ab detekuje protilátky typu I a II
PRRSV kmenů stejně jako Test PRRS X3, který je prováděný
z krevního séra. Při srovnávacím testování byla prokázána
100 % senzitivita a 98,7% specifita testu (minimální
citlivost a specifita 96,9 % a 96,3 % v tomto pořadí, interval
spolehlivosti 95 %).
Sliny se v chovu sbírají jednoduše pomocí lana se
sběrnou nádobkou, kterou prasata žvýkají a tím
„odevzdají“ svůj vzorek. Lano zavěsíte na vhodné
místo, kde k němu mají prasata dobrý přístup.
Testování orofaryngeální tekutiny umožňuje častější provádění
(z důvodu neinvazivního odběru vzorků) a tím i monitoring
PRRS protilátek v čase. To umožňuje lepší monitoring stavu
a průběhu onemocnění ve stádu i přesnější epidemiologické
informace pro obchodní partnery.
Preventivní testování orofaryngeální tekutiny významně
přispívá k časné detekci infekce i léčbě sekundárních
onemocnění u prasat.
PRRS X3
PRRS OF
PRRS PCR
protilátky
protilátky
antigen
Cílová skupina
Jednotlivé zvíře
Zvířata v kotci/ve skupinách/jednotlivé zvíře
Jednotlivé zvíře
Odběr vzorků
Vysoký podíl lidské práce
Jednod, neinvazivní, bez stresu
zvířete
Vysoký podíl lidské práce
Náklady na testování
nízké
nízké
vysoké
Sensitivita
99 %
98 %
99 % (diferenciace kmenů)
Výsledek testování
Potvrzení PRRS sérokonverze
a odhalení nových PRRS infekcí
Monitorování PRRS sérokonverze
a odhalení nových PRRS infekcí
Detekce známých kmenů u plemenných a chovných jedinců
Závěr
PRRS sérokonverze před infekcí
nebo vakcinací u kanců, prasnic
a prasniček
Monitorování PRRS po celou
dobu chovu prasete, vakcinačního programu a kontroly zdraví
Časná detekce PRRS u kanců
a chovných jedinců
SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
TYPŮ TESTŮ:
Reference:
1. Prickett JR and Zimmerman JJ. The development of oral fluid-based diagnostics and applications in veterinary medicine. Anim Health Res Rev, 11: 207-216 (2010).
2. Kittawornrat A, et al. Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) antibodies in oral fluid specimens using a commercial PRRSV
serum antibody enzyme-linked immunosorbent assay. J Vet Diagn Invest, 24(2):262-9 (2012).
3. Kittawornrat A, Prickett J, Chittick W, etal. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in serum and oral fluid samples from individual boars: will
oral fluid replace serum for PRRSV surveillance Virus Res.154(1-2):170-6 (2010).
4. Olsen C, et al. Probability of detecting PRRSV infection using pen-based swine oral fluid specimens as a function of within-pen prevalence. Manuscript in preparation.
Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice | tel.: +420 311 706 211
fax: +420 311 706 200 | e-mail: [email protected] | www.cymedica.com

Podobné dokumenty

Sliny prasat jako vhod ný diagnosti ckÝ materiál

Sliny prasat jako vhod ný diagnosti ckÝ materiál š i r o k ýpotenciál práce na vývojinovýchtestůa prasat dá|e probíaa prácena távajícíchtestůk zorkuslin vývoji nových testůa na probi na validaci va|idacisstávajících testůk využití využitívvzorku ...

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál odběr vzorku bez stresu zvířat. Zjednodušené vzorkování by tak mohlo umožnit rozsáhlý monitoring, častější testování, vyšší sensitivitu na úrovni farmy a poskytnout tak přesnější mapování epidemiol...

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál Prickett, J. R. et al. Oral– fluid samples for surveillance of commercial growing pigs for porcine reproductive and respiratory syndrome virus and circovirus type 2 infections. J Swine Health Prod ...

Více

Důležitá virová onemocnění prasat_Prof.Tomasz Stadejek

Důležitá virová onemocnění prasat_Prof.Tomasz Stadejek Prof. Tomasz Stadejek, Dip. ECPHM Oddělení patologie a veterinární diagnostiky

Více

diagnostika a kontrola APP_dr.Stephan von Berg

diagnostika a kontrola APP_dr.Stephan von Berg • Čím vyšší je stupeň pneumonie u jednotlivého zvířete, tím horší je průměrný denní přírustek u celé skupiny

Více

Ohlédnutí za IPVS 2010

Ohlédnutí za IPVS 2010 (Quebec, Ontario, Western Canada) + American Association of Swine Veterinarians (AASV)

Více

JEZDCI V GALA 2013 - slosování vstupenek

JEZDCI V GALA 2013 - slosování vstupenek Prvních 10 cen se bude losovat cca ve 23.00 hod. na pódiu velkého sálu a jejich výherci si je přijdou osobně převzít na základě předložení vstupenky a odevzdání kontrolního útržku. Dalších 190 cen ...

Více

P1 133_2016

P1 133_2016 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Laboratoře SVÚ Jihlava Rantířovská 93, 586 05 Jihlava Pracoviště zkušební laboratoře: Oddělení chemie Oddělení...

Více

Seminář Koupací vody 2012 VÚV

Seminář Koupací vody 2012 VÚV /Cabelli a Fraser in Seyfried and Cook/ V koupalištích ve volné přírodě se P. aeruginosa nesleduje jsou známy případy infekce vnějšího zvukovodu z koupání v jezerech (Hořejší jezero a jiná jezera v...

Více