katalogový list

Transkript

katalogový list
188.
Nemocnice Znojmo, Reko nstrukce a dostavba 1. etapa - 1. část
rekonstrukce a dostavba
Investor/ Client: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Termín výstavby / Construction Period:
09/2006 - 03/2008
Náklady / Cost:
330 mil Kč
Realizace 1.etapy se týkala dvou
objektů, a to novostavby stravovacího
pavilonu a pavilonu radiační a klinické
onkologie - ORKO, které jsou napojeny
na stávající objekty s částečnou
rekonstrukcí. Komplexní realizace stavby
spočívala jednak ve stavební části díla, tj.
v rekonstrukci a dostavbě jednotlivých
objektů
v
systému
monolitického
železobetonového skeletu se sloupy a
ztužující výtahovou šachtou v rozsahu
dvou podlaží a patra technického pro
objekt stravovací, včetně dodávky
provozních technologických souborů
stavby, jednak v dodávce, instalaci a
uvedení do plného klinického provozu
lékařské
přístrojové
techniky
(monoenergetický lineární urychlovač,
rentgenový simulátor pro radioterapii a
dozimetrický systém pro radioterapii).
The performance of Phase 1 included 2 new buildings: a
food court pavilion and a new pavilion for the radiation &
clinic oncology (ORKO). Both new buildings are linked to
existing buildings which were partly renovated. On one
hand the project includes construction works like a
renovation and extension of the buildings when employing
in-situ concrete structure with columns and a reinforcing lift
shaft, construction of two floor levels and one technical
floor in the food court building with delivery of operation
technology facilities, on the other hand the scope of works
included a delivery, installation and putting into a full clinic
operation of the medical instrumentation (the mono-energy
linear accelerator, the roentgen simulator for radiotherapy
and the dosimeter system for radiotherapy).

Podobné dokumenty

zde

zde Further factors for the estimation of mean glandular dose using the United Kingdom, European and IAEA dosimetry protocols, Phys. Med. Biol 54, 4361-72, 2009 Dance D R, Young K C and van Engen R E, ...

Více

Více o filmové dozimetrii

Více o filmové dozimetrii uvede v registrační kartě pracovníka. Je nutné používat filmové dozimetrické kazety se všemi kovovými kompenzačními filtry, které jsou umístěny na správném místě v kazetě. Používání filmových dozim...

Více

Novotný - Česká společnost fyziků v medicíně, os

Novotný - Česká společnost fyziků v medicíně, os Porovnání výkonu zaměstnání radiologického fyzika v klinické praxi mezi ČR a USA – pětileté zkušenosti ze dvou klinických pracovišť v USA

Více

Tepelná čerpadla 2. generace Logatherm WPS se

Tepelná čerpadla 2. generace Logatherm WPS se Obě varianty provedení tepelných čerpadel Logatherm WPS a WPS K umožňují jak monovalentní tak monoenergetický provoz. Čerpání nízkopotencionální energie ukryté v zemi z půdního plošného kolektoru č...

Více

Naprašování

Naprašování vazná energie, dojde k uvolnění částice Vyražené částice jsou zachyceny na substrát

Více

Zde

Zde  objev: (např. zakladatel nauky o dědičnosti, objevitel penicilinu….)  Nobelova cena: udělena (kdy, za co), neudělena Životopis:

Více