Ceník zemního plynu

Transkript

Ceník zemního plynu
Ceník zemního plynu
společnosti United Energy Trading, a.s. pro kategorii Domácnosti a Maloodběratelé
E.ON Distribuce, a.s.
Ceny jsou platné pro zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě
Produktová řada:
HOME, PROFIT
Produkt:
1st
Účinnost ceníku od: 1.10.2011
Cena distribuce
Roční odběr v odběrném
místě
Cena za služby Pevná cena za Stálý měsíční plat
OTE
odebraný plyn
za kapacitu
Cena za odebraný zemní plyn a
ost. služby dodávky
Celková konečná cena
Celková konečná cena
s DPH
Cena za
odebraný plyn
Stálý měsíční
plat
Součet cen
Součet
za odebraný
cen za
plyn
stálý plat
Součet cen
za
Součet cen
odebraný za stálý plat
plyn
Kč/měsíc
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
do 1 890
0,0011
0,57710
56,33
0,94100
8,00
1,5192
64,33
1,82304
77,20
nad 1 890 do 7 560
0,0011
0,33674
76,95
0,76900
20,00
1,10684
96,95
1,32821
116,34
nad 7 560 do 15 000
0,0011
0,26444
100,91
0,74900
79,00
1,01454
179,91
1,21745
215,89
nad 15 000 do 20 000
0,0011
0,24870
126,35
0,74900
89,00
0,9988
215,35
1,19856
258,42
nad 20 000 do 25 000
0,0011
0,24427
150,25
0,74900
89,00
0,99437
239,25
1,19324
287,10
nad 25 000 do 30 000
0,0011
0,23767
172,82
0,74900
89,00
0,98777
261,82
1,18532
314,18
nad 30 000 do 35 000
0,0011
0,23511
196,39
0,74900
89,00
0,98521
285,39
1,18225
342,47
nad 35 000 do 40 000
0,0011
0,23393
216,17
0,74900
89,00
0,98403
305,17
1,18084
366,20
nad 40 000 do 45 000
0,0011
0,23257
239,24
0,74900
89,00
0,98267
328,24
1,17920
393,89
nad 45 000 do 50 000
0,0011
0,22902
269,78
0,74900
89,00
0,97912
358,78
1,17494
430,54
nad 50 000 do 55 000
0,0011
0,22803
294,85
0,74900
89,00
0,97813
383,85
1,17376
460,62
nad 55 000 do 63 000
0,0011
0,22766
327,54
0,74900
89,00
0,97776
416,54
1,17331
499,85
Cena za odebraný zemní plyn
a ost. služby dodávky
Cena distribuce
Roční odběr v odběrném
místě
Cena za služby Pevná cena za
OTE
odebraný plyn
Celková konečná cena
Pevná roční cena
za vypočtenou
kapacitu Crd
Cena za
odebraný plyn
Pevná roční
cena za
vypočtenou
kapacitu Crd
Součet cen
za odebraný
plyn
Součet
cen za
kapacitu
Celková konečná cena
s DPH
Součet cen
za
Součet cen
odebraný za kapacitu
plyn
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/m3
nad 63 000 do 630 000*
0,0011
0,20147
109,87604
0,73100
83,00
0,93357
192,876
1,120284
231,45125
Poznámky a vysvětlivky
* pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno
Celková konečná cena s DPH je pouze orientační. Sazba DPH je 20 %.
Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně).
Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kWh se používá konstanta 10,55.
kWh = kilowatthodina(1 kWh = 0,001 MWh)
m3 = metr krychlový (1 m3 = 10,55 kWh)
Stanovení celkové měsíční platby za kapacitní složky ceny (MPrC)
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP rd = ( C rd × RK ) / 12 , kde Crd = součet cen za
přidělenou kapacitu dle Ceníku, RK = denní přidělená pevná kapacita v daném OM v m3 určená podle vzorce RK = RS / 110, kde RS je roční odběr v daném OM v m3.
United Energy Trading, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.uet.cz, zákaznická linka: 255 707 099

Podobné dokumenty

cenik EPET POUZIVANE.xlsx

cenik EPET POUZIVANE.xlsx Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně). Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kWh se používá konstanta 10,55. kWh = kilowatthodin...

Více

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx ve výši 1,34 Kč /MWh, jehož výši určuje svým nařízením vláda na základě § 17d zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. * pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno...

Více

Ceník elektřiny 1/2016 EPET

Ceník elektřiny 1/2016 EPET V ceně silové elektřiny je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem. U dvoutarifních produktů je časové vymezení platnosti nízkého tarifu (NT) určováno příslušným provozovatel...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva EP ENERGY TRADING (EPET) je přední nezávislý dodavatel elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům v České republice i na Slovensku. Výhodou EPET je přístup k vlastním zdroj...

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti • Sídlo – Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02

Více

Spyder MTB 1-2 - Sella Bike

Spyder MTB 1-2 - Sella Bike SELLA Sp+E , Skalice 90, 412 01 Skalice u Litoměřic

Více

PPD

PPD Uvedená celková cena s DPH je pouze orientační (DPH je počítáno ve výši 21 %)

Více

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas

RWE GasNet Blue Light 2015 - Blue-gas ** Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez daně ze zemního plynu která činí 30,60 Kč/MWh. *** Tento přehled cen obsahuje ceny za distribuci dle Cenového rozhodnutí č. 4/2014 Energetického regulačního úřadu...

Více

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI ECO POWER ENERGY

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI ECO POWER ENERGY Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MPps = (Cps x RK)/12, kde: Cps = je součet cen za kapacitu dle uvedené tabulky (přehled ...

Více

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr

Ceník dodávky plynu pro zákazníky katerogie maloodběr Ceny jsou platné od 01. 01. 2014. Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH (ceny s DPH, sazba DPH je 21%). Cena s DPH je pouze orientační a sa...

Více