Historické obzory - Schindler - švindler i zachránce

Komentáře

Transkript

Historické obzory - Schindler - švindler i zachránce
Zdroj: Český Rozhlas 7, Radio Praha. Všechna práva vyhrazena. © Copyright 1996, 2016 Radio Prague. Url: http://www.radio.cz/cz/clanek/102906
Historické obzory - Schindler - švindler i zachránce Židů
[ 2008-04-13 ] Autor: Martina Nyklová
Nacista, špion, bonviván a zachránce lidských životů...to vše byl svitavský rodák Oskar Schindler.
Svitavách, pravděpodobně za padělání školních výsledků, a
začal pracovat u svého otce. Poté nastoupil základní vojenskou
službu a oženil se s Emilií Pelzlovou. Jeho život dostal spád ve
třicátých letech.
"Stal se členem Henleinovy strany a také se stal špionem
abwehru. Jako takový byl v roce 1938 ve Svitavách pro
špionážní činnost proti Československu zatčen. Po mnichovské
dohodě, kdy byla všeobecná amnestie, byl propuštěn z vězení a
odsunut do Říše, respektive do rodných Svitav. V roce 1938 se
s ním setkáváme v Ostravě, kde si pronajal dům a rovněž tam
pracuje pro špionážní službu Abwehr."
Oskar Schindler
Oskar Schindler se narodil 28. dubna roku 1908. Historik
Radoslav Fikejz ze svitavského muzea říká, že jeho předkové
byli drobní zemědělci a posléze živnostníci, kteří přišli z
venkova do města.
"Maminka Oskara Schindlera je ženou v domácnosti, starala se
o Oskara a dceru Elfrídu. Otec Hans Schindler byl ve
Svitavách pojišťovací agent, drobný živnostník,
zprostředkovatel prodeje zemědělských strojů. Oskar
Schindler, jak to vypadá, zdědil některé jeho charakterové
rysy. To znamená, že Hans Schindler podle svědectví se o
rodinu příliš nestaral a užíval si života a jako takového i
Oskara Schindlera vidíme i ve dvacátých letech ve Svitavách.
Ostatně přezdívka Schindler - švindler nebo Schindler gauner, ta Schindlerovi zůstala a tu už mu nikdo neodpáře."
Po válce s Židy, které se mu podařilo
zachránit
V roce 1939 napadlo nacistické Německo sousední Polsko a
stejně jako na ostatních okupovaných územích i tam začalo
docházet k tzv.arizaci židovského majetku, kdy původně
židovské firmy přecházely pod německou správu. V říjnu 1939
se stal v polském Krakově arizátorem i Schindler. Získal
továrnu na smaltované nádobí a zpočátku v ní zaměstnával
Poláky.
"Situace Židů, kteří podléhali norimberským zákonům a
zkrátka perzekuci nacistické správy se stále zhoršovala. To
nahrávalo těmto průmyslníkům, protože za židovskou pracovní
sílu se platilo daleko méně a tato pracovní síla byla pro
průmyslníky výnosná. Schindler by byl sám proti sobě, kdyby
nezačal polské Židy zaměstnávat, takto postupovali i ostatní
továrníci v Krakově. Schindler zaměstnával zpočátku asi dvě
stovky židovských dělníků. Původně byli Židé soustředěni v
krakovském ghetu, ale po vytvoření koncentračního tábora v
Plašově na krakovském předměstí v roce 1943 byli přemístěni
za brutálních podmínek z krakovského gheta do plašovského
tábora. A Schindler odebíral dělníky z tohoto tábora ve větším
množství, hovoří se v roce 1943 o 500 dělnících, respektive
Emilie Pelzlová - Schindlerová
Ve dvacátých letech byl Schindler vyhozen z reálky ve
1
Zdroj: Český Rozhlas 7, Radio Praha. Všechna práva vyhrazena. © Copyright 1996, 2016 Radio Prague. Url: http://www.radio.cz/cz/clanek/102906
vězních plašovského tábora, kteří u Schindlera pracují. Stávalo
se, že během cesty z tábora do schindlerovy továrny se často
vězni ocitali pod perzekucí strážců SS, kteří je tu a tam
nasazovali na jiné práce ve městě. Do schindlerovy továrny se
zkrátka vůbec nedostávali, proto se Schindler rozhodl zřídit
malý podtábor v blízkosti své továrny."
aby poměry nebyly tak drsné jako např. v táboře Gross Rosen
nebo v Plašově. Samozřejmě nelze si představovat, že tábor byl
jakýmsi rájem. To vůbec ne, byl to klasický tábor nucených
prací, jaký známe kdekoli jinde v prostředí Sudet. Nicméně
podmínky pro Židy v táboře byly obstojné. Schindler, který se
společně s ženou Emilií přestěhoval do Brněnce, se snaží o
vězně starat. Zajišťuje jim oděvy, léky atd."
Oskar Schindler
Do Brněnce dojelo přes koncentrační tábory Gross Rosen a
Osvětim asi 300 žen a 700 mužů. A právě s přesunem Židů z
Krakova do Brněnce souvisí známý Schindlerův seznam.
"Existuje několik Schindlerových seznamů. Ten původní
Schindlerův seznam, který vznikal v říjnu 1944 ještě v
Krakově, sestavoval židovský úředník a vlastně člen nacistické
správy Marcel Goldberg. Za zápis Žida na tento seznam
inkasoval tučné prémie, takové úplatky. Po válce se vypařil
neznámo kam. Schindler na seznam neměl v počátečních
fázích takový vliv. Teprve později v říjnu začal na tento
seznam dopisovat jména, která mu dodívali ostatní průmyslníci
v Krakově nebo jména, která získával přes Židy, kteří s ním
spolupracovali."
Schindler (uprostřed) se
seznamem obsahujícím jména
1200 židovských vězňů
pracujících v jeho továrně, foto:
ČTK
Poměry v tomto táboře byly snesitelné, což se mezi Židy
rychle rozkřiklo. Schindler spolupracoval s židovskými
organizacemi, využíval jejich kontaktů i finančních prostředků.
Žil si v té době na vysoké noze, byl častým návštěvníkem
oslav a večírků. V roce 1943 bylo brutálně zlikvidováno
krakovské gheto, což zapůsobilo i na Schindlera. V roce 1944
se přiblížila Rudá armáda a nacisté hodlali zlikvidovat
koncentrační tábory i lidi v nich uvězněné. Schindler se
rozhodl přemístit své dělníky do Brněnce, místa jen několik
kilometrů vzdáleného od rodných Svitav, kde byla zřízena
pobočka tábor koncentračního tábora Gross Rosen.
"Tábor hlídalo 30 strážců SS, kteří byli v té době Schindlerem
postupně pacifikováni,byly jim poskytovány různé úplatky,
2
Zdroj: Český Rozhlas 7, Radio Praha. Všechna práva vyhrazena. © Copyright 1996, 2016 Radio Prague. Url: http://www.radio.cz/cz/clanek/102906
Schindler začátkem 60. let získal řadu mezinárodních ocenění
např. Spravedlivý mezi národy nebo mírové ceny, záslužný
kříž německé spolkové vlády, ale defacto živořil. Žil blízko
frankfurtského nádraží v takové zaplivané uličce a podle všeho
se oddával alkoholu. Dokonce i ten zlatý prsten, který získal od
Židů ještě v Brněnci na rozloučenou, prý propil a Židé mu
museli nechat udělat ještě jeden nový. V roce 1974 Oskar
Schindler v Hildesheimu v Německu zemřel."
Foto: www.muzeum.svitavy.cz
Na seznamu se tak, jak už bylo zmíněno, postupně ocitlo asi
1100 lidí. Další asi stovka Židů se v táboře objevila náhodou,
Schindlerovi je zachránili polozmrzlé z transportu, který zůstal
stát na nádraží ve Svitavách. V květnu 1945 opustil Schindler
Brněnec se skupinkou Židů, kteří měli v případném zajetí
dosvědčit jeho činy za války. Židé jej vybavili také průvodním
dopisem, o tom, že zachránil spolu se svou ženou mnoho
životů. Dopis byl uložen v památníků obětem holocaustu Jad
Vašem v Izraeli.
Liam Neeson jako Schindler v oscarovém
filmu Schindlerův seznam
Pohřben byl na hoře Sion v Jeruzalémě. Podle jeho příběhu
byly napsány knihy a natočen mnoha Oskary ověnčený film
Schindlerův seznam. Nezapomněli na něj ani v jeho rodných
Svitavách. Schindlerově rozporuplné osobnosti a dějinám Židů
v kraji se nově věnuje také stálá expozice v místním muzeu,
která mimo jiné představí Schindlerův život prostřednictví
dobových fotografií a dokumentů. Před časem byla ve městě
odhalena Oskaru Schindlerovi pamětní deska s nápisem
"Nezapomenutelnému zachránci života 1200
pronásledovaných Židů."
Foto: www.muzeum.svitavy.cz
Po válce Schindler chvíli žil ve Švýcarsku a do roku 1949 v
Německu a poté se odstěhoval do Argentiny. Tam dlouho
nepobyl. Snažil se poměrně neúspěšně podnikat a žil z podpory
zachráněných Židů. Židé sami v té době říkají: My musíme
peníze pro něj shánět tak rychle, jako on je stihne utratit.
Teprve v polovině 50. let se vrátil do Německa, ženu Emílii
nechal v Argentině. Schindler v té době získal od německé
vlády drobnou penzi a žil v Řezně a Frankfurtu nad Mohanem.
Nejšťastnější byl opravdu v ty dny, kdy jej Židé pozvali na
recepce do Tel Avivu a defacto jej materiálně podporovali.
3

Podobné dokumenty

osudy česko-německých rodin na odersku

osudy česko-německých rodin na odersku natištěny jednoduché potravinové lístky, na které se měly vydávat potraviny. Ale potraviny nebylo z čeho vydávat, neboť nebyly žádné zásoby a to ani v Novém Jičíně, ani v Opavě. První příděl dostal...

Více

Číslo 32 - Genetická společnost Gregora Mendela

Číslo 32 - Genetická společnost Gregora Mendela buněčných a molekulárních procesů. Laboratorní myš je důležitým článkem v řetězu výzkumu a objevů, které umožňují využití také při moderní diagnostice a úspěšné léčbě lidských pacientů. Myš provází...

Více

4/2010 v PDF - Časopis Poodří

4/2010 v PDF - Časopis Poodří Hornina: Na  povrchu žlutě hnědý (na  čerstvém lomu ovšem bělošedý) jemnozrnný křemenný pískovec (obr. 6). Hnědavé zbarvení povrchu vzniklo

Více

NOVINKY 2011 - POLYSCIENCE

NOVINKY 2011 - POLYSCIENCE použijte studený kou k dokon ení pokrmu udí tekutiny, maso, mo ské produkty, okoládu, koktejly atd. vytvo te jedine ný kuliná ský zážitek dodáváno v etn 2 ks balení r zných druh d evin za p íplatek...

Více