Kariér

Transkript

Kariér
Kariér
Názvy dle ES: N- Carrier, F- Carrier, A-Carrier
Zařazení v seznamu ES: holubi bradavičnatí č. 101.
Původ: prastarý poštovní holub původem z přední Asie a severní Afriky, prošlechtěn v Anglii.
Plemenné znaky:
Velký, svalnatý a málo opeřený holub, vysokého a vztyčeného postoje, nápadně vyvinutých obočnic a
ozobí.
Posuzování:
Celkový dojem – postava a postoj – zobák – ozobí – obočnice – barva očí – struktura a barva opeření.
Exteriér
Hlava: je úzká s plochým temenem, zakulaceným záhlavím, co možná vodorovným držením hlavy a
zobáku. Délka obličeje (od špičky zobáku ke středu očí) 50-55 mm.
Oči: s ohnivým a inteligentním výrazem, červené až oranžové barvy, u hnědých a hnědě plavých
světlejší, u bílých tmavé, u strak tmavé nebo červené až oranžové. Obočnice kulaté, oční jablko dobře
uzavírající, ploché, jen se slabou strukturou a suchým pudrem. U starších zvířat trojité, linii hlavy
mírně převyšující.
Zobák: je dlouhý, rovný, silný, obě části stejně silné, s tupou špičkou, uzavřený, co možná vodorovně
držený, světlý, u černých tmavá jehla, nebo, hřeben a u modrých a modře kapratých je tmavý zobák
povolen. Ozobí u starších zvířat přívěskovitého tvaru a struktury, velikosti vlašského ořechu, spodní
část tvoří třetinu až čtvrtinu. Ozobí je jemné, měkké a bílým popraškem ojínělé. V konečném stádiu je
u 3 ročních holubů. Nejvyšší bod horního ozobí leží co možná ve střední části. Obočnice a ozobí se
nesmí spolu spojovat.
Křídla: jsou silná, dlouhá, kryjí dobře záda. Hroty křídel spočívají na ocase a nekříží se. Ohbí křídel
dopředu vystouplé.
Ocas: je dlouhý, pevně složený, se zády tvoří silně spadající linii, země se nedotýká.
Opeření: je řídké, dobře přilehlé.
Nohy: jsou dlouhé, silné a neopeřené, v patním kloubu podkleslé, bérce dobře znatelné, prsty
napjaté.
Krk: je dlouhý, štíhlý, u těla jen málo silnější, pokud možno kolmo držený, bez ohryzku. Hrdlo je
hluboce vykrojené.
Postava: Velmi svalnatý holub, vysokého postoje, hruď je mírně široká, hrudní kost málo vystupující.
Záda dlouhá, plochá nebo jen mírně dutá, silně spadající.
1
Barva a kresba
Požadujeme syté a čisté barvy, přesto nedáváme na barvu ani kresbu žádné vyšší požadavky.
Jednolitá barevná nebo bílá pírka u strak nevadí.
Rázy
Černí, dun, modří kapratí, modří, stříbřití, hnědí, hněděplaví, červení, červeně plaví, žlutí, žlutěplaví,
bílí, straky v uvedených barvách.
Vady
Ploché držení těla, nízký postoj, krátký, silný krk, lalůček, červené nebo houbovité obočnice, nestejné,
hrubé ozobí, malé nebo velké ozobí, chybějící ozobí na dolním zobáku u starších holubů, slabý, ostrý,
otevřený zobák, slzící oči, sklopený zobák, podélné ozobí.
Kroužek č. 9.
Rozbor jednotlivých partií
Hlava: můžeme se setkat se znatelně vysokým čelem, vysokou klenbou temene, nebo strmím až
plochým záhlavím . Je-li hlava příliš široká, velká a disponuje výše uvedenými vadami, jedná se o
hrubou vadu tvaru hlavy. Je nutné brát zřetel na držení hlavy kde zobák by měl být ve vodorovné
poloze. V opačném případě se jedná o klopený zobák což je velmi častá vada Karierů.
Oči: poněkud častou vadou bývají světlejší oči bez požadovaného prokrvení, u strak se objevují vady
různookost, tržené oči které jsou vadami výlukovými, dále se mohou objevit tzv. klínky. Občas
můžeme zpozorovat slzící oko což je hrubá vada.
Zobák: z častých vad lze vzpomenout na klopený zobák což je chybné držení hlavy a tato vada se
stává téměř pravidlem. Dále bývají zobáky příliš slabé, přerostlé, nedovíravé což může způsobit
horní ozobí které je přerostlé směrem ke spodnímu ozobí a tudíž brání k dovření zobáku. Můžeme se
také setkat s krátkým zobákem jehož délka vč. obličeje ke středu oka neodpovídá min. délce 50mm.
Z vad barvy zobáku se často vyskytuje černý zobák u černých a modrých holubů. Je možné také
nacházet zobáky nesouměrné kdy jednotlivé poloviny mají rozdílnou sílu. V případě křivých zobáků se
jedná o výlukovou vadu.
Ozobí: je to jedna z velmi složitě dosažitelných partií. Z častých vad nacházíme nepravidelnost, s ní
související nadměrnou hrubost. Téměř základní vadou značné populace tohoto plemene je chybějící
požadovaná mezera mezi ozobím a obočnicí. V tomto případě se mimo jiné může jednat o krátkost
zobáku a obličejče, tato vada se považuje jako hrubá. Z dalších hrubých vad lze vzpomenout
nedostatečné až chybějící spodní ozobí u věkově vyspělých jedinců. Objevuje se také krátké ozobí
které je rostlé daleko od špičky zobáku, nebo s šikmým nasazením od špičky zobáku kdy z bočního
pohledu netvoří požadovaný vlašský ořech ale klín.
Obočnice: opět velmi těžko dosažitelná partie kde po změně vzorníku došlo k požadavku kruhovitého
uzavření oka namísto dříve požadovaného kosočtvercovitého vnitřního tvaru.Téměř pravidelnou
vadou je nepravidelná struktura obočnice kde u vyspělých jedinců chybí požadované její trojité
kruhové dělení. Dále se vyskytují obočnice volnější v oblasti pod okem kde následně může docházet
k slzení oka, což je hrubá vada. Další vadou je nepravidelnost způsobená většinou zúžením v oblasti
od oka k záhlaví , nebo pod okem.
2
Krk: často vyskytující se vady jsou zejména krátkost krku, kdy se karier jeví ceklově menší a jeho
hrubost , obě tyto vady bívají často doprovázeny ohryzkem a v horším případě lalůčkem který je
považován za hrubou vadu. Krk a nohy jsou základní partie určující výšku holuba !
Postava: stále se ještě vyskytují holubi kteří jsou velmi drobní, nelze také opomenout velmi slabou
osvalenost některých jedinců.
Křídla, ocas a opeření: držení křídel může být někdy volnější, tento jev bývá často doprovázen
vodorovným držením těla. Problémy v ocasní partii bývají často v je ho šířce, nesloženosti a délce.
V některých případech kdy se holub opírá ocasem o podlahu klece se může jednat i o velmi krátkou
nohu. Jen velmi sporadicky se můžeme setkat s náznakem kudrnatosti peří ve štítech křídel, tuto
vadu je nutno brát jako hrubou.
Nohy: v této partii se můžou vyskytnout dvě základní vady: a to příliš pokleslá noha, nebo noha
krátká obě tyto vady se výrazně podílí na malé výšce holuba. Dále mohou být velmi slabé a následně
to svědčí i o slabém tělesném rámci.
Postoj: velmi opomíjená , pro kariera však důležitá partie kde hlavním nedostatkem je klopené držení
zobáku, nesouměrnost krku a nohou v jedné svislé ose, což bývá doprovázeno vodorovným držením
těla .
Důležité vady : nesprávný tvar ozobí , klopený zobák, chybějící mezera mezi ozobím a zobákem
(krátký obličej), nepravidelné dělení obočnice.
Obr. č. 1 : detail hlavy – vady: nepravidelná struktura obočnice , brada na spodním ozobí, přednosti:
silný zobák
3
Obr. č. 2: Karier
CZ
Přednosti: postoj,
tenký krk, držení
hlavy
Vady: nižší noha,
delší zadní partie
celkově kompaktní
jedinec
4
Obr. č. 3: Karier CZ
Přednosti : krk, linie krku a nohou
Vady : velmi nízká noha , klopenýzobák
Obr. č. 4: Karier GB Detail hlavy přerostlý zobák
5
Obr č. 5: Karier GB
silnější krk, ohryzek,
delší zadní partie
Obr. č. 6:
Karier GB
přerostlý
zobák,
méně kruho
-vitá
obočnice,
předsazené
spodní
ozobí
6
Prezentaci plemene zpracoval: Karel Šulák
Komenského 415
Dubňany 69603
Česká republika
Foto zdroj archív Alexandra Veselého a Patrik Jačo
7
[email protected]
tel.: +420 607 269 552

Podobné dokumenty

Chov ovcí a koz

Chov ovcí a koz polohrubovlnné plemeno nápadné vícerohostí (2 – 6 rohů u obou pohlaví), tmavé skvrny po celém těle, silný mateřský instinkt, střední tělesný rámec, velmi staré plemeno pocházející z Anglie

Více

plemena - Katedra genetiky,šlechtění a výživy hospodářských zvířat

plemena - Katedra genetiky,šlechtění a výživy hospodářských zvířat a odolnosti, plně naplňující pojem interakce genotypu a prostředí 3. Existence původních genotypů hospodářských zvířat představuje v některých vyhraněných regionech "krajinotvorný prvek" s eventuál...

Více

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier teriéry ve formátu PDF na webových stránkách chovatelské stanice Sengge www.sengge.info a na CD. Na oplátku prosíme poukázání

Více

Možnosti a úskalí introdukce některých druhů rodu Pinus (2004)

Možnosti a úskalí introdukce některých druhů rodu Pinus (2004) Celkově lze říci, že se jedná o stanoviště s velmi chudou písčitou půdou (pH = 3,03,4!!!) s minimálním obsahem živin a s minimálním množstvím humusu, klimaticky suché, s častými extrémy teplot a s...

Více

Číslo 343 - Ročník 34- Říjen 2005 ve formátu PDF

Číslo 343 - Ročník 34- Říjen 2005 ve formátu PDF telephium a kvetly dále během celého září. Jsou to větší rostliny (20 – 60 cm vysoké), s tmavšími či světlejšími listy, které jsou hladké nebo zoubkované, malé nebo velké, dokonce některé dvoubarev...

Více