obálky a tašky

Transkript

obálky a tašky
OBÁLKY A TAŠKY
Poštovní obálky
OBÁLKY C6, 80 g/m2
1
2
5
4
3
6
114 x 162 mm
P
název
1
C6 vlhčící, rovná klopa
ID položky
2
C6R vlhčící, rovná klopa
1083776
3
C6 samolepící
1070941
4
C6 samolepící, recy
1071863
5
C6 samolepící, vnitřní tisk
1070959
6
C6 samolepící s krycí páskou
1070924
7
C6 samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk
1070932
8
C6 samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk, okénko
1076031
1001700
Balení: 1000 ks v krabici.
2 R – provedení se stavěcím znakem a linkami pro ruční psaní adresy
8 Rozměr okénka: 90 x 45 mm
Umístění: zprava 15 mm, zdola 28 mm
7
8
OBÁLKY C5, 80 g/m2
CMYK
9
11
10
12
13 15
14
16
17 18
P
název
9
C5 vlhčící, rovná klopa
162 x 229 mm
ID položky
1062852
10 C5 samolepící
1070027
11 C5 samolepící, recy
1070060
12 C5 samolepící, vnitřní tisk
1070035
13 C5 samolepící, okénko dole
1070043
14 C5 samolepící s krycí páskou
1062801
15 C5 samolepící s krycí páskou, okénko dole
1114641
16 C5 samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk
1062810
17 C5 samolepící, okénko nahoře
1001881
18 C5 samolepící s krycí páskou, okénko nahoře
1062828
Balení: 1000 ks v krabici.
Rozměr okénka: 104 x 42 mm
13 15 Umístění: zprava 15 mm, zdola 28 mm
17 18 Umístěni: zprava 15 mm, zdola 80 mm
OBÁLKY OSTATNÍ
P
19
1
20
název
ID položky
19 C6 vlhčící, vnitřní tisk, pro leteckou poštu
1001726
20 Obálka vlhčící, atyp. 78 x 122, navštívenková
1001128
Balení:
19 1 000 ks v krabici
20 1 500 ks v krabici
Samolepící obálka s krycí páskou – na uzavírací klopě je naneseno lepidlo, které je chráněno páskou ze silikonového papíru, který se jednoduše odstraní těsně před zalepením obálky.
Vložení dokumentů je proto jednodušší a čistší, protože ochrannou pásku odstraníte až po vložení dokumentů do obálky. Lepidla se tak nedotknou ani Vaše prsty, ani vkládané dokumenty.
OBÁLKY A TAŠKY
Poštovní obálky / Obálky pro outomatické plnění
OBÁLKY DL, 80 g/m2
110 x 220 mm
P
název
1
DL vlhčící, rovná klopa
ID položky
1001806
2
DL vlhčící, rovná klopa, okénko
1001831
3
DL samolepící
1066870
4
DL samolepící, recy
1066909
5
DL samolepící, vnitřní tisk
1065113
6
DL samolepící, okénko
1066853
7
DL samolepící, okénko, recy
1066917
8
DL samolepící, okénko, vnitřní tisk
1066845
9
DL samolepící, okénko vlevo
1163178
10 DL samolepící s krycí páskou
1065092
11 DL samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk
1065105
12 DL samolepící s krycí páskou, okénko
1065121
13 DL samolepící s krycí páskou, okénko, vnitřní tisk
1065130
Balení: 1000 ks v krabici.
Rozměr okénka: 104 x 42 mm
2 6 7 8 12 13 Umístění: zprava 15 mm, zdola 28 mm
Rozměr okénka: 90 x 45 mm
9 Umístění: zleva 20 mm, zdola 15 mm
OBÁLKY PRO AUTOMATICKÉ PLNĚNÍ, 80 g/m2
P
název
2
3
4
5
12 13
6
8
7
9
10
11
14
15
162 x 229 mm
ID položky
14 C5 AP
1086125
15 C5 AP, okénko nahoře
1076365
OBÁLKY PRO AUTOMATICKÉ PLNĚNÍ, 80 g/m2
1
114 x 229 mm
16 C5/6 AP
1065615
17 C5/6M AP, okénko
1090386
18 C5/6 AP, okénko vlevo
1097342
19 C5/6M AP, okénko, vnitřní tisk
1062861
Obálky pro strojní zpracování v automatických strojích a linkách, které zpracovávají korespondenci. Dokument je vložen do obálky, která se zalepí.
Balení: 1000 ks v krabici.
18 Rozměr okénka: 90 x 45 mm, umístění: zleva 20 mm, zdola 15 mm
15 Rozměr okénka: 104 x 42 mm, umístění: zprava 15 mm, zdola 80 mm
17 19 Rozměr okénka: 104 x 42 mm, umístění: zprava 15 mm, zdola 28 mm
M – stavěcí znak pod okénkem
17
16
19
18
Kontaktní údaje naleznete na zadní obálce tohoto sešitu.
2
OBÁLKY A TAŠKY
Poštovní tašky
POŠTOVNÍ TAŠKY B5, 100 g/m2
1
4
2
5
250 x 176 mm
P
název
1
Taška B5, vlhčící, ofset
ID položky
1001929
2
Taška B5, vlhčící, recy
1001988
3
Taška B5, samolepící, ofset
1146466
4
Taška B5, samolepící s krycí páskou, recy
1093860
5
Taška B5, samolepící s krycí páskou, ofset
1096420
Balení: 500 ks v krabici.
POŠTOVNÍ TAŠKY B5 s křížovým dnem, 130 g/m2
3
250 x 176 mm
P
název
6
Taška B5, X dno šíře 32 mm, samolepící s krycí páskou
ID položky
1148251
7
Taška B5, X dno šíře 32 mm,
samolepící s krycí páskou, neroztrhnutelná
1148269
Balení: 250 ks v krabici.
6
CMYK
7
POŠTOVNÍ TAŠKY C4, 100 g/m2
8
13
9
15
14
16
11
10 17
3
18
200
12 19
324 x 229 (mm)
P
název
ID položky
8
Taška C4, vlhčící, ofset
1066925
9
Taška C4, vlhčící, recy
1001911
10 Taška C4, vlhčící, okénko vpravo, ofset
1097393
11 Taška C4, vlhčící, okénko vpravo, recy
1084306
12 Taška C4,vlhčící, okénko vlevo, ofset
1099196
13 Taška C4, samolepící, ofset
1140427
14 Taška C4, samolepící, recy
1066861
15 Taška C4, samolepící s krycí páskou, ofset
1093413
16 Taška C4, samolepící s krycí páskou, recy
1001961
17
Taška C4, samolepící s krycí páskou,
okénko vpravo, ofset
1097385
18
Taška C4, samolepící s krycí páskou,
okénko vpravo, recy
1084314
19
Taška C4, samolepící s krycí páskou,
okénko vlevo, ofset
1099217
20
Taška C4, samolepící s krycí páskou,
okénko vlevo, recy
1095911
Balení: 250 ks v krabici.
Rozměr okénka: 90 x 55 mm,
Umístění:
10 11 17 18 zprava 20 mm, zhora 58 mm
12 19 20
zleva 20 mm, zhora 58 mm
Jaký je rozdíl mezi obálkou a taškou? Obálka má zavírací klopu na delší straně, taška na kratší straně.
Samolepící tašky s nánosem lepu na dvou klopách (latexové) se dodávají s oběma klopami otevřenými (na rozdíl od obálek, které mají klopy přeložené).
OBÁLKY A TAŠKY
Poštovní tašky
POŠTOVNÍ TAŠKY C5, 100 g/m2
229 x 162 mm
P
název
1
Taška C5, vlhčící, ofset
ID položky
1066271
2
Taška C5, vlhčící, recy
1066280
3
Taška C5, samolepící, ofset
1146458
4
Taška C5, samolepící s krycí páskou, recy
1093843
5
Taška C5, samolepící s krycí páskou, ofset
1066298
1
2
3
4
5
7
9
11
8
10
Balení: 500 ks v krabici.
POŠTOVNÍ TAŠKY B4, 100 g/m2
353 x 250 mm
P
název
6
Taška B4, vlhčící, ofset
ID položky
1001937
7
Taška B4, vlhčící, recy
1001970
8
Taška B4, samolepící, ofset
1140435
9
Taška B4, samolepící, recy
1066896
10 Taška B4, samolepící s krycí páskou, ofset
1093392
11 Taška B4, samolepící s krycí páskou, recy
1093851
Balení: 250 ks v krabici.
POŠTOVNÍ TAŠKY B4 s křížovým dnem, 130 g/m2
353 x 250 mm
P
název
ID položky
12
Taška B4, X dno šíře 40 mm,
samolepící s krycí páskou
1148277
13
Taška B4, X dno šíře 40 mm,
samolepící s krycí páskou,neroztrhnutelná
1148285
13
12
Balení: 250 ks v krabici.
POŠTOVNÍ TAŠKY „B3“, 100 g/m2
P
název
14 Taška B3, samolepící s krycí páskou, ofset
450 x 370 mm
ID položky
1114801
14
Balení: 200 ks v krabici.
Kontaktní údaje naleznete na zadní obálce tohoto sešitu.
4
OBÁLKY A TAŠKY
Balené obálky
Obálky balené, 80 g/m2
4
VLHČICÍ
pro leteckou
poštu
C6
lý | p a
a pír
|p
a pír
|p
bí
l
y|
l
9
8
1103933
2
C6 vlhčící
50
1069237
3
C6 vlhčící
25
1075240
4
C6 vlhčící
10
1081375
5
C6R vlhčící
50
1001734
6
C6R vlhčící
25
1073578
7
C6R vlhčící
10
1081404
8
C6 vlhčící pro leteckou poštu
10
1081383
9
C6 samolepící
100
1103925
10 C6 samolepící
50
1073834
11 C6 samolepící
25
1073703
12 C6 samolepící
10
1081412
SAMOLEPIACE
50 ks
folie
5
ID 1073834
PP
ID položky
100
SAMOLEPICÍ
lý | p a
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, a.s.
Bytča,
Slovenská republika
5
433711
C6
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
10ks
folie
ID 1073834
114 x 162 mm
r bie
r bie
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, a.s.
Bytča,
Slovenská republika
7
pie
bí
pie
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
6
Poštovní obálky
Poštové obálky
VLHČIACE
pre leteckou
poštu
balení
C6 vlhčící
PP
a pír
114 x 162 mm
Poštovní obálky
Poštové obálky
5
název
1
5
433711
|p
a pír
|p
y|
3
l
2
r bie
l
1
50 ks
folie
ID 1073834
PP
VLHČIACE
P
lý | p a
pie
r bie
5
433711
bí
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, a.s.
Bytča
Slovenská republika
folie
ID 1073834
C6R
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
50 ks
y|
VLHČIACE
lý | p a
pie
bí
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, a.s.
Bytča
Slovenská republika
y|
C6
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
VLHČÍCÍ
114 x 162 mm
Poštovní obálky
Poštové obálky
VLHČÍCÍ
114 x 162 mm
Poštovní obálky
Poštové obálky
114 x 162 mm
433711
PP
10 11 12
Obálky balené, 80 g/m2
162x229 mm
C5
VLHČIACE
a p ír
|p
a p ír
Bytča
Slovenská Republika
5
433711
|p
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
folie
13 14 15
100 ks
folie
5
ID 1106026
PP
SAMOLEPIACE
lý | p a
l
Dovozca do SR:
r bie
CMYK
bí
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
433711
PP
16 17 18 19
13 C5 vlhčící
50
1076402
14 C5 vlhčící
25
1062799
15 C5 vlhčící
10
1081359
16 C5 samolepící
100
1085739
17 C5 samolepící
50
1076411
18 C5 samolepící
25
1076429
19 C5 samolepící
10
1081367
SAMOLEPICÍ
pie
Bytča
Slovenská Republika
ID 1106026
C5
KRPA ENVELOPE, a.s.
100 ks
l
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
162x229 mm
Vyrábí l vyrába:
lý | p a
r bie
Dovozca do SR:
pie
bí
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
y|
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Poštovní obálky
Poštové obálky
VLHČICÍ
y|
Poštovní obálky
Poštové obálky
162 x 229 mm
Obálky balené, 80 g/m2
20 DL vlhčící
lý | p a
a pír
y|
|p
bí
5
ID 0303214
PP
28 29 30
SAMOLEPICÍ
s okénkem
SAMOLEPIACE
okienková
lý | p a
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, s.r.o.
Bytča
Slovenská republika
folie
433711
DL
l
l
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266
543 71 Hostinné
Česká republika
100 ks
110 x 220mm
r bie
r bie
ID 0303214
Poštovní obálky
Poštové obálky
VLHČICÍ
s okénkem
VLHČIACE
okienková
pie
bí
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, s.r.o.
Bytča
Slovenská republika
PP
24 25 26 27
a pír
DL
pie
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266
543 71 Hostinné
Česká republika
110 x 220mm
folie
433711
|p
a pír
|p
y|
20 21 22 23
50 ks
5
ID 0303214
PP
100 ks
folie
5
433711
21 DL vlhčící
50
1001742
22 DL vlhčící
25
1062730
23 DL vlhčící
10
1081455
24 DL samolepící
100
1103976
25 DL samolepící
50
1067573
26 DL samolepící
25
1067565
27 DL samolepící
10
1081447
28 DL vlhčící, okénko
50
1067557
29 DL vlhčící, okénko
25
1067549
30 DL vlhčící, okénko
10
1081421
31 DL samolepící, okénko
100
1103992
32 DL samolepící, okénko
50
1067590
33 DL samolepící, okénko
25
1067581
34 DL samolepící, okénko
10
1081439
SAMOLEPICÍ
lý | p a
l
l
5
Poštovní obálky
Poštové obálky
bí
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, s.r.o.
Bytča,
Slovenská republika
folie
1103968
SAMOLEPIACE
r bie
r bie
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266
543 71 Hostinné
Česká republika
25 ks
433711
DL
a pír
lý | p a
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, s.r.o.
Bytča,
Slovenská Republika
ID 0303214
110 x 220mm
|p
VLHČIACE
pie
bí
Poštovní obálky
Poštové obálky
VLHČÍCÍ
y|
DL
pie
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266
543 71 Hostinné
Česká republika
110 x 220mm
y|
Poštovní obálky
Poštové obálky
110 x 220 mm
100
PP
31 32 33 34
Obálky balené, 80 g/m2
35 Obálka atypická barevný mix
120 x 175 mm
25
1185641
Obálky jsou balené ve fólii.
Jiné balení (druh, počet kusů, etiketa, ...) je možné dohodnout individuálně.
Poštovní obálky 120
Poštové obálky 175
mm
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
35
5
BAREVNÉ OBÁLKY
5 barev á 5 ks
FAREBNÉ OBÁLKY
5 farieb á 5 ks
25 ks
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bytča, Slovensko
folie
ID 1106026
5
433711
PP
OBÁLKY A TAŠKY
Balené tašky / Speciální obálky
353 x 250 mm
1081341
25
1144583
3
Taška B4, samolepící s krycí páskou, recy
5
1083426
4
Taška B4, samolepící s krycí páskou, recy
50
1100548
Tašky balené, 100 g/m2
Poštovní tašky
Poštové tašky
324 x 229 mm
353 x 250 mm
B4
Vyrábí l vyrába:
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Taška C4, samolepící s krycí páskou, recy
50
Tašky balené, 100 g/m2
7
Taška C5, samolepící, ofset
1106683
229 x 162 mm
50
SAMOLEPIACE
bí
5
PP
lý | p a
25 ks
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bytča, Slovensko
ID 1106026
ID 1106026
433711
3
SAMOLEPICÍ
folie
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
Bytča, Slovensko
6
B4
l
5 ks
Dovozca do SR:
353 x 250 mm
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
r bie
1144591
PP
l | pa
pie
25
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
yk
r rec
Taška C4, samolepící, ofset
VLHČIACE
5
p ie
5
Poštovní tašky
Poštové tašky
VLHČICÍ
folie
KRPA ENVELOPE, a.s.
a p ír
5
Taška B4, samolepící, ofset
|p
Taška B4, vlhčící, recy
2
2
ír r e c
1
1
ID položky
ap
balení
el| |p
název
yk
P
y|
Tašky balené, 100 g/m2
4
433711
5
1146212
Tašky jsou balené ve fólii.
Jiné balení (druh, počet kusů, etiketa, ...) je možné dohodnout individuálně.
Poštovní tašky
Poštové tašky
ír r e c
ap
r rec
el| |p
5 ks
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
ID 1106026
lý | p a
a p ír
|p
25ks
433711
yk
5
PP
Dovozca do SR:
Bytča
Slovenská republika
bí
5
PP
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
l | pa
p ie
KRPA ENVELOPE, a.s.
yk
SAMOLEPICÍ
SAMOLEPIACE
folie
Dovozca do SR:
folie
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
C4
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
y|
S KRYCÍ PÁSKOU
S KRYCIOU PÁSKOU
r bie
l
B4
Vyrábí l vyrába:
229 x 324 mm
Vyrábí l vyrába:
pie
Poštovní tašky
Poštové tašky
353 x 250 mm
Bytča, Slovensko
ID 1106026
433711
6
C5
SAMOLEPICÍ
SAMOLEPIACE
folie
bí
5
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
a p ír
1191195
162 x 229 mm
PP
|p
Obálka na CD, ofset
Poštovní tašky
Poštové tašky
Vyrábí l vyrába:
KRPA ENVELOPE, a.s.
lý | p a
l
8
ID položky
r bie
název
pie
P
130 x 130 mm
y|
Obálky na CD s fóliovým okénkem, 80 g/m2
50 ks
Dovozca do SR:
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bytča, Slovensko
ID 1106026
433711
229 x 324 mm
C4
Vyrábí l vyrába:
r rec
ír r e c
l | pa
ap
yk
p ie
el| |p
50 ks
KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o.
ID 1106026
S KRYCIOU PÁSKOU
5
PP
Dovozca do SR:
Bytča
Slovenská republika
S KRYCÍ PÁSKOU
folie
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266, 543 71 Hostinné
Česká republika
yk
Poštovní tašky
Poštové tašky
7
433711
8
OBÁLKY EXKLUZIVNÍ – samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk, 100 g/m2
P
název
9
C5 samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk
rozměr (mm)
ID položky
162 x 229
1140494
C5 samolepící s krycí páskou,
10
okénko nahoře, vnitřní tisk
162 x 229
1140507
11 DL samolepící s krycí páskou, vnitřní tisk
110 x 220
1140451
DL samolepící s krycí páskou,
12
okénko, vnitřní tisk
110 x 220
1140460
13
C5/6 samolepící s krycí páskou,
vnitřní tisk
114 x 229
1140478
14
C5/6 samolepící s krycí páskou,
okénko, vnitřní tisk
114 x 229
1140486
Neprůsvitné exkluzivní obálky z papíru o větší plošné hmotnosti. Vnitřní tisk nepravidelný vzorek v modrošedé barvě, logo „KH“ uprostřed pod klopou.
Balení: 500 ks v krabici.
Rozměr okénka: 104 x 42 mm
Umístění:
10
zprava 15 mm, zdola 80 mm
12 14 zprava 15 mm, zdola 28 mm
9
10
11
12
13
14
Kontaktní údaje naleznete na zadní obálce tohoto sešitu.
6
OBÁLKY A TAŠKY
Obálky s doručenkou
OBÁLKY s doručenkou – dodejkou
P
název
rozměr (mm)
ID položky
Obálky s vytrhávací doručenkou a odtrhovacím poučením
(dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád)
1
7
2
4
10
8
11
3
9
14
6
12
15
CMYK
13
5
16
17
1
B6, bez pruhu, text
125 x 176
1144479
2
B6, modrý pruh, text
125 x 176
1144487
3
B6, červený pruh, text
125 x 176
1144495
4
B6, samolepící, bez pruhu, text
125 x 176
1147928
5
B6, samolepící, modrý pruh, text
125 x 176
1147936
6
B6, samolepící, červený pruh, text
125 x 176
1147944
7
C5 zkrácená, bez pruhu, text
162 x 217
1145762
8
C5 zkrácená, modrý pruh, text
162 x 217
1145771
9
C5 zkrácená, červený pruh, text
162 x 217
1145789
C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou,
10
bez pruhu, text
162 x 217
1155493
11
C5 zkrácená, samolepící s krycí páskou,
modrý pruh, text
162 x 217
1155506
12
C5 zkrácená, samolepící s krycí
páskou,červený pruh, text
162 x 217
1155514
Obálky s vytrhávacím okénkem – dodejkou, samopropisovací
13 B6, oblá klopa, bez pruhu, text
125 x 176
1142975
14 B6, oblá klopa, modrý pruh, text
125 x 176
1143038
15 B6, oblá klopa, červený pruh, text
125 x 176
1143046
16 C5, oblá klopa, bez pruhu, text
162 x 229
1142001
17 C5, oblá klopa, modrý pruh, text
162 x 229
1142027
18 C5, oblá klopa, červený pruh, text
162 x 229
1142035
19 B6, odtrhávací, bez pruhu, text, recy
125 x 176
1141622
20 B6, odtrhávací, modrý pruh, text, recy
125 x 176
1141657
21 B6, odtrhávací, červený pruh, text, recy
125 x 176
1141665
18
Obálky s odtrhávací klopou – dodejkou
19 22 25
20 23 26
28 30
21 24 27
29 31
Rozložená obálka s „doručenkou“ a „poučením“
22
B6, odtrhávací, samopropisující,bez
pruhu, text, recy
125 x 176
1142140
23
B6, odtrhávací, samopropisující,modrý
pruh, text, recy
125 x 176
1142174
24
B6, odtrhávací, samopropisující, červený
pruh, text, recy
125 x 176
1142182
25
B6, odtrhávací, samopropisující,
samolepící, bez pruhu, text, recy
125 x 176
1142895
26
B6, odtrhávací, samopropisující,
samolepící, modrý pruh, text, recy
125 x 176
1142924
27
B6, odtrhávací, samopropisující,
samolepící, červený pruh, text, recy
125 x 176
1142932
Obálky s vytrhávacím okénkem – dodejkou, samopropis - úřední psaní
28 C5, zkrácená, zelený pruh, doporučeně
Vněší strana
7
Vnitřní strana
162 x 217
1306554
29
C5, zkrácená, zelený pruh,
do vlastních rukou
162 x 217
1306562
30
C5, zkrácená, samolepící s krycí páskou,
zelený pruh, doporučeně
162 x 217
1306571
31
C5 zkrácená, samolep. s krycí páskou,
zelený pruh pruh, do vlastních rukou
162 x 217
1306589
Možnost přítisku adresy na obálku. Balení: 1000 ks v krabici.
Atypické a potištěné obálky a tašky
OBÁLKY A TAŠKY
Atypickými nazýváme obálky, které mají jiné provedení a rozměry než standardní výrobek.
Jejich hlavní použití je při reklamních akcích a v osobní korespondenci
– zejména ve spojení s předtištěným blahopřáním.
barevná plocha
barevná plocha
Informujte se u našich prodejců a v prodejním oddělení o možnostech,
které nabízíme.
Atypické obálky je možné vyrobit v různých provedeních:
1
Okénko:
– bez okénka
– s jedním okénkem
– s více okénky
Okénko může mít různý tvar dle přání zákazníka.
2
Vnitřní tisk
– bez vnitřního tisku
– souvislá plocha nebo dezén (jemný vzor) k zabránění čitelnosti
vloženého dokumentu
– jakýkoli jiný, např. reklamní tisk – proveditelný při výrobě obálek
z předem potištěných archů
dezén
tisk pod okno
Vnitřní potisk zabraňuje čitelnosti vloženého listu s textem.
3
Potisk obálek
– flexotiskem přímo při výrobě obálky
– ofsetový dotisk na hotovou obálku
– výroba obálek z potištěných archů
4
Perforace
Obálka může být různě perforovaná.
5
Lepení
– s vlhčícím lepením
– samolepící obálky se dvěma klopami (latexové)
– samolepící obálky s krycí páskou
6
Uzavírací klopa s nánosem lepidla slouží k uzavření obálky
a) rovná:
Vhodná pro všechny druhy lepení, dlouhá zpravidla
25 až 40 mm. S vlhčicím lepem použitelná na některých
typech obálkovacích linek pro automatické plnění.
b) šípová:
Pouze vlhčicí lepení.
c) sedlová:
d) EURO klopa:
a
b
c
d
e
f
Pouze vlhčící lepení, zejména pro automatické
plnění.
e) trapézová:
f) oblá:
Pouze vlhčicí lepení. V délce 35 až 45 mm je vhodná
i pro automatické plnění.
Poštovní tašky jsou vyráběné jen s rovnou klopou.
7
Použitý papír
– ofsetový papír
– recyklovaný papír
– papír jiné gramáže, kvality nebo barvy dle přání zákazníka
Kontaktní údaje naleznete na zadní obálce tohoto sešitu.
8
OBÁLKY A TAŠKY
Technické údaje
MATERIÁL PRO VÝROBU OBÁLEK A TAŠEK
Používá se papír se specifickými vlastnostmi, jako je dostatečná pevnost, rovinnost, stálý odstín,
vzpěrová tuhost apod. Standardní obálky se vyrábějí z papíru s gramáží 80 g/m , tašky z papíru
s gramáží 100 g/m .
NÁZVOSLOVÍ U OBÁLEK
2
2
spodní klopa
boční klopa
boční klopa
uzavírací klopa
LEPIDLO NA UZAVÍRACÍ KLOPĚ – Používají se následující druhy uzavíracího lepidla
Vlhčící
Lepí po navlhčení. Toto lepidlo mají všechny obálky pro automatické
plnění.
Samolepící latexové
Je naneseno na dvou klopách (odtud dvouklopové samolepicí obálky). Při spojení klop se zalepí.
Samolepící s krycí
páskou (stripové)
Lepidlo je chráněno páskou ze silikonovaného papíru, která se před
zalepením sejme.
Rozvinutý tvar (vyseknutý přířez) obálky
OKÉNKO NA OBÁLKÁCH A TAŠKÁCH
boční klopa
boční klopa
nános lepidla
uzavírací klopa
okénko
Okénka se na standardních formátech obálek vyrábějí se zaoblenými rohy podle norem ČSN
nebo DIN, provedení viz tabulka dole. Vzdálenost okénka od hrany obálky musí být nejméně
12 mm. Materiál okénka je obvykle průhledná matná folie. Umístění nebo rozměry okénka
neuvedené v následující tabulce jsou nestandardní a vyrábíme je na zakázku.
Standardní umístění a rozměr okénka (mm)
ČSN:
Česká republika
Slovenská republika
CMYK
spodní klopa
výřez obálky
Obálka
Zprava
Zdola
Rozměr
DL
15
28
104 x 42
C5/6
15
28
104 x 42
C5 dole
15
28
104 x 42
C5 nahoře
15
80
104 x 42
Taška
Zprava
Shora
Rozměr
DIN:
Spolková republika
Něměcko
nános lepidla
otevřená uzavírací klopa
výřez obálky
C4
20
58
90 x 55
Obálka
Zleva
Zdola
Rozměr
DL
20
15
90 x 45
C5
20
60
90 x 45
Taška
Zleva
Shora
Rozměr
C4
20
57
90 x 55
spodní klopa
boční klopa
boční klopa
PROVEDENÍ OBÁLEK
Stavěcí znak
provedení „M“
Tři černé silnější čárky na obálce vpravo dole nebo pod okénkem standardně pouze na obálkách C5/6. Slouží pro potřeby pošty – třídicí stroje,
které pošta používá, podle tohoto znaku poznají adresu. Provedení se
stavěcím znakem se označuje písmenem „M“ (např. C5/6M).
Linky pro psaní adresy
provedení „R“
(ruční psaní)
Používá se zřídka, vyskytuje se již jen na obálkách C6. Jde o linky
pro adresu, stavěcí znak a před ním okénka pro vepsání PSČ. Značí
se R (např. C6R).
ZPŮSOBY VÝROBY
Obálky se vyrábějí na obálkových strojích z rolí papíru příslušné šíře nebo z předem vyseknutých přířezů rozvinutého tvaru obálky.
Výroba z rolí
Výroba z přířezů
Ruční výroba
Používá se na hromadnou výrobu standardních obálek s různými druhy lepení, s vnitřním tiskem nebo bez něj a s vrchním potiskem obálky
flexotiskem jednou až čtyřmi barvami (jednoduchý tisk loga a adresy).
Používá se pro výrobu menších sérií obálek ve speciálním provedení
(atypické formáty, obálky z předem potištěných archů, obálky z barevného papíru nebo ze speciálních druhů papíru atd.).
Uplatňuje se u výrobků, pro jejichž strojní výrobu není k dispozici potřebná technologie.
UZAVÍRACÍ KLOPA (viz str.8)
9
Případné další dotazy rádi zodpovíme.
OBÁLKY A TAŠKY
Vzorník rozměrů
C5 – 162 x 229 mm
C5/6 – 114 x 229 mm
DL – 110 x 220 mm
C6 – 114 x 162 mm
FORMÁTOVÉ ŘADY
Číslo formátu
Formátová řada (mm)
A
B
C
0
841 x 1189
1000 x 1414
917 x 1297
1
594 x 841
707 x 1000
648 x 917
2
420 x 594
500 x 707
458 x 648
3
297 x 420
353 x 500
324 x 458
4
210 x 297
250 x 353
229 x 324
280 x 400
200 x 280
5
148 x 210
176 x 250
162 x 229
6
105 x 148
125 x 176
114 x 162
7
74 x 105
88 x 125
8
52 x 74
62 x 88
E
Formátové řady jsou jedním ze základních nástrojů standardizace (normalizace) výroby a výrobků. V papírenském a polygrafickém oboru se
užívají formáty řad A, B, C a E. Základní řada A se užívá pro dokumenty v konečné podobě – nejčastěji velikost A4 nebo A5, občas také A3.
Rozměry v řadách B a C jsou větší a užívají se v případech, kdy konečný
rozměr výrobku podle řady A se dosáhne až po jeho konečné úpravě
(oříznutí, naskládání a oříznutí, apod.), nebo má umožnit vložení výrobku s rozměry podle řady A. Tyto formáty jsou běžné v polygrafii
a ve výrobě obálek. Při výrobě obálek se používají zejména formáty
B a C vyznačené v tabulce, nebo jejich kombinace (C5/6). Zcela mimo
formátové řady je obálka DL s rozměrem 220 x110 mm. Zřídka se vyskytující formát E se v České republice téměř nepoužívá.
Kontaktní údaje naleznete na zadní obálce tohoto sešitu.
10
ENVELOPE, a. s.
člen KRPA Holding
INFORMUJTE SE A OBJEDNÁVEJTE:
KRPA ENVELOPE, a.s.
Nádražní 266
543 71 HOSTINNÉ
Standardní produkce
tel: +420 499 990 400
tel: +420 499 990 154
tel: +420 499 990 391
www.krpa-envelope.cz
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
fax: +420 499 990 519
fax: +420 499 990 507
Potištěná produkce
tel: +420 499 990 479
tel: +420 499 990 440
Obchod
tel: +420 499 990 307
tel: +420 499 990 384
Zastoupení na Slovensku:
KRPA Slovakia spol. s r.o.
Hrabové 299
014 01 Bytča
Slovenská republika
www.krpa.sk
tel: +421 415 522 510
fax: +421 415 575 200
e-mail: [email protected]
POŠTOVNÍ OBÁLKY ›
POŠTOVNÍ TAŠKY ›

Podobné dokumenty

poštovní obálky › poštovní tašky ›

poštovní obálky › poštovní tašky › Atypické a potištěné obálky a tašky Atypickými nazýváme obálky, které mají jiné provedení a rozměry než standardní výrobek. Jejich hlavní použití je při reklamních akcích a v osobní korespondenci –...

Více

Ceník

Ceník Cillit BANG 1,5 L na podlahu a mastnotu citron ks Myjeto EXTRA 1 L čisticí prostředek na silně znečištěné podlahyks SIDOLUX 5 L UNI na podlahy - Marseilské mýdlo ks Spin plus 1 L čist.prostředek na...

Více

(2). - Střední škola mediální grafiky a tisku

(2). - Střední škola mediální grafiky a tisku Sazba a zlom: QuarkXpress nebo Adobe InDesign

Více

Office - MIKO Papír

Office - MIKO Papír Speciální hlazený papír nejvyšší kvality s vysokou bělostí a opacitou, vhodný pro náročné požadavky barevného kopírování a tisku v laserových a inkoustových tiskárnách. Použití: Prestižní a  reprez...

Více

LÉTO 2016 - LAW CZ s.r.o.

LÉTO 2016 - LAW CZ s.r.o. Přenosná sešívačka a děrovačka v pastelových barvách. Sešívačka s pevným ocelovým zásobníkem, děrovačka s ramenem a základnou z vyztuženého plastu ABS. Kapacita 10 listů, hloubka vložení (sešívačka...

Více