Atrofie a progresivní změny

Transkript

Atrofie a progresivní změny
Atrofie a progresivní změny
Atrofie
• zmenšení původně normálně vyvinutého orgánu
(ev. tkáně) či jeho části x HYPOPLÁZIE –
vrozeně menší
– difúzní (tvar orgánu zachován)
– ložisková (tvar orgánu změněn)
• patogeneza – nerovnováha mezi odbouráváním
a výstavbou tkáně
• dělení:
– atrofie prostá – zmenšení bb.
– atrofie numerická – snížení počtu bb. (někdy náhrada
ztracených bb. tukovými buňkami – lipomatózní
atrofie)
Příčiny atrofie
• fyziologická
– s věkem se orgány zmenšují – SENILNÍ
ATROFIE – dobře patrno na kůži (ztenčení),
úbytek svalů, osteoporóza kostí …
– zvláštní formy:
• hnědá atrofie
– v cytoplasmě atrofických bb. se hromadí lipofuscin
– hl. játra a srdce – tmavě hnědé
• involuce
– atrofie tkáně při ztrátě funkce – např. brzlík v dospělosti,
hormonálně dependentní tkáně v menopauze (děloha,
ovária, mléčná žláza)
Příčiny atrofie
• inaniční
– z nedostatku výživy (hladovění, onemocnění GIT, ale
i při zvýšené spotřebě při chronických chorobách,
maligních onemocněních)
– nejprve podkožní tuk → ostatní orgány (svaly, vnitřní
orgány kromě CNS) → nejtěžší forma KACHEXIE
• vaskulární
– ↓ přívod krve (postupně se zužující tepna – např.
ateroskleróza – orgán se adaptuje atrofií x při rychlém
uzávěru vznikne nekróza)
Příčiny atrofie
• tlaková
– mírný dlouhodobý tlak (prudký tlak =>
nekróza)
– hydronefróza – atrofie ledvinného
parenchymu při uzávěru vývodných cest
močových
• z radiace (Rtg, ionizující záření)
– kůže (dříve radiologové, dnes v ozařovacím
poli při radioterapii)
– kostní dřeň
Příčiny atrofie
• z inaktivity
– kosterní svalovina i kost při znehybnění
• z nervových příčin
– atrofie svalů při ztrátě inervace (poškození gangliových
bb. v CNS – např. dětská obrna, poškození nervu –
např. přetětí, diabetická neuropatie)
• z hormonálních příčin
– poškození hypofýzy (chybí hormonální stimulace
všech periferních žláz s vnitřní sekrecí) –
SIMMONDSOVA KACHEXIE
Hypertrofie a hyperplazie
• hypertrofie
– zvětšení orgánu nebo tkáně zvětšením buněk
(opak atrofie prosté)
– orgány tvořené bb. permanentními (myokard)
• hyperplazie
– zvětšení orgánu nebo tkáně zvýšením počtu
buněk (opak atrofie numerické)
– orgány, kde se bb. mohou množit i po narození
• někdy kombinace hyperplazie a hypertrofie
Hypertrofie a hyperplazie příčiny
• kompenzatorní (pracovní)
– hypertrofie myokardu LK při arteriální hypertenzi
– hypertrofie myokardu PK při plicní hypertenzi
– hypertrofie svaloviny močového měchýře při hyperplazii
prostaty
– hypertrofie ev. i hyperplazie zbylého orgánu při ztrátě
párového (ledvina)
• z nervových příčin
– Hirschprungova choroba – vrozené chybění
gangliových buněk ve stěně tlustého střeva – nemůže
relaxovat → neurogenní hypertrofie svaloviny nad tímto
úsekem
Hypertrofie a hyperplazie příčiny
• z hormonálních příčin
– hypertrofie a hyperplazie myometria těhotné
dělohy
– hyperplazie mléčné žlázy při laktaci
– hyperplazie prostaty
• vaskulární hypertrofie
– tkáň v okolí A-V zkratů (spojení mezi tepnou a
žílou)

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 Prázdninová obdarování nemocných dětí v Brně, dětí, které svou aktivitou a radostí se dostaly až do nemocnice. Každý rodič zná, co je to za um ohlídat zdravě dovádějící dítě, které si užívá velkých...

Více

modul xvii: nemoc, smrt a posmrtné změny

modul xvii: nemoc, smrt a posmrtné změny Gangrena, čili „sněť“ je nekroza, jejíţ vzhled je modifikován jednou ze tří následujících moţností: a) vysušením (například suchá gangrena prstů na noze při ateroskleroze), b) hnilobnými mikroby (v...

Více

Prenatální diagnostika v ČR, 1994 - 2007

Prenatální diagnostika v ČR, 1994 - 2007 Prenatální diagnostika v roce 2007 – předběžné výsledky V. Gregor 1,2, A. Šípek 1,3 1 Oddělení

Více

argens - Medici-H

argens - Medici-H atrofických změn pochvy, ale také řešení stresové inkontinence a prolapsu dělohy po porodu.

Více

Gyroskopy, akcelerometry a infraèervené snímaèe

Gyroskopy, akcelerometry a infraèervené snímaèe zvané též difuzní. Princip těchto snímačů spočívá v přítomnosti nebo nepřítomnosti světla na přijímači. Tuto změnu způsobí buď přítomnost, nebo nepřítomnost objektu (snímaného předmětu) v ozařovací...

Více

Jak se dnes dívat na psychosomatiku 2. část

Jak se dnes dívat na psychosomatiku 2. část Prof.MUDr.J.Thomayer (1900) • Lékař učí se znáti hlavně takové známky nemocí, jaké jsou po stránce diagnostické a terapeutické nejdůležitější… • Nemocný posuzuje nemoc podle nesnází, jaké mu nemoc...

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst?  Informace pro pacienty po transplantaci střeva  MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuj...

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární z České republiky a předkladateli vypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Předkladatelé vycházeli ze standardu léčby z roku 1998. Výsledná předloha je konsensus vzniklý hlasováním ex...

Více

Amputace dolní končetiny

Amputace dolní končetiny Trauma: amputace je indikována u devastujících poranění, kde není možná rekonstrukce jednotlivých struktur, dále u komplikací, jako je plynatá sněť, kterou se nedaří zvládnout konzervativní léčbou ...

Více